Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Schikking in Brazilië (verzameldraadje)

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
650 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
ff_relativeren
0
Barusco : politieke partij Dilma Rousseff heeft tussen 2003 en 2014 ongeveer 150 miljoen $ tot 200 miljoen $ ontvangen, gebaseerd op alleen de percentages die Barusco op contracten ontving.

Slot-alinea : Rousseff, die het grootste deel van de omkoopaffaires voorzitter was van de Board, heeft ontkend dat zij wetenschap had ..

1. Barusco told lawmakers he personally never passed money to Vaccari, but estimated the treasurer for President Dilma Rousseff's political party had received between $150 million and $200 million between 2003 and 2014, based on the percentages of contracts he himself received.

2. Rousseff, who was chairwoman of the company's board when much of the graft took place, has denied any knowledge of corruption at Petrobras and urged a thorough investigation.


Voor het volledige artikel : www.reuters.com/article/2015/03/10/br... .


Greetzzz

Kopermans
0
Valor meldt dat Petrobras haar cijfers voor het derde kwartaal én voor het jaar 2014 begin april wilt vrijgeven. Probleem was de inschatting van de schade geleden door Lava Jato en aanverwanten. De regering vond de eerste inschatting schromelijk overdreven.

Voor Petrobras zeer belangrijk om de opeisbaarheid van heel wat schuldpapieren te vermijden.

Maar ook voor SBM een uiterst belangrijk moment vermits de discussie rond het aangaan van schikkingen vooral draait rond de vraag dat de volledige schade van Petrobras vergoed wordt. Als Petrobras duidelijkheid geeft over die schade, is er duidelijkheid die op ruime schaal schikkingen zal mogelijk maken.

Daarbij niet vergeten dat CEO Foster deze schade verbonden aan de zaak van SBM zelf nog schatte op 334 mio $, terwijl SBM de vergoeding voorstelde voorzien in de schikking in Nederland (ongeveer 40% van dat bedrag).

Artikel geeft ook aan dat het vastleggen van die cijfers geen 'walk in the park' is, doordat intussen nieuwe kwesties opduiken, die ook weer evaluatie vergen (zaak Braskem).

Goed is dan weer dat de in de zakenwereld goed geziene CEO van Vale werd gevraagd om in de directieraad van Petrobras te komen zitten, mogelijk zelfs als voorzitter.

www.valor.com.br/international/news/3...


Petrobras expects to release its 3rd quarter earnings report in April

Petrobras is working with the expectation of releasing its delayed third-quarter earnings report and 2014 annual report at the beginning of April, according to sources. The definition of the date will depend, however, on the conclusion of the work of law firms that will attest to the quality of the company’s assets and of a kind of guarantee of the American Securities and Exchange Commisssion.

On Monday, Petrobras will meet with the law firms to review the evolution of the work which is being carried out. The state company hired firms in Brazil and abroad, such as Trench, Rossi e Watanabe Advogados and Gibson, Dunn & Crutcher, to help it in an internal investigation to arrive at numbers for an audited report.

The firms had requested a period until May 15 to conclude the analyses. Petrobras convinced them to conclude the audit by the 15th of this month. After the discussions, the law firms agreed to try to conclude the work by the end of this month.

The company’s executives met with the SEC last month. Now it awaits the agreement of the agency to a new methodology to be used in the tests of impairment. According to sources, the SEC is aware of the urgency and engaged in the evaluation of the case.

(...)
Kopermans
0
Kopermans
0
..., of tenminste toch komend van haar zelfstandige handelsagent Faerman.

Die 22 mio $ mag dan afgeboekt worden van een eventuele vergoeding die van SBM verwacht zou worden ten voordele van Petrobras (zie eerder).
Erg chebbi
0
SBM Offshore, Brazil comptroller agree to seek leniency deal

SAO PAULO, March 17 Tue Mar 17, 2015 7:51pm EDT


(Reuters) - Brazil's comptroller general and Dutch oil platform leasing firm SBM Offshore NV said on Tuesday they had agreed on a framework for what could be the first leniency deal in a bribery scandal linked to Brazil's state-run oil firm Petrobras.

Local engineering companies caught up in the investigation at Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) are also seeking deals with the comptroller, or CGU, to minimize economic fallout from the corruption investigation in exchange for cooperating with investigators.

Prosecutors investigating the country's largest kickback scheme ever are trying to block the deals, however, on the grounds they would obstruct the probe.

SBM said in a statement on Tuesday the agreement sets a framework "for discussions on a potentially mutually acceptable settlement and for the disclosure by SBM Offshore of information relevant to the CGU's investigations."

Petrobras said in May it would not seek bids from SBM while the ship leaser was under investigation in Brazil.

The oil company later stopped contracting local engineering firms whose executives are accused of forming a cartel to skim money off of Petrobras contracts, allegedly enriching themselves and politicians.

SBM is the world's largest producer of oil production ships known as FPSOs and Petrobras owns or leases the world's largest fleet of oil-production ships. A leniency agreement could enable Petrobras to do business with the Dutch firm again.

SBM settled a bribery case with Dutch prosecutors in November, but the CGU continued to investigate its activities in Brazil.

Former Petrobras manager Pedro Barusco said in plea bargain testimony seen by Reuters earlier this year that he had received bribes from an SBM point person between 1995 and 2003
Kopermans
1
De aankondiging dat CGU en AGU met SBM gisteren een onderhandelingskader hebben afgesproken over het sluiten van een schikking, is van kapitaal belang.

In de eerste plaats omdat de regering de zaak nu duidelijk naar zich trekt, en, afgezien van het informeren van de TCU, zich niet zal laten tegenhouden door opmerkingen van de MPF (openbaar ministerie), die zelf al heeft aangegeven de bevoegdheid van de CGU terzake niet te betwisten.

Vervolgens omdat, in een land dat economisch, politiek en zelfs sociaal voor een afgrond staat, met tal van bedrijven die op non-actief staan, werven die stilliggen en vooral arbeiders die werkloos thuis zitten, de regering duidelijk het belang bevestigt om een begin te maken met een oplossing van de problematiek (ook al is dit ook uit eigenbelang).

Schikkingen zijn dus noodzakelijk, maar het probleem is dat ze vandaag het moeilijkst te verkopen zijn aan de betrokken bedrijven, die met groot wantrouwen de reactie van de publieke opinie afwachten, en zich niet in het diepe durven wagen.

Maar SBM is een geval apart.

SBM is niet betrokken bij de kartelpraktijken van het veel omvangrijkere Lava Jato schandaal.
SBM is zelf met informatie naar de overheid gestapt, heeft meegewerkt, haar zaken intern op orde gezet, en is als loyale partner zonder morren aan de kant blijven staan gedurende ettelijke maanden.

SBM is het perfecte voorbeeld voor andere bedrijven, en de perfecte test case voor de publieke opinie.

Met die sprong in het diepe doorbreekt de regering een psychologische barrière. Dat ze dat durft, nauwelijks twee dagen na de betoging, getuigt van erg veel vertrouwen in de goede afloop, en van erg grote nood.

De Braziliaanse regering wilt graag en dringend deze schikking afronden.

Daarom, behoudens plots maatschappelijk protest (dat je niet ziet in de eerste reacties in de Braziliaanse pers), zal het nu erg snel gaan.
Kopermans
7
Na verder nazicht ben ik er zeker van dat wat SBM betaalt in haar schikking met het Nederlandse Openbaar Ministerie, verrekend zal worden met een vergoeding in Brazilië, overeengekomen met het CGU en de AGU.

De betaling in Nederland gebeurt ter “ontneming van wederrechtelijk verkregen voordelen”. De vergoeding in Brazilië wordt bepaald door de schade die Petrobras in de zaak geleden heeft, en zal ook effectief aan Petrobras toekomen (diverse persartikelen).

Men mag aannemen dat de wederrechtelijk verkregen voordelen van SBM evenwaardig zijn aan de schade die Petrobras geleden heeft.

Om welke bedragen gaat het hier?

De wederrechtelijk verkregen voordelen vertegenwoordigen 200 mio $ van de 240 mio $ die SBM in totaal aan de Nederlandse Staat betaalt in het kader van de definitieve schikking van november 2014. Deze voordelen slaan op feiten in Brazilië en in Equatoriaal Guinea en Angola. Een precies aandeel voor Brazilië is niet bekend. Het is wel bekend geraakt dat het CGU in de onderhandeling van december 2014 een schadevergoeding vroeg van 1 mia R$, of 343 mio $, en dat SBM toen voorstelde 137 mio $ te betalen. Ik durf daarom veronderstellen dat deze 137 mio $ overeenkomt met de ontnomen voordelen die betrekking hebben op Brazilië.

Nu is het niet normaal dat iemand (hier de Nederlandse Staat) een vergoeding ontvangt voor schade die aantoonbaar door een derde wordt geleden (hier Petrobras). Evenmin is het normaal dat iemand (hier SBM) een schade tweemaal moet vergoeden.

Beide problemen doen zich voor wanneer SBM niet alleen in Nederland zou moeten betalen voor de schade veroorzaakt in Brazilië, maar ook nog eens in Brazilië zelf.

Hoe kan men dit oplossen?

1. Nederland moet de betaling voor de ontnomen voordelen overmaken aan Petrobras

Kan dit, nu Petrobras werkelijk de schade heeft geleden?

Het antwoord op deze vraag is simpelweg ‘ja’, op grond van artikel 577b Wetboek van Strafvordering (dat ook geldt voor ontnemingen opgelegd in het kader van een schikking).

De rechtbank van Zutphen bevestigde dit in een vonnis van 2004 (http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/ontneming/verzoek-577b-om-ontvangen-ontnemingsbedragen-uit-te-keren-aan-gesubrogeerd-verzekeraar-toegewezen.htm), waarin gesteld werd:

Bij beoordeling van het verzoek moet voorop worden gesteld, dat ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wettelijk niet is geregeld om de staatskas te kunnen spekken (…)

3. Omdat ook na het onherroepelijk worden van een ontnemingsvonnis nog kan blijken van omstandigheden waardoor (onverkorte) tenuitvoerlegging/handhaving van het ontnemingsvonnis tot onredelijke gevolgen zou leiden, is aan de rechter de bevoegdheid toegekend tot corrigerend ingrijpen binnen de grenzen van artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering.

Zoals uit de wordingsgeschiedenis van deze bepaling blijkt, bood zij in de door de regering voorgestelde vorm slechts soelaas voor degene aan wie de ontnemingsmaatregel werd opgelegd, maar is de regeling op aandrang van de tweede kamer verruimd met het oog op de gerechtvaardigde belangen van (in beginsel) op zelfstandig schadeverhaal aangewezen benadeelden.

Door deze verruiming kan ook de benadeelde zelfstandig verzoeken het ontnemingsbedrag te verminderen of kwijt te schelden teneinde aldus zijn verhaalspositie te verbeteren. In het geval reeds (gedeeltelijk) aan de ontnemingsmaatregel is voldaan kan de rechter voorts bevelen, dat het betaalde bedrag geheel of deels zal worden teruggegeven dan wel zal worden uitgekeerd aan een door hem aangewezen derde.

Zodanig bevel laat alsdan ieders recht op het teruggegeven of uitgekeerde bedrag onverlet.


Omdat dit juridisch wat voeten in de aarde kan hebben, is er echter ook...

2. Een betaling aan Petrobras komt in mindering van de betalingen in Nederland

Als SBM met Brazilië overeenkomt dat het aan Petrobras 200 mio $ (hypothetisch bedrag) aan schadevergoeding betaalt, kan deze betaling dan niet in mindering komen van wat SBM reeds in Nederland hiervoor betaalt, nl. 137 mio $ (verondersteld bedrag, zie hoger)?

Ook het antwoord op deze vraag is simpelweg ‘ja’.

Het Gerechtshof van ’s-Gravenhage deed dit in 2010 bij toepassing, opnieuw, van artikel 577b Sv. op een verwachte navordering van Eneco voor onrechtmatige afname van elektriciteit (http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/ontneming/navordering-elektriciteit-via-577b-sv-in-mindering-op-ontnemingsvordering.htm):

De verdediging heeft voorts aangevoerd dat de veroordeelde mogelijk een navordering van Eneco krijgt betreffende kosten voor onrechtmatige afname van elektriciteit, welke elektriciteitskosten op het wederrechtelijk verkregen voordeel in mindering kunnen worden gebracht. Het hof overweegt dienaangaande dat deze kosten thans niet voor aftrek in aanmerking komen nu deze kosten niet daadwerkelijk door de veroordeelde zijn betaald. Het hof wijst erop dat de veroordeelde -overeenkomstig het bepaalde in artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering- de rechter kan verzoeken het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat te matigen wanneer de elektriciteitskosten alsnog worden betaald” (die matiging kan op volledige kwijtschelding uitlopen).

Maar alle goede dingen bestaan uit drie, en dus is er…

3. De oplossing in de schikkingsovereenkomst

Wellicht zal men bij het opstellen van de schikking met het Openbaar Ministerie al eraan gedacht hebben om rekening te houden met de mogelijkheid dat het later ook in de Braziliaanse context tot een schikking zou komen.

De Nederlandse schikking moet hiervoor bepalen dat, wanneer in Brazilië een gelijkaardige schikking zou bereikt worden, de eventuele schadevergoeding in mindering zou komen van de ontneming voorzien in Nederland.

In dat verband kan men wel van een betekenisvol toeval spreken. Van de 240 mio $ die SBM moet betalen is vandaag al 100 mio $ betaald. De openstaande 140 mio $ komt ongeveer overeen met het bedrag waarvan we veronderstellen dat het staat voor de onrechtmatig verkregen voordelen die SBM in Nederland ontnomen werden voor de Braziliaanse kwestie. Dat bedrag is te betalen in twee gelijke schijven van 70 mio $, maar respectievelijk pas einde 2015 en einde 2016.

Met andere woorden: zo er in Brazilië een schikking voor minimaal hetzelfde bedrag wordt bereikt, vervallen deze twee schijven geheel of gedeeltelijk, wellicht van rechtswege.


Moraal van het verhaal

De betaling die SBM in Nederland moet doen in het kader van de ontneming van wederrechtelijk door haar verkregen voordelen, wordt zeker verrekend met de schadevergoeding die eventueel in Brazilië verschuldigd zou zijn.

Dit is normaal, vermits SBM anders bepaalde schade twee maal zou moeten vergoeden.

Het risico op een bijkomende financiële last voor SBM in het kader van de schikking in Brazilië is dus beperkt tot maximaal 343 – 137 = 206 mio $.

Het kan echter ook 0 $ bedragen.
Kopermans
0
quote:

Kopermans schreef op 19 mrt 2015 om 09:40:


Het risico op een bijkomende financiële last voor SBM in het kader van de schikking in Brazilië is dus beperkt tot maximaal 343 – 137 = 206 mio $.

Het kan echter ook 0 $ bedragen.[/i]

Correctie: de 22 mio $ door Brazilië gerecupereerd van de bankrekening van Barusco moet er nog af. Maximale risico is dan 206 - 22 = 184 mio $.
Of 0 $.

Juist is juist :-)
[verwijderd]
0
jonge wat een lang verhaal maak je ervan;-)

ik denk er net zo over en ben blij te zien dat er ook jurisprudentie is

bedankt!
kc
Chela
0
Wat een stukje nazicht in de jurisprudentie wel niet kan opleveren.

Verdiende AB @Kopermans!
Kostunrix
0
Ahoy Kopermans,

Dank voor wederom een fraai stuk. Al met al lijkt het eind van de kwestie Brazilië in zicht te komen. Heel mooi, natuurlijk, maar tegelijk een bron van zorg.
Want, beste Kopermans, hoe moet het, wanneer het leed geleden is en SBM op de beurs steevast in hogere regionen verkeert, met jou? Na zoveel noeste arbeid, inzet en passie ligt het cliché van een zwart gat toch op de loer?

Er is hoop.

In de eerste plaats hebben wij lange termijners dan zoveel aan SBM verdiend dat we ons serieus met de geneugten van het leven bezig kunnen gaan houden. Wellicht een eigen (door Boskalis opgespoten) atol in een oliestaatje...

Mocht dit te weinig levensinvulling geven dan zou je je eens kunnen verdiepen in de kwestie Equatoriaal Guinea. Ongetwijfeld een nog veel grotere uitdaging dan het rechtssysteem in Brazilië.

Een adviserende rol bij SBM?

Analist bij Theodoor Gilissen?

Het machtsveld in de Den Haag verschuift. Kansen in de politiek?

Alvast veel sterkte; in de tussentijd moet je het doen met -alweer- een AB.

RT2014
0
Leuk speurwerk, maar je juridische aannames kloppen niet. SBM heeft een schikking getroffen; er is geen rechtszaak geweest waarbij SBM is veroordeeld tot afgifte van wederrechtelijk verkregen voordeel. Art. 577b Sv is dus niet van toepassing. Ergo, de $240mln zit stevig in de zak van de Nederlandse overheid.
[verwijderd]
0
quote:

RT2014 schreef op 19 mrt 2015 om 12:31:


Leuk speurwerk, maar je juridische aannames kloppen niet. SBM heeft een schikking getroffen; er is geen rechtszaak geweest waarbij SBM is veroordeeld tot afgifte van wederrechtelijk verkregen voordeel. Art. 577b Sv is dus niet van toepassing. Ergo, de $240mln zit stevig in de zak van de Nederlandse overheid.


En wat meldt de Nederlandse overheid dan bij hun eerstvolgende economische missie naar Brazilie?
Het doel van OM was uiteraard niet om de staatskas te spekken, dus waarom daar nu ineens zo zwaar aan tillen?

Het lijkt me toch niet te moeilijk om in overleg een schikking bij te stellen.

gr kc
Kopermans
0
quote:

RT2014 schreef op 19 mrt 2015 om 12:31:


Leuk speurwerk, maar je juridische aannames kloppen niet. SBM heeft een schikking getroffen; er is geen rechtszaak geweest waarbij SBM is veroordeeld tot afgifte van wederrechtelijk verkregen voordeel. Art. 577b Sv is dus niet van toepassing. Ergo, de $240mln zit stevig in de zak van de Nederlandse overheid.

Je hebt voor een stuk gelijk, RT2014, ik was te snel door te veronderstellen dat 577b Strafvordering hier de zaak oplost. Dat artikel veronderstelt, zoals je zegt, de tussenkomst van een rechter, die er niet is bij een schikking die volgens 511c Sv ook een ontneming kan inhouden. Bedankt voor die precisering.

Punten 1 en 2 vervallen daarmee zoals ik ze formuleerde, tenzij voor wat betreft de vaststelling dat de wetgever in principe geen graten ziet in het achteraf aanpassen van de rechterlijke beslissing betreffende een ontneming om rekening te houden met aanspraken van derden.

En dat principe geldt ook bij schikkingen, zo blijkt uit artikel 578 Sv. Dat biedt wel het juiste antwoord hier:

Artikel 578

1. (...)

2. Wanneer, binnen drie jaren na voldoening van een bedrag of overdracht van voorwerpen, als bedoeld in artikel 257a, tweede lid, onder c of in artikel 511c
(het artikel dat gaat over ontneming in het kader van een schikking), blijkt dat dit een hogere waarde vertegenwoordigt dan de som van het werkelijke voordeel verkregen door middel of uit de baten van het strafbare feit of soortgelijke feiten, beveelt het openbaar ministerie - hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de gewezen verdachte of veroordeelde - de teruggave van een geldbedrag gelijk aan het verschil.

3-4. (termijnen voor beklag bij de raadkamer)

5. De behandeling van het klaagschrift door de raadkamer vindt plaats in het openbaar. Acht het gerecht het beklag gegrond, dan beveelt het de teruggave van het in het tweede lid bedoelde verschil. Artikel 577b, negende lid, is van overeenkomstige toepassing. Tegen de beslissing van de raadkamer staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 578a

1. Indien de officier van justitie overeenkomstig artikel 511c
(het artikel dat gaat over ontneming in het kader van een schikking) een schikking met de verdachte of veroordeelde aangaat, bepaalt hij de termijn waarbinnen aan de termen van die schikking moet worden voldaan.(...).

2. Wanneer na voldoening aan die termen blijkt van omstandigheden die de toepasselijkheid van de maatregel bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht
(de algemene regeling betreffende het opleggen van ontnemingen) zouden hebben uitgesloten, kan de gewezen verdachte of veroordeelde de officier van justitie verzoeken om teruggave van betaalde geldbedragen of overgedragen voorwerpen.

3-4. (termijnen voor beklag bij de rechtbank)

5. Acht de rechtbank het beklag gegrond, dan beveelt zij de teruggave van betaalde geldbedragen of overgedragen voorwerpen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.(...).Degene die een schikking heeft gesloten maar nadien vaststelt dat deze ontneming te hoog was gesteld of niet mocht gebeuren, kan dus eenvoudig om volledige of gedeeltelijke teruggave vragen.

Overigens blijf ik denken dat SBM een en ander niet aan het toeval zal hebben overgelaten, en in de schikking zelf reeds gevraagd zal hebben een dergelijke regeling in te bouwen. Dat men net 140 mio $ pas laat betalen op een ogenblik (vanaf einde 2015) dat er in Brazilië zeker uitsluitsel zal zijn, is gewoon de vooruitziendheid van de goede huisvader in actie.

Dat zijn we nu van SBM gewoon :-)
klaar
0
quote:

RT2014 schreef op 19 mrt 2015 om 12:31:


Leuk speurwerk, maar je juridische aannames kloppen niet. SBM heeft een schikking getroffen; er is geen rechtszaak geweest waarbij SBM is veroordeeld tot afgifte van wederrechtelijk verkregen voordeel. Art. 577b Sv is dus niet van toepassing. Ergo, de $240mln zit stevig in de zak van de Nederlandse overheid.


Is je leesbril zoek RT2014? Kopermans geeft toch aan dat artikel 577b Wetboek van Strafvordering ook geldt voor ontnemingen opgelegd in het kader van een schikking.

Voor je informatie in artikel 511c Sv is voorzien in de mogelijkheid dat de officier van justitie het ontnemingsdoel bereikt door het aangaan van een schikking.

Eind vorige eeuw zou voor het onderhavige geval je stelling nog hout snijden. Echter sinds enige jaren zijn de mogelijkheden voor voordeelsontneming buiten geding aanzienlijk verruimd.
Bokie
0
quote:

Kopermans schreef op 19 feb 2015 om 09:10:


Geen zaken in Brazilië zonder hiervoor af te dragen.

Modec staat als leverancier van Petrobras op gelijke hoogte met SBM. Modec heeft 7 FPSO's voor Petrobras gebouwd, en werkt nog aan drie nieuwe. Gelijkaardige tussenkomst ook van de handelsagent van Modec. Hemelsbreed verschil is echter dat SBM sinds 2012 de problematiek van de zelfstandige handelsagenten zelf heeft aangepakt, en met de gevonden informatie naar de autoriteiten en, vooral, naar Petrobras is gestapt. Petrobras speelt overigens de verantwoordelijkheid voor het gebeuren door naar BG, dat hier als operator voor het consortium optrad.

Het artikel van Valor Economico bestaat ook in een Engelse versie:

BG investigates indications of irregularities in projects
By Cláudia Schüffner | Rio de Janeiro

With the advance of investigations surrounding the bribery schemes at Petrobras, partners of the state company have begun to be affected by the corruption discovered during the Federal Police’s Operation Car Wash.

BG is partner of Petrobras in blocks BM-S-9 and BM-S-11

Valor has learned that the compliance department for the British company BG found so-called “red-flags,” signs requiring special attention, in contracts for construction of oil rigs for pre-salt exploration.

They are contracts signed between Petrobras and Japan’s Mitsui Ocean Development & Engineering Co. Ltd. (Modec), having Tecnoil as a commercial agent. BG operates in five large pre-salt discovery areas of Santos, with stakes varying between 25% and 30%.

According to two sources heard by Valor, the director of BG’s legal department, Rodrigo Moura, and the legal manager of the company, Bruno Silveira, met, in January, with executives from Modec, in Rio de Janeiro. According to the sources, BG has requested that the Japanese company respond to a questionnaire, and Modec, for its part, acknowledged the payment of “fees” of its agent in Brazil to Petrobras employees. BG, according to these reports, informed that Modec no longer met governance criteria.

Questioned, BG answered “the information related to our internal compliance processes are protected by confidentiality obligations of the consortium and follow standard procedures of the company and, therefore, can’t be discussed.” There are indications that the case is similar to that of the Dutch oil-service provider SBM, which admitted it made payments to the companies of Julio Faerman, confirmed in the plea-bargaining of Petrobras former executive manager of engineering Pedro Barusco, subordinated to former services director Renato Duque.

BG is a partner of Petrobras in the blocks BM-S-9 and BM-S-11, in the pre-salt fields of the Santos Basin such as Lula, Lapa, Guará-Sapinhoá, Carioca and Iracema South and North. On the website of Modec, the company lists 10 FPSO (Floating Production Storage Offshore) for Petrobras, with three still under construction. Some are destined to areas that the state company operates on its own and others where it has partners.

As a partner of Petrobras in these areas, BG participated in the acquisition of the following oil rgs ordered from Modec: Angra dos Reis, São Paulo, Mangaratiba, Itaguaí e Caraguatatuba.

Valor requested information from Petrobras on the amount ordered from Modec, but the company responded that “it can’t comment on contracts” because “they are protected by confidentiality obligations.”
In testimony to Congress on Petrobras last year, former Petrobras CEO Graça Foster gave the price of one of them: Cidade de São Paulo, chartered to Petrobras by Schahin/Modec, will cost $4.2 billion along the 20-year contract. Ms. Foster informed that the contracts with Modec and with SBM, its main competitor, were similar (there were 8 platforms leased from each on that occasion). And she also said that the portfolio with SBM is $27.67 billion. The amount gives an idea, therefore, of the seize of the state-run company’s contracts with Modec.

Petrobras denied that it had knowledge of the irregularities with these contracts. And it clarified that “BG acts as a non-operator in the consortia BM-S-11 and BM-S-9, operated by Petrobras. In the consortium relationship, it’s up to the operator to conduct activities, including procedures for contracting services and materials needed in operations. The agreements should be approved by the non-operating partners.”

According to Petrobras, “in these processes, it’s common that there are discussions related to various aspects of the contracts, such as deadlines, costs, terms of contract, and compliance conformity. In this context, there are frequently meetings for clarification between the consortium and the supply companies.”

The acquisition of pre-salt equipment is made by Petrobras, which is the operator for the areas, and is carried out by way of special purpose enterprises (SPE). And the partners vary. Guará BV has as partners PNBV, a Petrobras subsidiary with 45%. BG Overseas Holdings with 30%, and Repsol Sinopec Brasil BV, with 25%, and was responsible for the contracts of the oil rigs Cidade de São Paulo and and Cidade de Caraguatatuba, as Petrobras reported. Another SPE, Tupi BV, has stake in PNBV (65%), BG Overseas (25%) and the Chinese-Portuguese company Galp Sinopec Brazil Services BV (10%), in the cases of Cidade de Mangaratiba and Cidade de Itaguaí.

Repsol informed that it is unaware of the subject. In an interview with Valor, the Portuguese company Galp Energia CEO, Manuel Ferreira De Oliveira, said that it’s “up to the Brazilian authorities to conduct the investigations, not owing to me to make speculation on these matters.”

According to specialized attorneys, even those that had participated involuntarily in payment of bribes, had the duty to analyze the projects in which they invest. Because of this, they are subject to penalty under anti-corruption legislation, such as the federal law that deals with foreign corruption, the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), in the US, where the state-owned company is listed. Asked if there is some governance procedure in course, Petrobras’s press office answered only: “Recently, clarifications were requested and meetings with suppliers of consortia were held, among them Modec, in the manner foreseen under contract concerning preventative aspects of compliances. This process is led by Petrobras, in the role of operator, with participation from companies of the consortia.”

According to the statement from BG Brasil, the company “follows the global standards of Corporate Governance and of Compliance of the Ethical Conduct Policy of the BG Group in all of its activities.” Valor also sought the commercial director of Tecnoil, Andre Somaglino, but received no reply. Until the closing of this edition, Modec hadn’t responded to questions sent by this newspaper.
En wat houdt dit nu in. Dat Modeq door Petrobas niet aangepakt wordt en dat ze dus niet geschorst worden.
Kopermans
0
quote:

Bokie schreef op 19 mrt 2015 om 15:00:


[...]
En wat houdt dit nu in. Dat Modeq door Petrobas niet aangepakt wordt en dat ze dus niet geschorst worden.

Misschien voorlopig, Petrobras verschuilt zich wat achter het feit dat Modeq onderaannemer van BG is. PB heeft ook al heel wat aan het hoofd, hè.
Kopermans
1
Roussef heeft gisteren een presidentieel decreet getekend tot uitvoering van de Anticorruptiewet. Dat werkt heel wat grote onzekerheden in de Anticorruptiewet weg, en geeft uitzonderlijk veel bevoegdheid aan het CGU.

Het CGU kan alle zaken naar zich toe trekken waarin het gaat over handelingen ten nadele van eigen of vreemde overheden. Ook zaken die het OM of de CADE (mededingingsautoriteit) in behandeling hebben.

En dan de hamvraag: wie sluit de schikkingen af, wie beslist of het goed (genoeg) is? Het CGU, zonder dat andere organen in die beslissing tussenkomen.

Het TCU en het OM die erg kritisch waren over het perspectief dat het CGU, en dus eigenlijk de regering, schikkingen zou sluiten, worden enkel betrokken bij de onderhandeling.

Een schadevergoeding voor Petrobras die nu zeker verrekend zal worden met wat in Nederland betaald wordt (zie hoger), geen negatieve reacties op de onderhandeling over een schikking met SBM en een beslissingsbevoegdheid die volledig bij het CGU en dus de regering ligt: de weg ligt wijd open voor deze schikking met SBM.


Uit een interview in Estadao met een specialist ter zake:
“With a single regulator (…), the conflict of interest does not exist, which gives stability to the processes. (…)

In establishing the CGU as watchdog and judge, the decree gave the hegemony to the CGU to bind (together) other processes by other organs, such as the Administrative Council for Economic Defense (CADE = de Mededingingsautoriteit) and the Public Ministry (MP), which is positive, according to the expert .

"The practices investigated in Operation Lava Jato, for example, combine cartel with corruption. This could bring a dispute with the association of undertakings for business advantage versus the use of corrupt practices, "he says. "The decree brings calm in the dispute of competences," adds Reggio. (…)

“Under the (new decree) it is the sole power of the CGU to initiate, investigate and prosecute acts detrimental to national and foreign governments and to call back processes in order to investigate their regularity or to correct their management”.translate.google.be/translate?hl=nl&a...
klaar
0
quote:

Kopermans schreef op 19 mrt 2015 om 15:33:


Roussef heeft gisteren een presidentieel decreet getekend tot uitvoering van de Anticorruptiewet. Dat werkt heel wat grote onzekerheden in de Anticorruptiewet weg, en geeft uitzonderlijk veel bevoegdheid aan het CGU.

Het CGU kan alle zaken naar zich toe trekken waarin het gaat over handelingen ten nadele van eigen of vreemde overheden. Ook zaken die het OM of de CADE (mededingingsautoriteit) in behandeling hebben.

En dan de hamvraag: wie sluit de schikkingen af, wie beslist of het goed (genoeg) is? Het CGU, zonder dat andere organen in die beslissing tussenkomen.

Het TCU en het OM die erg kritisch waren over het perspectief dat het CGU, en dus eigenlijk de regering, schikkingen zou sluiten, worden enkel betrokken bij de onderhandeling.

Een schadevergoeding voor Petrobras die nu zeker verrekend zal worden met wat in Nederland betaald wordt (zie hoger), geen negatieve reacties op de onderhandeling over een schikking met SBM en een beslissingsbevoegdheid die volledig bij het CGU en dus de regering ligt: de weg ligt wijd open voor deze schikking met SBM.


Uit een interview in Estadao met een specialist ter zake:
“With a single regulator (…), the conflict of interest does not exist, which gives stability to the processes. (…)

In establishing the CGU as watchdog and judge, the decree gave the hegemony to the CGU to bind (together) other processes by other organs, such as the Administrative Council for Economic Defense (CADE = de Mededingingsautoriteit) and the Public Ministry (MP), which is positive, according to the expert .

"The practices investigated in Operation Lava Jato, for example, combine cartel with corruption. This could bring a dispute with the association of undertakings for business advantage versus the use of corrupt practices, "he says. "The decree brings calm in the dispute of competences," adds Reggio. (…)

“Under the (new decree) it is the sole power of the CGU to initiate, investigate and prosecute acts detrimental to national and foreign governments and to call back processes in order to investigate their regularity or to correct their management”.translate.google.be/translate?hl=nl&a...


Tot mijn voldoening lees ik dat ik de betekenis van de Memorandum of Understanding tussen het CGU en SBM op zijn juiste waarde heb ingeschat. Ik schreef gisteren om 11:42 namelijk
‘Het enige positieve element is immers dat ogenschijnlijk de turfwar tussen de verschillende relevante Braziliaanse autoriteiten inzake een eventuele leniency agreement is beslecht’.

Dankzij het speurwerk van Kopermans weten wij thans op welk wettelijk kader de MoU is gebaseerd. Een en ander betekent dat een eventuele schikking tussen de CGU en SBM de binnenlandse juridische toets der kritiek kan doorstaan.

Voor het goede speurwerk een AB mijnerzijds
Kopermans
0
Allen dank voor de aanmoediging bij een intense SBM-dag, met (ik weet het, excuus!) excessief lange posts, nadat we gisteren al mochten besluiten in de laatste rechte lijn naar de schikking te zitten.

Vandaag hebben we niet alleen geleerd waarom en hoe het CGU exclusief bevoegd wordt voor schikkingen onder de Anticorruptiewet, maar ook, dat de schikking in Nederland met zekerheid in rekening gebracht zal worden zodra ook in Brazilië nog een bedrag te vereffenen zou zijn (al bleek het niet art. 577b maar wel 578 Sv te zijn, dat het probleem oplost). Een besluit dat 137 mio $ waard kan zijn - waarvan ik vandaag eigenlijk nog niet de 6,6% waardestijging van zie in mijn portefeuille.

Dank nog aan Kostunrix voor zijn bezorgheid voor de val in een zwart gat eens alle problemen van SBM in Brazilië opgelost zijn. Dat zal men echter, vermoed ik, zelden meemaken in de oliesector, letterlijk en figuurlijk. Niettemin mooie suggesties. Den Haag daar begin ik maar niet aan (foute woonplaats), maar SBM, dat lijkt me wel wat (komt wel wat vrij). Of toch een vierkant landje als Equitoriaal Guinea? Is eens wat anders dan een landje dat min of meer vierkant draait :-)
Bijlage:
650 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

SBM Offshore Meer »

Koers 15,410   Verschil +0,04 (+0,26%)
Laag 15,300   Volume 737.401
Hoog 15,575   Gem. Volume 748.656
18-okt-19 17:35
label premium

SBM: corruptie-affaire afgesloten

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium