Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Huizenprijzen dalen met 60% in 7 jaar en nog veel meer.

39.419 Posts
Pagina: «« 1 ... 1945 1946 1947 1948 1949 ... 1971 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 7 izdp 9 februari 2021 01:11
  quote:

  drooglegging schreef op 8 februari 2021 12:40:


  Nice, very nice.

  "Ongeveer 2,7 miljoen Nederlandse huishoudens hebben een aflossingsvrije
  hypotheek. Voor ongeveer 46% van deze huishoudens geldt dat de hypotheek volledig
  aflossingsvrij is, bij 32% is meer dan de helft van de hypotheekschuld aflossingsvrij en bij de
  overige 22% is minder dan de helft van de schuld aflossingsvrij"


  Nice, very nice, dat je zo om je oren wordt geslagen met de werkelijke cijfers aan de debetkant?
  Maar zolang je de creditkant niet kent, zegt het helemaal niets.
  En nog minder als je bedenkt over welke periode men praat.
 2. forum rang 10 voda 11 februari 2021 06:19
  'Hypotheekomzet naar record door over- en bijsluiters'

  Gepubliceerd op 11 februari 2021 06:13 | Views: 0

  UTRECHT (ANP) - De hypotheekmarkt heeft in 2020 nieuwe records in de boeken gezet. Volgens consultancybureau IG&H jaagde een sterke toename van over- en bijsluiters de omzet in de markt vorig jaar naar het recordniveau van 155 miljard euro.

  "De sterke groei van 26 procent in hypotheekomzet dat jaar ten opzichte van 2019 komt met name door recordcijfers voor over- en bijsluiters. Daarnaast steeg ook de aankoopmarkt in zowel aantallen als omzet", aldus Joppe Smit van IG&H. In totaal werden vorig jaar 425.000 hypotheken verstrekt.

  Een verdere stijging van de gemiddelde hypotheeksom droeg bij aan de omzetstijging. Over heel 2020 komt de gemiddelde hypotheeksom uit op 343.000 euro, een stijging van 5,1 procent ten opzichte van 2019. Wel zwakt de jaarlijkse groei van de gemiddelde hypotheeksom nu voor het vierde jaar op rij af.

  In 2020 klom het aantal hypotheken onder over- en bijsluiters met 47 procent en hun hypotheekomzet met 50 procent. Hiermee kwamen zij uit op 187.000 hypotheken met een hypotheekomzet van ruim 60 miljard euro in 2020. De lage hypotheekrentes spelen hierin een belangrijke rol. "In het tweede kwartaal van 2020 werden massaal hypotheken overgesloten (en bijgesloten voor verbouwingen), omdat mensen dachten dat de rentes gingen stijgen als gevolg van corona. Uiteindelijk zijn de hypotheekrentes juist nog verder gedaald", stelt Smit.

  De positie van starters op de woningmarkt blijft uiterst lastig. In het slotkwartaal van 2020 nam het aantal hypotheken dat aan nieuwkomers werd verstrekt op jaarbasis met 13 procent af tot 120.000. Dat betekende op kwartaalbasis een daling van ruim een kwart. Mogelijk hebben starters de aankoop van hun huis uitgesteld tot in het nieuwe jaar om zo te profiteren van gunstige regels voor de overdrachtsbelasting, aldus Smit.

  Verder merkt IG&H op dat het aandeel van banken op de hypotheekmarkt weer toenam. Het totale marktaandeel van banken steeg in het slotkwartaal van 2020 met 5 procentpunt naar bijna 57 procent. Eerder dat jaar leverden banken nog aan marktaandeel in.
 3. forum rang 10 voda 11 februari 2021 18:24
  'Dreigende toename betaalproblemen mensen met NHG-hypotheek'

  Gepubliceerd op 11 februari 2021 17:22 | Views: 1.885

  UTRECHT (ANP) - De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vreest op korte termijn een toename van het aantal mensen met betalingsproblemen voor hun NHG-hypotheek door de coronacrisis. Die zorgen heeft de instantie vanwege het aflopen van steunmaatregelen. Daarnaast bieden betaalpauzes maar tijdelijk verlichting.

  NHG-bestuurder Arjen Gielen ziet veel onzekerheid over werk en inkomen, maar ook veel scheidingen. "Dit soort ontwikkelingen hebben natuurlijk impact op iemands woonsituatie. Wij gaan de komende maanden samen met de markt door met het neerzetten van extra oplossingen, die gaan helpen als meer mensen in de betalingsproblemen komen." Deze oplossingen moeten ook mensen helpen die door de coronacrisis moeilijk aan een hypotheek kunnen komen.

  De NHG werkt onder meer aan een groot digitaal project. "Zodat als meer mensen hulp nodig hebben we ze zo snel mogelijk kunnen helpen", aldus een woordvoerder. Meer details over andere oplossingen kon de instantie nog niet geven. Wel zegt NHG om tafel te zitten met alle geldverstrekkers van hypotheken en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De NHG kwam ondernemers al tegemoet door een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis buiten beschouwing te laten bij de financieringsaanvraag van een NHG-hypotheek.

  Betaalpauzes

  Het afgelopen jaar heeft de NHG al met geldverstrekkers maatregelen getroffen voor betaalpauzes en andere regelingen die ook onder de NHG-garantie vallen, zoals de WoonLastenFaciliteit (WFL). Dat is een soort uitstel van betaling, waarbij consumenten tot maximaal 9 procent aan achterstand kunnen oplopen op hun NHG-hypotheek. De geldverstrekker bepaalt dan de termijn waarbinnen terugbetaald moet worden.

  NHG merkte daarnaast dat veel starters wilden profiteren van de gunstigere belastingregels op de woningmarkt die 1 januari ingingen. Huizenkopers onder de 35 jaar hoeven vanaf die datum geen overdrachtsbelasting meer te betalen voor aankoop van hun huis. Dat scheelt duizenden euro's. Daardoor stelden veel jonge huizenkopers afgelopen najaar de aankoop van hun huis nog even uit, waardoor het aantal verstrekte hypotheken met een NHG-garantie bijna 15 procent inzakte.
 4. forum rang 8 drooglegging 11 februari 2021 19:34
  quote:

  izdp schreef op 11 februari 2021 19:29:


  Lol, ik denk dat het inzakken meer komt door de NHG-grens.
  Daar kan je weinig huis van kopen in grote delen van ons land.


  Die grens ging toch jaarlijks omhoog met 20-30K omdat het zo lekker ging?
  Vandaag de dag ik meen 340k euro als "armoede grens" ..."morgen gratis drinken"
 5. forum rang 7 izdp 11 februari 2021 23:07
  Ik verdenk deze Arjen Gielen en zijn club, dat hij de premiehoogte wil verdedigen
  De roep om deze te verlagen wordt steeds sterker, want de club zwemt in het geld.
  Gezien de verplichte aflossing voor de HRA en de beperking van de maximale leensom is het risico sterk verminderd.
  Zijn genoemde redenen is meer van de categorie koffiedik kijken.
  Tot nu toe is er weinig bijzonders aan de hand.
 6. forum rang 8 NewKidInTown 14 februari 2021 15:36
  Wat willen de verschillende politieke partijen met een prangend onderwerp als de woningmarkt? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om nieuwbouw, verduurzaming in de woningbouw, doorstroom en woonlasten.


  Nieuwbouw

  VVD: Er wordt meer gebouwd en er komen meer huurwoningen.
  CDA: 'Nationaal Woonplan' om binnen tien jaar een miljoen nieuwe woningen te bouwen.
  D66: Inzet op meer bouwlocaties elders in het land om de druk op de woningmarkt in de Randstad te verlichten.
  ChristenUnie: Versneld gaan bouwen, 100.000 woningen per jaar.
  PvdA: 100.000 nieuwe woningen per jaar.
  GroenLinks: Een miljoen nieuwe woningen in 2030.
  SP: Nieuw ministerie van Wonen maakt nationaal bouwplan.
  Partij voor de Dieren: Meer grond voor nieuwbouw door forse krimp van de veehouderij.
  Forum voor Democratie: Snel bouwen, met name in het middensegment.
  SGP: Zowel binnen als buiten steden bouwen.
  DENK: Een volkshuisvestingsfonds moet middelen voor voldoende woningbouw vrijmaken.
  50PLUS: Verplichte woon-leefvisie voor gemeenten met daarin concrete plannen voor de bouw van zowel huur- als koopwoningen.
  PVV: Meer bouwgrond beschikbaar stellen voor meer woningen voor verschillende doelgroepen.


  Doorstroom woningmarkt

  VVD: Een betaalbare woning voor iedereen en een rechtvaardige startersmarkt.
  CDA: Ruimte voor alternatieve woonvormen.
  D66: Meer bouwen met oog op verschillende woonbehoeftes en levensfases om gezinswoningen vrij te maken.
  ChristenUnie: Doorstroommakelaars en doorstroompremies om doorstroom te bevorderen, 1 miljard euro extra voor ouderenwoningen.
  PvdA: Norm passend toewijzen wordt verhoogd naar 75 procent.
  GroenLinks: Stimuleren van gezamenlijke woonvormen, zoals voor alleenstaanden en ouderen.
  SP: Komt niet aan de orde.
  Partij voor de Dieren: Stimulans voor meergeneratiewoningen en woningen waar wonen en zorg worden gecombineerd.
  Forum voor Democratie: Remigratie bevorderen waardoor woningen vrijkomen.
  SGP: De overheid neemt de regie om doorstroming te bevorderen, tijdelijke woningen om krapte op te vangen.
  DENK: Dit onderdeel wordt niet genoemd.
  50PLUS: De regeling passend toewijzen voor sociale huur wordt verruimd, het Rijk neemt de leiding om meer passende woningen voor senioren te organiseren.
  PVV: Meer woningen voor starters, gezinnen en ouderen.


  Woonkosten

  VVD: De belasting op de energierekening wordt verlaagd en er komt een bovengrens voor de stijgende woonlasten.
  CDA: Puntensysteem voor de commerciële verhuur om huurstijgingen te voorkomen.
  D66: Een verzilverbare heffingskorting vervangt de huurtoeslag. Bouwsparen om starters meer kans te geven.
  ChristenUnie: Huurprijsbescherming ook voor middenbouw.
  PvdA: Huursubsidie wordt gebaseerd op het inkomen van het voorgaande jaar, starters krijgen hulp middels premiewoningen.
  GroenLinks: Meer mensen krijgen toegang tot sociale huur, de inkomensgrens wordt verlaagd.
  SP: De huren gaan omlaag.
  Partij voor de Dieren: Meer sociale huur voor meer mensen toegankelijk.
  Forum voor Democratie: Geen overdrachtsbelasting voor starters, afschaffen eigenwoningforfait bij hypotheken die volledig zijn afgelost.
  SGP: Bouwsparen om starters meer kans te geven.
  DENK: Huurstijging wordt aan banden gelegd en middenhuur wordt gereguleerd.
  50PLUS: Jaarlijkse huurverhoging wordt de komende vier jaar beperkt.
  PVV: De huurprijs moet gereguleerd, middenhuur moet echt middenhuur zijn.


  Wel of geen verhuurdersheffing?

  VVD: Aanpassen, het moet voor woningbouwcorporaties meer lonen dure woningen te verkopen en goedkope te bouwen.
  CDA: Afschaffen in ruil voor afspraken over bouwoplages.
  D66: Verruilen voor een verplichte bijdrage aan een corporatiefonds voor nieuwbouw.
  ChristenUnie: Komt niet ter sprake.
  PvdA: Afschaffen zodat er meer geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw.
  GroenLinks: Afschaffen, vrijgekomen middelen investeren in meer bouwen.
  SP: Afschaffen.
  Partij voor de Dieren: Gebruiken voor verduurzaming en uiteindelijk afschaffen.
  Forum voor Democratie: Komt niet aan de orde.
  SGP: Uitbreiden heffingsvermindering.
  DENK: Afschaffen.
  50PLUS: Afschaffen, vrijgekomen middelen voor alternatieve woonvormen met zorg.
  PVV: Komt niet aan de orde.


  Wat doen we met de hypotheekrenteaftrek?

  VVD: Wordt niet genoemd.
  CDA: Wordt niet genoemd.
  D66: Volledig afbouwen.
  ChristenUnie: Gelijkelijk afschaffen.
  PvdA: Langzaam afbouwen.
  GroenLinks: Versneld afbouwen.
  SP: Beperken boven de 350.000 euro.
  Partij voor de Dieren: Mogelijk tot een bedrag van 350.000 euro, daarboven wordt hij afgeschaft.
  Forum voor Democratie: Wordt niet genoemd.
  SGP: Versoberen of afbouwen.
  DENK: Afbouwen.
  50PLUS: Wordt niet genoemd.
  PVV: Afblijven.


  Duurzaam wonen

  VVD: Het verduurzamen van je woning wordt fiscaal aftrekbaar.
  CDA: Houtbouw is een goed alternatief voor steen en beton omdat het CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot.
  D66: De financiering van duurzame huizen wordt gestimuleerd, het streven is klimaatneutraal bouwen met klimaatneutrale bouwstoffen.
  ChristenUnie: Vooral klimaatneutraal bouwen.
  PvdA: Hoge kortingen op energie.
  GroenLinks: Subsidie of goedkope leningen voor isoleren van de woning en het aanschaffen van een warmtepomp, nieuwbouw is energieneutraal.
  SP: Hulp bij het isoleren en het plaatsen van zonnepanelen.
  Partij voor de Dieren: Alle gebouwen en woningen zijn energieneutraal in 2030.
  Forum voor Democratie: Geen subsidies voor verduurzamen woning, geen duurzaamheidseisen die prijzen opjagen.
  SGP: Nieuwbouw wordt aardgasvrij, bestaande bouw wordt energieneutraal.
  DENK: Woonwijken moeten voldoen aan een landelijke groennorm.
  50PLUS: Hier zijn geen specifieke plannen voor.
  PVV: Stoppen met regels aangaande klimaat, milieu, stikstof en PFAS.

  www.nu.nl/partijprogrammas/6114588/wa...

  Dan weten we dat weer als we op 17 maart in het stemhokje staan, voor diegenen die wonen belangrijk vinden. Mensen die onder de brug slapen, zullen er niet zoveel aan hebben, denk ik.
 7. Straddleman 14 februari 2021 16:03
  quote:

  NewKidInTown schreef op 14 februari 2021 15:36:


  Wat willen de verschillende politieke partijen met een prangend onderwerp als de woningmarkt? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om nieuwbouw, verduurzaming in de woningbouw, doorstroom en woonlasten.


  Nieuwbouw

  VVD: Er wordt meer gebouwd en er komen meer huurwoningen.
  CDA: 'Nationaal Woonplan' om binnen tien jaar een miljoen nieuwe woningen te bouwen.
  D66: Inzet op meer bouwlocaties elders in het land om de druk op de woningmarkt in de Randstad te verlichten.
  ChristenUnie: Versneld gaan bouwen, 100.000 woningen per jaar.
  PvdA: 100.000 nieuwe woningen per jaar.
  GroenLinks: Een miljoen nieuwe woningen in 2030.
  SP: Nieuw ministerie van Wonen maakt nationaal bouwplan.
  Partij voor de Dieren: Meer grond voor nieuwbouw door forse krimp van de veehouderij.
  Forum voor Democratie: Snel bouwen, met name in het middensegment.
  SGP: Zowel binnen als buiten steden bouwen.
  DENK: Een volkshuisvestingsfonds moet middelen voor voldoende woningbouw vrijmaken.
  50PLUS: Verplichte woon-leefvisie voor gemeenten met daarin concrete plannen voor de bouw van zowel huur- als koopwoningen.
  PVV: Meer bouwgrond beschikbaar stellen voor meer woningen voor verschillende doelgroepen.


  Doorstroom woningmarkt

  VVD: Een betaalbare woning voor iedereen en een rechtvaardige startersmarkt.
  CDA: Ruimte voor alternatieve woonvormen.
  D66: Meer bouwen met oog op verschillende woonbehoeftes en levensfases om gezinswoningen vrij te maken.
  ChristenUnie: Doorstroommakelaars en doorstroompremies om doorstroom te bevorderen, 1 miljard euro extra voor ouderenwoningen.
  PvdA: Norm passend toewijzen wordt verhoogd naar 75 procent.
  GroenLinks: Stimuleren van gezamenlijke woonvormen, zoals voor alleenstaanden en ouderen.
  SP: Komt niet aan de orde.
  Partij voor de Dieren: Stimulans voor meergeneratiewoningen en woningen waar wonen en zorg worden gecombineerd.
  Forum voor Democratie: Remigratie bevorderen waardoor woningen vrijkomen.
  SGP: De overheid neemt de regie om doorstroming te bevorderen, tijdelijke woningen om krapte op te vangen.
  DENK: Dit onderdeel wordt niet genoemd.
  50PLUS: De regeling passend toewijzen voor sociale huur wordt verruimd, het Rijk neemt de leiding om meer passende woningen voor senioren te organiseren.
  PVV: Meer woningen voor starters, gezinnen en ouderen.


  Woonkosten

  VVD: De belasting op de energierekening wordt verlaagd en er komt een bovengrens voor de stijgende woonlasten.
  CDA: Puntensysteem voor de commerciële verhuur om huurstijgingen te voorkomen.
  D66: Een verzilverbare heffingskorting vervangt de huurtoeslag. Bouwsparen om starters meer kans te geven.
  ChristenUnie: Huurprijsbescherming ook voor middenbouw.
  PvdA: Huursubsidie wordt gebaseerd op het inkomen van het voorgaande jaar, starters krijgen hulp middels premiewoningen.
  GroenLinks: Meer mensen krijgen toegang tot sociale huur, de inkomensgrens wordt verlaagd.
  SP: De huren gaan omlaag.
  Partij voor de Dieren: Meer sociale huur voor meer mensen toegankelijk.
  Forum voor Democratie: Geen overdrachtsbelasting voor starters, afschaffen eigenwoningforfait bij hypotheken die volledig zijn afgelost.
  SGP: Bouwsparen om starters meer kans te geven.
  DENK: Huurstijging wordt aan banden gelegd en middenhuur wordt gereguleerd.
  50PLUS: Jaarlijkse huurverhoging wordt de komende vier jaar beperkt.
  PVV: De huurprijs moet gereguleerd, middenhuur moet echt middenhuur zijn.


  Wel of geen verhuurdersheffing?

  VVD: Aanpassen, het moet voor woningbouwcorporaties meer lonen dure woningen te verkopen en goedkope te bouwen.
  CDA: Afschaffen in ruil voor afspraken over bouwoplages.
  D66: Verruilen voor een verplichte bijdrage aan een corporatiefonds voor nieuwbouw.
  ChristenUnie: Komt niet ter sprake.
  PvdA: Afschaffen zodat er meer geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw.
  GroenLinks: Afschaffen, vrijgekomen middelen investeren in meer bouwen.
  SP: Afschaffen.
  Partij voor de Dieren: Gebruiken voor verduurzaming en uiteindelijk afschaffen.
  Forum voor Democratie: Komt niet aan de orde.
  SGP: Uitbreiden heffingsvermindering.
  DENK: Afschaffen.
  50PLUS: Afschaffen, vrijgekomen middelen voor alternatieve woonvormen met zorg.
  PVV: Komt niet aan de orde.


  Wat doen we met de hypotheekrenteaftrek?

  VVD: Wordt niet genoemd.
  CDA: Wordt niet genoemd.
  D66: Volledig afbouwen.
  ChristenUnie: Gelijkelijk afschaffen.
  PvdA: Langzaam afbouwen.
  GroenLinks: Versneld afbouwen.
  SP: Beperken boven de 350.000 euro.
  Partij voor de Dieren: Mogelijk tot een bedrag van 350.000 euro, daarboven wordt hij afgeschaft.
  Forum voor Democratie: Wordt niet genoemd.
  SGP: Versoberen of afbouwen.
  DENK: Afbouwen.
  50PLUS: Wordt niet genoemd.
  PVV: Afblijven.


  Duurzaam wonen

  VVD: Het verduurzamen van je woning wordt fiscaal aftrekbaar.
  CDA: Houtbouw is een goed alternatief voor steen en beton omdat het CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot.
  D66: De financiering van duurzame huizen wordt gestimuleerd, het streven is klimaatneutraal bouwen met klimaatneutrale bouwstoffen.
  ChristenUnie: Vooral klimaatneutraal bouwen.
  PvdA: Hoge kortingen op energie.
  GroenLinks: Subsidie of goedkope leningen voor isoleren van de woning en het aanschaffen van een warmtepomp, nieuwbouw is energieneutraal.
  SP: Hulp bij het isoleren en het plaatsen van zonnepanelen.
  Partij voor de Dieren: Alle gebouwen en woningen zijn energieneutraal in 2030.
  Forum voor Democratie: Geen subsidies voor verduurzamen woning, geen duurzaamheidseisen die prijzen opjagen.
  SGP: Nieuwbouw wordt aardgasvrij, bestaande bouw wordt energieneutraal.
  DENK: Woonwijken moeten voldoen aan een landelijke groennorm.
  50PLUS: Hier zijn geen specifieke plannen voor.
  PVV: Stoppen met regels aangaande klimaat, milieu, stikstof en PFAS.

  www.nu.nl/partijprogrammas/6114588/wa...

  Dan weten we dat weer als we op 17 maart in het stemhokje staan, voor diegenen die wonen belangrijk vinden. Mensen die onder de brug slapen, zullen er niet zoveel aan hebben, denk ik.


  Of mensen zoals ik die er geen ruk om geven.
  Een huis is een dak boven je hoofd, nu en in de toekomst.
 8. forum rang 8 NewKidInTown 14 februari 2021 16:19
  quote:

  @iPlof schreef op 14 februari 2021 16:15:


  Blijft bijzonder, nog nooit zoveel huizen tov de bevolking..

  Hoeveel m2 PER PERSOON zou je redelijk vinden tegenwoordig ?

  Zouden we allemaal wat in moeten schikken ? Of wat langer bij onze ouders moeten blijven wonen ? Of onze ouders bij ons in huis moeten nemen ?
 9. forum rang 8 NewKidInTown 14 februari 2021 19:29
  Niet zo geliefd: 7 x deze huizen staan al keilang te koop in Nijmegen

  13 februari 2021

  Wie een huis wil kopen in Nijmegen, moet er snel bij zijn. Het is één grote gekte op de huizenmarkt. Toch zijn sommige huizen niet zo één, twee, drie verkocht. Deze woningen staan he-le-maal onderaan op Funda en staan soms al meer dan twee jaar te koop. Snap jij waarom?

  indebuurt.nl/nijmegen/wonen/niet-zo-g...
 10. forum rang 8 NewKidInTown 16 februari 2021 08:10
  quote:

  voorkenniskoning schreef op 15 februari 2021 21:03:


  GroenLinks: Meer mensen krijgen toegang tot sociale huur, de inkomensgrens wordt verlaagd.

  Omg wat is dit voor onzin .. verlaging grens, ja dan krijgen echt meer mensen daar een kans.

  Groenen pakken zowel de onder- als bovenkant aan:

  "Duitse Groenen willen verbod op bouwen eigen huis

  Mensen die dromen van een vrijstaand huis worden door de Duitse Groenen teleurgesteld. Deze milieupartij, die hoog staat in de peilingen, wil burgers verbieden om een eigen huis te bouwen. Het zou slecht voor het milieu zijn.

  In de miljoenenstad Hamburg is het al tot een verbod gekomen, toen een lokale bestuurder een dikke streep door ’huisje-boompje-beestje’ trok. Burgers, bouwers en politici trekken nu van leer tegen De Groenen. Maar zij zeggen doodleuk: „Vanwege de woningnood willen wij woonruimte voor de meerderheid, in plaats voor een minderheid.”

  Kruistocht

  Met deze leus gooide de langharige fractievoorzitter Anton Hofreiter in tijdschrift ’Der Spiegel’ de knuppel in het hoenderhok en verdedigde hij zijn kruistocht tegen eengezinswoningen. „Dat kost te veel plek, te veel bouwmateriaal, te veel energie, en te veel verkeer.”

  Log in als abonnee en ervaar het beste van De Telegraaf
  Of neem een abonnement als je nog geen abonnee bent

  Maar het is een feit dat de meeste Duitsers niet het liefst in een flat willen wonen. Volgens de jeugdbeweging ’Friday for Future’ mag het aantal vierkante meters woonruimte per burger niet langer stijgen, om aan de klimaateisen van Parijs te voldoen.
  Silowijken

  De Groenen dromen van hoge flats, met minder energieverbruik dan vrijstaande huizen. Maar hun kiezers wonen niet in de socialistische silowijken in de voormalige DDR, of de woonkolossen van westelijk Duitsland. Eerder woont hun electoraat in ruim bemeten centrumappartementen uit de Keizertijd of riante stadsvilla’s. „De Groenen zijn de partij van stadse beter-verdieners,” stelt auteur Gerhard Matzig in de Süddeutsche Zeitung.

  Merkwaardig genoeg wonen de meeste mensen in de grootste EU-lidstaat op het Duitse platteland, met zeeën van ruimte en miljoenen leegstaande woningen. Tienduizenden Nederlanders zijn al de grens overgetrokken, op zoek naar goedkopere en ruimere huizen. Maar in de buurt van grote steden stijgen ook in de Bondsrepubliek de prijzen. Hofreiter: „In Hamburg kost een vrijstaand huis al 800.000 euro.”"

  www.telegraaf.nl/nieuws/818032961/dui...

  Hoe wonen de GroenLinks coryfeeën eigenlijk ?

 11. [verwijderd] 16 februari 2021 21:11
  quote:

  NewKidInTown schreef op 16 februari 2021 08:10:


  [...]
  Groenen pakken zowel de onder- als bovenkant aan:

  "Duitse Groenen willen verbod op bouwen eigen huis

  Ik zit te denken aan Afrika weg uit deze hopeloze vergrijsde angstige samenleving veel meer dan flink aftikken heeft dit land ook niet te bieden .
 12. forum rang 8 NewKidInTown 17 februari 2021 11:55
  "Dertig partijen spreken met elkaar af 100.000 woningen per jaar uit de grond te stampen. Dat zijn er 30.000 meer dan er nu per kalenderjaar worden geproduceerd.

  Jeannine Julen17 februari 2021, 1:00

  In een nieuw woonakkoord, dat donderdag gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer, spreken ruim dertig partijen met elkaar af de huidige woonproductie te versnellen. Gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en beleggers zeggen toe jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, zo’n 30.000 meer dan dat er nu per kalenderjaar worden geproduceerd. Over tien jaar moet dat leiden tot een miljoen extra woningen. In de hoop zo het tekort van ruim 300.000 woningen de kop in te drukken.

  Nieuw aan dit akkoord is dat in alle segmenten – koop, huur en middeldure huur en koop – bijna evenveel huizen worden bijgebouwd. Opvallend is ook dat het akkoord rekening houdt met mensen met een klein inkomen en zelfs een nieuwe term introduceert: sociale koop. Van de 100.000 woningen zullen er 10.000 in het segment ‘sociale koop’ vallen en dus bestemd zijn voor lagere inkomens. Deze koopwoningen zijn maximaal 260.000 euro. Nog eens 20.000 woningen zullen een vraagprijs krijgen tot 325.000 euro en zijn bedoeld voor middeninkomens."

  www.trouw.nl/binnenland/nieuw-woonakk...

  Er gloort licht aan de horizon voor de kleine inkomens: zij kunnen in de toekomst ook een huis kopen voor maximaal 260.000 EUR. Zou voor dat schamele bedrag nog een fatsoenlijke woning te koop zijn, niet een omgebouwde garage ?
39.419 Posts
Pagina: «« 1 ... 1945 1946 1947 1948 1949 ... 1971 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 792,40 +0,77%
EUR/USD 1,1707 +0,12%
Germany30^ 15.505,70 -0,01%
Gold spot 1.764,17 -0,23%
LONDEN-FTSE 100 7.083,37 +1,47%
NY-Nasdaq Composite 14.896,85 +1,02%

Stijgers

Arcelo...
+4,49%
VIVORY...
+4,45%
Air Fr...
+4,02%
Intert...
+3,54%
BAM
+3,54%

Dalers

CTP
-2,02%
Sif Ho...
-1,09%
CM.COM
-1,05%
Wolter...
-0,91%
JUST E...
-0,88%

Nieuws Forum Meer»

(4)

jonas op 4 sep 2021 00:08
(3)

jorisvanderveen op 27 aug 2021 18:27
(31)

Dikke Durk op 20 aug 2021 19:41
(56)

jorisvanderveen op 6 aug 2021 17:22
(21)

Tenno op 5 aug 2021 20:49

Column Forum Meer»

(3)

Witpen op 23 sep 2021 00:07
(92)

De verhapstukkende bekokstover op 22 sep 2021 23:59
(1)

jan de vakman op 22 sep 2021 23:07
(3)

treasury t op 22 sep 2021 22:12
(4)

SimpeleZiel op 22 sep 2021 20:55

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links