Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Breaking News SNS

815 Posts
Pagina: «« 1 ... 36 37 38 39 40 41 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. AliceC 19 mei 2020 18:57
  Wordt alleen aan het lijntje gehouden. Alleen woorden maar geen daden. Heel Nederland wordt overeind gehouden. En de eerlijke belegger die zijn bank vertrouwt door aandelen aan te schaffen wordt als een stout jongetje in de hoek gezet en geweldig afgetuigd en misbruikt. Zeg SORRY en afkopen die hap met schadevergoeding voor alle trauma die de belegger heeft door moeten maken.
 2. forum rang 10 voda 6 juli 2020 08:52
  Moeder SNS rekent op 'aanzienlijk lagere' winst door crisis

  Gepubliceerd op 6 juli 2020 08:48 | Views: 0

  AMSTERDAM (AFN) - De Volksbank rekent dit jaar op een aanzienlijk lagere winst als gevolg van de coronacrisis. Het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank stelt dat rente-inkomsten lager zullen zijn terwijl ook de operationele kosten wat hoger zullen uitvallen. Verder beloven de macro-economische vooruitzichten niet veel goeds.

  Het financiële concern noemde geen bedragen, maar zei wel 40 miljoen euro extra opzij te zetten. Verder zegt de Volksbank de kredietvoorzieningen verder zullen worden aangepast als daar reden voor is. Dat zal gebeuren als sprake is van een nog sterkere economische krimp, oplopende werkloosheid en ontwikkelingen rond huizenprijzen daar aanleiding toe geven.

  Vooralsnog houdt de Volksbank rekening met een economische krimp dit jaar van 5 tot 6 procent. Volgend jaar zal sprake zijn van een herstel tot 3 procent. In 2021 zal de werkloosheid zijn opgelopen tot 6 procent zo is de verwachting. Verder rekent het concern erop dat huizenprijzen dit jaar fractioneel zullen stijgen, waarbij deze volgend jaar 1 tot 2 procent zullen dalen.

  Maatregelen

  Volgens de Volksbank is de impact van de coronapandemie en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen op de renteopbrengsten en operationele lasten vooralsnog beperkt. De bank had eerder al te kennen gegeven dit jaar rekening te houden met een daling van de rente-inkomsten als gevolg van de huidige lage rentestanden. Doordat relatief veel huizenbezitters hun hypotheken vervroegd aflosten, werd deze daling grotendeels gecompenseerd.

  Om klanten door de crisis te helpen heeft de Volksbank heeft een aantal maatregelen paraat, zoals een betaalpauze van zes maanden voor hypotheekklanten die in de problemen zijn gekomen. Eind mei hadden 1640 klanten van deze regeling gebruik gemaakt. Dat is minder dan 1 procent van de hypotheekklanten van de Volksbank.

  Voor zakelijke klanten bestaat eveneens de mogelijkheid van een betaalpauze van maximaal zes maanden. Eind mei hadden 232 klanten hiervan gebruik gemaakt. Ook kunnen mkb-klanten, onder bepaalde voorwaarden, de limiet van hun bestaand zakelijk krediet verhogen.
 3. neus 12 juli 2020 20:20
  Actie SNS
  Mogelijk relevante periode: houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013

  Stand van zaken: enquête­onderzoek toegewezen; diverse schermutselingen over onderzoek
  Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. Inmiddels is de rook opgetrokken en is de VEB nog betrokken in twee procedures: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

  Schadeloosstellingsprocedure

  In de schadeloosstellingsprocedure dient de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties) te worden bepaald op het moment van nationalisatie. Eind april 2018 hebben de drie door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hun deskundigenbericht gepubliceerd. Op 16 april 2019 volgde de uitspraak. Dat was echter geen definitieve uitspraak. De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de waardering door de deskundigen en de daarvoor gebruikte uitgangspunten op onderdelen moeten worden aangepast of een nadere toelichting behoeven. Het gaat met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank is berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de te hanteren disconteringsvoet.

  De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hebben op 21 november 2019 hun aanvullende deskundigenbericht gepubliceerd. De totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNS Reaal is nog steeds nihil. Voor de houders van achtergestelde obligaties is er een klein plusje vergeleken met de eerder gerapporteerde waarde in het eerste deskundigenrapport.

  Het pleidooi is wegens het coronavirus uitgesteld tot 24 september 2020. Het oordeel van de Ondernemingskamer zal hopelijk nog in 2020 volgen.

  Enquêteprocedure
  De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd.

  De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking dat een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover. Het onderzoek bestrijkt de gehele periode vanaf beursgang in 2006 tot aan nationalisatie op 1 februari 2013.

  De Ondernemingskamer heeft drie onderzoekers benoemd die met het onderzoek zijn begonnen. De kosten van het onderzoek, die in beginsel voor rekening van de onderzochte onderneming zijn, lopen inmiddels op tot 3 miljoen euro. De uitkomsten van het onderzoek worden eind 2020 verwacht.

  De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure.

  Meer informatie: www.veb.net/SNS
 4. forum rang 10 voda 31 augustus 2020 15:15
  NN beheert pensioenfonds SNS Reaal

  (ABM FN-Dow Jones) NN Investment Partners wordt de fiduciair vermogensbeheerder van Stichting Pensioenfonds SNS Reaal. Dat maakte het onderdeel van verzekeraar NN Group maandag bekend.

  NN neemt het mandaat over van ACTIAM en Cardano, omdat Pensioenfonds SNS Reaal wilde overgaan naar het model van fiduciaire dienstverlening. In dat model geeft het pensioenfonds het beheer uit handen aan één partij die alle aspecten van het vermogensbeheer en balansrisicomanagement integraal verzorgt.

  Het gaat om een beleggingsportefeuille van in totaal 4,3 miljard euro.

  Eind 2019 verwelkomde NN Investment Partners al de Pensioenfondsen Robeco en Notariaat en in april dit jaar werd Scildon aan de fiduciaire vermogensbeheer portefeuille toegevoegd.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 5. Marco 2019 20 september 2020 11:43
  Agenda Ondernemingskamer 24 september 2020

  Amsterdam, 18 september 2020
  Op donderdag 24 september 2020 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

  · 10.00 uur: Voorzetting van de procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling voor de rechthebbenden ten aanzien van de bij besluit van de Minister van Financiën (advocaten: mr. R.J.G. de Haan, mr. T.M. Stevens en mr. D. Tilanus) op 1 februari 2013 onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V.. In de zaak is een nader deskundigenbericht ontvangen.

  De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, drs. J.S.T. Tiemstra RA en mr. D.E.M. Aleman MBA , raden.
 6. Marco 2019 23 september 2020 21:01
  Hoeveel geld krijgen gedupeerde SNS-beleggers?

  In het kort
  Donderdag buigt de ondernemingskamer zich over de vraag op hoeveel geld voormalige financiers van SNS Reaal recht hebben.Volgens het laatste deskundigenrapport krijgen obligatiehouders zo'n 75% van de waarde van hun stukken terug.De staat vindt dit bedrag veel te hoog.
  Op hoeveel geld hebben de voormalige geldschieters van SNS Reaal recht? Die vraag staat 7,5 jaar na de nationalisatie van de bank-verzekeraar centraal tijdens een zitting van de Ondernemingskamer in Amsterdam donderdag.

  Het is de zoveelste stap in een langslepende zaak over de onteigening van aandeelhouders en andere schuldeisers van SNS. Daarin staan de staat en talloze gedupeerden, van professionele durfinvesteerders tot clubs met particuliere beleggers, lijnrecht tegenover elkaar. Wat ging hieraan vooraf en wat staat er op het spel?

  De onteigening
  SNS Reaal kwam begin 2013 in grote financiële problemen doordat de vastgoedpoot vol zat met probleemleningen. Op 1 februari van dat jaar besloot toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de bank-verzekeraar te nationaliseren. Omdat het bedrijf volgens Dijsselbloem op dat moment niets waard was, bleven aandeelhouders en obligatiehouders met lege handen achter.

  De gedupeerde geldschieters van de bank-verzekeraar waren het hier niet mee eens en vochten het besluit aan. In februari 2016 stelde de Ondernemingskamer drie deskundigen aan die de waarde van de SNS Reaal-effecten moesten vaststellen. Zij kwamen in april 2018 tot de conclusie dat SNS €814 mln had opgeleverd als de bank-verzekeraar failliet was gegaan en curatoren gewoon hun werk hadden kunnen doen. Dit zou betekenen dat onteigende obligatiehouders tot zo'n 75% van de waarde van hun effecten terug kunnen krijgen.

  Eind 2018 gaf de staat voor het eerst toe dat beleggers inderdaad recht hadden op compensatie. Al was de vergoeding van €10 mln waar de staat aan dacht een fractie van het bedrag waar deskundigen van uitgingen. De experts stelden de financiële situatie van SNS Reaal ten tijde van de nationalisatie veel te rooskleurig voor, meende de staat. De gedupeerde aandeelhouders vonden juist dat de deskundigen te pessimistisch waren.

  Betere onderbouwing
  Daarom gaf de Ondernemingskamer de deskundigen de opdracht om beter te beargumenteren hoe ze tot het bedrag van ruim €800 mln kwamen. Hoe zou de hypotheekportefeuille bijvoorbeeld afgewikkeld worden? Dat nieuwe 136 pagina's tellende rapport wordt donderdag behandeld, maar is al eind 2019 naar buiten gekomen.

  Daaruit bleek dat obligatiehouders volgens de nieuwste berekeningen recht hadden op een iets hogere vergoeding dan eerder berekend. De deskundigen komen weliswaar op een iets lagere waardering uit van SNS Reaal. Maar omdat gederfde rente-inkomsten nu wel worden meegenomen, is de vergoeding voor obligatiehouders alsnog zo'n 2% hoger. Voor aandeelhouders en de houders van super-achtergesteld schuldpapier blijft volgens de deskundigen nog steeds geen geld over.

  Donderdag mag zowel de staat als de lange reeks gedupeerden hun zegje doen over het rapport. Uit ingebrachte stukken, die het FD heeft ingezien, blijkt in ieder geval dat de staat het opnieuw onderbouwde scenario waar de deskundigen mee komen nog steeds niet realistisch vindt. Het bedrag waarop ze uitkomen zou veel te hoog zijn. Daarom is aanvullend onderzoek nodig, aldus de advocaten namens de minister van Financiën.

  De uitspraak van de Ondernemingskamer volgt hoogstwaarschijnlijk over enkele maanden. Pas dan krijgen beleggers te horen hoe hoog de vergoeding is die ze krijgen. Dat betekent niet dat ze dan ook direct een bedrag op hun rekening kunnen verwachten. Als de rechter meegaat in de argumentatie van de deskundigen, kunnen de staat en andere belanghebbenden nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.
 7. forum rang 10 voda 25 september 2020 05:20
  Proces onteigende SNS-geldschieters strompelt naar het einde

  Binnen drie maanden of minder: dan denkt de Ondernemingskamer de onteigende geldschieters van SNS Reaal eindelijk duidelijkheid te kunnen geven over de hoogte van de vergoeding die ze krijgen. Met die toezegging van voorzitter Gijs Makkink kwam donderdag een einde aan een bijna zeven uur durende zitting.

  De staat en een groot aantal gedupeerden voeren al jaren een verwoed juridisch gevecht over de vraag op hoeveel geld de voormalige aandeelhouders en andere schuldeisers van de bank-verzekeraar recht hebben. Het is alweer zeven jaar geleden dat de staat de noodlijdende financiële instelling nationaliseerde en schuldeisers met lege handen achterliet.

  Onnodige vertraging
  Even leek het er donderdag op dat het juridische gevecht weer maanden langer zou gaan duren. Verschillende advocaten van gedupeerde beleggers beschuldigden de minister van Financiën van het onnodig vertragen van de rechtsgang. Zijn advocaten kwamen vlak voor de zitting met nieuwe argumenten waarom achtergestelde obligatiehouders niet in aanmerking komen voor een schadeloosstelling.

  Veel te laat, was de eensluidende conclusie van advocaten van de diverse schuldeisers. ‘De minister tovert nu weer een nieuw konijn uit de hoge hoed in een laatste wanhopige poging om de door deskundigen vastgestelde compensatie van tafel te krijgen', zei Gerjanne te Winkel, advocaat van een groep gedupeerden. ‘Het past niet bij het publieke ambt van de minister om zich in elke bocht te wringen om onder betaling uit te komen.’

  De advocaten van de minister betoogden donderdag dat er voor achtergestelde obligatiehouders geen geld overblijft, omdat concurrerende schuldeisers eerst misgelopen rente-inkomsten hadden moeten krijgen in geval van een faillissement. Tegen de tijd dat die betaald waren, was er voor obligatiehouders niets over geweest.

  De rechter oordeelt pas na de zitting of dit punt inderdaad nog kan worden ingebracht en of advocaten van gedupeerden dan nog de tijd krijgen om daar schriftelijk op te reageren. Maar tot maandenlange vertraging lijkt dit niet te gaan leiden.

  Deskundigenrapport
  Tijdens de zitting in het Amsterdamse hof voor bedrijfsgeschillen discussieerden gedupeerde beleggers en de staat donderdag over een rapport dat onderbouwt hoeveel SNS Reaal-effecten waard waren geweest in de theoretische situatie dat de bank-verzekeraar failliet was gegaan.
  In februari 2016 stelde de Ondernemingskamer drie deskundigen aan, onder wie zwaargewicht Louis Deterink, die dit bedrag moesten vaststellen. Zij kwamen in april 2018 tot de conclusie dat SNS €814 mln had opgeleverd als de bank-verzekeraar failliet was gegaan en curatoren gewoon hun werk hadden kunnen doen. Dit zou betekenen dat onteigende obligatiehouders tot zo'n 75% van de waarde van hun effecten kunnen terugkrijgen.

  Omdat de staat op een fractie van dit bedrag uitkwam gaf de Ondernemingskamer de deskundigen eind 2018 huiswerk mee. Ze moesten beter onderbouwen hoe ze tot die ruim €800 mln waren gekomen. Een jaar later lag het nieuw onderbouwde rapport er. Daarin komen de experts zelfs op een iets hoger bedrag uit.

  De advocaten van de staat verwezen dit bedrag donderdag meteen naar de prullenbak. Zij menen dat de deskundigen met veel te optimistische scenario's hebben gewerkt. Hierdoor rekenden ze op veel te hoge inkomsten uit de afwikkeling van de hypotheekportefeuille en de problematische vastgoedpoot.

  Als de Ondernemingskamer over drie maanden uitspraak doet betekent dat niet direct een einde aan het juridische gevecht. Mocht de rechter meegaan in de argumentatie van de deskundigen, dan is het goed denkbaar dat de staat in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Die procedure kan ook weer jaren duren.

  fd.nl/ondernemen/1358251/proces-ontei...
815 Posts
Pagina: «« 1 ... 36 37 38 39 40 41 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Meer »

Koers 0,000   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 0,000   Volume 0
Hoog 0,000   Gem. Volume 0
1 jan 0001 00:00
label premium

KOPEN OF VERKOPEN?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Ontdek Premium
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare