Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Waterstof

3.265 Posts
Pagina: «« 1 ... 148 149 150 151 152 ... 164 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 16 juni 2021 07:55
  ABB & Axpo Partner for Making Green Hydrogen More Accessible

  ABB has joined forces with Swiss utility Axpo to develop modular green hydrogen production plants in Italy, that aim at creating an optimum operating model to produce affordable, green hydrogen. The two companies will apply their complementary skills to achieve their joint vision of more affordable green hydrogen, with ABB harnessing its automation, electrification, and digital leadership in industrial operations and Axpo’s experience as an established energy provider. Initial work will include feasibility studies that explore ways to reduce operating costs and ensure a low carbon footprint, with the aim of identifying synergies that will support the standardization, modularization, efficient and flexible production of green hydrogen.

  Cost of production currently is a major barrier to adoption of green hydrogen. Green hydrogen, which is produced solely with renewable sources, is approximately six times more expensive today than grey hydrogen to produce and between two to three times more expensive than hybrid "blue" hydrogen, both of which are produced using fossil fuels as an energy source*.

  This project reflects a wider initiative from ABB which is joining forces with customers and partners to explore opportunities and technologies, to build a resilient hydrogen ecosystem for a low carbon future. In addition to the collaboration with Axpo, ABB is working with Lhyfe, to install control solutions to automate production of its first green hydrogen project in France.

  Source - Strategic Research Institute
 2. forum rang 10 voda 16 juni 2021 09:11
  GroenLeven sluit contract met Orangegas voor afname waterstof van zonnepark Oosterwolde

  GroenLeven heeft een contract gesloten met Orangegas voor de afname van groene waterstof uit het Sinnewetterstofproject in Oosterwolde. GroenLeven gaat daar met stroom van het zonnepark waterstof produceren.

  Orangegas zal deze waterstof gaan distribueren naar diverse tankstations in heel Nederland. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de bouw van het project door Alliander begonnen.

  Elektrolyser
  In het Sinnewetterstofproject wordt zonne-energie met een elektrolyser omgezet in waterstof op momenten dat er een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Zo draagt het project bij aan de oplossing van de netcongestie in Nederland. Met deze waterstofoplossing gaat de opgewekte energie niet verloren maar kan deze in een duurzame vorm lokaal worden opgeslagen.

  In de proef zal worden gekeken naar hoe de elektrolyser zich aanpast aan de fluctuerende opwek van het zonnepark. Willem de Vries, projectmanager bij GroenLeven, over het project: ‘Dit geeft ons inzicht in hoe we groene waterstof in kunnen zetten als hernieuwbare energie die opgeslagen kan worden, maar we kunnen ook kijken hoe de elektrolyser mee kan bewegen met de voortdurend veranderende opwek vanuit het zonnepark.’

  Puntjes op de i
  Onlangs zijn de puntjes op de i gezet in de samenwerkingsafspraken tussen GroenLeven en Alliander. Zij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het systeem en werken intensief aan de testprotocollen. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark en de gemeente Ooststellingwerf bieden de ruimte en mogelijkheden om dit project te realiseren.

  Eind augustus is de bouw van het systeem naar verwachting afgerond.

  Eerder
  22 oktober 2020
  Sinnewetterstof van start: zonnepark Oosterwolde produceert vanaf 2021 waterstof

  Door Marco de Jonge Baas, Els Stultiens

  solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
 3. forum rang 10 voda 16 juni 2021 10:04
  ACM: leg bescherming consumenten bij experimenten met waterstof wettelijk vast

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal geen sta-in-de-weg zijn bij experimenten met duurzame energie en waterstof mits de bescherming van consumenten in de wet wordt vastgelegd.

  Een voorbeeld waar ACM problemen voorziet, is het gebruik van waterstof voor het verwarmen van huizen. De ACM stelt het belangrijk te vinden dat ervaring kan worden opgedaan met het gebruik van waterstof. Daarom maakt de organisatie dit soort experimenten graag mogelijk.

  Duidelijke kaders
  ?Tegelijkertijd vindt de ACM het belangrijk dat de belangen voor consumenten, waaronder veiligheid, goed bewaakt én wettelijk gewaarborgd worden. Omdat netbeheerders een belangrijke rol spelen bij experimenten met waterstof roept de ACM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op hun rol ook wettelijk te regelen.

  ACM-bestuurslid Manon Leijten hierover: ‘Om de energietransitie mogelijk te maken, kunnen experimenten een belangrijke rol spelen. Daar wil de ACM ruimte voor geven. Dit moet wel gebeuren binnen duidelijke kaders, zodat consumentenbelangen en de veiligheid goed geborgd zijn. De ACM wil die kaders voor experimenten samen met andere betrokken partijen opstellen. Tegelijkertijd roepen wij het ministerie op om haast te maken met wetgeving, zodat de belangen van consumenten en de rol van netbeheerders bij experimenten wettelijk geregeld zijn.’

  Geen toezicht
  Het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving staat nu nog in de kinderschoenen. De ACM constateert dat de belangen van bewoners van wijken of gebouwen waar geëxperimenteerd wordt met het gebruik van waterstof als vervanging van aardgas niet wettelijk geregeld zijn. Dat betekent dat de ACM daarop nu geen toezicht kan houden en niet kan optreden als bijvoorbeeld de leveringszekerheid onvoldoende verzekerd is. Ook is er door de wetgever geen toezichthouder aangewezen als het gaat om de veiligheid bij het leveren van waterstof aan consumenten.

  Daarom roept de ACM het ministerie op om de belangen van consumenten, waaronder veiligheid, bij waterstofexperimenten in wetgeving te verankeren en een toezichthouder voor de veiligheid aan te wijzen. De ACM wijst er daarbij op dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al specifieke expertise hebben op het gebied van veilig gastransport in de gebouwde omgeving en hoge-druk-waterstoftransport.

  Door Marco de Jonge Baas

  solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
 4. forum rang 10 voda 16 juni 2021 10:06
  Totstandkoming Nederlandse waterstofbeurs HyXchange stap dichterbij

  De totstandkoming van de Nederlandse waterstofbeurs ‘HyXchange’ is een stap dichterbij gekomen nadat onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke producten en voorwaarden nodig zijn voor handel in waterstof.

  Het gaat om de certificering van waterstof, een index waarmee prijzen inzichtelijk worden, een spotmarkt en tot slot het ontwikkelen van handelsinstrumenten om het fysieke waterstofnet te balanceren en waterstof op te slaan. Dit alles blijkt uit onderzoek door Bert den Ouden, voormalig directeur van de Nederlandse energiebeurs. Hij heeft dit uitgevoerd in consultatie met marktpartijen en overheden en in opdracht van Gasunie en de havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam, Groningen en North Sea Port.

  Eerste handelsproducten
  Vanwege een groeiende vraag naar klimaatneutrale waterstof – groene waterstof – ontstaat de noodzaak voor een goede marktwerking en een transparante, efficiënte prijsstelling. Een waterstofbeurs kan volgens Den Oudens onderzoek beide faciliteren.

  De initiatiefnemers willen de uitkomsten van de studie verder uitwerken en de eerste handelsproducten testen in pilots en simulaties en zo stap voor stap het handelsplatform HyXchange realiseren.

  4 zaken
  De studie van Den Ouden heeft 4 zaken naar voren gebracht. Ten eerste: certificering van zowel groene, CO2-arme als geïmporteerde waterstof is nodig om een groter volume waterstof van veelzijdige herkomst over één netwerk te transporteren, terwijl de gebruikers toch kunnen kiezen welke soort waterstof ze willen kopen.

  Een tweede punt voor de ontwikkeling van een waterstofbeurs is een index waarmee transparant wordt gemaakt tegen welke prijs waterstof kan worden verhandeld. In de studie is een index geformuleerd, waarin de prijs van de waterstof, en ook de certificaten, tot uiting komt afhankelijk van de manier van opwekken en de mate van CO2-emissiereductie die daarmee wordt bereikt.

  Spotmarkt
  Ten derde is een spotmarkt belangrijk in de ontwikkeling van een waterstofbeurs. Dit wordt eerst als marktsimulatie opgezet en zodra in een havengebied de infrastructuur gereed is en er meerdere aanbieders en afnemers zijn, in praktijk gebracht als lokale spotmarkt. Die wordt steeds groter naarmate het nationale waterstofnetwerk van Gasunie de waterstofnetten van de verschillende haven- en industriegebieden aan elkaar koppelt. Zo’n spotmarkt geeft dan ook ruimte voor internationale koppelingen van waterstofhandel.

  Tot slot zijn handelsinstrumenten nodig om het netwerk te balanceren en waterstof op te slaan. Het is belangrijk om deze mechanismen verder te verkennen. Dit zou ook deel uit kunnen maken van een beoogde marktsimulatie.

  Voorwaardenscheppende rol
  Daarbij heeft de overheid een belangrijke voorwaardenscheppende rol. Alleen al wat betreft de certificering van groene en CO2-arme waterstof, en waterstofimporten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de ambities van de overheid op het gebied van waterstof groot zijn, maar dat meer concrete instrumenten nodig zijn om deze ambities in voldoende mate waar te kunnen maken. Het gaat om een omgeving waarbinnen de marktpartijen worden aangespoord om in waterstof actief te zijn en deze waterstof te verhandelen ter wille van een snelle en efficiënte energietransitie naar klimaatneutraliteit.

  Import en doorvoer
  De havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam, Groningen en North Sea Port zijn alle betrokken bij plannen voor waterstofinfrastructuur, voor hun industrie en andere nieuwe initiatieven in hun gebied. Gasunie werkt al langere tijd aan plannen voor een landelijke infrastructuur om al deze regio’s met elkaar en met de waterstofopslag te verbinden en om import en doorvoer naar met name Duitsland en België mogelijk te maken en waterstof toegankelijk te maken voor nog meer partijen. Een waterstofbeurs, naar het voorbeeld van de stroom- en gasbeurzen, kan helpen als katalysator van een markt voor klimaatneutrale waterstof. Daarnaast helpt het bij de economische groei van een waterstofmarkt.

  Door Marco de Jonge Baas

  solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
 5. forum rang 10 voda 16 juni 2021 10:07
  België verwelkomt nieuw consortium dat groene waterstof gaat produceren

  Onderzoekscentra imec en VITO en de bedrijven Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill richten Hyve op, een Belgisch consortium dat fors gaat inzetten op de productie van groene waterstof.

  Hyve kan in Vlaanderen volgens de consortiumpartners een pioniersrol spelen in de uitrol van waterstofeconomie en de transitie naar een CO2-neutrale industrie. Voornamelijk in de chemie, de staal- en cementindustrie en het zwaar goederentransport wordt groene waterstof volgens hen de sleutel tot decarbonisatie.

  Elektrolyse
  Uniek aan Hyve is dat het is samengesteld uit partijen die nieuwe elektrolysecomponenten ontwikkelen, partijen die de nieuwe componenten zullen integreren in hun elektrolysers, en meteen ook partijen die deze infrastructuur zullen gebruiken om groene waterstof te genereren voor uiteenlopende doeleinden.

  De Vlaamse onderzoekscentra imec en VITO bundelen hun kennis om de efficiëntie van de elektrolysetechnologie te verbeteren. De John Cockerill Group, producent van alkaline elektrolysers, zal de resultaten ervan integreren in de productie van elektrolysers. Bekaert, leverancier van metallische poreuze transportlagen voor elektrolysers, zal daarvoor de geschikte materialen leveren.

  Wind- en zonne-energie
  DEME, dat eerder bekendmaakte waterstofconcessies op te zetten in onder andere Oostende, wil deze electrolysers inzetten om wind- en zonne-energie om te zetten in groene waterstof en afgeleide groene producten zoals ‘e-fuels’. Via het ‘Hyport’-concept wil DEME goedkope groenewaterstofproducten invoeren per schip, als aanvulling op de lokale Europese productie.

  Colruyt Group zal de toepassingen voor duurzaam transport helpen onderzoeken. De retailgroep baat een eigen waterstoftankstation uit, test momenteel al heftrucks en een eerste truck voor zwaar transport op waterstof en werkt via de energieholding Virya Energy mee aan een groenewaterstofinstallatie in Zeebrugge.

  Door Marco de Jonge Baas

  solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
 6. Vanter 16 juni 2021 15:04
  Al die nieuwsberichten zijn van belang om de ontwikkelingen in de markt te kunnen volgen waar het gaat om de grootste milieukundige en economische transitie van de moderne tijd: de energietransitie van fossiel naar duurzaam. Nu de transitie in een stroomversnelling komt is het van belang om te volgen hoe de markt zich ontwikkelt in het bijzonder waar het gaat om de bijdrage van waterstoftechnologie. Zeker als je interesse in het onderwerp hebt vanuit beleggers perspectief. En daarvoor maak ik gebruik van dit IEX forum. Mijn dank aan Voda om deze informatie hier met ons te delen is dus groot.
 7. forum rang 6 nine_inch_nerd 16 juni 2021 15:39
  quote:

  Rikkerto schreef op 16 juni 2021 10:37:


  Ik snap niet echt de meerwaarde van alle nieuwsberichten die hier geplaatst worden?


  Dit beter?

  McPhy Energy (ik kan geen draadje vinden).
  Had ze vorig jaar en met dikke winst verkocht. Ben nu bij deze dip (-14%) toch weer ingestapt (klein). Ik blijf potentieel zien in dit bedrijf.

  Half-yearly revenue and limited growth for the year 2021
  Tue, June 15, 2021, 5:45 PM
  La Motte-Fanjas, June 15, 2021 – 05:45 pm CEST – McPhy (Euronext Paris Compartment C: MCPHY, FR0011742329), specialized in zero-carbon hydrogen production and distribution equipment (electrolyzers and refueling stations), today announces that revenue for the first half of 2021 is expected to be above €5.0 million compared to €5.4 million during the same period last year.

  As announced in the Group's last communication on May 21, and despite a market that remains very buoyant, McPhy observes delays in the execution of its projects, as well as in the taking of firm orders, which are slow to materialize due to the global health context, the related restrictions, and the wait-and-see attitude of certain economic players dependent on public financing mechanisms.

  As a result, revenue growth for the full year 2021 could be limited.

  Despite this outlook for 2021, the Group intends to pursue the deployment of its business model based on the continuous improvement of its green hydrogen technology, which can only be considered over long cycles. The Group reiterates its confidence in the medium and long-term growth prospects of its markets and remains focused on the industrialization of its production capacities and the acceleration of its technological developments in zero-carbon hydrogen.

  Upcoming of financial communication events

  Annual General Meeting, June 17, 2021

  Publication of half-yearly results on July 27, 2021, after market closing

  About McPhy
  Specialized in hydrogen production and distribution equipment, McPhy is contributing to the global deployment of zero carbon
  hydrogen as a solution for energy transition. With its complete range of products dedicated to the industrial, mobility and energy sectors, McPhy offers its customers turnkey solutions adapted to their applications in industrial raw material supply, recharging of fuel cell electric vehicles or storage and recovery of electricity surplus based on renewable sources. As designer, manufacturer and integrator of hydrogen equipment since 2008, McPhy has three development, engineering and production centers in Europe (France, Italy, Germany). Its international subsidiaries provide broad commercial coverage for its innovative hydrogen solutions. McPhy is listed on Euronext Paris (compartment C, ISIN code: FR0011742329, MCPHY).

 8. forum rang 4 Rotel74 17 juni 2021 07:14
  #Everfuel warrants

  Everfuel grants warrants to executive management and employees
  Herning, Denmark, 16 June 2021 – Everfuel A/S today announced the grant of warrants to executive management and other employees to support long-term employee alignment, commitment and motivation to unlock hydrogen at scale through potential shared ownership.
  Members of executive management and other employees as of 31 March 2021 were eligible for the grant which was made by the Board of Directors under an authorization approved by the Annual General Meeting.
  A total of 185,685 warrants in the company were granted, without payment of any consideration. Each warrant gives the right to subscribe for one share. The warrants have an exercise price of approximately EUR 7.88 (equivalent to NOK 79.46) per share, and with an exercise period from the annual general meeting’s approval of the Company’s annual report for 2023 and the following two years. It is a condition that the recipient has not resigned before start of the exercise period.
  The following primary insiders and close associates to primary insiders were granted warrants:
  Jacob Krogsgaard, CEO, 23,100 new warrants. Jacob Krogsgaard directly and indirectly controls a total of 44,841,452 shares and 654,396 warrants following today’s grant.
  Anders Bertelsen, CFO, 23,100 new warrants. Anders Bertelsen directly and indirectly controls a total of 11,650 shares and 166.396 warrants following today’s grant.
  Jeppe Mikkelsen, COO, 23,100 new warrants. Jeppe Mikkelsen directly and indirectly controls a total of 10,695 shares and 166.396 warrants following today’s grant.
  Uffe Borup, CTO, 23,100 new warrants. Uffe Borup directly and indirectly controls a total of 3,880,223 shares and 166.396 warrants following today’s grant.
  Lars Jakobsen, Sales Director, 23,100 new warrants. Lars Jacobsen directly and indirectly controls a total of 512,388 shares and 166.396 warrants following today’s grant.
  Nicolaj Bruun Rasmussen, Business Development Director, 23,100 new warrants. Nicolaj Bruun Rasmussen directly and indirectly controls a total of 512,388 shares and 166.396 warrants following today’s grant.
  Louise Fangel, Executive assistant, 766 new warrants. Louise Fangel directly and indirectly controls a total of 140 shares and 766 warrants following today’s grant.
  Rikke Krogsgaard, close associate of Jacob Krogsgaard, 2,769 new warrants. Rikke Krogsgaard directly and indirectly controls a total of 146,065 warrants following today’s grant.
  Trine Dvinge, close associate of Lars Jakobsen, 1,730 new warrants. Trine Dvinge directly and indirectly controls a total of 1,730 warrants following today’s grant.
  For additional information, please contact:
  Anders Bertelsen, CFO, +45 21 35 43 03, ab@everfuel.com
 9. Vanter 17 juni 2021 11:56
  IEX gebruik ik al jaren als mijn belangrijkste informatiebron voor beleggingsbeslissingen. Ik denk dat de energietransitie de beste kansen biedt momenteel. AMG en NELasa zijn ondernemingen waar ik hoge verwachtingen van heb; de 1e als producent van metalen die onmisbaar zijn bij de opslag van (duurzame) energie, de 2e als producent in de waterstofindustrie. Tot nu toe hebben beide beleggingen de afgelopen jaren overigens nog weinig rendement (negatief om precies te zijn), maar zoals ik de ontwikkelingen zie liggen hier voor de toekomst toch de grootste kansen. Maar er blijven grote onzekerheden hoe de techniek zich zal gaan ontwikkelen. Ik lees ook wel eens over batterijtechnologie in laboratoria die waterstof volledig gaat verdringen als energiedrager. DeZwarteRidder stelt op IEX regelmatig dat waterstof een veel te dure technologie zal blijven om duurzame energie op te slaan. Daarom is het zo belangrijk om ontwikkelingen te volgen. Ik meen me jouw alias ook te herinneren van het AMG forum? Zelf post ik niet/nauwelijks maar maak dankbaar gebruik van de info op fora. Respect en nogmaals dank voor het delen van je info.
 10. forum rang 6 nine_inch_nerd 17 juni 2021 14:06
  Rutte staat open voor ambitieus klimaatplan Urgenda over inzet waterstof, megawindmolens

  gisteren, 19:33
  Premier Rutte en VVD-staatssecretaris Yesilgöz van Klimaat staan open voor nieuwe plannen van de Nederlandse klimaatactiviste Marjan Minnesma. De directeur van klimaatorganisatie Urgenda heeft vandaag op het ministerie van Algemene Zaken een ambitieus plan gepresenteerd om binnen tien jaar grote stappen te maken voor een snelle afname van de uitstoot van broeikasgassen.

  Minnesma wil bijvoorbeeld in tien jaar tijd staalfabriek Tata Steel, de oude hoogovens in IJmuiden, ombouwen tot een uitstootvrije staalfabriek op waterstof. De waterstof komt van mega-windmolens op zee en het project kan zo'n 4000 banen opleveren, zegt Minnesma.

  Nu denkt het kabinet aan ondergrondse opslag van CO2, maar dat is erg duur. Minnesma stelt voor om dat plan los te laten en extra in te zetten op waterstof.

  Tijdens het gesprek reageerden de twee VVD-bewindslieden positief op het project van Nederlands bekendste klimaatactivist, zeggen bronnen tegen de NOS. "Ik heb de indruk dat hij er welwillend naar keek," zei ook Minnesma na afloop. "Hij was niet negatief, dat is al een stap voorwaarts." Het is haar tweede gesprek met Rutte in een paar weken tijd.

  NOS-verslaggever Ron Fresen over het enthousiasme bij de VVD

  "Rutte en Minnesma zijn in de discussie over het klimaat gezworen vijanden. Het meningsverschil tussen het kabinet en Urgenda over de CO2-aanpak liep vooral via de rechtbank. Het is dan ook extra opvallend dat Rutte en ook staatssecretaris Yesilgöz enthousiast waren over het gesprek in het Torentje. Dat komt ook omdat het een positief verhaal is. Er wordt niet met een opgeheven vingertje gezegd wat er allemaal niet mag en wel moet. En het levert nog ook nog banen op en is goed voor de werkgelegenheid."

  Bosbranden, stijging zeespiegel

  Rutte en Minnesma staan al jaren recht tegenover elkaar. Haar organisatie Urgenda sleepte het kabinet jaren geleden voor de rechter, omdat de regering veel te weinig zou doen om de burgers te beschermen tegen de opwarming van de aarde.

  Het kabinet denkt dat er tot 2050 tijd is om klimaatmaatregelen te nemen. Dan is het volgens Urgenda veel te laat om hittegolven, droogte, bosbranden en de stijging van de zeespiegel te voorkomen. De aarde is dan al met meer dan 1,5 graden opgewarmd. "Dan gaat het zo hard met de klimaatverandering dat je onomkeerbare processen krijgt die je niet meer kunt terugdraaien. Dan schend je de mensenrechten", aldus Minnesma.

  De rechter stelde Urgenda zes jaar geleden in het gelijk, en daarna nogmaals in hoger beroep. De Staat moet voldoen aan zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De rechter verplichtte het kabinet om ervoor te zorgen dat er eind 2020 25 procent minder broeikasgas zou worden uitgestoten dan in 1990.

  Dit zijn de belangrijkste voorstellen van het klimaatplan dat vandaag op tafel lag:

  Uit het plan 'Woman on the moon'

  Het plan heet Woman on the Moon, verwijzend naar de aanpak van de Amerikaanse president Kennedy. Hij wilde binnen tien jaar een mens op de maan, terwijl er op dat moment nog helemaal geen kennis voorhanden was om het te realiseren. Acht jaar later stond de eerste Amerikaan op de maan.

  NOS-verslaggever Ron Fresen over de kansen van het plan

  "Dit onderwerp is iets voor op de formatietafel. Het sluit aan bij andere plannen die er al liggen en wordt gezien als een kans om ook de economie te verbeteren en banen te creëren. Nu er binnen de VVD enthousiasme is, wordt het plan politiek kansrijk. Want andere partijen zoals D66 en bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA, maar ook de ChristenUnie hameren al langer op ingrijpende klimaatmaatregelen. Wat het concreet gaat worden, moet nog even op zich laten wachten, want de formatie duurt nog wel even."

  Het kabinet is op dit moment demissionair en zal de Minnesma-plannen hoogstwaarschijnlijk niet opnemen in de Prinsjesdagplannen voor 2022. Maar de gesprekken worden voortgezet. Op korte termijn gaat de Urgenda-directeur langs bij staatssecretaris Yesilgöz.
 11. forum rang 10 voda 17 juni 2021 14:17
  @Vanter, ik post op een zéér groot aantal fora. Als ik iets relevant vind dan post ik het ook daar (tenzij het er als staat natuurlijk). Ik post nu ruim 16 jaar op de IEX en het aantal posts en bedankjes (AB's) zijn een absoluut record.
  Ik vind het nog steeds leuk, en het wordt door bijna iedereen ook enorm gewaardeerd. Blijf nog voorlopig doorgaan.

  Groet,
  Hans
 12. forum rang 10 voda 17 juni 2021 14:29
  Zuid-Korea: recordverkopen Hydrogen Energy Netwerk (HyNet) in de maand mei
  GESCHREVEN OP 17-06-2021

  Seoul tankenHydrogen Energy Network, actief in Zuid-Korea met de bouw en exploitatie van waterstoftankstations, heeft de afzetcijfers over de maand mei bekendgemaakt. Het bedrijf exploiteert 11 waterstoftankstations in Zuid-Korea en verkocht in mei 45.600 kilogram waterstof. Gemiddeld per pomp is dat 134 kilo per dag.

  Het grootste waterstoftankstation van de keten bevindt zich in de hoofdstad Seoel, naast het gebouw van de nationale regering. Bij dit tankstation wordt op een gemiddelde dag 322 kilo waterstof verkocht. Gemiddeld tankt een voertuig 4,1 kilo waterstof

  Het tweede tankstation bevindt zich in Chuncheon Service Area en verkoopt gemiddeld 265 kilo per dag. Het minst succesvolle waterstoftankstation staat in Pyeongteak Paengseong waar gemiddeld 31 kilo per dag wordt verkocht.

  Momenteel heeft Hydrogen Energy Network, in het straatbeeld bekend als HyNet, 11 tankstations in Zuid-Korea. Dat aantal moet de komende jaren stijgen naar 100. De verwachting is dat het aantal auto’s op waterstof in Korea de komende decennia sterk zal toenemen. Zuid-Korea is het thuisland van Hyundai Motors.

  www.waterstofmagazine.nl/nieuws
 13. forum rang 10 voda 17 juni 2021 14:31
  Duitsland: In-der-City-Bus in Frankfurt koop 13 waterstofbussen bij Solaris
  GESCHREVEN OP 17-06-2021

  Frankfurt Solaris bus
  Solaris Bus & Coach heeft de aanbesteding van het openbaarvervoersbedrijf in Frankfurt gewonnen voor de levering van 13 bussen op waterstof. De Poolse busfabrikant profileert zich steeds meer met emissievrije voertuigen. Naast waterstofbussen is Solaris succesvol met bussen op batterijen en trolleybussen.

  “Steden zijn verantwoordelijk voor 60% van de CO 2 -uitstoot, dus het is uiterst belangrijk dat alle bestaande technieken die CO2 uitstoten worden vervangen door emissievrij,” zegt Javier Calleja, voorzitter van de raad van bestuur van Solaris Bus & Coach. "Openbaar vervoer lever nog steeds een bijdrage aan de CO2-uitstoot. Als busfabrikant zijn we er trots op dat de producten die we aanbieden bijdragen aan deze ecologische transformatie en een reële impact hebben op het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners. Ik ben ook verheugd om de groeiende interesse in waterstofbussen te zien, die een perfecte aanvulling zijn op ons mobiele portfolio."

  De technologie die wordt gebruikt in de Urbino 12 waterstofbus maakt gebruik van de energie die wordt geleverd door een brandstofcel met een vermogen van 70 kW. Een as met elektromotoren drijft het voertuig aan. Een batterijpakket levert extra vermogen als de energievraag hoog is. Om passagiers de maximale ruimte te geven wordt de waterstof opgeslagen op het dak van het voertuig. De bussen krijgen een MirrorEye-systeem, d.w.z. een set camera's die op de plek van de zijspiegels zijn geïnstalleerd, waardoor de bestuurder gemakkelijker en vooral veiliger kan manoeuvreren en parkeren.

  Er zijn inmiddels al tientallen andere Solaris waterstofbussen besteld door vervoerders uit Duitsland, Italië, Oostenrijk en Nederland. Volgens marktprognoses zullen waterstofbussen tegen 2030 een aanzienlijk deel van de busvloot in Europa uitmaken. De bussen voor de stad Frankfurt moeten in 2022 worden geleverd.

  www.waterstofmagazine.nl/nieuws
 14. forum rang 10 voda 17 juni 2021 14:32
  Estland: eerste slimme waterstofkast ter wereld onthuld in haven van Tallinn
  GESCHREVEN OP 16-06-2021

  Tallinn waterstofkast
  Het Etse energiebedrijf Alexela en cleantech startup PowerUP Energy Technologies hebben aan het begin van het vaarseizoen 's werelds eerste slimme waterstofkast gepresenteerd. De kast staat bij Alexela's tankstation, in de haven van Kakumäe in de Estse hoofdstad Tallinn. De kast is bedoeld voor kleine gebruikers van waterstof, waaronder zeilboten, jachten en campers. De kast is gemakkelijk te verplaatsen en zal, na een kennismakingsperiode in Kakumäe, een plek krijgen in de commerciële haven in Pirita.

  De slimme kast is volledig geautomatiseerd en gevuld met lichtgewicht waterstofcilinders. Via een geautomatiseerd betalingssysteem kunnen klanten de voorraadkast openen en het gewenste aantal cilinders met waterstof meenemen. De kast krijgt energie via zonnepanelen en kan worden bediend met een app.

  “Waterstof gaat een veelbelovende rol te spelen bij de reductie van CO2 wereldwijd”, zegt Dr. Ivar Kruusenberg, oprichter en CEO van PowerUP Energy Technologies. “Aangezien de aanwezigheid van waterstof in Estland vrij beperkt is, vanwege een gebrek aan grootschalige waterstofproductie en door het geringe gebruik van brandstofcellen, zal deze kast een eerste stap zijn om de waterstofdistributie vorm te geven. Op basis van klantervaring in Estland is het de bedoeling dat het distributiesysteem ook in andere Europese landen wordt gelanceerd.”

  www.waterstofmagazine.nl/nieuws
 15. forum rang 10 voda 17 juni 2021 14:33
  Duitsland: netbeheerders Gascade en Ontras willen waterstofnetwerk in het oosten
  GESCHREVEN OP 15-06-2021

  Gascade Duitsland
  De twee Duitse netwerkbeheerders Gascade en Ontras, hebben de ontwikkeling van een waterstofnetwerk in het oosten van Duitsland aangekondigd. Een pijpleiding speciaal voor waterstof moet de regio’s West-Pommeren, Brandenburg, Saksen, Saksen-Anhalt en Berlijn met elkaar verbinden. Over vijf jaar moet het netwerk er liggen. Een-derde is nieuw pijpleiding en twee-derde ligt al in de grond en wordt nu gebruikt voor het transport van aardgas.

  Gascade en Ontras zijn van plan een sterk platform op te zetten voor de waterstofindustrie in Oost-Duitsland, aldus een persverklaring. Het netwerk van 475 kilometer moet de Duitse waterstofindustrie ondersteunen en is tot nu toe het grootste geplande waterstofproject in Oost-Duitsland. Het plan kan op steun rekenen van de Duitse regering en de Europese Unie.

  Ontras Gas Transport GmbH is een netbeheerder voor aardgas gevestigd in Leipzig. Ontras is een dochteronderneming van VNG - Verbundnetz Gas en exploiteert het op een na grootste netwerk van Duitsland met ongeveer 7.000 kilometer pijpleiding. Partner binnen het waterstofproject Gascade is een joint venture tussen het Russische staatsgasbedrijf Gazprom en het Duitse BASF. Het bedrijf verbindt in centraal Europa vijf Europese landen met elkaar.

  www.waterstofmagazine.nl/nieuws
3.265 Posts
Pagina: «« 1 ... 148 149 150 151 152 ... 164 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 789,49 -1,09%
EUR/USD 1,1727 -0,35%
Germany30^ 15.514,00 -0,88%
Gold spot 1.754,40 0,00%
LONDEN-FTSE 100 6.963,64 -0,91%
NY-Nasdaq Composite 15.043,97 -0,91%

Stijgers

Accsys
+4,91%
Wereld...
+2,28%
Vastned
+2,13%
Kendrion
+1,81%
Air Fr...
+1,70%

Dalers

Arcelo...
-4,16%
AMG
-3,85%
Avantium
-2,77%
Intert...
-2,54%
CTP
-2,45%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links