Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Bitcoin voor noodgevallen is niet zo'n gek idee

37 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 DeZwarteRidder 30 december 2013 01:00
  ‘Er bestaan geen garanties meer’

  Geschreven door Meneer Teun op 29 december 2013. Geplaatst in Economisch, Verdieping

  Een duik in de Noodwet Financieel Verkeer 1978 | Voordat je dit artikel gaat lezen moet ik eerst even melden dat ik geen jurist ben en zodoende ook geen conclusies mag trekken op basis van wetteksten, want het is voor mij moeilijk om wetteksten te verklaren. Wetteksten zijn voor mij moeilijk te begrijpen, maar ik baseer dit artikel op basis wat ik ervan begrijp en hoe ik het lees en interpreteer. Eerder dit jaar schreef ik een artikel over de gedachte dat ons spaargeld in gevaar zou zijn door onder andere de perikelen rondom de financiële situatie in Cyprus. Zeker gezien het feit dat mevrouw Lagarde, baas van het Internationale Monetaire Fonds, had laten weten dat door de financiële crisis de burger weleens een deel van zijn spaargeld zou moeten opgeven om eventuele in nood verkerende banken te mogen redden, was dit gegeven iets om rekening mee te houden.

  Noodwet Financieel Verkeer 1978

  Minister Dijsselbloem, als zijnde hoofd van de Eurogroep, had het over de welbekende template of blauwdruk waarover veel gesteggel is ontstaan toen Cyprus in problemen kwam en waardoor de burgers een deel van het spaargeld moesten inleveren om de Cypriotische banken te redden van de ondergang. Nu kwam ik in de reacties hierop een opmerking tegen van Max29, een bezoekers van Biflatie.nl, waarin hij de Noodwet Financieel Verkeer van 1978 in Nederland benoemde. Ik ben hier maar eens ingedoken… Kort samengevat komt het er op neer dat de minister van Financiën uit hoofde van de familie van Amsberg de macht over ons complete financiële stelsel naar zich toe kan trekken: al het geld, zowel contant als giraal, kan met een pennenstreek ongeldig verklaard worden, beurzen kunnen worden stilgelegd, uitkeringen in de vorm van verzekeringen en pensioenen kunnen worden stopgezet en bezittingen van burgers kunnen worden onteigent, zowel binnenlandse als buitenlandse bezittingen.

  Wat is een Buitengewone Omstandigheid?

  Dit alles middels de volgende zin in het wetsartikel: ‘Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden.’ Let wel, ten tijde van oorlog zullen er natuurlijk maatregelen genomen moeten worden, zover snap ik dat ook wel, maar vooral die laatste bepaling: of andere buitengewone omstandigheden baart mij zorgen wanneer ik dit vorm geef in de hedendaagse ontwikkelingen en dreigende omstandigheden waarin wij ons momenteel bevinden. Want wanneer is iets een buitengewone omstandigheid? Wanneer een grote bank omvalt? Wanneer de rente op staatsobligaties extreem omhoog dreigt te gaan? Dit is wat mij betreft een vrij ruim begrip en alleen de Koning bepaalt wanneer iets een buitengewone omstandigheid betreft: Artikel 2 bepaalt dat deze wet in werking wordt gesteld wanneer de omstandigheden naar Ons Oordeel (bij Koninklijk besluit) dit toelaten. Meer wordt er niet over vermeld.

  De minister bepaalt alles

  Een best wrede constatering dat men in de wet heeft moeten vastleggen is dat wanneer er misschien ooit in de toekomst een buitengewone omstandigheid uitbreekt, de minister bepaalt of een verzekering uitgekeerd mag worden. Artikel 20 van deze wet sluit uit dat verzekeringsmaatschappijen zomaar mogen gaan uitkeren, nee in dat geval bepaalt de minister. Aan de ene kant logisch natuurlijk gezien de omvang van schade, slachtoffers et cetera, aan de andere kant komt ook hier de volledige macht omtrent geldcirculatie en andere financiële macht volledig bij de verantwoordelijke minister te liggen.

  U heeft geen enkele garantie

  Andere bepalingen die zijn vastgelegd in deze wet bevatten onder andere de macht over de beurzen (artikel 24a), waarover de minister mag beslissen wat ermee moet gebeuren. De minister kan besluiten de beurzen en daarmee alle transacties te doen stilleggen of te sluiten voor onbepaalde tijd. Buitenlandse bezittingen van burgers, goudvorderingen en andere financiële betrekkingen van burgers, bedrijven en de Staat zelf komen onder de verantwoordelijkheid van de minister te vallen. U heeft niks meer te zeggen over uw eigen bezittingen in het buitenland. Heeft u een pensioenuitkering of een ander soort van uitkering? Volgens artikel 19 tot en met 24 kan de minister alles veranderen, stopzetten of blokkeren naar het hem dunkt, zolang er maar een “buitengewone omstandigheid” plaatsvindt. Door hem of de koning te bepalen…

  Uw spaargeld geconfisqueerd

  De minister kan middels deze wet ook bepalen tot welk bedrag je van je rekening mag halen, ongeacht hoeveel spaargeld er op je rekening staat. Het staat er echt in artikel 4.1: Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het aan anderen dan banken verboden is zonder een door of namens hem verleende algemene of bijzondere vergunning over schuldvorderingen op deze banken of op de Bank, in contanten te beschikken, met dien verstande, dat rechthebbenden op opeisbare tegoeden op rekeningen bij banken of bij de Bank, de vrije beschikking behouden over een door Onze Minister te bepalen bedrag per rekeninghouder. Anders gezegd, je totale eigen vermogen mag wettelijk gezien geconfisqueerd worden door de Staat.

  Ook de renteafspraak mag veranderd worden

  Ook mag de minister ten tijde van de bijzondere omstandigheden de vergoeding op je spaargeld te bepalen. Dat wil zeggen dat alle bestaande afspraken omtrent jou te ontvangen rente op je spaargeld gewijzigd kunnen worden (Artikel 6): Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven met betrekking tot vergoedingen voor diensten op het gebied van het bankwezen in de ruimste zin en van de geld- en kapitaalmarkt, voor zover zij het karakter van rentevergoeding dragen.

  Uiteraard is geheimhouding verplicht

  Zo staan er meer bizarre regels en voorschriften in deze wet, teveel om hier allemaal te behandelen, al wil ik er nog wel eentje doen. En dat gaat over het feit dat het voor elke persoon die enige taak vervult bij het in werking treden van deze wet, het verboden is om hierover enige informatie aan anderen te delen. Kortom, Artikel 33 verplicht volledige geheimhouding over de te nemen maatregelen. Deze regeling is dan weer de enige waar ik me niet over verbaas…

  U bent gewaarschuwd!

  Voor zover ik me deze wettekst eigen kan maken en begrijp, zijn de uitspraken van afgelopen jaar van Lagarde en Dijsselbloem serieuze waarschuwingen als het gaat om ons eigen geld, onze eigen bezittingen en daarmee onze eigen soevereiniteit. Er hoeft maar iets te gebeuren dat onder de geheimzinnige en onduidelijke bepaling “bijzondere omstandigheid” val. Er bestaan geen garanties meer en we zijn volledig overgeleverd aan de regels en wetten van onze Koning en Ministers en daarmee is een totalitaire staat een feit.
 2. forum rang 10 DeZwarteRidder 30 december 2013 01:09
  Hoofdstuk V. Noodgeld

  Artikel 7

  Onze Minister is bevoegd noodgeld in omloop te brengen tot de bedragen, welke hij in verband met de buitengewone omstandigheden nodig acht.

  Artikel 8

  1. Noodgeld kan in omloop worden gebracht in dezelfde waarden, waarin ’s Rijks munten in omloop zijn gebracht. De waarde wordt op het noodgeld aangegeven.

  2. Noodgeld is wettig betaalmiddel.

  Artikel 9

  Hetgeen bij artikel 8, eerste lid, van de Muntwet 2002 ten aanzien van munten is bepaald, is mede van toepassing op noodgeld.

  Artikel 10

  Onze Minister is bevoegd in omloop gebracht noodgeld buiten omloop te stellen. Hij stelt daarbij nadere regelen omtrent de inlevering vast. Bij de inlevering wordt de nominale waarde van het noodgeld vergoed in gangbare Nederlandse betaalmiddelen. Op het tijdstip, waarop noodgeld buiten omloop wordt gesteld, verliest dit de hoedanigheid van wettig betaalmiddel.

  Hoofdstuk VI. Bescherming geldcirculatie

  Artikel 11

  Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het verboden is:

  a. ’s Rijks munten of noodgeld bij wege van betaling of anderszins over te dragen of aan te nemen anders dan tegen de nominale waarde daarvan zonder een door of namens hem verleende algemene of bijzondere vergunning;

  b. ’s Rijks munten of noodgeld aan hun bestemming te onttrekken door oppotting, versmelting, verminking of anderszins;

  c. hulpgeld aan te bieden of aan te nemen behoudens in door hem te bepalen gevallen.

  Artikel 12

  Onze Minister is bevoegd nadere voorschriften te geven ter bescherming van de geldcirculatie.

  Hoofdstuk VII. Giraal betalingsverkeer

  Artikel 13

  Onze Minister is bevoegd te bepalen dat in door hem nader aan te geven gevallen een schuldeiser girale betaling van een geldschuld niet kan uitsluiten.
 3. forum rang 7 haas 30 december 2013 01:11
  Saxo Bank: Buitensporige Voorspellingen 2014.....10.....

  nr.1. Vermogensbelasting EU luidt terugkeer in van economie in Sovjetstijl

  Als paniekreactie op de deflatie en het gebrek aan groei, zal de Europese Commissie een vermogensbelasting invoeren voor iedereen die meer dan 100.000 EUR of USD op een spaarrekening staan heeft.

  Deze nieuwe belasting wordt ingevoerd in naam van het wegwerken van de ongelijkheden en om genoeg geld in het laatje te brengen om een ‘crisisbuffer’ te creëren.
  Dit zal de laatste stap zijn in de creatie van een totalitaire Europese staat en ook het dieptepunt betekenen voor individuele eigendomsrechten. De voor de hand liggende transactie is het aankopen van tastbare goederen en het verkopen van met inflatie bedreigde immateriële activa.

  be.saxobank.com/nl/saxo-bank/identite...
 4. Da Freeze 30 december 2013 10:38
  Dit is natuurlijk een wet die is beschreven om bepaalde redenen. Toch zal dit zo`n vaart niet lopen, want als er spaargeld geconfisqueerd moet worden geldt dit namelijk voor ELKE Nederlander. Dus ook het hele kabinet en het koningshuis. En Europees gezien ook voor de EU parlementariërs. Als je ziet hoe hebberig deze allemaal zijn met aanwezigheidspremies, onrechtmatige declaraties, dubieuze onkostenvergoedingen en wachtgeldregelingen is het niet meer dan menselijk dat niemand hier mee akkoord zal gaan. Mocht het zover komen, dan verwacht ik dat we elkaar dan al gewapend te lijf zijn gegaan.
 5. The Duck Master 30 december 2013 11:12
  Ja en na een systeemcrash denk ik niet dat je shitcoins nog maar 1 cent waard zullen zijn.
  Dan gaan mensen gewoon weer edelmetaal, blikvoer, brandstof en wapens gebruiken om mee te ruilen.
  Zodra het internet of de stroom plat gaat, is er trouwens geen bitcoin meer...
 6. forum rang 10 DeZwarteRidder 30 december 2013 11:32
  quote:

  The Duck Master schreef op 30 december 2013 11:12:

  Ja en na een systeemcrash denk ik niet dat je shitcoins nog maar 1 cent waard zullen zijn.
  Dan gaan mensen gewoon weer edelmetaal, blikvoer, brandstof en wapens gebruiken om mee te ruilen.
  Zodra het internet of de stroom plat gaat, is er trouwens geen bitcoin meer...
  Die laatste zin klopt natuurlijk, maar die geldt ook voor alle bankbetalingen (en kassa's!), zie de recente grote bankenstoring in België.

  Als er stroom en internet is, dan zal het BTC-netwerk het langste van alle elektronische betalingssystemen in werking blijven.

  Helaas begrijpen velen nog steeds niet dat het BTC-systeem een heel goed alternatief betalingssysteem is voor bepaalde personen/bedrijven, voor bepaalde gevallen in bepaalde gebieden. In de USA neemt het gebruik van de BTC enorm toe, kennelijk is er gewoon grote behoefte aan een alternatief, zelfs in een rijk land met allerlei betalingssystemen.

  Het is in ieder geval zeer geschikt voor gebruik na een systeemcrash (de BTC begon enorm te stijgen na het Cyprus-drama), maar natuurlijk niet voor een 'Mad Max'of een 'Revolution' scenario.
 7. pcrs7 30 december 2013 12:18
  quote:

  Da Freeze schreef op 30 december 2013 10:38:

  Dit is natuurlijk een wet die is beschreven om bepaalde redenen. Toch zal dit zo`n vaart niet lopen, want als er spaargeld geconfisqueerd moet worden geldt dit namelijk voor ELKE Nederlander. Dus ook het hele kabinet en het koningshuis.
  Dat rare idee dat heersers zich aan hun eigen wetten moeten houden, waar komt dat toch vandaan? Voor jou is het toch nu ook al verboden om te stelen en te moorden, dat mag voor de heersers toch ook al gewoon? Sterker nog, ze krijgen er medailles voor.
 8. Da Freeze 30 december 2013 13:21
  quote:

  pcrs7 schreef op 30 december 2013 12:18:

  [...]
  Dat rare idee dat heersers zich aan hun eigen wetten moeten houden, waar komt dat toch vandaan? Voor jou is het toch nu ook al verboden om te stelen en te moorden, dat mag voor de heersers toch ook al gewoon? Sterker nog, ze krijgen er medailles voor.
  In dat geval zal iemand zich verder in deze wetgeving moeten verdiepen. Want ondanks dat de koning van een uitkering leeft, moet hij ook belasting betalen.
 9. pcrs7 30 december 2013 13:40
  quote:

  Da Freeze schreef op 30 december 2013 13:21:

  [...]

  In dat geval zal iemand zich verder in deze wetgeving moeten verdiepen. Want ondanks dat de koning van een uitkering leeft, moet hij ook belasting betalen.
  Ik snap niet dat mensen daar nog intrappen: Dat ambtenaren ook belasting betalen. Nooit gedacht dat slaven zo eenvoudig om de tuin te leiden zouden zijn. Geloven die mensen ook in baron munchhausen die zichzelf aan zijn haren uit het moeras trok, of in een perpetuum mobile.
  Als we allemaal van belasting leven, maar we staan allemaal een deel van die inkomsten af aan belasting, komt het allemaal goed.

  Het zal allemaal wel beginnen met geloof in Sinterklaas.
 10. forum rang 10 DeZwarteRidder 31 december 2013 10:25
  The Year of Bitcoin

  rt.com/op-edge/the-year-of-bitcoin-722/

  Like it or love it, bitcoin has been a constant theme of headlines for the past year, as 2013 marked its coming of age.

  Last year’s nerd money fad has become this year’s most talked about product.

  Ultimately, nature abhors a vacuum and with western political leadership an increasingly distant memory, citizens are becoming increasingly restive about the parlous state of financial governance. Throughout the West, the ravages of quantitative easing [QE] have helped the wealthiest prosper, while ordinary citizens have struggled through a grinding economic plight, which has left voters feeling increasingly abandoned by government.

  Into this void has stepped something which had been mooted for many years: a popular electronic currency. Bitcoin is filling a gap self-interested central bankers are keen to suggest doesn’t need filling. Establishment media has been wrong-footed as the Copernican Revolution in finance creates not just bitcoin but a series of parallel financial universes where independent money is at the center of commerce, as opposed to government manipulated fiat currency.

  Meanwhile, bitcoin may not be the cryptocurrency the world uses in a decade and the biannual obituaries may yet prove right! As 2013 concluded, BTC’s value had multiplied albeit off its highs after the Bank of China endeavored to close the door to the threat of a backdoor floatation of the renminbi.

  In reality, BTC is still remarkably small - growing exponentially from about 142 million dollars to circa 8 billion by Christmas. In other words, the total value of bitcoin amounts to the annual GDP of the Bahamas. Clearly bitcoin isn’t economically significant, yet. However, it now has its first ATM and many have bought beers, lattes and even homes with BTC this past year.

  Naturally bankers of all shades are scared of losing their monopolist grip on money, yet given the vast inefficiency of their decrepit systems, it is probably already too late. Decentralized money is an idea whose time has come. Bitcoin is the breakthrough currency creating a widespread consciousness that there is an alternative to holding greenbacks, or lugging a trunk full of gold around.

  Perhaps the most surprising thing about bitcoin is, in essence, the banality of the arguments. When all else fails, skeptics just cry tulipmania. Indeed, bitcoin bubbled and almost halved in value before the year’s end, but then again, thanks to the idiocy of the banker-government nexus in the last decade, just about every asset bubbled then and a great deal are bubbling now, like art and classic cars, thanks to QE [quantitative easing].

  Yes, people steal bitcoins and these thefts are techno-mythologized by scaremongering media. Yet stealing bitcoin is just a virtual variant of traditional pickpocketing. Indeed BTC has been used to finance crime, just like the dear old anonymous bearer bond dollar is beloved of drug cartels. Some American security agencies have expressed concern about their lack of control over bitcoin, but they had an annus horribilis, during which, despite their vast overarching eavesdropping capacity, they still failed to see their own currency woes coming.

  While price inflation is the first thing everybody recalls about bitcoin in 2013, what really defines its incredible year was how it slipped out of nerds’ virtual wallets into the mainstream. An 8 billion dollar asset leveraged its value to dominate the headlines and gain widespread recognition. Germany legalized it and many nations acknowledged it - even the US courts. That Norway called it an asset was seen as a dreadful slight; rather it was a splendid incremental step to wider appreciation. In the end, China and Thailand pushed back against the bitcoin juggernaut. The latter is hardly of global economic significance, while the former maintains a closed currency regime.

  The year of bitcoin began with the currency on the fringes of digital society, but by the end of the year it was clearly “merging with the mainstream”. Decentralized crytocurrency is still in its infancy but the argument against central bankers’ follies is being won across the globe. After all, you can’t ‘clip’ bitcoin to degrade its value, nor can you inflate its value with QE or other flawed government policies.

  2013 ended with citizens increasingly alienated from government as a monetary ally and edging closer to “In Bitcoin we Trust”. Bitcoin itself may only be the first stage of a revolution, similar perhaps to the Netscape browser at the birth of the web, or the Ford Model T which popularized automobile transport. Ultimately, however you look at it, this was the year when bitcoin made its irrevocable mark on history.
 11. [verwijderd] 3 januari 2014 12:13
  Bitcoin: Neuer Boom bei ASIC-Prozessoren

  03.01.2014, 11:29

  Hochleistungs-Prozessoren von AMD und TSMC erleben dank Bitcoin derzeit einen reißenden Absatz. Der Grund: Für das Erzeugen von Bitcoins – das sogenannte Mining – müssen die Computer immer leistungsstärker sein. Inzwischen gibt es bereits viele Geräte, die speziell auf die Bitcoin-Erzeugung ausgerichtet sind. Darin laufen extrem schnelle Prozessoren bei maximaler Leistung, um die stets komplexer werdenden Aufgaben zu lösen.

  "TSMC und AMD haben im vergangenen Jahr über 200 Millionen Dollar mit Prozessoren umgesetzt, die speziell für den Mining-Prozess von Bitcoins entwickelt wurden", sagte Gil Luria von der Vermögensverwaltung Wedbush Securities gegenüber dem Nachrichtendienst Bloomberg. Diese speziellen ASIC-Prozessoren (ASIC: Application-Specific Integrated Circuit) werden laut Luria vor allem in Taiwan hergestellt.

  2014: Durchbruch für Bitcoin?
  Luria prophezeit der Bitcoin-Währung für dieses Jahr eine rosige Zukunft. Nachdem Overstock.com bereits angekündigt hat, dass man ab Jahresmitte Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren will, sieht Luria weitere große e-Commerce-Händler, die schon bald folgen werden. "eBay wird in diesem Jahr damit anfangen, Bitcoin zu akzeptieren und IBM wird mit spezieller Hardware, Software und Dienstleistungen den Handel bei Einführung von Bitcoin als Zahlungsmittel unterstützen", sagte er in einem Interview.
37 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 725,76 0,00%
EUR/USD 1,0260 -0,62%
FTSE 100 7.500,89 +0,47%
Germany40^ 13.888,70 +1,42%
Gold spot 1.802,30 0,00%
NY-Nasdaq Composite 13.047,19 +2,09%

Stijgers

BAM
+5,87%
Fagron
+3,90%
MAJORE...
+3,42%
Euroco...
+3,25%
FASTNED
+3,18%

Dalers

EBUSCO...
-3,20%
Ahold ...
-2,90%
Pharming
-2,67%
JUST E...
-1,84%
Avantium
-1,81%

Nieuws Forum Meer»

(21)

twinkletown op 12 aug 2022 22:11
(2)

Davidklayer op 9 aug 2022 05:41
(8)

Demir op 7 jun 2022 04:35
(11)

Demir op 6 jun 2022 10:07
(2)

Demir op 6 jun 2022 10:06

Column Forum Meer»

(249)

Calimero op 13 aug 2022 11:31
(1)

wiegveld op 13 aug 2022 11:02
(10)

Pascal op 13 aug 2022 10:49
(2)

maarten030 op 13 aug 2022 08:45
(11)

Martin-Jan Crum op 13 aug 2022 00:02

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links