Value8 vergroot belang in Aamigoo


AMSTERDAM (Dow Jones)--Value8 nv (VALUE.AE) heeft bij Autoriteit Financiele Markten (AFM) een belang gemeld van 31,93% in Aamigoo Group, alsmede een potentieel belang van 18,01%, meldt het investeringsvehikel van Peter Paul de Vries dinsdag.

Bij uitoefening zou het Value8 belang derhalve 49,94% bedragen. Value8 heeft aangegeven in de huidige fase een groot minderheidsbelang na te streven van tussen 35 en 49,9%.

Value8 deelt dinsdag ook 55.031 aandelen B van Value8 in te kopen onder gelijktijdige uitgifte van 55.031 niet verhandelbare aandelen A, tegen dezelfde prijs. Deze aandelen zullen onder meer worden aangewend voor financiering van de groei van Value8. Ook zijn 19.969 nieuwe aandelen B geplaatst.

Na deze transacties heeft value8 1.305.000 gewone aandelen uitstaan, onderverdeeld in 894.000 verhandelbare aandelen B en 411.000 niet verhandelbare aandelen A. Tevens staan 100.350 cumulatief preferente aandelen C uit. Het totaal aantal uitstaande aandelen komt daarmee uit op 1.405.350.


Door Bart Koster; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 5201; bart.koster@dowjones.com