Aamigoo ziet uitoefening pandrecht naderen


Door Andre Sterk

Van DOW JONES NIEUWSDIENST


AMSTERDAM (Dow Jones)--Aamigoo Group nv kan de uitoefening van een zogeheten pandrecht door derden tegemoet zien. Schuldeiser J-Merce BV oefent dit recht uit, nu het beslag dat Aamigoo liet leggen ten laste van J-Merce is opgeheven en het bij rechter verboden is dit beslag opnieuw uit te oefenen.

"Wij krijgen nog EUR2 miljoen van Aamigoo, voortvloeiend uit de verkoop van Source+ aan Veglia voor EUR5 miljoen eind 2010. Veglia verkocht de activiteiten later door aan wat nu Aamigoo is. Van die EUR5 miljoen krijgen we nog EUR2 miljoen plus ook nog 8% rente van begin januari 2012", aldus Raj Singh van J-Merce vrijdag tegen Dow Jones Nieuwsdienst.

Singh meldt dat de uitoefening van het pandrecht nu onder de notaris ligt. "Op korte termijn zal die uitoefening geeffectueerd worden."

Volgens Singh vertegenwoordigt de vordering 20% van het Aamigoo-onderdeel Source Automation. "Naast dit onderdeel is alleen Corso een actief onderdeel van Aamigoo", aldus Singh.

Donderdag verklaarde Aamigoo in een persbericht verkennende gesprekken te voeren met een partij over een mogelijk verkoop van verschillende onderdelen. Aamigoo noemde daarbij niet de reden voor deze gesprekken en om welke onderdelen het gaat. Wel stelde het bedrijf dat de gesprekken zich in een vroeg stadium bevinden.

Commissaris Peter Zwart, die namens Aamigoo het woord voert, zegt maandag tegen Dow Jones Nieuwsdienst dat de gesprekken zijn gestart in het belang van de aandeelhouders. "Het houdt onder andere verband met het negatieve eigen vermogen van het bedrijf", aldus Zwart, die niet wil aangeven hoe groot dat negatieve eigen vermogen van Aamigoo is. "Eind februari komen we met de cijfers naar buiten", aldus Zwart.

Eind september had het bedrijf een negatief eigen vermogen van EUR2,5 miljoen. Een negatief eigen vermogen leidt niet automatisch tot verbanning naar het strafbankje van de beurs, zolang een bedrijf de markt afdoende informeert over de situatie en over de voortgang van de verbeteringen. Volgens een woordvoerder van NYSE Euronext voldoet Aamigoo aan deze voorwaarde. Aamigo zal de markt weer moeten bijpraten over het eigen vermogen op basis van de vorderingen tijdens de gesprekken, of bij de eerstvolgende cijferraportage.

Zwart ontkent ten stelligste dat de gesprekken over een eventuele verkoop van onderdelen te maken zouden hebben met de uitoefening van het genoemde pandrecht.

Zwart wil niet kwijt met welke partij wordt gesproken, noch of het een Nederlandse of buitenlandse partij betreft, noch over welke onderdelen van Aamigoo gesproken wordt. Wel verwacht hij dat over circa anderhalve week meer duidelijkheid kan worden verstrekt over deze dialoog.

Eind februari wil het bedrijf ook een buitengewone aandeelhoudersvergadering beleggen, waarvoor de exacte datum en de agenda nog moet worden vastgesteld. "Ik verwacht dat de agenda er deze week uitgaat", aldus Zwart.

Aamigoo is ook nog steeds in gesprek met aandeelhouders over de conversie van converteerbare obligaties. Het gaat om een bedrag van EUR2,5 miljoen tot EUR3 miljoen aan convertibles die in handen zijn van vijf aandeelhouders.


Door Andre Sterk; Dow Jones Nieuwsdienst; andre.sterk@dowjones.com; +31-20-571 5201