Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

65 plus pensioen word met 5% gekort door nieuwe belasting en 7% door fonds.

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
3.156 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 154 155 156 157 158 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
[verwijderd]
0
quote:

pardon schreef op 30 nov 2013 om 10:27:


4500 euro vertrekpremie voor illegalen,wat betalen ze als een Nederlander vrijwillig vertrekt.


pure onmacht

'lucratieve handel ',denkt ondertussen de mensensmokkelaar.

pardon
0
Onze financiën in 2014
DEN HAAG -
Nieuwe wetten, regels, belastingen en accijnzen hebben het komende jaar flink gevolgen voor onze portemonnee. Een overzicht.


Foto: Novum
De meeste accijnzen gaan omhoog: op diesel met 3 cent per liter en lpg met 7 cent per liter. De accijns op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerd gaat met 5,75 procent omhoog. Voor sigaretten en shag gaat de accijns pas in 2015 weer omhoog.
De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Vanaf 2014 kan maximaal 51,5 procent worden afgetrokken. De renteaftrek gaat in stapjes van een half procent uiteindelijk naar 38 procent. De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zakt per 1 juli 2014 naar 265.000 euro. Onder strikte voorwaarden wordt het wel mogelijk om restschulden in de NHG mee te financieren. Nieuwe hypotheken mogen maximaal 104 procent bedragen van de waarde van de woning.
De huurgrens in de sociale woningbouw gaat omhoog naar 699 euro. De inkomensgrens voor toewijzing van een sociale huurwoning stijgt met ruim 400 euro, naar 34.678 euro. De tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud bij woningen wordt verlengd, tot eind 2014.
Het eigen risico in de zorg wordt verhoogd met 10 euro en komt dan op 360 euro. De anticonceptiepil Diane 35 wordt vanaf 1 februari 2014 niet meer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De eigen bijdrage voor psychologische hulp en hulp via internet vervalt. De zorgtoeslag gaat omlaag, omdat de zorgverzekering goedkoper wordt. Een alleenstaande kan hooguit 865 euro zorgtoeslag ontvangen, voor een huishouden met meer personen wordt de maximumgrens 1655 euro.
Het tarief voor het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en begeleiding gaat met 5 procent omlaag. Ook gaat voor nieuwe cliënten het tarief voor hulp van niet-professionele zorgverleners omlaag.
Het rijbewijs kost overal in Nederland vanaf 1 januari maximaal 38,48 euro. Tot nog toe konden gemeenten zelf bepalen wat ze vroegen voor een rijbewijs, wat leidde tot grote verschillen.
De uitkeringen AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ stijgen in 2014 mee met de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014, waaraan de uitkeringen zijn gekoppeld. Het minimumloon stijgt per 1 januari met ongeveer 8 euro naar 1485,60 euro bruto per maand.
Bovenop de gemiddelde energierekening komt een bedrag van ongeveer 10 euro per jaar als gevolg van een subsidieregeling voor de productie van duurzame energie. De belasting op leidingwater gaat ook omhoog. Voor een gemiddeld huishouden gaat het om enkele tientjes per jaar.
De maximale bedragen van verkeersboetes gaan omhoog. De motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt aangepast. Pas als de auto 40 jaar of ouder is geldt een vrijstelling. Tussen de 26 en 40 jaar geldt voor benzineauto's een overgangsregime met een maximaal tarief van 120 euro per jaar. Van december tot en met februari is rijden dan verboden. Dat laatste gaat in december volgend jaar in.
De maximale heffingskorting wordt verhoogd met 102 euro. Voor mensen met een inkomen boven de 19.645 euro wordt de heffingskorting inkomensafhankelijk verlaagd. De maximale arbeidskorting (voor wie loon of winst heeft uit werk of uit een onderneming) wordt verhoogd met 374 euro naar 2097 euro.
Ontslagvergoedingen die vastzitten in zogeheten stamrecht-bv's kunnen fiscaal aantrekkelijk (80 procent ervan wordt betrokken bij de inkomstenbelasting) worden opgenomen. Het kabinet gaat ervan uit dat een kwart van de mensen met zo'n stamrecht-bv dat ook daadwerkelijk doet. De stamrechtvrijstelling wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft. Die twee maatregelen samen leveren de schatkist volgend jaar ruim 2 miljard euro op, heeft het kabinet geraamd.
Het wordt duurder om een procedure te beginnen bij een rechter, omdat de griffierechten omhooggaan.
Gemeenten mogen burgers een boete opleggen die kan oplopen tot 325 euro als die belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeven aan de gemeente. Een nieuw adres moet bijvoorbeeld binnen 5 dagen na verhuizing worden doorgegeven.
2008drama
2
BAS JACOBS FTM

CPB berekent dat jongeren ouderen met 97 miljard subsidiëren in de pensioenfondsen en moffelt dat weg. Maar het CPB hield geen rekening met econoom Bas Jacobs

Het gebeurt niet vaak dat het CPB op vrijdagavond, rond een uur of 9, een rapport op haar website publiceert. Het gebeurde op vrijdag 20 december 2013. De meeste kranten en omroepen publiceerden direct korte berichten op hun websites. Meestal volgden ze de ANP-berichtgeving. Vrijwel alle zaterdagkranten konden niets meer verwerken. Alleen het RD en de regionale kranten publiceerden nog kleine berichten. Maandag 23 december stond er helemaal niets meer over het CPB-rapport in de Nederlandse kranten.

Groot bier
Is het toevallig dat dit rapport laat op vrijdagavond uitkomt, net voordat de kerstvakantie begint? Is het toevallig dat de notitie is gedateerd op 28 oktober 2013, terwijl die op 22 december pas door het CPB wordt gepubliceerd? En is het toevallig dat het rapport nauwelijks op de CPB website is terug te vinden? (Het staat niet genoemd onder ‘Recente publicaties’, noch onder ‘Publicaties’ of ‘CPB Notities’.) En is het toevallig dat dit rapport werd gepubliceerd na een lange week overladen met politiek-economisch nieuws, denk aan het akkoord over de bankenunie, het woonakkoord na de nacht van Duijvestein en het pensioenakkoord.

Ik geloof niet in dat toeval. Het rapport gaat over zo’n 100 miljard euro die jongeren betalen aan subsidies voor de ouderen in de huidige pensioenvoorziening. Dit is groot bier. Dat is 16% van het Nederlandse bruto binnenlands product. En de afgelopen jaren hebben we gezien hoe gedonder over de pensioenvoorziening de gemoederen hoog kan laten oplopen.

Ik heb mijn vermoeden dat het CPB niet de aanstichter wil zijn van een maatschappelijk debat over de pensioenen. En daarom een handig moment heeft afgewacht om het zeer gevoelige rapport te publiceren. Tot op heden is het CPB daarin geslaagd. Want de journalistiek is nog niet diep op het rapport over de doorsneepremie ingesprongen. Want daar ging dit rapport over. Hoe zit dat?

De pensioenen worden via de zogenaamde doorsneepremie gefinancierd. Voor ieder jaar premie-inleg – een bepaald percentage van het inkomen – krijgt iedereen dezelfde procentuele stijging van het latere pensioen. Aangezien de premie-inleg van jongeren veel langer aangroeit voordat ze met pensioen gaan dan die van ouderen, betalen jongeren dus veel teveel voor hun opgebouwde pensioenrecht dan ouderen. Door rente-op-rente zal dezelfde premie-inleg van jongeren immers veel meer pensioenuitkering opleveren dan die premie-inleg van ouderen.

Als de aantallen jongeren en ouderen in constante verhouding tot elkaar zouden blijven, dan zou er geen probleem zijn. Als jongeren dan oud worden, krijgen ze weer terug wat ze teveel hebben betaald toen ze jong waren. Maar de verhouding tussen jong en oud loopt scheef door de vergrijzing. Het aantal 65-plussers ten opzichte van 65-minners zal tot aan 2040 ongeveer verdubbelen (zie ook de vergrijzingsstudie van het CPB).

Daarnaast zijn het juist de jongere generaties die veel langer zullen blijven werken en hun betaalde premies veel langer zien aangroeien.

Heel veel geld
Door de vergrijzing gaat het kapitaalgedekte aanvullende pensioen met doorsneepremies zich steeds meer gedragen als een omslagpensioen, zoals de AOW. Werkenden gaan steeds meer betalen voor de gepensioneerden en steeds minder voor zichzelf. Oudere generaties hebben steeds minder voor zichzelf gespaard en ontlenen een steeds groter deel van hun pensioen aan de inleg van jongeren.

Dat kan om heel veel geld gaan. Het CPB heeft berekend dat gemiddeld 8% van de pensioenopbouw een subsidie is van jong naar oud. Het CPB concludeert: ‘Doorsneesysteem belast opbouw jongeren, subsidieert opbouw ouderen.’ De volgende figuur uit het CPB-rapport laat het verschil zien tussen de werkelijke premie die werknemers betalen (‘doorsneepremie’) en de premie ze zouden betalen als de subsidie van jong naar oud wordt weggelaten. Voor jongeren gaat het om zo’n 3-4% van het bruto loon dat ze teveel aan pensioenpremie betalen, terwijl ouderen tot wel 4-8% van het bruto loon aan pensioensubsidie ontvangen. Het omslagpunt van netto betaler naar netto ontvanger ligt rond de 45 jaar.

Grafiek Bas Jacobs

Het percentage van 8% is bovendien een gemiddelde. Iemand die vroegtijdig stopt om pensioen op te bouwen bij een bepaald fonds – bijvoorbeeld om zelfstandige te worden – betaalt veel meer van zijn inleg aan subsidie voor de ouderen. Het omgekeerde gebeurt indien iemand zich pas op hogere leeftijd aansluit bij een pensioenfonds. Werknemers bij grijze pensioenfondsen (met veel ouderen) betalen veel meer premie voor hetzelfde pensioen dan werknemers bij groene pensioenfondsen (met weinig ouderen).

Door de doorsneepremie wordt ook inkomen herverdeeld: van lage naar hoge inkomens en van mannen naar vrouwen, zie ook de figuur. Mensen met een lage levensverwachting (mannen, lager opgeleiden) betalen veel meer premie voor hun pensioen dan voor mensen met een hoge levensverwachting (vrouwen, hoger opgeleiden). Laagopgeleide mannen ontvangen 15% te weinig pensioen, hoogopgeleide vrouwen 5% teveel.

‘DE TOTALE WAARDE VAN DE SUBSIDIE VAN JONG NAAR OUD IN HET BESTAANDE PENSIOENSTELSEL HEEFT HET CPB GESCHAT OP MAAR LIEFST 97 MILJARD EURO.’
De totale waarde van de subsidie van jong naar oud in het bestaande pensioenstelsel heeft het CPB geschat op maar liefst 97 miljard euro. Dat is 16% van het bruto binnenlands product. Dat is een gigantisch bedrag. En het is mij een raadsel waarom dit geen maatschappelijke discussie is.

Of die doorsneepremie economisch verstandig is of niet, dat is een ander verhaal. Daarover later mogelijk meer.

Maar het dunkt me dat over de doorsneepremie wel een publiek debat moet komen. Immers, pensioenfondsen herverdelen bijna 100 miljard euro tussen de generaties zonder dat hierover enige vorm van politieke verantwoording wordt afgelegd. De doorsneepremie is taxation without representation. Niemand heeft de pensioenfondsbesturen democratisch gekozen. Het helpt dan bepaald niet als het CPB sterk de indruk wekt die discussie te willen vermijden en de journalistiek deze giga-subsidie kennelijk niet opmerkt.
Apekool
0
quote:

pardon schreef op 6 jan 2014 om 12:05:


Volgens de kranten gaat mijn pensioen PMT dit jaar weer korten.


Krijg je al pensioen -> pech. Betaal je nog premie -> mazzel!
[verwijderd]
0
Stelen en roven noemen ze dat, de roofridders van weleer zijn weer opgestaan, plunderingen en berovingen door staat en macht was toen heel gewoon Zouden deze weer in ons midden zijn???????
plof®
0
quote:

carson kid schreef op 4 feb 2014 om 18:08:


Stelen en roven noemen ze dat, de roofridders van weleer zijn weer opgestaan, plunderingen en berovingen door staat en macht was toen heel gewoon Zouden deze weer in ons midden zijn???????


Andere pensioenfondsen gaan de uitkering veelal verhogen.

Waarom is het volgens jou bij PMT stelen en roven?

Volgens mij hebben ze gewoon te weinig premie geïncasseerd, te laag rendement gemaakt en de verhoogde levensverwachting onderschat.
[verwijderd]
0
Dan ben je slecht geinformeerd of helemaal niet bij pmt verzekerd of pensioengerechtigd daar onder gebracht Enige tijd geleden kreeg ik een bericht van pmt dat ze op mijn pensioen moesten korten Maaaaar!!!!!!!!! ze hadden wel meer geld in kas dan ooit,en daarbij vermelden ze dat deze maatregel nodig was omdat de beurzen het slecht deden en dat ze geld vooruit moesten schuiven voor de toekomstige nog aan het werk te moeten gaande jongeren
Ik vraag mij dan af wanneer moeten die dan ons geld opmaken als ze nog veertig jaar betalen aan deze pensioenfondsen met andere woorden dat deze best voor zichzelf zouden moeten kunnen zorgen Neen deze pmt en vele anderen zijn stelers en graaiers geworden die met deze smoezen goed willen praten en rustig verder kunnen gaan met stelen van ons gespaard geld!!!!!!!
plof®
1
quote:

carson kid schreef op 4 feb 2014 om 18:42:


Dan ben je slecht geinformeerd of helemaal niet bij pmt verzekerd of pensioengerechtigd daar onder gebracht Enige tijd geleden kreeg ik een bericht van pmt dat ze op mijn pensioen moesten korten Maaaaar!!!!!!!!! ze hadden wel meer geld in kas dan ooit,en daarbij vermelden ze dat deze maatregel nodig was omdat de beurzen het slecht deden en dat ze geld vooruit moesten schuiven voor de toekomstige nog aan het werk te moeten gaande jongeren
Ik vraag mij dan af wanneer moeten die dan ons geld opmaken als ze nog veertig jaar betalen aan deze pensioenfondsen met andere woorden dat deze best voor zichzelf zouden moeten kunnen zorgen Neen deze pmt en vele anderen zijn stelers en graaiers geworden die met deze smoezen goed willen praten en rustig verder kunnen gaan met stelen van ons gespaard geld!!!!!!!


Moet ik deze raaskallende rancuneuze posting nou serieus nemen?

Verdiep je eens in het begrip dekkingsgraad, dat is de verhouding vermogen in kas versus toekomstige verplichtingen. Alleen geld in kas zegt dus niets.

Met alleen maar zelfmedelijden en woede is het moeilijk een interessante discussie voeren. Sterkte ermee!
Hythloday
0
quote:

plof® schreef op 4 feb 2014 om 18:20:


[...]

Andere pensioenfondsen gaan de uitkering veelal verhogen.


Een enkel pensioenfonds gaat de uitkering verhogen. Mijn pensioenfonds maakt de korting ongedaan.
[verwijderd]
1
dekkingsgraad dat is hun uitvlucht hoe kom je zulke onzin te geloven of ben je een beetje dom
Als je verder kijkt dan je neus lang is dan MOET je toch beter weten of niet soms??????
Er is meer geld achter gehouden dan uitbetaald waar goedgelovige pensioen gerechtigden op rekenden, en vertel me nou niet dat je dat niet weet!!!!!!!!!!!!
plof®
1
quote:

carson kid schreef op 4 feb 2014 om 20:01:


dekkingsgraad dat is hun uitvlucht hoe kom je zulke onzin te geloven of ben je een beetje dom
Als je verder kijkt dan je neus lang is dan MOET je toch beter weten of niet soms??????
Er is meer geld achter gehouden dan uitbetaald waar goedgelovige pensioen gerechtigden op rekenden, en vertel me nou niet dat je dat niet weet!!!!!!!!!!!!


Bedankt voor je heldere posting. Een leuke interessante discussie met iemand als jij is niet mogelijk. Rancune, domheid en zelfmedelijden overheersen.

Een fijn (resterend) leven toegewenst!
[verwijderd]
0
volgens mij ben ook werkzaam in deze branche als je zoooooooo dom bent,, ja wat met je dan Het zijn en blijven roofridders en graaiers zoals gezegd en als je dat niet ziet of wil begrijpen dan je een van hen, en wat die verplichtingen aan gaan die zijn al lang vergeten, en zijn in de zakken van criminelen belandt. ik wens jou dan ook een goed leven toe als je nog denkt dat je gelukkig bent met deze mening die je erop na houdt.
josti5
0
AB, carson kid, jij snapt het spel.
Al dat geleuter over dekkingsgraad en zo...
Zodra de politiek zich ergens mee gaat bemoeien, wordt het een zootje.

Mijn pensioenfonds, zo lees ik in een wervingsbrief om in het bestuur plaats te nemen, beheert 200 miljoen euro voor 1900 deelnemers, en keert momenteel uit aan 90 pensioengerechtigden.
Aan die 200 miljoen heb ik jarenlang in goed vertrouwen doch verplicht bijgedragen, en dan wil ik als puntje bij paaltje komt, geen gezeik over de uitkering. Betalen! Zeker vanwege de verplichting! En voorál geen (politiek) geleuter over de 'dekkingsgraad'!!! En nix 'discussie, plof!!!
[verwijderd]
0
quote:

josti5 schreef op 4 feb 2014 om 20:42:Aan die 200 miljoen heb ik jarenlang in goed vertrouwen doch verplicht bijgedragen, en dan wil ik als puntje bij paaltje komt, geen gezeik over de uitkering. Betalen! Zeker vanwege de verplichting!


Welke verplichting?
plof®
4
quote:

josti5 schreef op 4 feb 2014 om 20:42:


AB, carson kid, jij snapt het spel.
Al dat geleuter over dekkingsgraad en zo...
Zodra de politiek zich ergens mee gaat bemoeien, wordt het een zootje.

Mijn pensioenfonds, zo lees ik in een wervingsbrief om in het bestuur plaats te nemen, beheert 200 miljoen euro voor 1900 deelnemers, en keert momenteel uit aan 90 pensioengerechtigden.
Aan die 200 miljoen heb ik jarenlang in goed vertrouwen doch verplicht bijgedragen, en dan wil ik als puntje bij paaltje komt, geen gezeik over de uitkering. Betalen! Zeker vanwege de verplichting! En voorál geen (politiek) geleuter over de 'dekkingsgraad'!!! En nix 'discussie, plof!!!


Nou nou een ruime ton per deelnemer. En daar wil jij tot wel 40 jaar pensioen uitkering mee uitbetalen?

Waar kan ik zo'n pensioen regelen, dan stort ik meteen ook wat!

Dan kun je wel zeggen: "een gezeik over de uitkering. Betalen! Zeker vanwege de verplichting! En voorál geen (politiek) geleuter over de 'dekkingsgraad'!!! En nix 'discussie, plof!!!"

Dat is gewoon hetzelde als "IKKE, IKKE, IKKE .."

Lekker asociaal, dom en slecht geïnformeerd (of liever gezegd tegen beter weten in doen alsof..)
josti5
0
quote:

Vaster schreef op 4 feb 2014 om 20:57:


[...]

Welke verplichting?


Gewoon: verplichte deelname aan het pensioenfonds.
josti5
1
'Dat is gewoon hetzelde als "IKKE, IKKE, IKKE .."

Lekker asociaal, dom en slecht geïnformeerd (of liever gezegd tegen beter weten in doen alsof..)'

Je leutert als nét zo gemakkelijk als een politicus -:)

En natuurlijk ikke ikke ikke: ik heb betaald, en verwacht daar iets voor terug. Asociaal??? Dom??? Slecht geïnformeerd???
In wat voor wereld leven we, als het normaal wordt gevonden, dat je ergens voor betaalt, en de afspraken niet worden nagekomen? Zó lust ik er nog wel een paar!

Het is héél eenvoudig: de deelnemer betaalt verplicht z'n premie, het fonds belegt in goede én slechte tijden, behaalt daarmee een langjarig rendement, en keert mij vervolgens de beloofde centjes uit.

Maaarrr, nu het op uitbetalen uitkomt, heeft plotseling alles tegen gezeten?
Maak dát de kat wijs!

Voor alle duidelijkheid: m i j n pensioenfonds keert netjes conform afspraak uit.
plof®
2
quote:

josti5 schreef op 4 feb 2014 om 21:43:Voor alle duidelijkheid: m i j n pensioenfonds keert netjes conform afspraak uit.


Wat loop je hier in vredesnaam dan dag in dag uit te zeiken en te klagen over van alles en nog wat?

Heb je niks beters te doen in al je rijkdom?
[verwijderd]
0
quote:

josti5 schreef op 4 feb 2014 om 21:34:


[...]

Gewoon: verplichte deelname aan het pensioenfonds.


Oke, ik dacht even dat je een bepaalde uitkering bedoelde. Er zijn nogal wat mensen die denken dat pensioenfondsen zich verplicht hebben tot een bepaalde hoogte, al dan niet geïndexeerd.
3.156 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 154 155 156 157 158 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

'Alle ogen gericht op Fed-baas Powell'

08:15 De Amsterdamse effectenbeurs lijkt woensdag iets lager te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naa...

  Indices

  AEX 574,93 0,00%
  EUR/USD 1,1066 -0,05%
  Germany30^ 12.376,90 +0,03%
  Gold spot 1.502,10 -0,07%
  LDN100-24h 7.319,08 -0,16%
  NY-Nasdaq Composite 8.186,02 +0,40%
  US30# 27.064,28 -0,10%

  Stijgers

  AALBER...
  0,00%
  ABN AM...
  0,00%
  Accell
  0,00%
  Accsys
  0,00%
  Acomo
  0,00%

  Dalers

  AALBER...
  0,00%
  ABN AM...
  0,00%
  Accell
  0,00%
  Accsys
  0,00%
  Acomo
  0,00%

  Nieuws Forum Meer»

  (1)

  Onderbouwer op 18-sep-19 08:59
  (1)

  TA=verlies op 18-sep-19 08:57
  (4)

  simidoc op 18-sep-19 08:28
  (1)

  BAMPOSTNL op 18-sep-19 08:18
  (12)

  Call me Put op 18-sep-19 02:26

  Column Forum Meer»

  (3)

  ttroo op 18-sep-19 09:07
  (33)

  Enzo123 op 18-sep-19 08:43
  (1)

  'd Aandelen op 18-sep-19 08:42
  (96)

  subtropical op 18-sep-19 05:59
  (4)

  Snugger op 18-sep-19 02:13