Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Energie in EU: produktie, bronnen etc

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
1.819 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 86 87 88 89 90 91 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
voda
0
De afvalovens van AEB verbranden vooral heel veel geld

Het uitzetten van de ovens van de Amsterdamse afvalverwerker AEB mondde uit in een nationale afvalcrisis. Naar verluidt heeft AEB €150 mln nodig voor het herstel. Het FD sprak met betrokkenen en stuitte daarbij op de vele petten van de gemeente Amsterdam, slecht bestuur en veel groen wensdenken.

Het is stil op de weegbrug van de Amsterdamse afvalverwerker AEB. 'Het zou mooi zijn als jullie even konden zien hoe zo'n vuilniswagen gewogen wordt', zegt een medewerker. Maar als er na een minuutje of tien nog geen truck is gearriveerd, verontschuldigt hij zich. 'Zullen we dan binnen maar een kopje koffie drinken?'

Normaal passeren dagelijks zo'n 600 vuilniswagens de weegbrug. Maar sinds de afvalverwerker vier van de zes verbrandingsovens uitschakelde en er sprake is van een nationale vuilniscrisis, rijden er amper 250 trucks naar de verbrandingsovens.

Waar ging het mis bij de vuilverbrander, die jarenlang het Amsterdamse vlaggenschip van de circulaire economie was? En waarom werden de ovens plots stilgelegd, een besluit dat een nationale afvalcrisis tot gevolg had? Het FD sprak met betrokkenen en stuitte daarbij op slecht bestuur van AEB, de vele petten van de gemeente Amsterdam en veel groen wensdenken.

Onveilige situatie
De crisis rond AEB laait op maandag 24 juni in volle hevigheid op. Directeur Paul Dirix en zijn president-commissaris, de voormalig CDA-senator Yvonne Timmerman-Buck, spoeden zich naar de Stopera, het stadhuis van de gemeente Amsterdam, de 100% aandeelhouder van de afvalverwerker. Het gezelschap meldt zich bij wethouder Financiën Udo Kock, die ook verantwoordelijk is voor de meer dan twintig deelnemingen die de stad heeft in onder meer het Havenbedrijf, openbaar vervoerbedrijf GVB en dus ook afvalverwerker AEB.

De boodschap is alarmerend. Dirix en Timmerman kunnen niet langer instaan voor de veiligheid van hun medewerkers. Ze hebben te maken met bang personeel. Er zijn voortdurend storingen in de software. De werkploeg heeft geen vertrouwen meer in essentiële data over de samenstelling van het te verbranden afval, het verbrandingsproces zelf en de daarmee gepaard gaande stoomontwikkeling.

'Het is als rijden in een auto terwijl de snelheid- en benzinemeter stuk zijn en er allerlei lampjes knipperen op het dashboard. Je weet niet hoe hard je gaat en hoe ver je überhaupt nog komt', vertelt een betrokkene.

Directeur Dirix is dan ook genoodzaakt om vier van de zes verbrandingslijnen uit te schakelen, luidt de mededeling.

Miljoenenkwestie
De consequenties van dit besluit zijn dramatisch. Niet alleen loopt de afvalverwerker miljoenen omzet mis omdat er geen afval meer wordt verbrand en elektriciteit opgewekt, de hoofdinkomstenbronnen voor de verwerker die in 2014 werd verzelfstandigd. De AEB moet ook het overtollige afval en slib voor eigen rekening elders laten verwerken. De op de centrale aangesloten verwarming van 35.000 woningen staat eveneens op de tocht. Er zijn vier zwaar vervuilende dieselgeneratoren nodig om dat op te vangen. Is hier wel goed over nagedacht, vragen steeds meer betrokkenen zich af.

Op de koop toe eisen Dirix en Timmerman van de gemeente Amsterdam €150 mln. Krijgen ze dat niet dan zijn ze genoodzaakt uitstel van betaling aan te vragen.

Waar is die €150 mln op gebaseerd? De woordvoerder van de AEB kan er niks over zeggen. Ook Timmerman wil er niet op reageren. Maar een anonieme bron binnen de AEB maakt desgevraagd een rekensommetje: 'Iedere maand dat de ovens stil liggen kost de AEB een slordige €15 mln. De reparaties gaan waarschijnlijk tot wel negen maanden duren. Dan kom je al snel in de buurt.'

Wethouder Kock en diens collega Marieke van Doorninck (duurzaamheid) voelen zich gechanteerd. Die week is er voortdurend overleg tussen de gemeente en AEB. Ook een bankenconsortium bestaande uit ING, ABN Amro, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Deutsche Bank schuift aan. De inzet is duidelijk: bij een faillissement valt de afvalverwerking in Amsterdam compleet stil. Behalve een miljoenenstrop dreigen Napolitaanse toestanden met grote stinkende en broeiende hopen vuilnis in de straten.

Moeten de banken bloeden?
Ook de banken zijn geschokt. Nog maar twee jaar geleden heeft het consortium een financiering van €300 mln in de afvalverwerker gestoken. Met dat geld is onder meer een lening bij de gemeente van meer dan €200 mln afgelost. Mocht de AEB omvallen dan hebben de banken een probleem. Er zijn veel vuilverbranders in Nederland. De overheid probeert de hoeveelheid huisvuil terug te dringen. Ovens zonder vuilaanvoer zijn niks meer waard. Een politieke uitspraak in De Telegraaf dat de banken dan maar 'moeten bloeden' valt slecht. 'Hoezo moeten de banken dan bloeden? Dat is populisme', zegt een betrokkene.

Raymond Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie van de publieke sector aan de Vrije Universiteit Amsterdam denkt ook dat de gemeente zelf voor de kosten moet opdraaien. Amsterdam heeft de crisis aan zichzelf te danken, zegt hij. Met 'peperdure prestigeprojecten' zoals recycling van luiers is de AEB op kosten gejaagd. De ovens werden ondertussen verwaarloosd.
Bijlage:
voda
0
Deel 2:

Door vergroening verloor AEB kernactiviteit uit het oog

Aangespoord door de gemeente Amsterdam is het Afval Energie Bedrijf (AEB) steeds verder afgedreven van zijn kernactiviteit: vuil verbranden om elektriciteit op te wekken. Verschillende criticasters wijzen op een waaier aan groene projecten waarin de AEB de afgelopen jaren geld investeerde, terwijl de ovens werden verwaarloosd.
Zo waren er plannen voor het recyclen van baby- en incontinentieluiers. Ook moest er nog een installatie komen om groente, fruit en ander organisch afval te vergisten. De AEB, een van de grootste CO2-uistoters van ons land, voerde verder besprekingen met de land- en tuinbouwsector om afgevangen CO2 via pijpleidingen beschikbaar te maken voor de glastuinbouw. Vermeldenswaardig is ook 'een eiwittenkwekerij' waarmee onder meer uit rioolslib voor de mens eetbare eiwitten geproduceerd kunnen worden.
Ondertussen werkte de AEB ook mee aan allerlei werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Amsterdam. Op een speciaal Recycling Service Centrum werken meer dan honderd Amsterdammers die moeilijk aan een reguliere baan kunnen komen. En met het 'Geef verf een nieuw leven-project' werd verf gerecycled om woningen van arme Amsterdammers op te knappen. Bij de gemeenteraad ligt inmiddels een voorstel voor een diepgravend onderzoek naar de oorzaken van de afvalcrisis.


De hoogleraar wijst er verder op dat in Amsterdam twee inzamelsystemen naast elkaar bestaan 'Er is een dure afvalscheidingsinstallatie. En tegelijkertijd houdt de stad zeker 800 inzamelpunten in stand omdat het stadsbestuur vindt dat burgers zelf ook aan afvalscheiding moeten doen. Dat is ondoelmatig, alleen al omdat je daarmee de aanvoer voor de afvalscheidingsinstallatie afknijpt.'

Maar op het Amsterdamse stadhuis spreekt men inmiddels van 'een bodemloze put'. Maximaal €35 mln, meer heeft de gemeenteraad er vooralsnog niet voor over.

Noodkrediet
De gemeente heeft van dat maximale bedrag inmiddels €6 mln toegezegd, dat zal worden opgeteld bij de achtergestelde lening van €108 mln die de stad nog in AEB heeft zitten. De banken hebben daarbovenop een noodkrediet van €10 mln verstrekt.

Aan die financiering zijn voorwaarden gesteld: zo treden er twee nieuwe commissarissen toe. Een klap in het gezicht van de bestaande rvc. Drie van de vier zittende commissarissen, onder wie Timmerman, hebben hun vertrek al aangekondigd.

Een andere voorwaarde is de inschakeling van een team van bedrijvendokters van onderzoeksbureau Alvarez & Marsal. Uit de eerste inzichten van dat team blijkt dat er op korte termijn nog veel meer geld nodig zal zijn.

Een nieuw verzoek daarvoor vanuit AEB ligt er nog niet. Maar B & W gaan ervan uit dat dit een kwestie van dagen is. Ook de banken houden daar rekening mee. 'Maar wij hebben met een noodkrediet van €10 mln meer gedaan dan de gemeente. Aandeelhouder Amsterdam is nu aan zet', zegt een betrokkene.
Tekenen aan de wand?
Opvallend is hoe verrast iedereen lijkt door malaise bij de afvalverwerker. Maar dat er financiële problemen zijn, is niet nieuw. De gemeenteraad werd daar in december al op geattendeerd. Oorzaken waren onder meer de tegenvallende prestaties van de scheidingsinstallatie, kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en 'het versterken van de organisatie', schreef wethouder Kock. En eerder al - in 2014 - moest de gemeente miljoenen afboeken op de waarde van de centrale: de markt voor huisvuilverbranding was ingestort. Hetzelfde gold ook voor de prijs van elektriciteit, opgewekt met stoom uit de ovens.

De afvalscheidingsinstallatie, in 2017 gekocht voor €26 mln, functioneert nog altijd niet naar behoren. De problemen met de installatie illustreert de lastige relatie tussen de gemeente Amsterdam en AEB. De gemeente heeft vele petten op: aandeelhouder, financier en klant en hanteert ondertussen een ambitieuze groende agenda waarin AEB een sleutelrol speelt. Want naast de financiële implicaties, wijst de gemeente ook direct op het effect hiervan op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

-------------------------------------------------------------------------------
Groen Amsterdam concurreert eigen scheidingsinstallatie uit de markt

Amsterdam mag dan de grootste vuilverbrander van Nederland hebben gebouwd, eigenlijk wil de stad zo weinig mogelijk huisvuil verbranden. Plastic, papier, metaal en andere materialen kun je namelijk ook recyclen.
In de meeste gemeenten krijgen huishoudens daarvoor verschillende containers zodat mensen zelf kunnen scheiden. Maar in steden met veel hoogbouw is dat moeilijk uitvoerbaar.
Om toch aan de eisen van het groene Amsterdamse stadsbestuur te kunnen voldoen nam afvalverwerker AEB in 2017 een 'nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval' in gebruik. In een enorme loods bouwde leverancier Banzo een machine die op jaarbasis tot 300.000 ton huisvuil kan scheiden. Kosten: €26 miljoen.
Maar sinds de levering zijn er problemen. Er is veel minder aanbod van huisvuil dan was bedacht in het bedrijfsplan: in 2017 slechts 26.000 ton. Amsterdam is daar zelf mede debet aan door burgers ook te vragen zelf afval te scheiden, waardoor er twee elkaar beconcurrerende inzamelsystemen bestaan. Ten slotte stortte ook nog eens de markt in voor recyclebare grondstoffen.
Ondertussen zou de AEB is in een arbitragezaak verwikkeld zijn met leverancier Banzo omdat de mega-installatie niet zou doen wat is beloofd. Banzo heeft niet gereageerd op vragen van het FD.
-------------------------------------------------------------------------------

Ook wist de gemeente dat de Amsterdamse afvalverwerker al sinds begin 2018 onder verscherpt toezicht stond van 'de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied', een provinciaal orgaan dat toeziet op de veiligheid in en om de fabriek.

Die omgevingsdienst sprak toen over 'een verhoogd risico op een groot incident'. Zo waren er enkele branden geweest, zonder slachtoffers, en was de sprinklerinstallatie uitgeschakeld. 'En AEB bleek niet bij machte problemen op te lossen en te leren van eerdere incidenten. Dat is een ernstige zaak', zegt een woordvoerder van de Omgevingsdienst.

Maar was stil leggen écht nodig?

Op de weg terug van de weegbrug naar de koffieautomaat passeren we het bord 'Samen werken aan veiligheid'. Daarop staat dat het laatste incident waarbij een medewerker gewond raakte, meer dan 130 dagen geleden is gebeurd. Een medewerker had zijn enkel verstuikt, zo blijkt. Pijnlijk, maar niet levensbedreigend.

De namen en functies van de anonieme bronnen uit dit artikel zijn bekend bij de hoofdredactie.

fd.nl/ondernemen/1311396/de-afvaloven...
voda
1
Stelling dat afval geld waard is, kan bij het oud vuil

De ovens van afvalverwerker AEB verbranden vooral heel veel geld, kopte deze krant maandag. Dat is het gevolg van een besluit dat de AEB-directie eind juni nam om vier van de zes verbrandingsovens uit te schakelen. Er komt sindsdien veel minder geld binnen. En er gaat heel veel meer geld uit. Dat gaat zo hard dat het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf, met de grootste verbrandingscapaciteit van ons land, op omvallen staat.

Onderzoeksbureau Alvarez & Marsal bekijkt inmiddels of AEB nog wel een toekomst heeft. Meestal als die bedrijvendokters over de vloer komen, ligt het bedrijf al op de financiële intensive care aan de beademing, vechtend voor zijn leven.

Op het Amsterdamse stadhuis is de liefde voor het hoofdstedelijke vlaggenschip van de circulaire economie inmiddels bekoeld. Men spreekt daar van 'een bodemloze put'. In de Stopera sluit niemand nog een faillissement uit.


Dat is toch opmerkelijk. Ooit was AEB een trotse afdeling van de gemeente. Inmiddels is de stad 100% aandeelhouder van een verzelfstandigd bedrijf. De gemeente heeft nog een achtergestelde lening van €114 mln in AEB zitten. En er werken 411 mensen. Dat zou allemaal in rook opgaan, mocht AEB failliet gaan.

En Amsterdam heeft meer te verliezen. De stad heeft al jaren een progressief bestuur met een groene agenda. Afval is een grondstof die geld waard is, vinden ze in de hoofdstad. Sluiting van AEB zet alle duurzame ambities in een keer op de helling. AEB verwerkt jaarlijks 1,4 miljoen ton afval. Dat zal allemaal versleept moeten worden naar andere afvalverwerkers. Of erger, gedumpt op een stortplaats, iets dat al volop gebeurt.

De met de ovens opgewekte elektriciteit heeft het predicaat duurzaam. Ook die valt dan weg. En voor de verwarming van 35.000 huishoudens moet de stad - althans voorlopig - terugvallen op zwaar vervuilende dieselaggregaten. Dat zijn vooroorlogse toestanden.

Zijn de consequenties van het uitschakelen van de ovens wel goed doordacht? Was Amsterdam niet veel te ambitieus door miljoenen aan dividend te verlangen en de afvalverwerker tegelijkertijd te verstikken met peperdure groene prestigeprojecten? En wie gaat de rekening betalen?

Het zijn brandende vragen waarop snel een antwoord moet komen. De stelling dat afval geld waard is, kan tot die tijd bij het oud vuil.

fd.nl/opinie/1312279/stelling-dat-afv...
voda
0
Last Pipe for Nord Stream 2 Leaves Port of Karlshamn

Image Source: offshoreenergytoday.com
The last Nord Stream 2 pipe stored within the premises of the port of Karlshamn left the storage area earlier this month beginning. Nearly 39,000 pipes have transited through the port since October 7, 2017. Out of these, almost 37,000 pipes have been shipped to the pipelay vessels working on the Swedish section of the Nord Stream 2 Pipeline. The surplus has been transported back to the port of Mukran in northern Germany. Wasco Coating Germany GmbH was in charge of the logistics operations in the port of Karlshamn during this 23-month long period.

Up to 140 people worked for the Nord Stream 2 project during the peak period in the port of Karlshamn, when operations went on around the clock. A majority of the workers employed by the port were locals.

Pipelay in the 510-kilometre long Swedish section of the Nord Stream 2 Pipeline is almost over: One line has been completed in this section, while the construction of the second line will resume on September 1, 2019. The second line is scheduled to be completed during October in the Swedish Exclusive Economic Zone. Overall, more than 1,700 km of the pipelines have been constructed so far in accordance with existing permits in Germany, Sweden, Finland and Russia.

Source : Strategic Research Institute
Bijlage:
voda
0
Consument vindt groene stroom van eigen bodem te duur

Nederlandse consumenten kiezen vaker voor groene stroom van buitenlandse aanbieders dan voor duurzaam opgewekte elektriciteit van eigen bodem. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij vergelijkingssites Pricewise en Gaslicht.com.

Het gaat om energiecontracten die via deze prijsvergelijkers zijn afgesloten. Terwijl het aantal afgesloten contracten bij Nederlandse aanbieders de afgelopen twee jaar gelijk is gebleven, zit het aantal contracten bij buitenlandse partijen wel in de lift, van 53% in 2017 naar 56% in 2019.

Het aantal grijze stroomcontracten — opgewekt uit fossiele brandstoffen en kernenergie — daalde de afgelopen twee jaar licht, van 20% naar 17%.

De reden dat Nederlandse partijen niet profiteren van de toenemende vraag komt volgens Hans de Kok van Pricewise omdat Nederlandse groene stroom schaars is. Van de totale elektriciteitsproductie in Nederland wordt maar 15% duurzaam gewonnen, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in maart van dit jaar.

Duitse windenergie goedkoper

Volgens De Kok is een kwart van de consumenten geïnteresseerd in Nederlandse groene stroom, maar vinden zij de prijs te hoog. 'Grote energiegebruikers als de NS en Schiphol zijn ook overgestapt op Nederlandse groene stroom, er is dus veel meer vraag dan aanbod.'

Die schaarste drijft de prijs op en dus kiezen consumenten liever voor goedkopere duurzame energie uit bijvoorbeeld Duitsland of Noorwegen, waar het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit veel hoger ligt.

De Kok: 'Nederlandse groene stroom is 5% tot 10% duurder dan buitenlandse stroompakketten. Woon je in het oosten van het land dan ben je veel voordeliger uit met goedkopere stroom van Duitse windenergie.'

met BNR audio, zie link

fd.nl/ondernemen/1312576/groene-stroo...

voda
0
Vattenfall Combines Wind, Solar & Batteries In New Hybrid Energy Park

Vattenfall is building a new hybrid energy park, consisting of solar panels, wind turbines and batteries at Haringvliet in the Netherlands. The total capacity is 60 MW, enough to deliver renewable energy to 40,000 Dutch households when operational I September 2020. The total investment is EUR 61 million. Through this project, Vattenfall combines wind turbines with solar panels and energy storage.

The first stage of the building work on the energy park involves installing a total of six wind turbines in the north of Goeree-Overflakkee island between Middelharnis and Stad aan 't Haringvliet. The power output of the wind farm is expected to be in the region of 22 MW, which is enough to supply green electricity to around 27,000 households. The maximum height of the wind turbines is 150 meters, and preparatory work has now begun.

Once the wind turbines have been installed, the solar farm can then be built, consisting of 124,000 solar panels with a total of 38 MW, enough to supply green electricity to around 12,000 households. The batteries, supplied by BMW and with a capacity of 12 MWh, will be installed in 12 shipping containers on the solar farm. The energy park is expected to be fully operational in September 2020.

Facts Haringvliet hybrid park
Wind farm: 22 MW
Number of turbines: 6
Maximum height: 150 m
Solar farm: 38 MW
Number of solar panels: 124.000
Battery capacity: 12 MWh
Total investment: EUR 61 million
In operation: September 2020

Source : Strategic Research Institute
voda
0
Amsterdam stelt interim-directeur aan bij afvalverbrander AEB om crisis te bezweren

Afvalverbrander AEB krijgt een nieuwe interim-directeur om 'de crisis bij AEB te bezweren'. Dit schrijft wethouder Udo Kock in een brief aan de gemeenteraad. Ook is de eerder aangevraagde steun van €16 mln steun overgeboekt naar de kwakkelende afvalverbrander.

AEB staat op omvallen. Vanwege de grote financiële problemen zijn vier van de zes verbrandingsovens gesloten. AEB vroeg afgelopen juni aan de gemeente Amsterdam, die 100% aandeelhouder is, om €150 mln. Maar op het Amsterdamse stadhuis wordt AEB gezien als 'een bodemloze put'.

Sollicitatieprocedure overgeslagen

De gemeente had Koos de Vink, die ervaring heeft met het reorganiseren van bedrijven, eerder al voorgesteld als nieuwe commissaris bij AEB. De gemeente had in ruil voor de financiële steun de voorwaarde gesteld dat er twee nieuwe leden zouden worden toegevoegd aan de Raad van Commissarissen. 'In recente gesprekken tussen de rvc en de gemeente is het inzicht ontstaan dat de heer De Vink effectiever kan opereren als lid van de raad van bestuur,' schrijft Kock. De normale procedure, waarbij een profielschets opgesteld wordt en een wervingsprocedure wordt gehouden, is vanwege de urgentie overgeslagen. De Vink komt als derde man in de raad van bestuur, bestaande uit ceo Paul Dirix en financieel topman Derk Kappelle.

Nieuwe steun

Op 6 augustus vroeg AEB om een bedrag van €16 mln, steun die door banken en de gemeente was toegezegd. Kock schrijft het verzoek grotendeels ingewilligd te hebben, al is nog niet aan alle voorwaarden die Amsterdam stelde voldaan. Zo ligt er nog geen nieuw continuïteitsplan.

Amsterdam heeft €5,3 mln overgeboekt aan AEB en de banken hebben €8,8 mln beschikbaar gesteld op de rekening courant. Het bedrag van €14,1 mln wordt de komende tijd onder andere gebruikt om belastingen, salarissen en leveranciers te betalen.

fd.nl/economie-politiek/1312699/amste...
haas
0
quote:

voda schreef op 15 aug 2019 om 08:02:


Amsterdam stelt interim-directeur aan bij afvalverbrander AEB om crisis te bezweren

Afvalverbrander AEB krijgt een nieuwe interim-directeur om 'de crisis bij AEB te bezweren'. Dit schrijft wethouder Udo Kock in een brief aan de gemeenteraad. Ook is de eerder aangevraagde steun van €16 mln steun overgeboekt naar de kwakkelende afvalverbrander.

fd.nl/economie-politiek/1312699/amste...


Ik dacht aan Ti-Ta-Tovenaar als crisismanager ?
Of iemand die over brandende BBQ -kooltjes kan lopen mss ?
voda
0
Superbatterij kan duurzame energie in huis omzetten in warmte

Wetenschappers vinden steeds betere oplossingen voor het grootste probleem rond duurzame energie in huis. Wind- en zonne-energie bleken de laatste jaren erg moeilijk op te slaan voor momenten waarop de zon niet schijnt of het nauwelijks waait. In Nederland is nu een warmtebatterij op basis van zout ontwikkeld, waarin energie kan worden bewaard.

Stefan ten Teije 14-08-19, 11:45

De onderzoeksreactor van de TU Eindhoven en TNO. © Bart van Overbeeke

Professor Olaf Adan, leider van een team van twintig onderzoekers dat al tien jaar aan de batterij werkt, noemt het de eerste echte warmtebatterij voor in huis: compact, verliesvrij, stabiel en betaalbaar. ,,Met deze uitvinding lopen we internationaal voorop. Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de doorbraken is waar Nederland en heel veel andere landen op zitten te wachten.”

De warmtebatterij is ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Ze maakt gebruik van een chemische reactie tussen zout en waterdamp. Met de ontwikkelde methode kun je per woning of huizenblok efficiënte warmteopslag mogelijk maken.

Energie-opslag is noodzakelijk als de opwekking over een aantal jaar volledig duurzaam is. Zo is er tijdelijk een groot aanbod (veel zon en wind) en tijdelijk een grote vraag (bijvoorbeeld de avondpiek). Opslag is nodig om die pieken op te vangen.

Lees ook
Met deze slimme tool zie je in één oogopslag hoe je je huis duurzaam maakt
Lees meer
Sywert van Lienden maakte zijn oude rijtjeshuis duurzaam: ‘Het is goedkoper dan je denkt’

Verwarmen en koelen
De meeste batterijen slaan elektriciteit op en geven ook weer elektriciteit af. De Eindhovense batterij houdt warmte vast en kan opgeladen worden met warmte (bijvoorbeeld restwarmte of bodemwarmte) óf via elektrische energie (van zon of wind).

Dat geeft een aantal voordelen, legt professor Adan uit. De Eindhovense batterij is tien tot vijftien keer zo goedkoop als die van vooraanstaande elektrische batterijproducenten als Tesla, LG en Samsung. Er kan in hetzelfde volume ook twee keer zoveel energie worden opgeslagen en de batterij houdt de energie beter vast. Als het uiteindelijke product de maat van een koelkast heeft, kan een gezin er twee weken warm van douchen. ,,Dat is precies de periode die we in Nederland moeten overbruggen omdat we soms een tekort aan zonne- en windenergie hebben”, aldus Adan.

Ze kan de prestaties verbeteren van een warmtepomp en als we haar verder doorontwik­ke­len, is het ook mogelijk dat ze woningen gaat koelen

Professor Olaf Odan, uitvinder warmtebatterij, TNO/TU Eindhoven
De batterij is dus bedoeld voor warm water en verwarmingen, niet om het licht aan en uit te doen. Ze zou wel op andere systemen kunnen worden aangesloten. Op de zonnecollectoren van het dak bijvoorbeeld, of aan het gewone stroomnet.

,,Ze kan de prestaties verbeteren van een warmtepomp en als we haar verder doorontwikkelen, is het ook mogelijk dat ze woningen gaat koelen. Zeker met het veranderende klimaat zorgt dat voor een enorme marktpotentie.”


Nog niet kiezen
Peeeks, het dochterbedrijf van energiereus Eneco dat zich onder meer bezighoudt met thuisbatterijen, kijkt met veel interesse naar de ontwikkelde warmtebatterij. Toch is het volgens Dirk-Jan Middelkoop van Peeeks nog maar de vraag of dit dé doorbraak is. ,,Er zijn ontzettend veel partijen bezig met het oplossen van het vraagstuk energie-opslag. Voor de opslag in zout zijn al verschillende producten op de markt. Volgens mij zijn we nog niet bij het moment gekomen dat we kunnen kiezen welke techniek voor het grote publiek het meest interessant is.”

Ook Wim Haije, onderzoeker bij de Technische Universiteit Delft en gespecialiseerd in warmteopslag, is voorzichtig positief. ,,Ik heb vijftien jaar geleden al eens onderzoek gedaan naar dit principe. Het lukte ons toen niet om het juiste zout te vinden, maar de belangrijkste reden dat we zijn gestopt met zoeken is omdat niemand interesse had in het concept omdat het te duur was. We konden toch gewoon gas gebruiken voor de verwarming? Je ziet dat die opinie is gekanteld en daardoor zou het nu wél kans kunnen maken.”

Er is in Nederland nu nog maar een groep van zo’n vierhon­derd huishou­dens die een elektri­sche batterij in huis heeft om stroom in op te slaan

Dirk-Jan Middelkoop, Peeeks

© foto: Bart van Overbeeke
Dat de thuisbatterij nog geen bekend fenomeen is, heeft met Nederlandse regels te maken, weet Dirk-Jan Middelkoop van Peeeks. ,,Er is in Nederland nu nog maar een groep van zo’n vierhonderd huishoudens die een elektrische batterij in huis heeft om stroom in op te slaan. Dat heeft met onze salderingsregeling te maken. Die is uniek in Europa. Wie in Nederland te veel energie produceert, bijvoorbeeld met zonnepanelen, levert die hoeveelheid terug aan het net. Het net is dus de batterij, zou je kunnen zeggen. Daar krijg je geld voor, nog tot 2023, en dan wordt het geleidelijk afgebouwd. Het zelf opslaan van stroom is daardoor nog niet aantrekkelijk. In andere landen komt het veel vaker voor.”
voda
0
Deel 2:

Volgens Olaf Adan gaat dat snel veranderen. ,,De energieopwekking in de zonneweiden op sommige plekken in Nederland loopt al tegen de grenzen aan: het net kan het niet meer aan om de duurzame elektrische energie op te nemen. Het is dus noodzakelijk om het op te slaan.”

Wat kost dat?
Wat het apparaat kost als het eenmaal op de markt is? Moeilijk te zeggen, vindt Adan. ,,Zuiver is om het per megajoule te communiceren. Dan wordt het zo'n tien euro per megajoule, ongeveer evenveel als wat opslag in water kost. Met dus als groot voordeel dat zout geen warmte verliest en water wel. Het apparaat kost misschien tussen de 3000 en 6000 euro, afhankelijk van wat nodig is in een woning of woningblok. We gaan mogelijk zelf een bedrijf oprichten dat het product in twee tot drie jaar op de markt kan brengen. Ook zijn er al gesprekken met de chemische industrie voor de levering van kaliumcarbonaat (zout).”

Gaat de warmtebatterij nu concurreren met de warmtepomp of andere duurzame initiatieven? Nee, benadrukt professor Adan. ,,Het is een toevoeging aan het palet van duurzame innovaties. De duurzame samenleving heeft het hele palet nodig. Wél speelt het een cruciale rol in het vervangen van de traditionele gasketel”, denkt hij. ,,Uiteindelijk zullen in Nederland toch alle huizen van het gas worden afgekoppeld. Onze warmtebatterij kan dan een alternatief zijn, in combinatie met warmtenetten, elektrische warmtepompen of nog andere innovaties.”

Techniek
De warmtebatterij maakt gebruik van een thermo-chemisch principe. Bij het samenbrengen van waterdamp en zoutkristallen komt warmte vrij. Die kan worden gebruikt voor het verwarmen van water. Volgens Olaf Adan was de grootste uitdaging om het geschikte zout te vinden en dat zo te manipuleren dat het blijvend zijn functie vervult.

,,Als je het zout en het water van elkaar scheidt, houdt het zoutkristal de warmte vast. Dat opladen en ontladen zorgt ervoor dat de meeste zoutdeeltjes weer uit elkaar vallen. We hebben een zoutkristal gevonden en zo bewerkt dat dat niet gebeurt: een kaliumcarbonaat composiet. Gelukkig een zout dat makkelijk industrieel is te produceren.”

Het team ging vervolgens aan de slag met de ontwikkeling van het apparaat. ,,We hadden de brandstof, maar nog geen motor om de potentie van het materiaal goed te benutten.” Het apparaat of de batterij bestaat uit vier componenten: een ventilator, een warmtewisselaar, een condensor en een reactorvaatje. ,,Op het apparaat zit ons patent. Ook dat kunnen we door een installatiebedrijf laten ontwikkelen en verkopen. Ik denk dat het in twee of drie jaar verkocht kan worden.”

Hoe verhoudt dit apparaat zich tot een warmtenet of -pomp? Warmtenetten gebruiken restwarmte van industrie of bijvoorbeeld de verbranding van afval. ,,Soms is het water niet warm genoeg, dan kan de warmtebatterij aanvullende warmte toevoegen.” Datzelfde principe geldt voor een warmtepomp. ,,De warmtepomp pompt maakt van koude lucht warme lucht en vice versa. Hoe groter het temperatuurverschil is, hoe meer elektriciteit de pomp verbruikt. Dat zou betekenen dat er een enorme piek ontstaat als straks veel Nederlanders een warmtepomp hebben. De batterij kan het temperatuurverschil verkleinen waardoor ze effectiever werkt.”

www.ad.nl/wonen/superbatterij-kan-duu...
haas
0
Ik ben blij dat ik investeerder ben en geen deskundige in de groene energie en warmtepompen
voda
0
Gelderland en Zuid-Holland willen geen zonneweide op akkers

Net als Gelderland wil ook de provincie Zuid-Holland liever geen zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond.

Sjors Moolenaar en Janneke Boluijt 15-08-19, 14:19

Gemeenten in Gelderland kunnen nu nog zelf bepalen hoe ze met deze zonneweides omgaan. Maar, zo stelt gedeputeerde Peter Drenth in een interview met vakblad Boerderij, daar wordt door de provincie ‘op korte termijn een stokje voor gestoken’. In het blad zegt hij: ‘Energietransitie, prima, moet ook, maar niet door panelen aan te leggen op vruchtbare landbouwgrond.’

De Land en Tuinbouworganisatie LTO is het daar mee eens, maar stelt ook dat het lastig is te ontkomen aan zonne-energie op landbouwgrond. ,,Maar ook wij vinden dat eerst naar andere plekken moet worden gekeken”, zegt bestuurslid Martien Nillesen. Het is, vindt hij, nu te aantrekkelijk om panelen op landbouwgrond te leggen. ,,Je kunt er een individuele boer niet op aankijken dat het zo lucratief is. Maar het heeft ook zijn nadelen, want de grondprijzen gaan omhoog.”

CDA-raadslid Ad van Krieken in West Betuwe is blij met het Gelderse standpunt. Zijn partij sprak al vaker zorgen uit over zonnepanelen op akkers. ,,Geen zonnepanelen op goede agrarische gronden, een standpunt waar ik mij geheel in kan vinden.’’

Druk
In Zuid-Holland geldt hetzelfde: de provincie is geen voorstander van zonnepanelen op natuur- en landbouwgrond. ,,De voorkeur ligt echt bij zonnepanelen op daken, daar zijn we groot voorstander van. Er ligt al veel druk op de natuur en landbouwgrond", zegt woordvoerder Karin Mol. Volgens haar hebben de meeste gemeenten daar begrip voor.

Boeren krijgen in het hele land regelmatig verzoeken van investeerders om zonnepanelen neer te zetten op hun weilanden. In Altena besloot de gemeente onlangs dat er geen zonnepanelen komen op de plek van een vervallen kassencomplex. In plaats daarvan wordt er een gloednieuw kassencomplex gebouwd.

www.ad.nl/rivierenland/gelderland-en-...
voda
0
Hoe de gaswinning op de Noordzee steeds dieper wegzakt

Het is crisis voorbij de horizon. Gaswinning op de Noordzee is de voorbije vijftien jaar gehalveerd, het aantal velden zonder productie is verdubbeld. Waar grote spelers zich terugtrekken, proberen nieuwkomers er nog zoveel mogelijk uit te persen. Maar de groei is er echt uit.

Den Helder afficheert zich als de hoofdstad van de Nederlandse offshore, waar helikopters af en aan vliegen om mensen naar de olie- en gasplatforms op de Noordzee te brengen. Alleen: er vliegen steeds minder helikopters.

In Den Helder lagen de afgelopen jaren, net als in IJmuiden, Vlissingen-Oost, Rotterdam en Amsterdam, offshore platforms werkloos in de haven. Toeleveranciers van de olie- en gasindustrie gingen failliet, gesneuveld door de aanhoudende malaise. In 2014 ging de olieprijs in korte tijd van $130 naar $30. En ook de gasprijs ging onderuit. Maar waar elders in de wereld de olie-en gasindustrie weer opveert, houdt de malaise op de Nederlandse Noordzee aan. De Nederlandse offshoremarkt kampt met een structurele achteruitgang.

'De Nederlandse sector van de Noordzee heeft moeite internationaal te concurreren om kapitaal', zei Jamie Thompson, onderzoeker bij de consultant Wood Mackenzie eerder dit jaar tegen het FD. Het Nederlandse deel van de zee is volgens hem 'gezakt op de lijst met bedrijfsprioriteiten van de oliemaatschappijen (...) en de resterende vooruitzichten zijn klein'.

De jaarverslagen van NLOG vormen een bloemlezing van de teloorgang. Het NLOG is een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en kenniscentrum TNO en het publiceert jaarlijks een document met alle informatie over de Nederlandse olie- en gassector: hoeveel boringen er zijn geweest, wie de eigenaar is van de gasvelden, hoeveel gas er daadwerkelijk is gewonnen. Wie de jaarverslagen achter elkaar legt, krijgt een helder beeld over de opkomst en thans de geleidelijke ondergang van gaswinning op zee.

'Mature area'

De offshore industrie ontstond in Nederland in de jaren zeventig. De eerste winningsvergunning werd verleend in 1971 en in mei 1975 kwam via een pijpleiding van 170 kilometer daadwerkelijk gas uit de Noordzeebodem aan land in Uithuizen. Tien jaar later werd er 16 miljard kuub gas uit de zeebodem gehaald.

De jaren tachtig en negentig waren de glorietijd. In de jaren negentig zijn er nog 54 platforms geplaatst op het Nederlandse deel van de zee, zo blijkt uit de jaarverslagen. In 1993, topjaar in dat decennium, verrezen er 14 van die installaties boven de golven. Tussen 2010 en 2018 werden 11 platforms geplaatst: een fractie van wat het ooit was.

Er is niet één omslagpunt, een scharniermoment, waarna de gasindustrie begon af te kalven. Het is een geleidelijke neergang. Gasvelden worden ouder. Dus ook leger. De Noordzee is, in jargon, een 'mature area'. Een regio die goed in kaart is gebracht.

In 2004 produceerden de gasvelden in de Nederlandse Noordzee 29 miljard kubieke meter gas. In 2018 was dat teruggevallen tot 11,3 miljard kubieke meter. De gasvondsten van de voorbije jaren worden grosso modo steeds kleiner. Dus olie- en gasbedrijven moeten steeds meer doen voor minder opbrengsten.

Lappendeken

Door die afnemende productie verandert ook de markt. Gasvelden zijn, uiteindelijk, ook gewoon handelswaar. In de beginjaren waren die vooral eigendom van de zogeheten 'oil majors', zoals BP, Total, Shell en NAM.

Nu is het een lappendeken. Bedrijven uit Qatar en Oman, de Nederlandse investeerder Marcel van Poecke en oud-ABN Amro-topman Rijkman Groenink: de laatste tien jaar heeft een reeks relatief kleine bedrijven heeft het Nederlandse deel van de Noordzee vrij letterlijk overgenomen.

De grote bedrijven willen er vanaf. Olie- en gaswinning vergt per definitie forse investeringen. De 'oil majors' hebben veel mensen in dienst. Dus hoge kosten, waar dan ook hoge opbrengsten tegenover staan. Maar met het teruglopen van de gaswinning, gaan de kosten van dit soort enorme oliebedrijven knellen. En de investeringen om de laatste restjes te winnen, blijven hoog.

In 2005 waren er zes eigenaren van de gasvelden op de Nederlandse Noordzee, zo tonen de NLOG-jaarverslagen: NAM, Total, Wintershall, Gaz de France, BP en Chevron. Dertien jaar later zijn er twaalf eigenaren.

Gewoon leeg

Dat zijn allemaal nieuwkomers, deels in handen van private equity. 'De grote multinationals zijn vooral goed in grote complexe projecten’, zei financieel directeur Chris de Ruyter van Steveninck van Oranje Nassau Energie in 2017, nadat die investeerder gasvelden had gekocht in de Britse Noordzee. 'Wij zullen de komende tien jaar blijven investeren in kleinere olie- en gasvelden.'

Zij proberen er nog zoveel mogelijk gas uit te halen. Ze kunnen bij lagere opbrengsten langer rendabel blijven, en met nieuwe technieken lukt het soms om meer uit velden te halen dan aanvankelijk geraamd. Maar ook voor hen geldt: soms is een veld gewoon leeg.

In het jaarverslag van 2006 becijferde NLOG voor het eerst het aantal gasvelden in zee waar de productie definitief was gestaakt. Dat waren er toen 25. In 2018 waren dat 65: een ruime verdubbeling van het aantal velden dat nooit meer produceert. Daar tegenover staan 142 velden waar wel wordt geproduceerd.

Bijna één derde van de Nederlandse Noordzeevelden produceert dus niets meer.

Bijlage:
voda
0
Deel 2:

Leidingen en platforms

Heeft de gaswinning in de Nederlandse Noordzee dan nog toekomst, en wat voor toekomst? Het blijft vooral 'managing the decline'. EBN, het staatsbedrijf dat 40% belang heeft in ieder Nederlands gasveld, benadrukt uitentreuren het belang van de infrastructuur op zee: leidingen en platforms.

Want mocht de gasprijs nog een keer fors stijgen of als er toch nog winbare velden worden ontdekt, dan is de winning rendabel als de infrastructuur er nog ligt. Oliebedrijven zullen niet snel nieuwe leidingen neerleggen als er relatief weinig gas doorheen gaat.


‘De afstand tussen nog in gebruik zijnde platforms en gasvelden die nog winbaar zijn, wordt steeds groter. Binnen enkele jaren zullen veel platforms buiten bedrijf worden gesteld’
• Staatsbedrijf EBN, in verslag 2018
'De afstand tussen nog in gebruik zijnde platforms en gasvelden die nog winbaar zijn, wordt steeds groter. Binnen enkele jaren zullen veel platforms buiten bedrijf worden gesteld', schreef EBN in de zomer van vorig jaar. 'De operationele kosten worden hoger dan de opbrengsten.'

Boringen

Al is het te vroeg om gas helemaal af te schrijven. Er wordt wel degelijk nog gezocht naar nieuwe velden. Proefboringen moeten uitwijzen hoe groot de gasreserves zijn boven Schiermonnikoog. Ondertussen is er de lopende gaswinning: ook komend jaar komen er nog 'gewoon' miljarden kuub gas uit de Nederlandse Noordzee.

Maar zelfs als maatschappijen volop boren, zal de productie niet groeien, zei Jo Peters in februari tegen het FD. Hij is directeur van Nogepa, de branchevereniging van olie- en gasbedrijven. 'Als bedrijven gaan investeren, zal de afname minder hard gaan.' Grafisch: de lijn naar beneden wordt dan minder steil.

Verwijderd

En dan? Mogelijk kan de infrastructuur een tweede leven krijgen met de windparken die de komende decennia moeten verrijzen op de Noordzee. Want de zee, dat wordt de nieuwe energiecentrale. Tjokvol windturbines en kunstmatig aangelegde eilanden, met waterstof als substituut voor aardgas. Dat is althans een veel benoemd scenario: leidingen waar nu aardgas doorheen gaat, kunnen dan waterstofgas transporteren.

Zelfs dan zal het gros van de gas- en olieplatforms moeten worden afgebroken. En op dat omslagpunt zit de Noordzee al wel: er worden meer platforms verwijderd dan nieuw neergezet.

fd.nl/ondernemen/1309773/hoe-de-gaswi...
voda
0
Gemeenten hebben zorgen over geldstromen in zonne-industrie

Ontwikkelaars van parken met zonnepanelen worden op verzoek van gemeentes gescreend op integriteit. Dit heeft in één geval geleid tot afstel van de aanleg van een zonnepark. Een tweede park is in afwachting van het oordeel over de integriteit van de ontwikkelaar.

De screening wordt gedaan op basis van de wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet moet onder meer witwassen tegengaan. Screening op basis van de wet Bibob wordt uitgevoerd door het bureau Bibob; tot nu toe was het vooral actief in de horeca en het vastgoed.

Dat Bibob nu ook in de zonne-industrie wordt toegepast heeft te maken met het feit dat het een groeimarkt is en dat de toekomstige kasstromen door de subsidies redelijk voorspelbaar zijn. Dat trekt investeerders aan, ook uit het buitenland: Duitsland, Noorwegen, zelfs Chinees geld gaat naar panelen in de polder. Parken zijn handelswaar.

Investering afgeblazen in Finsterwolde

Volgens Alex Kaat van Holland Solar, de brancheorganisatie van ontwikkelaars van zonneweides, komt Bibob-screening 'af en toe voor. Maar het is geen trend. We hebben het niet veel meegemaakt.' Directeur Henny Pelsers van ontwikkelaar Naga Solar zegt echter: 'Bibob bij zonneparken is in 2019 echt zichtbaar geworden. Ik hoor van andere ontwikkelaars dat er meer procedures lopen.'

Het Maastrichtse Naga was zelf de eerste ontwikkelaar die de gevolgen van Bibob-screening ondervond. Het wilde in het Noord-Oost Groningse Finsterwolde een zonnepark ontwikkelen. De politiek was voor, maar de bewoners waren tegen. Op basis van de bevindingen van bureau Bibob ‘kunnen wij echter niet anders dan voornemen om de aanvraag te weigeren', aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema in juni. Over de inhoud van de briefing van bureau Bibob kon Sikkema niets zeggen; ook het bureau zelf onthoudt zich van commentaar.

Buitenlandse ontwikkelaars

Naga Solar heeft nu samen met zijn investeerder een zogeheten zienswijze ingediend. Die moet de eerdere bezwaren van Bibob wegnemen. 'Het kost allemaal tijd en geld. Geldstromen binnen een bedrijf moet je tot aan individuele personen toe laten zien.'

Pelsers is ondanks zijn eigen ervaring wel blij dat Bibob op de zonne-industrie wordt toegepast. 'Er zijn veel buitenlandse ontwikkelaars. Dus is het zaak dat geldstromen inzichtelijk zijn en aan de juiste eisen voldoen.'

Powerfield onder de loep

Ook naar Powerfield, waar voormalig CDA-staatssecretaris Henk Bleeker directeur is, wordt onderzoek gedaan in het kader van de wet Bibob. Het betreft de plannen voor een park met zonnepanelen van twaalf hectare nabij het Friese Dokkum. Powerfield is een van de grootste Nederlandse ontwikkelaars van zonneweides, én een handelshuis: het verkoopt veel parken weer door.

Eind vorig jaar startten twee Friese gemeentes een integriteitsonderzoek naar Powerfield. In principe moet er volgens Bibob in acht weken een advies liggen. Die termijn kan eenmaal kan worden verlengd met vier weken. 'Maar als er aanvullende vragen worden gesteld aan de betrokkene wordt deze termijn opgeschort', totdat de betrokkene met antwoord is gekomen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Na reces duidelijkheid

De gemeente Noardeast-Fryslân ontving onlangs het Bibob-rapport. Het college buigt zich na het zomerreces over de uitkomsten. Ondertussen heeft Powerfield ruzie gekregen met boeren over de grond. 'Over aanvragen die nog aanhangig zijn doet Powerfield geen uitspraak zolang daarop niet is beslist', stelt advocaat Kay Roderburg namens het bedrijf.

fd.nl/ondernemen/1312591/gemeenten-he...
Bijlage:
voda
0
'Meer en beter gas dankzij seksende bacteriën'

In De Vonk vertelt wekelijks iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Jeroen Langelaan (49) van SeatechEnergy, een bedrijf dat met zeewier onder andere energie opwekt en kunstmest maakt.

Zo kan het niet langer, denkt Ad de Raaij. Het is april 2010, boorplatform Deepwater Horizon vliegt in de Golf van Mexico in brand en zorgt daar voor een gigantische milieuramp. Volgens De Raaij is het hoog tijd energie te genereren en niet alleen olie op te pompen. Dat is het begin van SeatechEnergy.

Hernieuwbare energie

'Helaas kan Ad het verhaal niet meer zelf vertellen', zegt Jeroen Langelaan, de financiële man van SeatechEnergy. 'Hij is ongeneeslijk ziek. Maar zijn gedachtegoed leeft voor altijd voort in ons bedrijf.'

Na de brand op Deepwater Horizon heeft De Raaij samen met zijn compagnon Charles Laarhuis een ontmoeting met Doug Kalkwarf, een ingenieur die in de jaren zestig werkt bij ruimtevaartorganisatie Nasa en zich daarna richt op hernieuwbare energie. 'Kalkwarf kwam uit bij vergisting', zegt Langelaan. 'Hij ontdekte dat die eeuwenoude techniek sterk verbeterd kon worden.'

Vergisting

Bij de traditionele vergisting wordt er gebruikgemaakt van slechts één tank. 'Maar de bacteriën die in het begin van het proces betrokken zijn', zegt Langelaan, 'zijn niet dezelfde als degene die uiteindelijk het methaangas produceren. Wij verdelen het proces over vier tanks zodat we in elke fase bijvoorbeeld de zuurtegraad en de temperatuur voor de betrokken bacteriën kunnen optimaliseren.'

Dit heeft tot gevolg dat er een uitstekend leefklimaat ontstaat en dat de bacteriën zich prima vermaken. Ze hebben regelmatig seks, vermenigvuldigen zich in een hoog tempo en produceren meer en beter gas. 'De vergisting is bijna totaal', zegt Langelaan. 'Er blijft alleen zoet water over. En dat bevat zoveel fosfaten en nitraten, dat het prima kunstmest is.'


‘Aanvankelijk was het lastig investeerders te vinden. Kennelijk valt het niet mee om zeewier als winstbron te zien’

Zeewier als winstbron

Als grondstof voor de vergisting kiest SeatechEnergy voor zeewier. Die planten groeien snel, concurreren niet met voedingsgewassen die op het land gekweekt worden, en bevatten onder andere agaragar, een bindmiddel met tal van toepassingen.

Bovendien neemt zeewier veel CO2 op waardoor de verzuring van de zee wordt bestreden en de uitstoot van duizenden auto's wordt gecompenseerd. En door zeewier toe te voegen aan veevoer, stoten koeien volgens Langelaan ongeveer 60% minder methaangas uit dan zonder zeewier.

In de loop van de tijd verandert het belangrijkste product van SeatechEnergy van de generatie van energie naar de teelt van zeewier. 'De toepassingen zijn legio', jubelt Langelaan. 'Toch viel het in eerste instantie niet mee investeerders te interesseren. Kennelijk valt het niet mee zeewier als winstbron te zien.'

Platformen

De grondleggers van SeatechEnergy zijn erkende techneuten, maar kunnen hun weg op de financiële markten moeilijk vinden. Dus vragen zij in 2016 Langelaan hun gelederen te versterken. Die is opgeleid tot registeraccountant en heeft ervaring met het aantrekken van funding. Uiteindelijk vindt hij een drietal mensen dat bereid is $5 mln te financieren, het eerste deel van het startkapitaal.

Het geld wordt onder andere gebruikt om de voor de zeewier benodigde platforms te bouwen. De platforms hebben een diameter van 45 meter en worden afgezonken tot een diepte van drie meter. Het zeewier hecht zich vervolgens aan het touw dat in de cirkel van het platform wordt gespannen.

Zuid-Sulawesi

'Onlangs hebben wij een contract gesloten met een groot Indonesisch bedrijf', zegt Langelaan. 'De komende tien jaar gaat dat zeewier van ons afnemen. Daarmee is een bedrag gemoeid van $75 mln. De kosten blijven beperkt zodat wij een winstpercentage kunnen realiseren van 30%.'

Inmiddels worden op het Indonesische Zuid-Sulawesi de achthonderd platforms gebouwd waarmee de eerste 'zeewierboerderij' wordt aangelegd. 'In september is het zover', zegt Langelaan. 'Dan worden de eerste platforms te water gelaten. Het is verschrikkelijk dat onze grondlegger Ad de Raaij te ziek is om dat mee te maken.'

fd.nl/futures/1311477/meer-en-beter-g...
voda
0
Construction of EnBW Hohe See offshore wind farm completed

EnBW has installed all 71 wind turbines of its offshore wind farm "Hohe See" in the German North Sea. Now the installation vessels "Blue Tern" and "Brave Tern" are on their way to the adjacent wind farm Albatros to complete 16 more wind turbines. At the same time, the commissioning of the "Hohe See" wind turbines continues. 27 turbines have already been put into operation and feed electricity into the grid.

"EnBW Hohe See" and "Albatros" represent together the largest offshore wind project with 609 Megawatt currently being realised in Germany. Both wind farms will be put into operation in 2019. To this end, over 600 employees are working at this large construction site in the middle of the sea. Around 50 ships are involved in the construction work. This major project is a logistical challenge and is being coordinated by the EnBW offshore subsidiary in Hamburg.

Source : Strategic Research Institute
Bijlage:
voda
0
Green Investment Group to partner with Iberdrola’s ScottishPower Renewables on East Anglia ONE Offshore Wind Farm

Macquarie’s Green Investment Group has entered into an agreement, subject to the satisfaction of customary completion conditions, to acquire a 40% stake in the East Anglia ONE offshore wind farm from ScottishPower Renewables (UK) Limited, a subsidiary company of the Iberdrola group. GIG has secured debt financing from the market to assist in funding its investment. The acquisition reinforces GIG’s commitment to accelerating the UK’s energy transition and brings the total capacity of UK offshore wind supported by GIG to over 5.7 GW, across 14 projects[1] - equivalent to almost 50% of the total UK offshore wind capacity in operations or construction.

EA1 is a 714 MW development located 43 KM off the UK’s Suffolk coast. The project will comprise 102 Siemens Gamesa 7 MW wind turbines, which when fully operational, will produce enough green electricity to power the equivalent of over 600,000 homes annually.

While this is the first time these highly experienced partners have worked together in the UK, Iberdrola’s ScottishPower Renewables has been developing EA1 for over 10 years. In 2015, the project was awarded a Contract for Difference by the UK Government, construction started in 2017 and the project’s first turbine was successfully installed in June 2019. Full commercial operations are expected to commence in summer 2020.

The development is supporting thousands of jobs throughout the supply chain and over 50% of all project investment will be spent in the UK. All 306 glass fibre turbine blades – which are comparable in length to the wingspan of an Airbus A380 - are being manufactured by Siemens Gamesa at its state-of-the-art factory in Hull, while a number of the 90-meter-high towers are being produced by CSWind UK in Machrihanish, Scotland.

GIG is a leading sponsor of offshore wind projects and currently has visibility over c.1000 turbines globally. Alongside its leading presence in established European markets such as the UK, GIG is taking a pioneering role in emerging offshore wind markets including Taiwan, Korea, and Japan.

Mr Edward Northam, Head of GIG Europe, said that East Anglia ONE is a world class development delivering a huge range of benefits to communities across the UK, and I’m delighted that GIG is partnering with ScottishPower Renewables and the Iberdrola group on the project. The UK continues to be a world leader in offshore wind, and I’m incredibly proud of the pioneering role GIG has played in the creation of that market. The need to accelerate our transition to a greener economy has never been greater. We’re committed to driving the UK’s energy transition, establishing offshore wind as the backbone of the UK’s new low-carbon energy system."

Source : Strategic Research Institute
voda
0
ACCIONA wins Energy-From-Waste Contract in Scotland

(Scotland) called the Ness Energy Project, with a capacity to treat 150,000 tonnes of waste per year. ACCIONA will be responsible for the design and turnkey construction, commissioning and the operation and maintenance (O&M) of the plant for a 20 year period, with a total budget of approximately €400 million, including the EPC work (the turnkey engineering project) and the price of the O&M contract for the whole period.

For the operation and maintenance of the facilities for the entire duration of the contract, it will rely on the expertise of Indaver, a company specialized in waste management for over 25 years.

The project will provide a long-term, sustainable solution for non-recyclable municipal solid waste (MSW) produced in the city of Aberdeen, Aberdeenshire and Moray (local councils in north-east Scotland), as new legislation will ban waste going into landfill in Scotland from 2021.

The Ness Energy Project will be housed in a former gas storage site on the East Tullos Industrial Estate in Aberdeen, where it will treat non-recyclable waste in a clean, sustainable and comprehensive way. It will also generate electricity for the National Grid and heating for households in the Torry district.

The plant will comply with Scotland’s Pollution Prevention and Control Regulations and will be regulated by the Scottish Environment Protection Agency (SEPA), whose regulations are based on the strictest controls recently introduced by European directives.

Source : Strategic Research Institute
Bijlage:
1.819 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 86 87 88 89 90 91 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Beurzen hoger door hoop steunmaatregelen

11:51 De Europese beurzen stonden maandag in het groen. Beleggers hopen op meer stimuleringsmaatregelen van de we...

  Indices

  AEX 547,63 +1,05%
  EUR/USD 1,1100 +0,05%
  Germany30^ 11.729,10 +1,44%
  Gold spot 1.494,46 -1,26%
  LDN100-24h 7.200,95 +1,01%
  NY-Nasdaq Composite 7.895,99 +1,67%
  US30# 26.193,83 +1,15%

  Stijgers

  Boskalis
  +5,93%
  Heijmans
  +5,63%
  AMG
  +5,16%
  Van La...
  +3,94%
  Arcelo...
  +3,85%

  Dalers

  IMCD
  -4,03%
  Galapagos
  -1,91%
  Brunel
  -1,70%
  NN Group
  -1,05%
  Flow T...
  -0,41%

  Nieuws Forum Meer»

  (4)

  josti5 op 19-aug-19 13:51
  (27)

  dasokwat op 19-aug-19 13:50
  (8)

  FairValue op 19-aug-19 13:43
  (37)

  Pitmans op 19-aug-19 13:42
  (4)

  NielsjeB op 19-aug-19 13:32

  Column Forum Meer»

  (68)

  Formule1-Fan op 19-aug-19 13:40
  (7)

  Brulboei op 19-aug-19 13:24
  (4)

  Snugger op 19-aug-19 12:07
  (12)

  Snugger op 19-aug-19 10:57
  (4)

  Snugger op 19-aug-19 10:22