Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Fiscale optimalisatie

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
7.613 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 375 376 377 378 379 380 381 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
voda
0
Verdediging box 3 roept om afstraffing

Van liefde is zelden sprake bij belastingen. Oorlog behoren belastingen evenmin te zijn. Maar het begint er steeds meer op te lijken dat alles is geoorloofd in de fiscaliteit.

Voor tienduizenden belastingbetalers is de vermogensrendementsheffing uitgelopen op een bitter gevecht met de Belastingdienst. Zij hebben bezwaar gemaakt tegen deze heffing in box 3 van de inkomstenbelasting. De bezwaarmakers zijn een fractie van de meer dan drie miljoen belastingplichtigen die 30% belasting afdragen over een fictief rendement op hun vermogen.

De belangrijkste aanname bij de introductie van box 3 in 2001 — iedereen kan 4% rendement halen zonder het risico te lopen zijn inleg kwijt te raken — geldt al tien jaar niet meer. Daar is iedereen het wel over eens. Sinds de financiële crisis van 2008 en de vrije val van de rente behaalt niemand meer een opbrengst van 4% door zijn geld op de bank te zetten of staatsobligaties te kopen.
Tot nu toe was de discussie of de lage rente een tijdelijke dip is of het nieuwe normaal. Met andere woorden, is er licht aan het eind van de tunnel voor prudente spaarders die hun vermogen jaarlijks zien krimpen omdat zij meer belasting betalen dan ze rente krijgen bijgeschreven?

‘Een overheid die een onredelijke belasting verdedigt met oneigenlijke argumenten, verdient een stevige tik op de vinger’

De aanpassing van box 3 in 2017 heeft geen soelaas geboden. Het lagere forfaitair rendement van 2,87% voor vermogens tot een ton blijft een illusie voor wie een spaarrekening heeft of in solide staatspapier zit. De opbrengsten die de fiscus vanaf €100.000 en €1 mln veronderstelt — respectievelijk 4,6% en 5,38% in 2017 — getuigen van staatsbemoeienis die in het voormalige Oostblok niet zou hebben misstaan. De Staat beslist voor zijn meer vermogende burgers dat zij boven deze drempels grotere risico's moeten lopen met wat zo maar eens hun pensioenpot zou kunnen zijn.

En dan de jongste spelverruwing, de nieuwe risicoperceptie van de Belastingdienst. De fiscus beweert namens de staatssecretaris van Financiën dat er weinig risico's zitten aan beleggen in AEX-bedrijven en vastgoed. Dat dwaallicht steekt schril af tegen de alarmlichten die Financiën normaliter rond beleggingsrisico's plaatst. Het is nota bene de Hoge Raad die er door moet worden verblind.

De hoogste rechter in fiscale zaken is huiverig voor beslissingen die belastinginkomsten in het gedrang brengen. Dat blijkt uit eerdere arresten over box 3. Telkens prevaleerde het financiële belang van de Staat. Hopelijk helt de weegschaal deze keer naar de andere kant over.

Dat zou goed zijn voor belastingbetalers die hun spaargeld in rook zien opgaan. Maar ook voor het rechtsgevoel van andere Nederlanders. Een overheid die een onredelijke belasting verdedigt met oneigenlijke argumenten, verdient een stevige tik op de vingers.

fd.nl/opinie/1280997/verdediging-box-...
voda
0
Amerikaanse multinationals halen bijna $ 600 mrd aan winsten terug

Amerikaanse multinationals hebben dit jaar bijna $600 mrd aan internationale winsten naar de Verenigde Staten teruggehaald. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het ministerie van handel. De geldstroom is het gevolg van de belastinghervorming die president Donald Trump begin dit jaar heeft doorgevoerd. Multinationals krijgen een eenmalige korting op de vennootschapsbelasting op winsten die in het buitenland zijn gemaakt.

Trump hoopt dat de multinationals de gelden benutten voor investeringen in de Verenigde Staten. Dit moet leiden tot meer Amerikaanse werkgelegenheid. Een eerdere 'tax holiday' voor Amerikaanse bedrijven in 2005 had echter geen banengroei tot gevolg.

De bedrijven hebben de internationale winsten veelal gestald in belastingparadijzen zoals Bermuda, omdat zij het oude Amerikaanse tarief voor vennootschapsbelasting van 35% te hoog vinden. De winsten zijn daarnaartoe gesluisd via fiscaal vriendelijke constructies in onder meer Nederland, Luxemburg en Ierland.

Speciaal tarief
Dit jaar is het tarief in de VS verlaagd naar 21%. Voor de repatriëring van de offshore geparkeerde winsten gemaakt tussen 1986 en 2017 geldt echter een speciaal tarief van 15,5% en in sommige gevallen slechts 8%. De Amerikaanse overheid verwacht door de maatregelen bijna $340 mrd aan belastingen op te halen in de komende tien jaar.

Hoeveel de multinationals momenteel nog offshore hebben staan is niet te achterhalen. Sinds de belastinghervorming van begin dit jaar melden zij deze gegevens niet meer. De Amerikaanse denktank Itep berekende vorig jaar dat de multinationals gezamenlijk meer dan $2600 mrd aan buitenlandse winsten offshore hadden. In de eerste drie kwartalen van dit jaar hebben Amerikaanse bedrijven $571 mrd aan buitenlandse winsten gerepatrieerd.

Veel bedrijven openbaren wel hoeveel vennootschapsbelasting zij in de VS moeten betalen over de verplaatste internationale winsten. Zo zegt technologieconcern Apple, dat met $252 mrd de meeste winsten had opgepot, $36 mrd aan belastingen schuldig te zijn.

De bedrijven kunnen het te betalen bedrag corrigeren met het percentage dat al in het buitenland is betaald. Zo draagt oliebedrijf ExxonMobil bij een repatriëring helemaal geen belasting af. Het concern zegt over die winsten in het buitenland zelfs al meer te hebben betaald dan het oude Amerikaanse tarief.

Gespreide betaling
De tien bedrijven met hoogste opgepotte internationale winsten hielden vorig jaar gezamenlijk $1050 mrd buiten de reikwijdte van de Amerikaanse fiscus. Uit kwartaalberichten blijkt dat zij hierover $112 mrd aan belastingen afdragen. Zij mogen de belastingen spreiden over acht jaar. Zo betaalt softwareconcern Microsoft tot 2024 jaarlijks 8% van in de totaal bijna $18 mrd. Daarna loopt dit op tot 25% in het laatste jaar 2026.

De vorige keer dat Amerikaanse bedrijven op grote schaal buitenlandse winsten repatrieerden, was in 2005. De regering van president George W. Bush had toen een 'tax holiday' van een jaar ingesteld. De winsten werden toen belast tegen een tarief van 5,25% in plaats van 35%.

De teruggehaalde gelden moesten in 2005 meer banen opleveren, een effect dat ook president Trump met de huidige hervorming probeert te bereiken. Volgens onderzoek van de Amerikaanse Senaat uit 2011 hebben de $312 mrd aan gerepatrieerde winsten toen echter niet geleid tot meer banen. Sterker, bij de vijftien bedrijven met de hoogste teruggehaalde winsten verdwenen na 2005 bij elkaar 21.000 van de Amerikaanse banen. Aandeelhouders profiteerden via aandeleninkoopprogramma's overigens wel van de maatregel.

Gaby de Groot

Voor infographs, zie link

fd.nl/economie-politiek/1283660/ameri...
voda
0
Adviseur Hoge Raad acht spaartaks niet strijdig met Europees recht

Een tegenvaller voor de belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt tegen de belasting op spaargeld en beleggingen. De advocaat-generaal van de Hoge Raad acht de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting niet strijdig met het Europees eigendomsrecht.

Toenmalig bewindslieden op Financiën Gerrit Zalm (links) en Willem Vermeend voerden box 3 bij de belastingherziening van 2001 in.Foto: Hollandse Hoogte
Advocaat-generaal Cora Ettema heeft donderdag haar advies gepubliceerd in vijf proefprocedures van de Bond voor Belastingbetalers tegen de vermogensrendementsheffing. Ettema adviseert de Hoge Raad de cassaties in beroep tegen de arresten van verschillende gerechtshoven te verwerpen. Als het hoogste Nederlandse rechtscollege in belastingzaken de conclusie van zijn onafhankelijke adviseur overneemt, trekken de bezwaarmakers aan het kortste eind. Zij moeten dan alsnog hun belastingaanslag in box 3 over de jaren 2013 en 2014 voldoen.

Ongemoeid gelaten
Belastingadviseur Cor Overduin, die de Bond voor Belastingbetalers bijstaat, zegt dat hij een ander advies had verwacht. Volgens de partner bij Grant Thornton verzuimt de advocaat-generaal op verschillende vragen een eenduidig antwoord te geven. Bijvoorbeeld als het gaat over de periode waarover moet worden beoordeeld of het verondersteld oftewel forfaitair rendement in box 3 haalbaar is.

Lees ook
Kamerleden ontevreden met tegengestelde antwoorden Snel over beleggingsrisico's

Lees ook
Haalt de gehate spaartaks 2020?

Er is met spanning uitgezien naar de conclusie van de advocaat-generaal. De Hoge Raad heeft de spaartaks in eerdere procedures en over eerdere jaren ongemoeid gelaten. Daarbij werd wel aangetekend dat de belasting in strijd kan raken met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als het forfaitair rendement van 4% lange tijd sterk afwijkt van de werkelijk behaalde opbrengsten. In 2013 en 2014 zijn de rente op spaargeld en deposito's en het rendement op staatsobligaties steeds verder onder de 4% gezakt.

Risico-arme beleggingen
De advocaat-generaal stelt echter in haar advies dat voor de beoordeling of het forfaitaire rendement nog in de buurt komt van het werkelijke rendement, niet alleen moet worden gekeken naar de opbrengst uit spaargeld en veilige beleggingen. Zij meent dat de rendementen over alle vermogenssoorten in box 3 in ogenschouw dienen te worden genomen.

In de discussie over box 3 speelt het forfaitaire rendement een hoofdrol. Volgens tegenstanders van de heffing is het steeds de bedoeling geweest dat dit rendement zou kunnen worden behaald met spaargeld en risico-arme beleggingen, zoals staatsobligaties. Zij beroepen zich hierbij op toelichtingen van de toenmalige bewindslieden op Financiën, minister Gerrit Zalm (VVD) en staatssecretaris Willem Vermeend (PvdA), die box 3 in 2001 invoerden.

Geen gevolgen
Van de vijf arresten die voorliggen bij de Hoge Raad, volgde alleen het Gerechtshof Amsterdam die zienswijze van de bezwaarmakers. Het Hof oordeelde vorig jaar dat de box 3-heffing over 2014 strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het rendement van 4% op spaargeld en andere veilige beleggingen — waarover de fiscus 30% belasting heft — week zo ver af van werkelijk behaalde opbrengsten, dat inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht, meende het Amsterdamse Hof. Het verbond daar echter geen gevolgen aan. Rechtsherstel zou een taak voor regering en parlement zijn.
De advocaat-generaal volgt niet het eerste, maar wel het tweede deel van het Amsterdamse arrest. Mocht de Hoge Raad de box 3-heffing onrechtmatig vinden, dan is het volgens zijn adviseur aan regering en parlement om dat voor 2013 en 2014 te herstellen.

Overduin zegt wel te weten wat er gebeurt als de wetgever rechtsherstel moet plegen: 'Niets.'

Laurens Berentsen

fd.nl/economie-politiek/1284141/advis...
voda
0
Brussel start onderzoek naar Nederlandse belastingdeals met Nike

De Europese Commissie onderzoekt mogelijke illegale staatssteun van Nederland aan Nike. Het onderzoek draait om afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met de Amerikaanse sportkledingfabrikant, die een Europees hoofdkwartier in Hilversum heeft. Daardoor zou Nike mogelijk te weinig belasting betalen.

'De lidstaten mogen ondernemingen niet toestaan om complexe structuren op te zetten die hun belastbare winsten ten onrechte verminderen', aldus Eurocommissaris Margrethe Vestager van mededinging donderdag bij de aankondiging. Er loopt ook nog een vergelijkbaar onderzoek naar de afspraken van Ikea met de Belastingdienst. Nederland is eerder al op de vingers getikt voor staatssteun aan de Amerikaanse koffiegigant Starbucks.

Reacties Financiën en Nike
Het ministerie van Financiën benadrukt dat de Commissie in de zaak Nike nog niet heeft vastgesteld dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun, maar slechts onderzoek doet. Het zal daar 'uiteraard' aan meewerken. Afspraken met de Belastingdienst mogen volgens Financiën 'geen ruimte bieden voor bevoordeling', zij zijn alleen bedoeld om duidelijkheid te bieden. Aan de hoogte van de belasting hoort niets te veranderen, aldus Snel.

Het Europese hoofdkantoor van Nike in HilversumHH
Nike zegt in een eerste reactie tegen persbureau Bloomberg dat het onderzoek van de Commissie 'iedere grond mist' en benadrukt dat het zich aan alle geldende regels in Nederland houdt.

Belastingparadijzen
Nike laat een deel van de inkomsten die het buiten de VS boekt, via Nederland lopen. Daarover betaalt het royalty's- voor het gebruik van het eigen merk - aan twee dochterbedrijven in belastingparadijzen. Het gevolg is dat Nike in Nederland, het Europese hoofdkantoor, volgens de Commissie wel erg weinig winst lijkt te maken. Nike heeft voor deze constructie afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Brussel twijfelt of deze zogeheten ‘rulings’ door de beugel kunnen.

De fiscale route van Nike via Nederland, in beeld gebracht door de Europese CommissieEuropese Commissie

'In deze fase is de Commissie bezorgd dat de royaltybetalingen zoals geregeld in de rulings wellicht geen afspiegeling vormen van de economische werkelijkheid', aldus de Europese Commissie. De royaltybetalingen van Nike 'lijken hoger' dan wat in de markt gebruikelijk is, zo zou Nike de winst in Nederland kunnen drukken. Als de Europese Commissie vaststelt dat er op deze manier inderdaad sprake is van illegale staatssteun van Nederland aan Nike, dan moet de sportfabrikant die steun terugbetalen.

Angst om uittocht bedrijven
Daarmee lijkt het onderzoek op dat naar Apple in Ierland. Ook daar waren merkrechten buiten Ierland ondergebracht. In die zaak bepaalde de Commissie in 2016 dat de iPhone-fabrikant €13 mrd aan ontweken belasting alsnog moest betalen. Een enorme belastingmeevaller. Maar de Ieren waren daar helemaal niet blij mee, uit vrees dat multinationals het land zouden verlaten op zoek naar een ander land met een aantrekkelijk fiscaal klimaat.

Een begrijpelijke angst, vindt hoogleraar fiscaliteit Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam. Een uittocht van internationale bedrijven zou ook voor Nederland schadelijker zijn dan de nu eventueel gemiste belastingopbrengst. 'Dat is ook waarom we belastingontwijking Europees moeten aanpakken.' De enige oplossing volgens hem is harmonisatie binnen de Europese Unie. En daarbuiten goede internationale afspraken tegen ongeoorloofde staatssteun. 'Ook als we geen staatssteun geven is Nederland nog steeds een fiscaal aantrekkelijk vestigingsland.'

Ideale draaischijf
De fiscale route die Nike gebruikt is populair. Ook vele andere multinationals gebruiken Nederland om royalty's en rente door te sluizen naar belastingparadijzen. Zo stroomde er volgens onderzoeksinstituut SEO in 2016 bijna €200 mrd aan rente, royalty's en dividend via Nederland weer naar het buitenland. Het leeuwendeel daarvan gaat naar andere Europese landen of de Verenigde Staten, waar er alsnog winstbelasting over wordt betaald. Circa €22 mrd ging naar 'echte' belastingparadijzen die geen of een zeer lage winstbelasting kennen.

Al in 2011 meldde Het Financieele Dagblad dat Nederland 'de ideale draaischijf' is voor bedrijven die zo'n constructie willen optuigen. Sindsdien is de internationale kritiek daarop aangezwollen, mede door de publicatie van de Panama Papers en de Paradise Papers door het FD en Trouw. Maar Europa kan niet ingrijpen op belastingwetgeving van individuele lidstaten. Het probeert daarom de constructies aan te pakken via ongeoorloofde staatssteun. Het heeft inmiddels fiscale constructies rond enkele tientallen bedrijven onderzocht (zie kader) en naar eigen zeggen miljarden aan illegale staatssteun aangetoond. Maar dat is het topje van de ijsberg volgens deskundigen.

voda
0
Deel 2

Tanden in belastingontwijking
De Europese Commissie heeft de afgelopen jaren al meerdere grote onderzoeken naar belastingontwijking gedaan. Zoals naar de afspraken die Starbucks met de Belastingdienst in Nederland maakte. De Amerikaanse koffiegigant moest daarna €25,7 mln aan ongeoorloofde staatssteun terugbetalen aan de Nederlandse regering. Dat is betaald, maar Nederland vecht het besluit van de Commissie nog wel aan. Een onderzoek naar de fiscale constructies van Ikea in Nederland loopt nog. Maar ook andere landen worden onder de loep genomen. De grootste en bekendste zaak is die van Apple in Ierland. De iPhone-fabrikant moest van Brussel een naheffing €13 mrd betalen aan Ierland. Een enorm bedrag, maar de Ieren waren daar helemaal niet blij mee. Zij zijn bang dat de naheffing leidt tot een uittocht van internationale bedrijven. Zowel Apple als Ierland is tegen het besluit van de Europese Commissie in beroep gegaan. België moest €900 mln terughalen bij circa 35 multinationals. En Luxemburg heeft volgens Brussel Fiat, Amazon en Engie ieder tientallen tot honderden miljoenen euro's te weinig aan belasting in rekening gebracht. Een onderzoek naar McDonalds in Luxemburg leverde geen bewijs voor staatssteun op.

Prioriteiten stellen
De constructie die Nike gebruikt is binnenkort overigens achterhaald, door een wetswijziging. Dat de Commissie er toch voor kiest deze zaak verder te onderzoeken vindt hoogleraar fiscaliteit Van de Streek opmerkelijk. 'Als je beleidsprioriteiten gaat stellen, dan kijk je toch niet naar oude gevallen?' In het persbericht bij de aankondiging van het onderzoek spreekt Brussel nota bene waardering uit voor de inspanningen van Nederland om belastingontwijking aan te pakken.

Lees ook
Nederland moet dit jaar laten zien dat het ernst is met fiscaal charmeoffensief

'Het is wel wrang dat dit nu al het derde onderzoek in Nederland is', zegt universitair hoofddocent belastingrecht Jan Vleggeert van de Universiteit Leiden. Hij pleit ervoor om alle rulings van de Belastingdienst geanonimiseerd openbaar te maken. De aankondiging van de staatssecretaris dat de Belastingdienst voortaan een korte samenvatting publiceert, gaat hem niet ver genoeg. Hij wil alle nog geldende rulings kunnen inzien. 'Dan kunnen specialisten en onderzoeksjournalisten controleren of de fiscale regels correct worden toegepast. Nu zijn we van de Commissie afhankelijk om de feiten boven tafel te krijgen.'

Het onderzoek naar Nike gaat naar verwachting 18 maanden in beslag nemen. Dan moet er meer duidelijkheid komen over de vraag of er sprake is van staatssteun en zo ja, voor welk bedrag.

Martine Wolzak

fd.nl/economie-politiek/1285187/bruss...
voda
0
Fiscale route leverde €3 mln extra op voor projectontwikkelaar KPMG

Fred Meijer, de projectontwikkelaar van het KPMG-kantoor in Amstelveen, stak een extraatje van ruim €3 mln in zijn zak na ‘een fiscale ommezwaai’ waarover hij voormalig KPMG-topman Jaap van Everdingen niet heeft ingelicht. ‘Exotische theorieën’ hierover van het aan ‘scoringsdrang’ lijdende Openbaar Ministerie hadden vervolgens verwoestende gevolgen voor de carrière van steraccountant Van Everdingen.

De kantoorkolos van KPMG langs de A9 bij Amstelveen.Foto: Peter Hilz/HH

Dat stelden Daan Doorenbos en Jakoline Winkels, advocaten van hoofdverdachte Van Everdingen, maandag op de vijfde dag van het megaproces over de vermeende belastingfraude rond de bouw van de kantoorkolos langs de A9. ‘Die ommezwaai was fiscaal opportunisme, waarin KPMG niet is meegegaan’, stelde Doorenbos.

Negen maanden onvoorwaardelijk
Het OM eiste vorige week negen maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen Jaap van Everdingen. Projectontwikkelaar Meijer hoorde vijf maanden onvoorwaardelijk eisen.

De zaak draait om de fiscale behandeling van de miljoenenkosten voor de luxe aankleding van het hoofdkantoor dat KPMG vorig decennium liet bouwen in Amstelveen. Het idee van de accountants was het kantoor te laten bouwen, vervolgens te verkopen en zelf terug te huren.

Fout volgens het OM
Maar hoe hoger de verkoopprijs en dus de opbrengst voor zittende partners, hoe hoger de huurkosten voor toekomstige partners. Om dat te voorkomen koos KPMG-partner Jaap van Everdingen ervoor de kosten van de afwerking fiscaal in een keer van de winst af te trekken. Fout volgens het OM.

Lees ook:
OM eist negen maanden tegen voormalig KPMG-topman Jaap van Everdingen

Het OM vindt verder dat Meijer een ‘buitensporige’ realisatievergoeding van €12,85 mln heeft gekregen om hem te compenseren voor het effect van de afschrijving.

KPMG, en daarmee ook zijn cliënt Jaap van Everdingen, hebben ‘gedurende alle jaren een vaste koers gevaren door de realisatievergoeding als een kostenpost aan te duiden’, betoogde Doorenbos. Daarmee was de vergoeding voor KPMG aftrekbaar en voor Meijers bedrijf belast. ‘Hiervan waren beide partijen op de hoogte’, stelde Doorenbos.

Winstuitkeringsroute
Maar Meijer was desondanks bezig ‘om het voor zichzelf zo goed mogelijk te regelen’, betoogde Doorenbos. De projectontwikkelaar verkoos ‘een winstuitkeringsroute’ voor zijn €12,8 mln. Dat leverde Meijer een fiscaal voordeel op van ruim €3 miljoen. KPMG en Van Everdingen wisten van niets, stelde Doorenbos. Pas in 2013, als de fiscus al lang en breed bezig is met een derdenonderzoek, krijgt KPMG voor het eerst lucht van Meijers ommezwaai, stelde Doorenbos.

Lees ook:
Vastgoedbaas Meijer: 'Interne administratie van KPMG was een janboel'

De advocaten van Van Everdingen namen ruimschoots de tijd om aan te tonen dat de rechtbank het OM niet-ontvankelijk moet verklaren. Onbevoegde belastingambtenaren hielpen mee met het onderzoek van de Fiod.

Woorden in de mond leggen
Ook leden Fiod en OM aan 'tunnelvisie'. Dat blijkt volgens advocaat Winkels onder meer uit ‘suggestieve vraagstelling, het herhaaldelijk voorhouden van eigen conclusies, woorden in de mond leggen bij getuigen en het niet verbaliseren van verklaringen die niet in de hypothese passen van de Fiod.’

Ook hadden de advocaten geen goed woord over voor het feit dat de Belastingdienst overleg met KPMG over het dossier uit de weg is gegaan. 'De Belastingdienst heeft enkel nog de schijn van behandeling opgehouden, terwijl het dossier al was uitgeleverd aan de Fiod’, stelde Doorenbos.

Lees ook:
De vlammende openingsverklaring van Jaap van Everdingen: 'KPMG is een oor aangenaaid'.

Hij vervolgde: ‘KPMG en haar functionarissen werden uitgeleverd aan opsporingsambtenaren en pseudo-opsporingsambtenaren die ambtshalve onveranderd zijn uitgegaan van kwade trouw en opzet. De Belastingdienst, Fiod en OM hebben met hun samenwerkingsovereenkomst een kaartenhuis neergezet. Trekt men het kaartje in het midden weg, dan blijft er niets meer overeind.’

De uitspraak is 5 april.

fd.nl/ondernemen/1287387/fiscale-rout...
voda
0
Bill Gates betaalde zo'n 9 miljard aan belasting, maar ‘dat had nóg meer moeten zijn’

Microsoft-oprichter Bill Gates is een van de rijkste personen op de wereld, maar hij vindt dat hij - en andere miljardairs - zulke rijkdom niet hebben verdiend. En: al heeft hij al zo'n tien miljard dollar (bijna negen miljard euro) aan de Amerikaanse belastingdienst afgedragen, hij vindt dat het best meer had mogen zijn.

Marlies van Leeuwen 13-02-19, 12:44

De 63-jarige miljardair zegt in een interview met Daily Mail dat hij en andere topverdieners meer moeten bijdragen aan de samenleving. Gates is de op één na rijkste man ter wereld: hij moet met een vermogen van zo’n 85 miljard euro alleen Amazon-baas Jeff Bezos voor zich dulden. ,,Ik heb meer dan tien miljard dollar (bijna 9 miljard euro) aan belastingen betaald, maar ik had meer moeten betalen. Ik heb me meer dan aan de regels van de wet gehouden, maar ik denk dat het systeem progressiever moet.’’

Lees ook
Rijkste man op aarde (119,1 miljard) kondigt scheiding aan

Gates vergaarde zijn miljarden met softewarebedrijf Microsoft, dat hij in 1975 oprichtte. Hij voert sinds 2008 niet meer de dagelijkse leiding, maar richt zich nu vooral op de Bill & Melinda Gates Foundation, die armoede en ziekten in derdewereldlanden probeert tegen te gaan. Veel van zijn vermogen zit in dat fonds. ,,Ik verdien mijn rijkdom niet’’, zegt Gates in het interview. ,,Niemand verdient zulke rijkdom. Het komt door timing, geluk en de mensen met wie ik werkte. Ik heb zeker hard gewerkt en ik denk dat veel mensen baat hebben gehad bij onze software, maar ik heb zeker ook baat gehad bij de financiële structuur.’’

Eerlijk
Hij vindt dat er meer openheid moet komen over hoeveel belasting technologiegiganten betalen, zodat duidelijk wordt of de lasten wel eerlijk verdeeld worden. Misschien dat zelfs de wet aangepast moet worden, stelt hij. Ook denkt hij dat bijvoorbeeld dat de erfbelasting omhoog moet. In Amerika kunnen ouders hun kinderen zo'n tien miljoen euro belastingvrij nalaten. Overigens zijn Bill en Melinda van plan om hun vermogen aan goede doelen te schenken na hun dood. Hun drie kinderen erven slechts een klein deel.

www.ad.nl/buitenland/bill-gates-betaa...
voda
0
D66-fractievoorzitter Rob Jetten: miljonairs moeten meer belasting betalen

RTL Nieuws 1 uur geleden

© Aangeboden door RTL Nederland Rob Jetten.

D66 wil dat mensen die meer dan 1 miljoen euro bezitten, meer belasting gaan betalen. D66-fractievoorzitter Rob Jetten is voorstander van een progressieve vermogensbelasting waarbij degene die meer geld heeft, meer afdraagt.
Jetten zei dat vandaag in de Kerdijk-lezing in Den Haag. In de lezing wees hij verder op de voorbeeldfunctie van directeuren van grote bedrijven bij het ontvangen van loon en bonussen. "Waar is de zelfbeheersing gebleven?" vraagt hij zich af.
Richting van de partij
Met de lezing spreekt de opvolger van Alexander Pechtold zich voor het eerst duidelijk uit over de richting die hij op wil met de partij. Een koers waarbij de partij eerder naar links, dan naar rechts buigt.
Jetten richt zich op de muren die hij ziet in de samenleving die hij wil 'slopen'. Zoals een muur tussen mensen met wortels in Nederland en mensen met wortels elders, of de muur tussen mensen mét en mensen zonder zekerheid.
Gelijke start kinderen
Hij wil daarom extra investeren in kinderopvang en scholen. Kinderen moeten daar naast naast onderwijs, ook sport-, muziek-, bijles en zelfs maaltijden krijgen.
Dat moet ervoor zorgen dat iedereen een gelijke start krijgt. Ook wil hij discriminatie aanpakken. Hij pleit voor het zwaarder straffen van bedrijven die mensen uitsluiten op basis van hun naam of voorkomen.

Visie op marktwerking
En, na een week waarin een CDA-minister aandelen Air France-KLM kocht en een andere CDA-minister vraagtekens zetten bij marktwerking in zorg, blijft ook D66 niet achter met een visie op de marktwerking.
Jetten wil de macht van grote bedrijven zoals Google en Facebook inperken met belastingmaatregelen. Ze moeten een eerlijke belasting betalen, stelt hij. En dat kan volgens Jetten alleen als er één Europees tarief voor de dividendbelasting komt. Alleen dat kan voorkomen dat de bedrijven landen tegen elkaar uitspelen.

© Aangeboden door RTL Nederland
Frits Wester: 'Jetten laat zien hoe D66 er onder zijn leiding uit zal zien'
"Hiermee laat Jetten voor het eerst zien hoe een D66 onder zijn leiding eruit komt te zien. Het toont ook zijn ambitie om straks de strijd aan te gaan voor het partijleiderschap. Jetten probeert duidelijk zijn visitekaartje af te geven. Echt heel vernieuwend is het allemaal nog niet. Maar ineens een enorme koerswijziging zo vlak voor de verkiezingen van 20 maart zou ook niet echt geloofwaardig zijn."
"Daarnaast weet de nieuwe fractievoorzitter van D66 dat de eerste verkiezingen onder zijn leiding op een enorme teleurstelling gaan uitlopen. Beter is het dan ook om, als hij echt de koers wil verleggen, daar rustig aan verder te werken zodat een fors verlies deze maand niet meteen als een afwijzing daarvan kan worden gezien."

www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/d...
DurianCS
0
quote:

voda schreef op 4 mrt 2019 om 19:21:


D66-fractievoorzitter Rob Jetten: miljonairs moeten meer belasting betalen

RTL Nieuws 1 uur geleden

© Aangeboden door RTL Nederland Rob Jetten.

D66 wil dat mensen die meer dan 1 miljoen euro bezitten, meer belasting gaan betalen.
...

Politici hebben een obsessie met een miljoen. Met een vermogen boven 1 miljoen moet je veel belasting betalen, met een huis van meer dan een miljoen betaal je villabelasting en nu wederom komt het miljoen tevoorschijn. Net alsof dat zoveel is.
voda
1
Europees Hof legt bom onder Nederland als fiscale vrijhaven

Het Europees Hof van Justitie heeft een dreun uitgedeeld aan niet-Europese investeerders die via tussenschakels in Nederland en Luxemburg in Europese bedrijven zitten. Het Hof draagt Europese belastingdiensten op een eind te maken aan de belastingvoordelen die deze investeerders tot nu toe genieten. De Europese rechter rekent zo af met Nederland als fiscaal doorstroomland.

'Dit is absoluut een zware klap', zegt partner Paul Sleurink van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek over de uitspraak die het Hof in Luxemburg op 26 februari deed maar die niet eerder in de publiciteit is gekomen. 'De uitspraak is ingeslagen als een bom', aldus hoogleraar internationaal belastingrecht Jan van de Streek. 'Mensen zijn bang voor de gevolgen.'
Belastingparadijzen
Staatssecretaris van Financiën Menno Snel deelde donderdag in de Kamer mee dat zijn ministerie het arrest van het Europees Hof bestudeert.
Staatssecretaris van Financiën Menno Snel deelde donderdag in de Kamer mee dat zijn ministerie het arrest van het Europees Hof bestudeert.Foto: Dijkstra

De uitspraak van het Hof raakt een belangrijk deel van de ongeveer 15.000 brievenbusfirma's die Nederland telt en daarmee ook de dienstverleners die deze firma's beheren en adviseren. De grootste financiële klap dreigt voor niet-Europese investeerders — vaak private equity — die via bijzondere financiële instellingen in Europese bedrijven zitten. Deze bfi's bevinden zich vooral in Nederland en Luxemburg. De private equity-fondsen zijn in belastingparadijzen zoals de Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden gevestigd.

In een zaak van de Deense fiscus tegen een Deens bedrijf dat eigendom is van private equity, heeft het Europees Hof een streep gezet door belastingvoordelen die niet-Europese investeerders hebben door Nederlandse en Luxemburgse tussenschakels te gebruiken. Die voordelen vloeien voort uit Europese fiscale richtlijnen waarin staat dat bedrijven binnen de Europese Unie zijn vrijgesteld van bronbelasting op dividenden, rente en royalty's.
Misbruik vrijstellingen

De vrijstellingen gelden echter niet langer als dividend of rente aan Europese brievenbusfirma's wordt betaald om linea recta belastingvrij buiten de EU terecht te komen, heeft het Hof beslist in het voordeel van de Deense fiscus. Die hield bronbelasting in op een dividenduitkering van het Deense bedrijf aan een tussengeschakelde vennootschap in Luxemburg.

De Europese rechters gaan zelfs een stap verder. Zij dragen Europese belastingdiensten op na te gaan of er misbruik wordt gemaakt van de vrijstellingen.
Blindelings doorsluizen

Hierbij legt het Hof de lat een stuk hoger dan Nederland, zegt Van de Streek. Een bedrijf dat in Nederland actief is, hoeft volgens de Nederlandse regels geen dividendbelasting in te houden bij een uitkering aan een tussenschakel in Luxemburg als die 24 maanden een kantoor huurt en een één ton loonkosten heeft. Het Hof eist onder meer dat een ontvangend bedrijf dividend, rente of royalty niet blindelings doorsluist naar de uiteindelijke eigenaar maar daar echt zelf over kan beschikken. Brievenbusfirma's kunnen dat niet.

Volgens Van de Streek moet Nederland met name alle belastingrulings waarbij Ierse en Luxemburgse brievenbusvennootschappen zijn betrokken, tegen het licht houden.
Terug naar tekentafel

Op de Amsterdamse Zuidas komen vele telefoontjes binnen van vooral Amerikaanse investeerders die willen weten óf en zo ja hoe ze hun Europese activiteiten moeten herstructureren, zegt Sleurink. ‘Private equity moet terug naar de tekentafel. Daar is iedereen mee bezig. Ik zie nog geen “safe harbors”.’

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft in de Tweede Kamer gezegd dat zijn ministerie het arrest van het Hof nog bestudeert. De gevolgen ervan wil hij verwerken in belastingwetgeving die op Prinsjesdag naar de Kamer gaat, antwoordde hij op een vraag van de Partij van de Dieren.

fd.nl/economie-politiek/1298706/europ...

www.ad.nl/economie/hof-legt-bom-onder...
voda
0
Hertog van Alva was zijn tijd ver vooruit met de tiende penning

Het Nederlandse belastingstelsel staat ter discussie. Niets nieuws onder de zon, belastingen zijn door de eeuwen heen onderwerp geweest van hoogoplopende controverses. Het FD leidt u deze zomer langs vier historische voorbeelden. Vandaag: een mislukte belastingherziening uit de zestiende-eeuw.

Ferdinand Grapperhaus kan zijn partijtje meeblazen als het kabinet over belastinghervormingen praat, ervan uitgaand dat de minister van Veiligheid en Justitie het werk van zijn vader kent. Grapperhaus-senior schreef een kloek boek over een belastingherziening die mislukte maar wel bijdroeg aan de opstand tegen de Spanjaarden: de tiende penning van de hertog van Alva.

Alva (1507-1582) dankt zijn bekendheid in Nederland aan zijn bloedige optreden aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Maar de opvolger van Margaretha van Parma als landvoogd in de Lage Landen was ook een ambitieus belastinghervormer. De belasting die hij probeerde in te voeren, heeft opvallend moderne trekjes, schrijft Ferdinand H.M. Grapperhaus in Alva en de Tiende Penning.

Hoogst eigentijds is de worsteling van vorsten in de zestiende eeuw met een achterhaald belastingstelsel. Tegenwoordig zoeken politici een antwoord op de vraag hoe zij de digitale economie moeten belasten. De Spaanse koning Filips II en zijn collega-heersers stonden vier eeuwen geleden voor een vergelijkbare opgave.

Voorloper van btw

Als een vorst geld nodig had, vroeg hij een bedrag van de gewesten. De gewestelijke bestuurders sloegen deze 'bede' vervolgens volgens een vaste sleutel om over de volgende bestuurslaag. Uiteindelijke draaiden vooral arme boeren op het platteland op voor de heffing. Daarentegen vertaalde de nieuw verworven rijkdom uit handel en nijverheid zich nauwelijks in een hogere bijdrage van de stedelingen. Bovendien zagen vorsten met lede ogen aan dat de meest draagkrachtigen in de samenleving, adel en geestelijkheid, vaak vrijstelling van belastingen genoten.

Zilveren penning uit 1572 ter herinnering aan de vergeefse poging van Alva om de tiende penning in te voeren. Op de voor- en achterkant staat: ‘P.V.O. dat edel bloet, heft ons voer den 10 penninck behot’. Oftewel: Prins Willem van Oranje, die op de voorkant staat, heeft Nederland voor de tiende penning behoedt.

De tiende penning van Alva was een radicale breuk met dit verleden. Naast de feitelijke tiende penning omvatte zijn gelijknamige hervormingsplan de twintigste en de honderdste penning. De tiende penning was een voorloper van de tegenwoordige btw. Wie iets verkocht, werd geacht 10% van de opbrengst af te dragen aan de centrale overheid. Voor export, verkoop naar het buitenland, gold een lager tarief. De twintigste penning werd geheven over de verkoop van onroerend goed. De heffing van 5% is vergelijkbaar met de overdrachtsbelasting. De honderdste penning ten slotte, was een eenmalige heffing van 1% op het vermogen dat iemand bezat.

Administratieve lasten

Belastingen zijn er om geld op te halen. Dat gold ook voor Alva. Hij had dat geld hard nodig om het leger te betalen waarmee hij de opstandelingen in de Nederlanden onder de duim hield. Maar de landvoogd nam het met zijn hervorming ook op voor de arme man, schrijft Grapperhaus. Mét de invoering van de tiende penning wilde hij de accijnzen op eerste levensbehoeften verlagen of zelfs helemaal afschaffen. Die raakten vooral de armen.

De tiende penning ging uit van wat tegenwoordig het draagkrachtbeginsel heet: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, stelt fiscaal jurist Grapperhaus. Ook heel modern, de IJzeren Hertog had oog voor administratieve lasten. In discussies over zijn plannen benadrukte hij telkens dat zijn belastingen het minst hinderlijk waren voor de belastingplichtigen.

Politiek doel

Alva's belastinghervorming diende tevens een politiek doel. De Spanjaard wilde het centrale gezag over de autonome gewesten versterken door een belasting op te leggen die onderdanen in alle provinciën verschuldigd waren aan de kroon.

Na veel geduw en getrek wist Alva in 1569 de Staten van onder meer Holland, Vlaanderen en Brabant achter zijn belastingplannen te krijgen. Gedreven door acute geldnood, bleef heffing van de tiende penning echter uit. De hertog besloot dat de gewesten de nieuwe belasting mochten afkopen, voor 2.000.000 gulden per jaar.

Relletjes en stakingen

Twee jaar later probeerde Alva de tiende penning alsnog te innen. Maar hij stuitte op groeiend verzet. Geruchten wakkerden de vrees aan dat de heffing funest zou zijn voor de lucratieve internationale handel. Op straat braken relletjes en stakingen uit. Vertegenwoordigers van adel, geestelijkheid en steden in de Statenvergaderingen lieten alles na wat nodig was voor een succesvolle introductie.

Een aantal zuidelijke gewesten passeerde Alva en richtte zich rechtstreeks tot Filips met het verzoek de gehate tiende penning te schrappen. Ten langen leste gaf de vorst gehoor aan die oproep; hij schortte de nieuwe heffing op.

Olie op het vuur

In plaats van het gezag van Filips in de Lage Landen te versterken, gooide Alva met de tiende penning olie op het vuur. Volgens sommige historici was de belasting zelfs de lont die de opstand echt deed ontvlammen. Grapperhaus weerspreekt deze opvatting; er was rond 1570 meer aan de hand in de Nederlanden dan een omstreden belastinghervorming. Feit is dat Willem van Oranje een omzetbelasting van 15% invoerde om de opstand te financieren, die zonder veel gemor werd betaald.

Inkomsten Brussel

De centrale regering in Brussel onder leiding van de landvoogd ontving inkomsten uit domeinen die rechtstreeks onder de kroon vielen. Daarnaast was er een stelsel van beden, belastingen die de landvoogd vroeg van de Staten van de afzonderlijke gewesten. Zodra die hadden ingestemd met een bede, werd de belasting een aantal keren omgeslagen, oftewel volgens vaste regels verdeeld, totdat die bij de uiteindelijke belastingbetaler belandde. De beden leverden in 1570-1571 buitengewoon veel geld op, omdat in die jaren de gewesten in die jaren de tiende penning afkochten, voor twee maal 2.000.000 gulden.

fd.nl/economie-politiek/1308583/herto...
Bijlage:
voda
0
Fiscus keek over erfenissen miljonairs heen

De Belastingdienst heeft de nabestaanden van bijna honderd miljonairs vorig jaar ten onrechte laten weten dat ze geen aangifte hoefden te doen voor de erfbelasting. Dat blijkt uit onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR), dat staatssecretaris Menno Snel van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eind vorig jaar spraken notarissen al vermoedens uit dat door de Belastingdienst fouten werden gemaakt bij de afwikkeling van erfenissen. Er kwam een onderzoek over de periode januari 2018 tot en met september. Daarin zijn alleen vermogens van meer dan €1 mln bekeken.

Ondanks brief toch aangifte

In deze groep ontvingen 114 personen een brief waarin stond dat ze geen aangifte erfbelasting hoefden te doen. In 88 gevallen bleek dat ten onrechte te zijn gebeurd. Van hen hadden 31 erfgenamen uit zichzelf toch aangifte gedaan. De overige 57 werden na ontdekking van de fout gemaand om dat alsnog te doen. Hoeveel geld er met de daaruit resulterende aanslagen is gemoeid, is nog niet bekend.Omdat de reikwijdte van het onderzoek beperkt is, is het probleem vermoedelijk groter. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt van 'waarschijnlijk duizenden, zo niet tienduizenden' onjuiste beoordelingen. Inmiddels is ook onderzoek gedaan naar vermogens tussen €500.000 en €1 mln. De uitkomsten daarvan worden door Snel niet gedeeld met de Kamer.

Inhaalslag

Wat de precieze oorzaak van de fouten is, is niet in detail achterhaald. De Belastingdienst was vorig jaar in een grote inhaalslag met de schenk- en erfbelasting verwikkeld omdat het nieuwe systeem daarvoor niet op tijd klaar was en het oude in 2017 al was beëindigd.

Daardoor liepen de inkomsten €450 mln achter. In enkele maanden tijd werden toen tienduizenden extra aanslagen opgelegd of brieven verstuurd waarin de Belastingdienst meedeelde dat er geen aangifte hoefde te worden gedaan. In die brieven staat overigens standaard dat nabestaanden verplicht zijn om aangifte te doen als er wel sprake is van een nalatenschap die de vrijstellingen van €650.000 voor partners en €20.000 voor kinderen te boven gaat. De erfgenaam kan aan de brief dan ook geen rechten ontlenen.

De Belastingdienst spreekt over het schrijven als een 'service' aan de nabestaanden, bedoeld om onnodige administratieve overlast voor de burger en haarzelf te beperken. Bij een derde van de ongeveer 160.000 overlijdensmeldingen in Nederland komt de erfbelasting in het geding.

Gebrekkige systemen

Uit het onderzoek van de auditdienst van het Rijk blijkt overigens ook opnieuw hoe gebrekkig de systemen van de Belastingdienst zijn. Zo wordt er voor een vermogenscontrole op de erfbelasting vertrouwd op een voorziening die al sinds 2016 'tijdelijk' is.

Die voorziening haalt haar informatie uit andere systemen van de Belastingdienst, maar die data bleken niet altijd juist, actueel en volledig te zijn. Ze gaven bijvoorbeeld niet altijd familierelaties weer. Sinds 2017 moeten medewerkers daarom informatie uit meer dan tien andere systemen raadplegen.

Gemakkelijk fouten

Dat levert het risico op dat gegevens verkeerd worden overgenomen, dat verkeerde gegevens aan personen worden gekoppeld en dat er onjuiste besluiten kunnen worden genomen, stelt de ADR vast. Ze noemt de werkwijze 'complex en onoverzichtelijk waardoor er gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt'.

Overigens wordt een deel van het probleem ook aan notarissen toegeschreven. Zij leveren testamenten te laat aan, waardoor de fiscus geen actuele informatie heeft over erfgenamen.

Vangnetcontroles

In zijn reactie op de bevindingen zegt directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst dat er structurele 'vangnetcontroles' komen op alle vermogens van meer dan €500.000. Onderzocht wordt nog of het ook de moeite loont om die grens verder te verlagen.

fd.nl/economie-politiek/1317748/fiscu...

voda
1
Rendementsheffing

Welk rendement kunnen we eigenlijk verwachten als we beleggen? Doorgaans wagen alleen beleggingsexperts zich aan de beantwoording van deze vraag, maar wie de krant er heden ten dage bij pakt, komt al snel tot de conclusie dat de vraag actueler is dan ooit.

Zo berichtte het FD gisteren dat grondeigenaren in de knel komen als de overheid per 2022 met een denkbeeldig rendement van 5,33% gaat rekenen. Ook voor minder vermogenden is het inmiddels een belangrijk onderwerp geworden, waarbij veertig ‘prominenten’ een balletje opgooiden om de rekenrente voor pensioenverplichtingen te verhogen met het gerealiseerde rendement, om zo kortingen in 2020 te voorkomen.

‘Doen alsof de daling van de kapitaalmarktrente een losstaand gebeuren is, (...) komt op mij niet zo heel erg realistisch over’
Het interessante is dat de rendementsvraag in beide gevallen een direct gevolg is van de ontwikkeling op de (kapitaalmarkt)rente. Bij de overheid erkent men eindelijk dat sparen geen rendement oplevert en dus niet meer belast zou mogen worden. De wegvallende belastinginkomsten worden prompt gecompenseerd door de ‘beleggers’ de volledige rekening te laten betalen. Niet het gerealiseerde, maar een fictief rendement staat hierbij centraal.

Bij de pensioenfondsen is het de structurele daling van de kapitaalmarktrente die tot een hernieuwde roep om wijziging van de rekenrente heeft geleid. Juist voor pensioenbedrijven zou je een toekomstig rendement als input verwachten, maar juist hier stellen de ‘prominenten’ voor om met gerealiseerde rendementen te werken.

Mijn belangrijkste punt is echter dat men wél ziet dat de (kapitaalmarkt)rente een probleem veroorzaakt, maar dat men vervolgens doet alsof die lage rente geen gevolgen zal hebben voor rendementen elders. De overheid doet dat door een rendement van 5,33% uit de hoge hoed te toveren, terwijl het voorstel van de ‘prominenten’ leunt op de goede rendementen van de afgelopen tien jaar.

Hoe realistisch dat is, kun je je uiteraard afvragen. Zo heeft de search for yield ertoe geleid dat de waardering van de meeste andere beleggingscategorieën omhoog is gegaan, met lagere toekomstige rendementen als bijvangst. Daarnaast zie je de weerslag van de lage (kapitaalmarkt)rente terug in de opkomst van de zogenoemde zombiebedrijven, bedrijven waar de winst lager is dan de rentelasten. Dit raakt de toekomstige rendementen op de aandelenmarkten. Veel winstgroei laten deze bedrijven doorgaans niet zien, dus of ze in de toekomst een jaarlijks rendement van 5% of meer zullen weten te behalen, is sterk de vraag.

Doen alsof de daling van de kapitaalmarktrente een losstaand gebeuren is, zonder daarbij de consequenties voor de bredere economie en aandelenmarkten mee te nemen, komt op mij niet zo heel erg realistisch over. Ik zeg maar één ding: rendementen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Al helemaal niet met een kapitaalmarktrente die op nul staat.

Lukas Daalder is chief investment strategist bij BlackRock Nederland. Reageer via lukasdaalder@fd.nl of Twitter: @ldaalder.

fd.nl/beurs/1320313/rendementsheffing
marique
1
"Bij de overheid erkent men eindelijk dat sparen geen rendement oplevert en dus niet meer belast zou mogen worden."

De regering heeft destijds de kapitale blunder gemaakt om de vermogensbelasting te herdopen naar vermogensrendementsheffing. Niet het vermogen zelf maar het forfaitaire (dus discutabele) rendement moest de grondslag worden. Zoals zo vaak was ook toen het gezond verstand bij politici ver te zoeken.
objectief
0
De bovenstaande mening deel ik niet; m.i. was het juist een heel verstandige zet om van een fictief rendement uit te gaan. Niemand had kunnen indenken dat de rente
zo extreem laag zou worden.
De (oude) vermogensbelasting had veel gebreken o.a. op het gebied van ontwijking (en ook nog ontduiking via het buitenland)
marique
0
"Bij de pensioenfondsen is het de structurele daling van de kapitaalmarktrente die tot een hernieuwde roep om wijziging van de rekenrente heeft geleid. Juist voor pensioenbedrijven zou je een toekomstig rendement als input verwachten, maar juist hier stellen de ‘prominenten’ voor om met gerealiseerde rendementen te werken."

Het FD vermeldde ook dat het ABP voor de toekomst uitgaat van 5% rendement. Dat lijkt voorzichtig, gelet op het decennialange rendement van gemiddeld 7%. Maar de algemene opvatting is dat de huidig lage 10-jaarsrente op staatsobligaties nog jarenlang kan voortduren. Dan kan het ABP die 5% voorlopig wel vergeten.
Ik vermoed dat die door ABP genoemde 5% vooral ingegeven is door zoiets als 'de wens is de vader van de gedachte'. Een doorzichtige poging de onvermijdelijke pensioenkorting nóg langer uit te mogen stellen.
ONN
2
Ze (ABP) mogen blij zijn als ze de komende 10 jaar überhaupt een positief rendement scoren. Just my 2 cents.
marique
0
quote:

objectief schreef op 16 okt 2019 om 11:14:


De bovenstaande mening deel ik niet; m.i. was het juist een heel verstandige zet om van een fictief rendement uit te gaan. Niemand had kunnen indenken dat de rente
zo extreem laag zou worden.
De (oude) vermogensbelasting had veel gebreken o.a. op het gebied van ontwijking (en ook nog ontduiking via het buitenland)

Wat fijn voor de schatkist dat ontwijken en ontduiken nu niet meer kan.
ffff
0
quote:

marique schreef op 16 okt 2019 om 12:36:


[...]
Wat fijn voor de schatkist dat ontwijken en ontduiken nu niet meer kan.Er loopt er eentje in de KK rond die dagelijks zo rond de 4.000 Euro ontweek, dit jaar 2019 iedere dag zo rond de 3400 Euro en als de beurzen rond de huidige koersen blijven volgend jaar 2020 weer een pluk méér dan 4000 Euro per dag....

En dan zwijg ik nog maar over al dat zwartwerk dat ik BIJNA dagelijks rondom mij heen zie...Je hebt er die het zien en je hebt er die het nooit in de smiezen hebben...En zich nooit de vraag stellen: Waardoor komt dat nu eigenlijk.

Peter

P.S. Leerzame posting Hans over de zienswijze van Daalder.
7.613 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 375 376 377 378 379 380 381 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Wall Street in mineur

18 okt De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag tijdens de middaghandel in New York op verlies. Beleggers op...

  Indices

  AEX 572,72 -0,62%
  EUR/USD 1,1171 0,00%
  Germany30^ 12.659,00 +0,03%
  Gold spot 1.490,06 0,00%
  LDN100-24h 7.143,88 0,00%
  NY-Nasdaq Composite 8.089,54 -0,83%
  US30# 26.807,69 +0,12%

  Stijgers

  Sligro
  +4,94%
  Flow T...
  +2,87%
  Pharming
  +2,66%
  Accell
  +2,30%
  SIGNIF...
  +2,12%

  Dalers

  Kiadis...
  -50,79%
  ForFar...
  -5,05%
  Galapagos
  -4,06%
  RELX
  -3,00%
  TomTom
  -2,97%

  Nieuws Forum Meer»

  (3)

  Duym op 20-okt-19 07:21
  (11)

  zonnedaal op 20-okt-19 07:13
  (1)

  Mister-V op 19-okt-19 15:22
  (3)

  FlashHenk op 19-okt-19 14:15
  (20)

  dasokwat op 19-okt-19 11:34

  Column Forum Meer»

  (332)

  JoostVLS op 20-okt-19 06:59
  (2)

  marique op 19-okt-19 13:02
  (1)

  Leijen op 19-okt-19 11:07
  (4)

  Happy op 19-okt-19 10:22
  (6)

  Dirk JGC op 18-okt-19 16:54