Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

rood microtec

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
20.110 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 ... 1002 1003 1004 1005 1006 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Leefloon
1
quote:

showa schreef op 14 maart 2019 22:39:

dat in- en uitstappen is niet meer aan mij besteed.

gewoon nog even een paar jaar aanhouden.

Het zijn toch de eerst moeten kopende stappers die, in tegenstelling tot de prestaties voor aandeelhouders van Rood, de stevig overgewaardeerde koers overeind houden. Op langere termijn is het goede nieuws hooguit dat die overwaardering relatief constant is.

Overigens zijn er volgens mijn bijna-vierkante glazen bol nu 406 geschiktere aandelen om in en uit te stappen, en op jaarbasis zo'n 74 met een hogere gemiddelde intraday volatiliteit, die bij Rood "maar" 2,55% is.

Geen serieus beleggersaandeel, geen serieus handelaarsaandeel.

Wie de overwaardering als constant aanwezige factor ziet, en Rood als winstgevend, die kan het aandeel misschien wel kopen binnen een bredere portefeuille. Maar dat komt bij Rood al snel neer op instappen en uitstappen meyt winstje of verlies, want wonderen zijn er met beleggersmotieven niet van te verwachten.
beterwisdanonwis
1
Ik sta versteld van de agressieve toon op dit forum tussen een aantal azijnpissers en roze wolk bewoners in de afgelopen dagen. Kan het wat normaler.
Ik ga trouwens een eind mee in de post van Leefloon echter ik verwacht wel dat het resultaat sterk zal verbeteren de komende periode. De flink lagere financieringslasten, geen verwachte eenmalige afschrijvingen/reservering en verdere onmzetgroei zijn hier van belang. Moeilijke arbeidsmarkt (groeiremmend) en marktrisico zijn mi de grootste bedreigingen voor het resultaat. Daarbij verwacht ik zoals ik eerder meldde dat fouten uit het verleden geen garantie geven dat deze opnieuw worden gemaakt.
Dus met de enorme overwaardering kan het wel eens meevallen, daarbij komt het bedrijf uit een verliespositie (ging men ook niet over K/W verhoudingen praten, en overwaardering op basis hiervan).
aextracker
1
quote:

beterwisdanonwis schreef op 15 maart 2019 10:18:


Ik sta versteld van de agressieve toon op dit forum tussen een aantal azijnpissers en roze wolk bewoners in de afgelopen dagen. Kan het wat normaler.
Ik ga trouwens een eind mee in de post van Leefloon echter ik verwacht wel dat het resultaat sterk zal verbeteren de komende periode. De flink lagere financieringslasten, geen verwachte eenmalige afschrijvingen/reservering en verdere onmzetgroei zijn hier van belang. Moeilijke arbeidsmarkt (groeiremmend) en marktrisico zijn mi de grootste bedreigingen voor het resultaat. Daarbij verwacht ik zoals ik eerder meldde dat fouten uit het verleden geen garantie geven dat deze opnieuw worden gemaakt.
Dus met de enorme overwaardering kan het wel eens meevallen, daarbij komt het bedrijf uit een verliespositie (ging men ook niet over K/W verhoudingen praten, en overwaardering op basis hiervan).Toonzetting is het resultaat van toenemende "individualisering c.q. polarisering van opinies t.g.v. intolerantie". Dit leidt tot een wankel evenwicht van acceptatie tussen ratio versus verwachting.

Los van de eenmaligheid in lasten 2018 (zie eerdere opgave), maakte Rood rationeel een sprong voorwaarts op omzet van 1.3 Mln plus (11%) en ebit niveau van euro 430 K.
Solvabiliteit verbeterde, maar blijft te laag.
Schuld reduktie, minder verwatering boven de markt vanuit warrantconversie, omzetbijstellling Q-4 ( wsl. samenhangend met de debiteuren voorziening, welke einde jaar geescaleerd lijkt i.r.t. verwachte (gerelateerde) omzet in Q-4. Betrof een grote klant (verlies afzet in Q-4). Deze feiten temperden de verwachting blijkbaar.

De "bill to book" ratio > 1 blijkt eind 2018 echter nog immer te leiden tot een sterkere orderportfolio , welke duidt op voortgaande groei in 2019 -2020, ook in een conservatiever beoordeelde markt.
Rood schreef daartyoe in 2018 grotendeels 3 jaars contracten als basis onder de groeiverwachting, ergo "bookings built future billing".

Nieuwe omzetmix en contracten (focus op supply chain management in ASSP markets) duiden op strategische spreiding over sectoren, anders dan automotive o.a. Hirel\aerospace en consumergoods.

Al met al blijkt Rood in 2018 onder en boven de streep zich aanzienlijk te verbeteren en minder gevoelig voor tegenwind. Dit alles door een andere strategische sturing zo laat het zich aanzien na 1 jaar nieuw beleid & management.

Voor nu lijken de azijnschenkers happy, al blijft immer onduidelijk waar ze feitelijk van genieten.

Over rationele waardering van het pennyfonds valt mijns inziens in deze fase weinig te zeggen bij Rood.
Wel blijkt dat de algemene verwachting onder de penny geïnteresseerden niet is vervuld getuige de reactie in de koers.
Je kan je de vraag stellen hoe legitiem die verwachting was \ is.


Tot en met juli 2019 heeft Rood de tijd er iets mee te doen. Wie niet kan wachten kan de AvA bezoeken en een kritische c.q. vooruitkijkende slimme vraag stellen.

Tracker
showa
1
Eindelijk een paar goede uitwisseling van gedachten waarin ik mij ook kan vinden. Ik heb het gevoel dat de wending positief is. Economische plostklapse wijzigingen blijven voor elk bedrijf lastig, maar kunnen bij een kleiner bedrijf als Roodmicrotec grotere gevolgen hebben. Je wilt niet weten wat het effect in mijn bedrijf is en ik werk voor een bedrijf met miljarden omzet. Indien omzet wel blijft groeien en Roodmicrotec de eerdere marges en kosten blijft managen dan gaat de winst sterker stijgen. De koers volgt dan vanzelf. Het is alleen de vraag of dit gerealiseerd gaat worden en hoe snel. En geloof je erin of niet.
Leefloon
1
quote:

beterwisdanonwis schreef op 15 maart 2019 10:18:

met de enorme overwaardering kan het wel eens meevallen

Bedoeld werd de actuele waardering, in combinatie met redelijke verwachtingen voor 2019. Maar met name "enorme" is expres gebruikt, omdat dat vager is dan "fors".

Bovendien mocht je aannemen dat dat dan een relatief constante factor is, er kan doorlopend hoop op betere tijden zijn, en is Rood dan zelfs (licht) ondergewaardeerd te noemen. Vandaar ook het noemen van misschien kopen, binnen een bredere portefeuille. Omdat de koers van Rood achterblijft bij de rest, en je dan gemiddeld (!!!) een lichte outperformance of herstelletje mag verwachten. Tenzij de afstraffing terecht is, maar dat is afgevangen binnen de bredere portefeuille (praktisch gesteld: ofwel "stop verlies', of winstje t.o.v. de markt door een lichte outperformance).

Over het betoog van de vermenigvuldiging van een lage W ga ik niets opmerken, want dat had ik min of meer zelf kunnen schrijven. Anders gesteld: had Rood in januari 2018 een extra personeelslid aangenomen, dan is dat voor mij geen aanleiding om een bedrijfswaardering o.b.v. een winst van €125.000 te halveren. Of iemands contract niet verlengen, om zo de bedrijfswaarde met 50% te laten stijgen. Zo werkt het inderdaad niet.

In cijfers, met verwijzing naar de "koop", stond Rood bij mij in een top 40, als nummer 40. Dat is ruwweg in de buurt van een beursbrede sweet spot, gemiddeld (!!). Zakt het verder weg, dan nadert de gevarenzone.

Om Rood echt op eigen kracht als "kopen" te gaan aanbevelen, is meer nodig. Meer analyse dan afdekking met een bredere portefeuille, en meer analyse dan verwijzen naar een onbepaalde hogere winst.

Ik verwacht wel dat er in alle gevallen aantrekkelijkere aandelen zijn bij heel Euronext, dus mede vandaar dat ik andermans huiswerk niet ga maken, en actueel is er zeker iets voor te zeggen dat er fundamenteel sprake is van een (onbepaalde) enorme overwaardering. Het tegendeel moet nog maar blijken, en overwaarderingen zijn gebruikelijk bij handelaarsaandelen.

Andere aandelen zijn aantrekkelijker door een hoger potentieel, met een ongeveer gelijk of gunstiger risico. Ondanks soms min of meer positief opvallende kenmerken van Rood. De vestigingsplaats Zwolle. Een CFO zoeken buiten een netwerk. Onderhands converteerbare obligaties proberen te plaatsen bij alle belangstellende aandeelhouders (toentertijd nul). De actuele nettowinstgevendheid. In zekere zin dat dit pennystock nog steeds gewoon bestaat, blijkbaar zonder vraag naar reverse splits. De status als pennystock geeft wel aan dat het imago erom schreeuwt dat de N.V. misschien maar beter een stichting kan worden. Misschien net zoals bijvoorbeeld een TIE.

Per saldo geen overinteressant beleggersaandeel, en geen serieus handelaarsaandeel.

Qua geschiktheid voor snelle handel scoort Rood 37,8 op 100 en zijn er 407 geschiktere aandelen, waarvan er honderden wel op een indicatieve grens van 50+ uitkomen. Iets voor gokkende studenten Economie dus, of voor zichzelf opsluitend kantoorpersoneel dat tegen collega's "druk, druk, druk" zegt wanneer er bij de broker op de toets F5 wordt gedrukt. In Nederland scoort een Altice Europe A 99 op 100, met een hogere gemiddelde intraday volatiliteit. Rood heeft alle kenmerken van een handelaartjesaandeel, inclusief kenmerkende en noemenswaardige overwaardering. Voor een tegendeel ontbreken (ook bij mij) concrete argumenten, anders het noemen dat bij een K/W de W representatief dient te zijn. Elders noemde ik hier al dat een willekeurige W niet te corrigeren is door dan maar een "conservatieve" compenserende K/W van 20 te hanteren. Neemt Rood een nieuw personeelslid aan, dan is dat echt geen reden om de bedrijfswaarde ongeveer te gaan halveren. Ik vrees dat wij het daarover al eens waren.
Leefloon
2
quote:

showa schreef op 15 maart 2019 11:53:

De koers volgt dan vanzelf. Het is alleen de vraag of dit gerealiseerd gaat worden en hoe snel. En geloof je erin of niet.

Plus, maar dat geldt ook voor alternatieven, bij een zeer zonnige gang van zaken bij Rood passen op den duur lagere K/Ws. Of, voor sommige religieuzen, lagere "multiples".

We moeten een niet representatief flutwinstje niet met K/W 20 gaan vermenigvuldigen, maar we moeten (zicht op) een recordwinst ook niet met een record K/W van beurslievelingen gaan vermenigvuldigen. Er is immers niet altijd minimaal dezelfde meewind.

Het goede nieuws, als ik Rood taxeer als structureel winst(je)gevend, is dat Rood op bijna de grootst mogelijke afstand van de status van overgewaardeerde beurslievelingen staat.

Niet aan de orde, en bespaar als Rood gerust de kosten ervan, maar een reverse split voor normalere koersen voor een voortbestaand winstgevend bedrijf vind ik bij Rood een risico. Dat risico geldt voor een alternatief pennystock niet, of minder. Daar zit minder optimisme of overwaardering in de koers, en geldt voor nu bij "kopen" eveneens dat je erin moet geloven op (zeer) lange termijn.
Leefloon
0
Overigens vind ik de daling alleen maar gezond, door de afname van een vermeende en onbepaalde overwaardering. Het moet niet teveel doorslaan, want dan wordt het een ongezonder signaal. Anders gesteld gaat het rendement dan beter bij het risico passen. Bovengemiddeld risico, eerst zien en dan geloven, en meer ruimte voor een kans op een daarbij beter passend bovengemiddeld rendement.

Met daling bedoel ik achterblijven t.o.v. een benchmark, die bijvoorbeeld harder kan dalen dan Rood. Dan stijgt Rood toch, t.o.v. de benchmark. Bij "kopen" binnen een bredere portefeuille dus conceptueel theoretisch hedgen met: long portefeuille, short benchmark.
Cor S
0
quote:

rien-ne-va-plus schreef op 15 maart 2019 16:36:


Vandaag een klein herstel


De koers Zou volgens jou toch naar 0,22 gaan vandaag?
ramptoerist
0
quote:

beterwisdanonwis schreef op 15 maart 2019 10:18:


Ik sta versteld van de agressieve toon op dit forum tussen een aantal azijnpissers en roze wolk bewoners in de afgelopen dagen. Kan het wat normaler.

Dit is volstrekt normaal bij dit soort gok pennys. Men 'gelooft' in een aandeel, en dan weet je dat het niet uitmaakt wat de cijfers zijn, het 'geloof' blijft. Zelfde onzin komt voorbij bij pharming en bv het vroegere antonov. Veel van de gokklantjes kwamen nu ook van pharming hiernaar toe, omdat bepaalde types dit daar hebben lopen pluggen.

En die cijfers, die waren ronduit slecht. Want vooral de verdwenen 300K is wel een typisch ROOD verschijnsel. Dit is in het verleden al vaker voorgekomen namelijk.
De outlook is dusdanig bijgesteld dat de hele verwachting die reeds 4 jaar in de koers verwerkt zit, inmiddels leeg gaat lopen. De ( lopende?) emissie sinds 2014) is namelijk nooit teruggevonden in de koers.

Kortom, normaliter & bij een outlook verlaging komt er dan een ( veel) lagere koers bij kijken.
Nu is de interesse nihil, en is het boekje een speelballetje van een handvol spelers. En die kleden de boel vakkundig uit, al jaren.

En daar kun je lappen tekst over schrijven, maar deze vos is zn streken nog niet verleerd.


En natuurlijk gaat het morgen gebeuren. Anders vorige week.
ijsvrij
0
quote:

ramptoerist schreef op 15 maart 2019 19:52:


[...]
Dit is volstrekt normaal bij dit soort gok pennys. Men 'gelooft' in een aandeel, en dan weet je dat het niet uitmaakt wat de cijfers zijn, het 'geloof' blijft. Zelfde onzin komt voorbij bij pharming en bv het vroegere antonov. Veel van de gokklantjes kwamen nu ook van pharming hiernaar toe, omdat bepaalde types dit daar hebben lopen pluggen.

En die cijfers, die waren ronduit slecht. Want vooral de verdwenen 300K is wel een typisch ROOD verschijnsel. Dit is in het verleden al vaker voorgekomen namelijk.
De outlook is dusdanig bijgesteld dat de hele verwachting die reeds 4 jaar in de koers verwerkt zit, inmiddels leeg gaat lopen. De ( lopende?) emissie sinds 2014) is namelijk nooit teruggevonden in de koers.

Kortom, normaliter & bij een outlook verlaging komt er dan een ( veel) lagere koers bij kijken.
Nu is de interesse nihil, en is het boekje een speelballetje van een handvol spelers. En die kleden de boel vakkundig uit, al jaren.

En daar kun je lappen tekst over schrijven, maar deze vos is zn streken nog niet verleerd.


En natuurlijk gaat het morgen gebeuren. Anders vorige week.

De richting van de koers is de psyche van de schrijver
ramptoerist
0
Tsja ijsvrij, dat de outlook een tikje optimistisch was, was allang bekend. maar blijf vooral lekker 'geloven' in een aandeel. Dat vinden de bewuste spelers van dit boekje namelijk de ideale instelling/motivatie :)
aextracker
2
quote:

Leefloon schreef op 15 maart 2019 12:59:


[...]
Bedoeld werd de actuele waardering, in combinatie met redelijke verwachtingen voor 2019. Maar met name "enorme" is expres gebruikt, omdat dat vager is dan "fors".

Bovendien mocht je aannemen dat dat dan een relatief constante factor is, er kan doorlopend hoop op betere tijden zijn, en is Rood dan zelfs (licht) ondergewaardeerd te noemen. Vandaar ook het noemen van misschien kopen, binnen een bredere portefeuille. Omdat de koers van Rood achterblijft bij de rest, en je dan gemiddeld (!!!) een lichte outperformance of herstelletje mag verwachten. Tenzij de afstraffing terecht is, maar dat is afgevangen binnen de bredere portefeuille (praktisch gesteld: ofwel "stop verlies', of winstje t.o.v. de markt door een lichte outperformance).

Over het betoog van de vermenigvuldiging van een lage W ga ik niets opmerken, want dat had ik min of meer zelf kunnen schrijven. Anders gesteld: had Rood in januari 2018 een extra personeelslid aangenomen, dan is dat voor mij geen aanleiding om een bedrijfswaardering o.b.v. een winst van €125.000 te halveren. Of iemands contract niet verlengen, om zo de bedrijfswaarde met 50% te laten stijgen. Zo werkt het inderdaad niet.

In cijfers, met verwijzing naar de "koop", stond Rood bij mij in een top 40, als nummer 40. Dat is ruwweg in de buurt van een beursbrede sweet spot, gemiddeld (!!). Zakt het verder weg, dan nadert de gevarenzone.

Om Rood echt op eigen kracht als "kopen" te gaan aanbevelen, is meer nodig. Meer analyse dan afdekking met een bredere portefeuille, en meer analyse dan verwijzen naar een onbepaalde hogere winst.

Ik verwacht wel dat er in alle gevallen aantrekkelijkere aandelen zijn bij heel Euronext, dus mede vandaar dat ik andermans huiswerk niet ga maken, en actueel is er zeker iets voor te zeggen dat er fundamenteel sprake is van een (onbepaalde) enorme overwaardering. Het tegendeel moet nog maar blijken, en overwaarderingen zijn gebruikelijk bij handelaarsaandelen.

Andere aandelen zijn aantrekkelijker door een hoger potentieel, met een ongeveer gelijk of gunstiger risico. Ondanks soms min of meer positief opvallende kenmerken van Rood. De vestigingsplaats Zwolle. Een CFO zoeken buiten een netwerk. Onderhands converteerbare obligaties proberen te plaatsen bij alle belangstellende aandeelhouders (toentertijd nul). De actuele nettowinstgevendheid. In zekere zin dat dit pennystock nog steeds gewoon bestaat, blijkbaar zonder vraag naar reverse splits. De status als pennystock geeft wel aan dat het imago erom schreeuwt dat de N.V. misschien maar beter een stichting kan worden. Misschien net zoals bijvoorbeeld een TIE.

Per saldo geen overinteressant beleggersaandeel, en geen serieus handelaarsaandeel.

Qua geschiktheid voor snelle handel scoort Rood 37,8 op 100 en zijn er 407 geschiktere aandelen, waarvan er honderden wel op een indicatieve grens van 50+ uitkomen. Iets voor gokkende studenten Economie dus, of voor zichzelf opsluitend kantoorpersoneel dat tegen collega's "druk, druk, druk" zegt wanneer er bij de broker op de toets F5 wordt gedrukt. In Nederland scoort een Altice Europe A 99 op 100, met een hogere gemiddelde intraday volatiliteit. Rood heeft alle kenmerken van een handelaartjesaandeel, inclusief kenmerkende en noemenswaardige overwaardering. Voor een tegendeel ontbreken (ook bij mij) concrete argumenten, anders het noemen dat bij een K/W de W representatief dient te zijn. Elders noemde ik hier al dat een willekeurige W niet te corrigeren is door dan maar een "conservatieve" compenserende K/W van 20 te hanteren. Neemt Rood een nieuw personeelslid aan, dan is dat echt geen reden om de bedrijfswaarde ongeveer te gaan halveren. Ik vrees dat wij het daarover al eens waren.Mooi betoog leefloon, AB !

Bij een fonds als ROODmicrotec met een beurswaardering van ca. euro 19 Mln. bij een omzet a euro 13 mln , een ebit a 365K bij 76 Mln uitstaande aandelen, speelt mijns inziens "verwachtingswaarde" voor de eventueel geinteresseerde (particuliere) belegger een veel grotere rol dan enige K\W beschouwing.
De laatste kan je in feite niets mee bij pennies in beweging.

Professionals & institutionele beleggers zijn niet met dergelijke mini-fondsjes bezig. De verwachting voor particulieren bij pennies zit gevangen in de fantasie\verwachtingswaarde van het (relatief grote) verbeterprotentieel i.c.m. de "kansberekening" op volatiliteit\beweging" bij een minimale inleg.

De volatiliteit gaat samen op met effecten i.r.t. een transitionele strategie en snel zichtbare resultaatsontwikkeling.

Bij Rood droeg in 2018 11% groei, euro 1.3 Mln omzetplus bij tot euro 430 K Ebit\Ebt verbetering, bij 3 Fte's extra (en een groei van 8% omzet per FTE).
Procentueel zijn dat enorme stappen die de fantasie prikkelen, los van de mathematische \ rationele benadering.

Afgezien van de euro 390 K aan incidentele kosten in 2018 (grotendeels uit de "tijd van de ex-CEO", biedt dit perspectief op verdere signifit0cante verbetering in 2019 - 2020 (Euro 16 Mln omzet = nu onderkant bandbreedte) van Ebit\Ebt. groei met > euro 1 Mln.

Ook bij een Ebit van euro 1.5 Mln in 2020 blijft een K\W berekening zinloos bij 76 mln uitstaande aandelen.
Overgewaardeerd op ratio ? Jazeker, Overgewaardeerd op verwachtingswaarde ? Ik denk het niet !
De kans op volatiliteit blijft significant aanwezig bij Rood, bij een minimale inspanningsverplichting als belegger, kan je grappige ritjes maken en eenvoudig volgen hoe de beurs en verwachtingswaarde werkt bij kleinere ondernemingen.

Vind je het bedrijf interessant, voel dan de CEO in Zwolle aan de tand tijdens de aanstaande AvA. AvA's geven een aardige kijk in de keuken van "de kwaliteit van het management".
Een factor die de volatiliteit van pennyfondsen als Rood zeker beïnvloedt.

En ja het blijft gokken, want de ratio van beleggen in pennies is van geringer belang dan de kans op volatiliteit en koerswinst.

Het feit dat er rond de publicatie van de jaarcijfers 2 dagen opvolgend elk een kleine miljoen aandelen werden verhandeld, geeft in elk geval aan dat er belangstelling in deze pennystock lijkt te bestaan.
De verwachting was bij beleggers (te hoog) opgelopen. De koers lijkt ergens rond de euro 0.24 - 0.25 een bodempje te vormen.
Of die bodem standhoudt is niet enkel afhankelijk van de ontwikkeling van Roods performance. Een "black swan" heeft doorgaans op pennies een grotere impact dan de zwaargewichten op de beurs.

Verwacht relevant richtinggevend nieuws zoals recent de aanzet voor beoogde groei via scm in ASSP markets en uitbouw van samenwerkingen zoals met Frauenhofer BRD.
Dit alles leidend tot verdergaande omzetspreiding en stabiliteit onder de financiele prestatie \ cijfers. De groei in Ebit\Ebt kan procentueel zomaar hard groeien de komende 2 jaren, wat al snel tot menigeens verbeelding spreekt.

Een RSS (1 : 4 - 1 : 7) kan het fonds relatief eenvoudig uit het penny circuit trekken, waarna KW beschowingen anders worden.
De free float is actueel voldoende groot om volatiliteit\ verhandelbaarheid een speelveld te bieden.

Zijn er interessantere beleggingen te vinden?
Ja zeker, waarschijnlijk zelfs wel meer dan de 407, die jouw lijst noteert :). PS. Had je K+S AG in de MDAX op de kooplijst staan ?

De kunst blijft enkel om de goede te vinden..... , voldoenden te spreiden en er vooral LOL aan te beleven.

Tracker
Leefloon
1
quote:

aextracker schreef op 16 maart 2019 12:45:

De volatiliteit gaat samen op met effecten i.r.t. een transitionele strategie en snel zichtbare resultaatsontwikkeling.

Ook bij een Ebit van euro 1.5 Mln in 2020 blijft een K\W berekening zinloos bij 76 mln uitstaande aandelen.
Overgewaardeerd op ratio ? Jazeker, Overgewaardeerd op verwachtingswaarde ? Ik denk het niet !
De kans op volatiliteit blijft significant aanwezig bij Rood, bij een minimale inspanningsverplichting als belegger, kan je grappige ritjes maken en eenvoudig volgen hoe de beurs en verwachtingswaarde werkt bij kleinere ondernemingen.

Zijn er interessantere beleggingen te vinden?
Ja zeker, waarschijnlijk zelfs wel meer dan de 407, die jouw lijst noteert :). PS. Had je K+S AG in de MDAX op de kooplijst staan ?

Dat Rood geen aandeel is voor serieuze beleggers noch voor serieuze traders, maakt iets nog geen overbodige notering. Rood doet zelfs bovengemiddeld veel met een notering, met de vml. warrants als blijk daarvan.

Wanneer we van het opnoemen van meerdere tonnen één miljoen extra nettowinst maken, redelijk in lijn met een hierboven genoemde EBIT van 1,5, dan krijgt een serieuze belegger nu het advies "verkopen". Een "kopen" begint misschien rond de €0,13, maar dan wordt er een wat overenthousiaste K/W aan een overenthousiaste recordwinst gekoppeld.

Er wordt ingegaan op volatiliteit, maar het eerdere verhaal ging over intraday volatiliteit voor handelaars. Volatiliteit, bijvoorbeeld "zomaar" een koersverdubbeling, op langere termijn is inderdaad meer iets voor gokkers. Een koersverdubbeling "kan". Gokken is echter een totaal ander verhaal, met een andere insteek.

YTD is die gemiddelde intraday volatiliteit van RoodMicrotec 2,90%. Dat is niet verkeerd, maar de Equities Directory van Euronext kent dan 298 volatielere aandelen (en warrants). Iemand kan wel gevoel hebben voor Rood, voor mijn part omdat ze niet verhuisden naar een "brainport", de dichterbij Duitsland gelegen Technische Universiteit Enschede of naar het onvermijdelijke "Mokum A", maar met 2,9% ben je moeilijker aan het doen terwijl het makkelijker kan. Ex-AEX notering Altice Europa A is veel meer liquide, en heeft als nummer 97 een gemiddelde YTD intraday volatility van 4,99%.

De overwaardering van Rood, met onder meer een reverse split als rattengif of risico, is wel relatief constant aanwezig, zodat een durfal het aandeel daarom wel kan kopen. Maakt Rood iets van dalingen en/of gemiste stijgingen goed, dan heb je het, binnen een bredere portefeuille voor het risico, normaliter over een kans op verlies (o.a. toch door de enorme overwaardering) of winstje (omdat een beperkte stijging waarschijnlijker en minder onredelijk is).

Het is echter vooral de al door mij voorziene algemene winstgevendheid die Rood meer de moeite waard maakt. Dat legt meer fundament onder de koers, en reduceert een uit de lucht te grijpen "verwachting" van een verwachtingswaarde.

Bij heel Euronext zijn er 400 minder ongeschikte aandelen voor handelaars, waarvan er ruim 300 niet alleen minder geschikt maar ook geschikter zijn. Van de ruim 1250, dus Rood bungelt niet ergens onderaan. Geen overbodige notering, maar Rood is niet voor beleggers en handelaars. Respectievelijk volgens geen enkele standaard goedkoop of koop te noemen, en niet bewezen liquide en volatiel genoeg. Toch zou ik een belegger nu niet helemaal geschift verklaren, wanneer je de enorme overwaardering accepteert (hoeft niet, er zijn vele betere kandidaten) en nu verwacht om met Rood de markt (licht of stevig) te outperformen, binnen een veel bredere portefeuille.

Dommig tegen de stroming in gokken op een niet-intraday achteraf-volatiliteit van 100%, oftewel zomaar een verdubbeling. "kan", maar ook dan zijn er geschiktere noteringen zonder een steeds idioter wordende "verwachtingswaarde". De winstgevendheid van Rood, mooi zo, past overigens ook steeds slechter bij een enorm toenemende enorme overwaardering. Dat we het niet over K/W 14,4 of K/W 15,5 hoeven te hebben, door een te hoge waardering, betekent ook niet dat naar zoiets dan maar helemaal niet gekeken hoeft te worden.

Mijn antwoord op de P.S. is dat ik Duitse beurzen in beginsel niet volg, omdat gegevens die ik nodig heb niet beschikbaar zijn, niet op een gewenste manier beschikbaar zijn, een dag te oud zijn, en/of een lastig te verifiëren en lastiger te volgen gegevenskwaliteit hebben. Ik zou een aandeel eenmalig moeten toevoegen om er zo uitgebreid mogelijk naar te kijken, wat bijvoorbeeld ook voor de Amerikaanse, Canadese, Luxemburgse aandelen en Londense beurzen geldt. Ik volg nu maximaal 8 Duitse ISIN-codes, maar dat zijn overwegend secundaire en minder liquide noteringen op niet-Duitse beurzen. K + S zit daar niet bij, laat staan via een Duitse hoofdnotering. Ik volg ook teveel met kwalitatieve ondergrenzen om met noeste handenarbeid daarnaast nog meer te gaan volgen, ongeacht hoe potentieel interessant dat moge zijn. Incidenteel kan het, maar dat is iets (eenmalig even) bekijken in plaats van iets volgen.

Terug naar Rood: geen aandeel voor serieuze beleggers (mijlenver verwijderd van "kopen"), geen aandeel voor serieuze handelaars (iets te lage gemiddelde intraday volatiliteit, en iets te illiquide voor zowel grote beleggers als snelle handel). Als alle noteringen toch een torenhoge en onbegrensde "verwachtingswaarde" kunnen hebben, dan blijft specifiek alleen voor Rood over dat er een kansje bestaat om iets goed te maken van een koersachterstand op jaarbasis, of bijvoorbeeld op een gemiste YTD stijging van de AScX.

Een keertje een AVA bezoeken, zelfs in Zwolle, kan ik iedereen aanbevelen. Een voordeel van Rood is dat een groot deel van het land dan niet naar de voor hen afgelegen randstad hoeft te reizen, tenzij Rood daar toch ergens een ruimte huurt. Een reden waarom ik het een verder onbelangrijk pluspunt vind dat Rood lekker eigenwijs niet naar elders verhuisde en in het goedkopere, beter bij €125.000 passende Zwolle bleef.
ramptoerist
0
Zeker, en vooral ook omdat het blijkbaar heel veel woorden nodig heeft om tot de conclusie te komen dat het overgewaardeerd is. Dat is het al 5 jaar, dus dat is geen nieuws.
Dat het koopwaardig is op 0,13 is ook geen nieuws. Dat nu eindelijk de outlook naar beneden gaat, is eigenlijk ook geen nieuws.

Dit alles is in deze draad terug te vinden, reeds voor een jaar of 6.

En een RSS is op dit moment volgens mij nog niet interessant, dan verliest men de pharminggokkertjes, die denken dat instappen met een penny lucratief kan zijn, want het neerwaarts risico is maar €0,25.
Op t moment dat het split, krijg je hetzelfde scenario als TIE. Dood geld, 0 interesse.
Leefloon
0
quote:

ramptoerist schreef op 18 maart 2019 10:14:

Zeker, en vooral ook omdat het blijkbaar heel veel woorden nodig heeft om tot de conclusie te komen dat het overgewaardeerd is. Dat is het al 5 jaar, dus dat is geen nieuws.
Dat het koopwaardig is op 0,13 is ook geen nieuws. Dat nu eindelijk de outlook naar beneden gaat, is eigenlijk ook geen nieuws.

Op t moment dat het split, krijg je hetzelfde scenario als TIE. Dood geld, 0 interesse.

Een verrassend aantal halve waarheden en niemand die beweerde nieuws te hebben, maar kennelijk had je een kapstok nodig om zelf een even oud verhaaltje aan op te hangen. TIE is dan wel een gepast verhaal, TIE heb ik voor een testje weleens gewezen op een EDI-kip met gouden eieren, met als uitkomst dat ook TIE misschien beter maar een stichting kon worden.

Voor nichespeler Rood is een serieuzer te nemen beurskoers niet erg belangrijk en kan ze dat een jaarwinst kosten; er zijn pennystocks waarbij een reverse split geen risico is.

De verwachte lichte outperformance is overigens al opgetreden, maar dat is in het geval van Rood overtuigingsloos en bovengemiddeld riskant geneuzel achter de komma.

20.110 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 ... 1002 1003 1004 1005 1006 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

RoodMicrotec Meer »

Koers 0,241   Verschil +0,00 (+1,26%)
Laag 0,232   Volume 25.124
Hoog 0,242   Gem. Volume 163.365
20 feb 2020 14:25
label premium

RoodMicrotec verlaagt outlook

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium