Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.333 Posts
Pagina: «« 1 ... 33 34 35 36 37 ... 217 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. [verwijderd] 5 augustus 2013 07:09
  Ik denk dat er bij deze minister echt een schroefje los zit:

  www.nu.nl/economie/3542792/staat-hoge...

  Wacht geeneens de vaststelling van de hoogte en onderbouwing van de onteigeningsvergoeding af, en gaat stampvoetend alvast in cassatie tegen de tussenuitspraak. Ik zie 'm ook nog wel de wet met terugwerkende kracht willen aanpassen als ie zijn zinnetje niet krijgt.
 2. Lk-33 5 augustus 2013 08:36
  Misschien dat hij beter al een andere baan kan gaan zoeken, die halsstarrige houding gaat hem uiteindelijk de kop kosten. Als ik hem was had ik op voorhand bij de onteigening al een commissie benoemd die de waarde van de obligaties en aandelen had kunnen gaan vaststellen, dan had het niet op hem afgestraald.
 3. eREX 5 augustus 2013 08:53
  Ach, dit wordt hem ook maar ingefluisterd door zijn adviseurs en onze landsadvocaat (op onze kosten natuurlijk ;-).
  Het is nu ook hun kop die op het blok ligt,
  als ze hier bakzijl halen
  en het kost de staat dankzij hun sloppy broddelwerk nog zo'n slordige 500 miljoen
  zijn al die staats carrieretjes -terecht- voorbij en kunnen ze alleen nog aan de bak bij vrindjes
  .....AFM .... DNB.
  Het zijn de te verwachte stuiptrekkingen,
  en dit zullen de laatste niet zijn.
 4. forum rang 9 objectief 5 augustus 2013 09:20
  De realiteit is dat SNS zonder ingrijpen van de Minister failliet zou zijn gegaan en dat banken en verzekeringsmijen slechts tegen afbraak-prijzen verkoopbaar zijn. Als de Overheid de BANK nu zou verkopen dan krijgt men nog minder dan de helft van de investering terug.
  Kortom: deze Minister doet gewoon zijn werk en zal er voor zorgen dat de
  aandelen en achtergestelde obligatieleningen in SNS waardeloos worden afgerekend. Mocht de HR de zaak terugverwijzen dan zal de afrekening via de Rechter sowieso minimaal zijn en het wachten is de moeite niet waard.
 5. Hierdiepoen 5 augustus 2013 09:26
  quote:

  fred1234 schreef op 5 augustus 2013 09:20:

  De realiteit is dat SNS zonder ingrijpen van de Minister failliet zou zijn gegaan en dat banken en verzekeringsmijen slechts tegen afbraak-prijzen verkoopbaar zijn. Als de Overheid de BANK nu zou verkopen dan krijgt men nog minder dan de helft van de investering terug.
  Kortom: deze Minister doet gewoon zijn werk en zal er voor zorgen dat de
  aandelen en achtergestelde obligatieleningen in SNS waardeloos worden afgerekend. Mocht de HR de zaak terugverwijzen dan zal de afrekening via de Rechter sowieso minimaal zijn en het wachten is de moeite niet waard.
  Uw argumenten zijn al even sterk als die van JD, en we weten wat de OK daar van dacht.
 6. forum rang 5 shaai 5 augustus 2013 09:44
  de cassatie lijkt me niet onlogisch: bij zo'n nieuwe wet, met nu al zulke interpretatieverschillen is het 1- goed om de complete weg te bewandelen voor degelijke jurisprudentie, en 2- politiek handig, want hoe langer een evt. schadevergoeding kan worden uitgesteld, hoe minder het kost aan politiek kapitaal. Dat het in echt geld WEL heel duur kan worden maakt politici over het algemeen niet zoveel uit, en zeker niet politici van een bepaalde signatuur... (de potverteerders, Sinterklaasverjubelaars waar ze roepen over sterke schouders maar zelf voor paar kwartjes op de eerste rang de gratis lunch willen nuttigen...)
 7. forum rang 5 shaai 5 augustus 2013 09:47
  uit de link: "Daarom is besloten nu al in cassatie te gaan, in plaats van te wachten op de afronding van de procedure bij de Ondernemingskamer."
  mijn idee is dat ze NA de cassatie EN de deskundigen en evt vergoedingsuitspraak van de OK ook daartegen nog eens in beroep zullen willen gaan
 8. modaaltje 5 augustus 2013 09:51
  quote:

  shaai schreef op 5 augustus 2013 09:47:

  uit de link: "Daarom is besloten nu al in cassatie te gaan, in plaats van te wachten op de afronding van de procedure bij de Ondernemingskamer."
  mijn idee is dat ze NA de cassatie EN de deskundigen en evt vergoedingsuitspraak van de OK ook daartegen nog eens in beroep zullen willen gaan
  Ja, natuurlijk willen ze het rekken tot er een andere regering/Min v.fin. zit die kan dan zeggen tegen de belasting betaler: het zijn verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan, daar hadden wij ook geen invloed op.
 9. Tony B 7 augustus 2013 11:40
  Er wordt hier heel veel (teveel) gespeculeerd naar mijn mening.

  1. De nationalisatiewet verplicht expliciet tot een vergoeding van de waarde in het vrije handelsverkeer.

  Deze tekst is richtlijn voor ondernemingskamer (heeft zij overgenomen in tussenvonnis) én de hoge Raad. Dat is een kostbare zeperd voor Dijsselbloem. Die gaat vertragen, want dat bespaart geld, en verlegt het risico bij vertragen met meer dan 4 jaar naar zijn opvolger. Hij heeft er dan geen last van en zijn opvolger kan zijn handen in onschuld wassen.

  Waar kun je aan morrelen als Dijsselbloem zijnde?

  1. het moment van waardebepaling. Dat staat nl. niet expliciet in de wet, maar logisch zou de waarde op moment van overname/nationalisatie zijn.

  2. waarde in vrije verkeer, maar logisch is de beurswaarde (vrijer verkeer dan op de beurs bestaat niet)

  3. 1+2 is de beurswaarde op vrijdag 31 jan 18:00 uur.

  De toekomstige waarde staat niet in de wet genoemd en ook niet de boekwaarde of faillissementswaarde. Want wat is dat dan en hoe bepaal je dat zonder faillissement: de waarde met staatsgarantie ????, zonder staatsgarantie ???, de waarde met of zonder redding???. De waarde met spaargelden erbij, die zonder ?? En last but not least: er is dan geen vrij handelsverkeer meer. Neem je de waarde na 2 jaar doorgaande verliezen dan kun je net zo goed pleiten voor de waarde na 5 jaar en geslaagde redding. Dan is 1 het meest reëel en waarschijnlijk ook de bedoeling van de wet/wetgever. Memorie van toelichting is op dat punt denk ik ook heel belangrijk (Heeft iemand die tekst voor handen?

  De stelling een waarde nul is alleen daarom niet houdbaar: ik denk dat er genoeg partijen waren die voor 0 euro SNS wel wilden overnemen. Alleen zij konden dat niet omdat de waarde in het vrije verkeer veel hoger lag: nl de beurskoers. De verzochte geldschieters mochten wel geldinjecties geven maar hadden dan verder geen invloed en wel risico.

  Als een partij wel een overnamebod gedaan had van 0.01ct denk ik niet dat er enige aandeel of obligatie was aangeboden. Ook niet op 1 april en ook niet als Dijsselbloem niet had ingegrepen. De boekwaarde van SNS going concern was ook niet negatief immers ! Als niemand de stukken had aangeboden voor nul euro was de waarde in het vrije verkeer dus ook niet nul. Derhalve kan de waarde niet 0 geweest zijn.

  en dan komen we terug bij de wetstekst: niet de boekwaarde, niet de geschatte waarde , niet de toekomstige waarde maar de waarde in het vrije handelsverkeer staat expliciet genoemd. De wetstekst was ook niet bedoeld om een bedrijf gratis in handen te krijgen maar was bedoeld als een middel om het bestuur te kunnen overnemen in eigendom.

  Kort en goed: naar mijn mening heeft Dijselbloem door in cassatie te gaan vooral tijd gekocht en zijn eigen hachje proberen te beschermen. Als de Hoge Raad op basis van de wetstekst tot een soortgelijk oordeel komt dan de Ondernemingskamer dan dan ie altijd nog de Tweede én Eerste Kamer mede de schuld geven voor het goedkeuren van ondeugdelijk gebleken wetgeving. Waarna iedereen kan overgaan tot de orde van de dag en de wet gaat aanpassen.

  Brussel staat hier verder helemaal buiten: het geld gaat niet naar SNS als staatssteun maar naar de onteigende bezitters als vergoeding voor de van hen afgepakte stukken, hetgeen ook naar Europees recht een verplichting is. Men pakt nl primair zeggenschap af maar geen kapitaal.
 10. Tony B 7 augustus 2013 16:23
  Voor de fact-finders, én een stuk wat een belangrijke richting geeft én heeft gegeven voor zowel de Ondernemingskamer én ook voor de Hoge Raad zal zijn: de memorie van toelichting.

  Hier staat uit duidelijk de bedoeling weergegeven én waarom niet klakkeloos voor de inderdaad voor de hand liggende beurskoers is gekozen.

  www.google.com/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms
 11. Hierdiepoen 7 augustus 2013 16:36
  Een interessant artikel (daterend van 20/6/2013) aangaande de kwaliteit van de onteigening onder de Wft en de kwaliteit van de rechtsbescherming is hier te vinden: www.lexology.com/library/detail.aspx?...

  Conclusie van het artikel:
  "...de Interventiewet [bevat] weeffouten [], die bij toepassing in de praktijk in de weg staan aan de effectieve rechtsbescherming van onteigenden. De ontoereikende kwaliteit van de wet uit zich onder meer in:
  - een uitzonderlijk korte procedure bij de Raad van State;
  - het ontbreken van een waardering door een onafhankelijke deskundige van het onteigende voorafgaand aan het overheidsingrijpen of het aanbieden van schadeloosstelling;
  - het ontbreken van wettelijke bepalingen voor toegang tot volledige informatie voor de onteigenden;
  - open normen van onvoldoende kwaliteit, die niet eerder bekend zijn uit de jurisprudentie, zoals de introductie van het begrip ‘toekomstperspectief’;
  - de vaststelling van de schadeloosstelling in één feitelijke instantie, zonder hoger beroep;
  - een niet transparante verzoekschriftprocedure zonder voldoende waarborgen voor verweerders.
  ...."
 12. Tony B 7 augustus 2013 20:15
  Wat ik lees in krant en memorie van toelichting wordt deze laatste keurig gevolgd. De omschrijving bij opdracht tot waardevaststelling van de ondernemerskamer is vrijwel letterlijk overgenomen uit de memorie van toelichting.

  De rechter wordt geacht onpartijdig en onafhankelijk te zijn, en hij laat de waarde onafhankelijk vaststellen. Juist het feit dat Dijsselbloem in hoger beroep gaat toont dat ie helemaal niet gerust is dat daar geen hoge waardevaststelling uit voortkomt. Dus wat dat betreft kun je moeilijk tot nu toe protest hebben tegen de gang van zaken. Die is netjes volgens het boekje (vanuit oogpunt vd beleggers)

  Terechte kritiek: de wetgever heeft wel gezegd hoe de waarde bepaling bij voorkeur niet moest gaan maar verzuimd aan te geven hoe dan wel precies. Daarvoor heeft men het dus laten aankomen op de rechter die dit grijze gebied mag gaan invullen naar zijn goeddunken incl. de definitie van toekomstperspectief. De ondernemerskamer zowel als de Raad van State heeft al meerdere malen aangetoond absoluut niet klakkeloos Dijsselbloem en zijn belangen te volgen.

  De korte procedure bij Raad van State en snelle acties van de ondernemingskamer kan ik alleen maar loven.

  Mocht blijken dat het toekomst perspectief heel anders was dan aan de beleggers was voorgespiegeld, dan ontstaan daar een claimgrond wegens misleiding door SNS als onderneming. Die rekening wordt als de verzekering tekortschiet uiteindelijk betaald worden door SNS en dus indien daar onvoldoende middelen voor zijn uiteindelijk door Dijsselbloem worden bijgepast.
 13. Hierdiepoen 7 augustus 2013 21:12
  quote:

  Tony B schreef op 7 augustus 2013 20:15:

  Wat ik lees in krant en memorie van toelichting wordt deze laatste keurig gevolgd. ...
  Ik wacht met spanning om te zien welke argumenten JD aandraagt in zijn cassatieberoep bij de Hoge Raad (HR). Vergeet niet dat de Wft toelaat dat de minister z'n nieuwe bevoegdheden in stelling brengt wanneer er sprake is van "imminent gevaar voor het financiële systeem". Wanneer en onder welke omstandigheden hiervan sprake is wordt verder niet gedefinieerd in de wet noch in de memorie van toelichting (grappig genoeg kon de zogenaamde dreigende bankrun wellicht opgevangen worden door deposito's te verplaatsen naar andere banken of een tijdelijk vehikel, een bevoegdheid expliciet toegekend aan de DNB) . Het zou dus zo maar kunnen dat de HR de minister volgt en het vonnis van de OK vernietigd. Ik verwacht dat één en ander uitgevochten zal worden tot voor het EHRM. En interessant in dat verband wordt het de Nederlandse Wft te toetsen aan de "EU Recovery and Resolution Directive 6-6-2012".
 14. natrekker 8 augustus 2013 22:05
  @ Tony B:

  WFT Artikel 6:9:

  1. Bij het bepalen van de werkelijke waarde van een onteigend vermogensbestanddeel of effect of een ingevolge artikel 6:2, zesde lid, vervallen recht op nieuw uit te geven effecten wordt uitgegaan van het te verwachten toekomstperspectief van de betrokken financiële onderneming in de situatie dat geen onteigening zou hebben plaatsgevonden, en de prijs die, gegeven dat toekomstperspectief, op het tijdstip van onteigening zou zijn tot stand gekomen bij een veronderstelde vrije koop in het economische verkeer tussen de onteigende als redelijk handelende verkoper en de onteigenaar als redelijk handelende koper.

  .... Als de minister beweert dat het toekomstperspectief van SNS "Faillissement" is, dan heeft de minister het wettelijke recht om de waarde op "0" te bepalen.
4.333 Posts
Pagina: «« 1 ... 33 34 35 36 37 ... 217 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 670,53 +1,55%
EUR/USD 1,0583 +0,28%
FTSE 100 7.258,32 +0,69%
Germany40^ 13.154,20 +0,27%
Gold spot 1.822,85 -0,23%
NY-Nasdaq Composite 11.524,55 -0,72%

Stijgers

PROSUS
+15,72%
Vopak
+6,23%
INPOST
+5,88%
SBM Of...
+4,35%
DSM
+3,63%

Dalers

MAJORE...
-2,80%
VIVORY...
-2,26%
RANDST...
-2,20%
Kendrion
-2,13%
Avantium
-1,80%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links