Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

De opkomst van extreemrechts fascisme in Nederland en het walgelijke gedoogkabinet

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
96 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
[verwijderd]
8
Durf Wilders een racist te noemen

De PVV heeft alle kenmerken van een extreemrechtse partij. Maar het racisme van de partij bij de naam noemen is in Nederland taboe, stelt Rene Danen, voorzitter van de stichting Nederland bekent kleur.Dinsdag was in nrc.next een grafiek te zien waaruit bleek dat de PVV en de Oostenrijkse Lijst Dr. Martin met 17 procent van de stemmen veruit de grootste ‘rechts-populistische’ partijen in Europa zijn. Die term gaat voor de PVV echter niet op. In de buitenlandse media en politiek wordt Wilders wel regelmatig aangeduid als extreem-rechts, maar in Nederland durft bijna niemand het beestje bij de naam te noemen.

Na het uitkomen van Wilders’ film Fitna bijvoorbeeld, was de Nederlandse regering in zijn reactie vooral bezorgd over onze handelsbelangen. Opmerkelijk genoeg was VN-topman Ban Ki-moon veel harder in zijn oordeel. Hij zei dat „er geen rechtvaardiging was voor de hatespeech in de film” en dat het aanpakken van de film niet in strijd is met het beperken van de vrijheid van meningsuiting. In Nederland ging de politiek over tot de orde van de dag en het Openbaar Ministerie weigerde Wilders aanvankelijk zelfs te vervolgen. Gelukkig heeft het Hof later alsnog opdracht gegeven om Wilders te vervolgen voor „aanzetten tot haat en discriminatie”. En dat is terecht als je naar de standpunten van zijn partij kijkt.

De PVV wil de grenzen sluiten voor mensen van één bepaalde godsdienst en de gebedshuizen en scholen van alleen die bevolkingsgroep verbieden. Wilders zei in De Limburger dat hij de „moskeeën wil afbreken,” en in HP/De Tijd zei hij dat er „in Nederland best joodse en christelijke scholen mogen bestaan, maar geen islamitische scholen”. Pure discriminatie dus. Bovendien heeft Wilders eerder gezegd dat zijn utopie een Nederland zonder migranten is en dat hij het onacceptabel vindt als de Nederlandse steden in de toekomst in meerderheid uit niet-blanken bestaan. Wilders neemt het ook niet zo nauw met de democratie. De PVV-leider is het enige lid van zijn privépartij. Parlementariërs van de PVV worden niet gekozen door de partij, maar aangewezen door Wilders. De club komt achter gesloten deuren bij elkaar in bijeenkomsten waar niemand stemrecht heeft, ook eurolijsttrekker Barry Madlener niet. De belangrijkste definiërende kenmerken van een extreemrechtse partij - nationalistisch, anti-democratisch en racistisch - zijn dus bij de PVV aanwezig.

Ook koketteert de partij graag met geweld. De Kamerfractie wordt een „knokploeg” genoemd, Marokkaanse voetbalvandalen mogen in het been geschoten worden en volgens Wilders hoeft van rassenrellen „niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.”

De overwinning van de PVV bij de Europese verkiezingen met 17 procent van de stemmen is niet alleen een record voor Europa, maar ook in ons land zelf. Andere extreem-rechtse partijen kwamen eerder nooit verder dan rond de vijf procent van de stemmen..

De racistische standpunten van de Centrumdemocraten werden in de jaren tachtig en negentig in het publieke debat sterk bestreden waardoor de partij nooit meer dan een paar procent van de stemmen haalde. Na een veroordeling van lijsttrekker Janmaat wegens discriminatie in 1996 verdween de partij zelfs helemaal uit de Kamer. Een harde aanpak van de discriminerende standpunten van de PVV, zowel in het debat als via de rechter, zou ook nu de oplossing moeten zijn.

Maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. Het benoemen van racisme is sinds een aantal jaren het nieuwe taboe in Nederland. In een tijd dat alles gezegd moet kunnen worden en politici zelfs pleiten voor het recht op kwetsen, durft opvallend genoeg niemand de vreemdelingenhaat bij de naam te noemen. In Nederland lijkt het idee te leven dat racistische politici alleen in het buitenland bestaan. Moeiteloos veroordelen we Dewinter en Le Pen vanwege hun opvattingen, maar in ons land zou vreemdelingenhaat niet voorkomen. Buitenlandse onderzoeken bewijzen het tegendeel. In maart zei de Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa nog dat hij „serieuze zorgen had over de racistische en intolerante ontwikkelingen” in ons land. De Raad verbaasde zich er in een eerder rapport al over dat in Nederland de racistische standpunten van de PVV zo weinig worden tegengesproken door de andere politici. In eigen land deed de Anne Frank Stichting onderzoek naar de PVV en kwam tot de conclusie dat het een extreemrechtse partij is. Uit een rapport van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten werd duidelijk dat veel gemeenten last hebben van extreemrechtse jongeren. Meer dan van moslimextremisme. Toch blijven pers en politiek ontkennen dat er een probleem is in ons land met toenemend racisme. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan was Rita Verdonk die in de befaamde toespraak bij de lancering van haar beweging Trots op Nederland zei: „Er verschijnen steeds onderzoeken die ons van discriminatie beschuldigen. Nederlanders hebben het niet in zich om te discrimineren!”

VVD-leider Mark Rutte ging onlangs nog verder en probeerde zelfs om het aanzetten tot discrimineren en haat onder de vrijheid van meningsuiting te scharen. Gelukkig kwam er veel weerstand tegen zijn plannen toen bleek dat bijvoorbeeld de ontkenning van de holocaust en het aanzetten tot discriminatie van homo’s, ook geaccepteerd moest worden.

D66 is tot nu toe de enige partij in het parlement die Wilders consequent aanspreekt op zijn vreemdelingenhaat. Schoorvoetend begint GroenLinks dit voorbeeld te volgen. Maar ook andere partijen zouden de bestrijding van racisme niet langer uitsluitend over moeten laten aan de rechtbank en zich in het parlement en op straat weer duidelijk moeten laten horen tegen iedere vorm van discriminatie. Doodzwijgen van de PVV helpt niet. Het racisme van die partij benoemen en je daar ferm tegen uitspreken wel.
listige loetje
0
Hier nog meer rechts

Zweedse coalitie richting nipte meerderheid

Laatst gewijzigd: 19 september 2010 22:21

STOCKHOLM - De huidige centrumrechtste coalitie lijkt in Zweden af te stevenen op een nipte meerderheid in het parlement. Dat blijkt uit de eerste tellingen van stemmen, aldus de Zweedse staatsomroep SVT zondag.
AFP
Verkiezingen in Zweden


De Alliantie voor Zweden, de naam waaronder de vier coalitiepartijen samenwerken, lijkt 175 van de 349 zetels in het parlement bemachtigd te hebben.

De rechts-populistische Zweden-Democraten zouden goed zijn voor twintig zetels. Die partij heeft voor het eerst de kiesdrempel gehaald en krijgt daardoor een plekje in de Zweedse Riksdag.

De Rood-Groenen, een verbond van drie linkse oppositiepartijen waaronder de sociaal-democraten, kunnen volgens de telling rekenen op 154 zetels.

Het zou voor het eerst in een eeuw tijd zijn dat een centrumrechtse coalitie een tweede termijn krijgt.
© ANP

www.nu.nl/buitenland/2337118/zweedse-...
Jean
0
Tsja, we kunnen natuurlijk ook alles bij het oude laten en links lekker dit land uit laten verkopen tot er niets meer over is. Dan liever even wat stennis van Wilders die wel weer overwaait.
kck
0
[Modbreak IEX]: Gelieve op de inhoud van uw berichten te letten, bericht is bij dezen verwijderd.]
[verwijderd]
2
Nederland wordt wakker nu het nog kan! De PVV moet altijd uitgesloten worden. Het is volstrekt walgelijk dat er mogelijk een gedoogkabinet komt met deze fascistische partij.

Op 12 van de 25 punten komt het partijprogramma van de NSDAP overeen met dat van de PVV:

1: NSDAP: Wij eisen gelijke rechten voor het Duitse volk in zijn onderhandelingen met andere naties en de afschaffing van de vredesverdragen van Versailles en Saint-Germain.

PVV: Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug

Dit betreft de bevoegdheden en vetorechten die volgens de PVV zijn opgeslokt door de EU.


2: NSDAP: Alleen zij die tot de natie behoren kunnen staatsburgers worden. Alleen zij die van Duitsen bloede zijn, ongeacht hun geloof, kunnen tot de natie behoren. Joden kunnen derhalve geen deel uitmaken van de natie.

PVV: Nederlandse nationaliteit pas na tien jaar rechtmatig verblijf in Nederland, mits geen strafblad

De PVV is hierin milder dan de NSDAP, maar ik denk dat de PVV goed beseft dat niet alleen hen die van Nederlandse bloede zijn, tot de Nederlandse Nationaliteit kunnen rekenen.


3: NSDAP: Het recht om over de leiding en de wetten van de staat te beslissen is alleen aan staatsburgers voorbehouden. Wij eisen derhalve dat in alle officiële functies, van welke aard ook, zowel bij de rijksoverheid als in de deelstaten en de plaatselijke overheden, uitsluitend staatsburgers worden benoemd. Wij verzetten ons tegen de corrupte gewoonte van het parlement om ambtenaren slechts met het oog om partijbelangen te benoemen, zonder rekening te houden met karakter of bekwaamheden.

PVV: Geen stemrecht meer voor niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen. Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten,
gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken

4: NSDAP: Wij eisen dat de staat als haar voornaamste taak zal beschouwen de industrie te stimuleren en het levenspeil van de staatsburgers te verhogen. Als het niet mogelijk is de gehele bevolking van de staat te voeden, moeten buitenlanders (niet-staatsburgers) het rijk verlaten.

PVV: De arbeidsmigratie moet worden gestopt. Redenen: het verlies van banen (voornamelijk aan de onderkant van de arbeidsmarkt), nieuwe integratieproblematiek van de volgende golf
immigranten en de enorme kosten die dit voor de sociale zekerheid met zich meebrengt. Willen we deze problemen het hoofd bieden dan zullen we een aantal maatregelen moeten treffen.


De PVV geeft net als de NSDAP de "niet-staatsburgers" de schuld van het ongenoegen dat een "staatsburger" moet doormaken.


5: NSDAP: Alle immigratie van niet-Duitsers moet worden verhinderd. Wij eisen dat alle niet-Duitsers, die sinds 2 augustus 1914 in het land zijn gekomen, meteen gedwongen worden om het land te verlaten.

PVV: Volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen.


De PVV is hierin weliswaar mild en staat het toe om de mensen die er zijn te laten blijven, maar solidair zijn ze zeker niet.


6: NSDAP: Wij eisen op grote schaal uitbreiding van de ouderdomsvoorzieningen.

PVV: In vergelijking met gevangenen hebben ouderen, chronisch zieken en gehandicapten geen rechten in onze zorginstellingen. Dat is ons een doorn in het oog. Criminelen in gevangenissen hebben recht op vrijetijdsbesteding, op luchten, op tv, op roken op de kamer, gratis kleding en noem het maar op. De PVV wil dat ouderen en gehandicapten in zorginstellingen veel meer rechten krijgen en dat gevangenen juist rechten worden afgepakt.
....., geen verhoging van het eigen risico in de zorg en de AOW-leeftijd blijft op 65 jaar.


Beide zijn duidelijk voor uitbreiding ouderenvoorzieningen, niet iets vreemd, maar ze brengen het beide naar voren als een van hun speerpunten. Mogelijk omdat dit een populaire maatregel is die de NSDAP zeker stemmen heeft bezorgt en Wilders hoopt te bezorgen.


7: NSDAP: Wij eisen het scheppen en het in stand houden van een gezonde middenstand, de onmiddellijke overname door de staat van alle groothandelsondernemingen, het verhuren daarvan voor een laag bedrag aan kleinhandelaren en verder dat alle leveranciers aan de staat, de districten en de plaatselijke overheden met de uiterste consideratie zullen worden behandeld.

PVV: De Partij voor de Vrijheid zegt:
laat ondernemers ondernemen, geef ze vrijheid.
Dat begint met lagere belastingen voor burgers en een groot deel van de MKB'ers: De PVV wil het belastingtarief in de tweede schijf met 2 procentpunt verlagen, ook voor AOW’ers. Mensen
met een modaal inkomen gaan er dan 300 euro op vooruit. Meer geld in de zakken van de burgers betekent ook meer uitgeven bij onze ondernemers.

Ook hier lijkt PVV voor een grotere vrijheid van de ondernemende burger, het overnemen van grootbedrijven om aan de middenstand te verhuren benoemen ze niet, maar er wordt wel tegen de privatsering betoogt.

8: NSDAP: Wij eisen op onze nationale behoeften afgestemde landhervormingen.

PVV: Buitenlands beleid moet uitsluitend in dienst staan van het Nederlands belang


Kortweg, landsbelang gaat voor buitenlands belang.

9: NSDAP: Om iedere bekwame en ijverige Duitser in de gelegenheid te stellen hoger onderwijs te volgen en aldus carrière te maken, moet de staat een grondige hervorming van het nationale onderwijssysteem overwegen. Het leerplan in alle scholen moet worden aangepast aan de noden van het praktische leven. Staatsburgerkunde in dienst van de volksgemeenschap moet een verplicht lesvak worden op de scholen. Kinderen van arme ouders moeten onderwijs kunnen volgen op kosten van de staat.

PVV: De herbouw van het onderwijs begint bij de basis: de pedagogische academie. Juist daar moet vakinhoud weer centraal staan. Onze kinderen in het basisonderwijs hebben recht op
goed opgeleide onderwijzers. Dat geldt voor alle onderwijslagen. Op school kom je om hard te werken. Dus zeggen we gedag tegen de ‘alles-is-leuk’-cultuur. De onderwijzer wordt weer
gewoon aangesproken met ‘meester’ of ‘juf’. De Canon van Nederland wordt verplicht op de basisschool, het volkslied wordt geleerd en op elke school hangt onze vlag. Goede scholen zijn
veilige scholen. En vooral: handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart

Verbetering van het onderwijs lijkt weer zo'n populaire maatregel om kiezers te winnen. Het verplicht leren van het Canon van Nederland, het leren van het volkslied en het verplicht ophangen van een vlag lijkt me een subtiele stap naar Nationalisering en roept bij mij verbanden op met het communisme.

10: NSDAP: De staat moet het gezondheidspeil van de natie trachten te verhogen door moeders en kinderen te beschermen, kinderarbeid te verbieden, de lichamelijke prestatievermogens op te voeren door het wettelijk verplicht stellen van gymnastiek en sport en door uitgebreide steun aan verenigingen die zich inzetten voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd.


PVV: Meer aandacht voor sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs

[verwijderd]
1
11: NSDAP: Wij eisen wettelijke strijd tegen de bewuste politieke leugens en de verspreiding daarvan in de pers. Om de oprichting van een nationale Duitse pers te vergemakkelijken eisen wij:
a. dat alle uitgevers van dagbladen en hun assistenten die gebruik maken van de Duitse taal tot de Duitse natie moeten behoren;
b. dat speciale toestemming van de staat vereist is voor het laten verschijnen van niet-Duitse kranten. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs in de Duitse taal gedrukt te zijn;
c. dat niet-Duitsers wettelijk verboden wordt financieel deel te nemen in of invloed uit te oefenen op Duitse kranten. Als straf kan de uitgeverij worden gesloten en de niet-Duitse uitgever uit het land worden gezet. Het uitgeven van kranten die het nationaal welzijn niet bevorderen, moet worden verboden. Wij eisen gerechtelijke vervolging van alle stromingen in kunst en literatuur waarvan kan worden aangenomen dat zij ons leven als natie verstoren, en de onderdrukking van instellingen die zich verzetten tegen de hierboven genoemde eisen.

PVV: Geen subsidies meer voor islamitische media: Marokko.nl, Maroc.nl etc.
Geen folders of andere overheidscommunicatie in een taal anders dan Nederlands (of Fries)

Oftewel het opleggen van de persvrijheid, bij PVV voornamelijk taal, bij NSDAP ook landsbelang, staat bij beide partijen hoog in het vaandel.

12: NSDAP: Wij eisen vrijheid voor alle godsdienstige stromingen binnen de staat, voor zover ze deze niet in gevaar brengen en de morele gevoelens van het Duitse ras niet kwetsen. De partij als zodanig hangt het positieve christendom aan, maar bindt zich op geloofsgebied niet aan een bepaalde kerk. Ze bestrijdt de Joods-materialistische geest binnen ons en buiten ons, en is ervan overtuigd dat een langdurige genezing van ons volk enkel van binnenuit kan groeien uit het basisprincipe: het belang van de gemeenschap boven het eigenbelang.

PVV: En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de
Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als
dominante cultuur.
kck
4
listige loetje
0
quote:

AEX schreef:


Nederland wordt wakker nu het nog kan! De PVV moet altijd uitgesloten worden. Het is volstrekt walgelijk dat er mogelijk een gedoogkabinet komt met deze fascistische partij.

Op 12 van de 25 punten komt het partijprogramma van de NSDAP overeen met dat van de PVV:

1: NSDAP: Wij eisen gelijke rechten voor het Duitse volk in zijn onderhandelingen met andere naties en de afschaffing van de vredesverdragen van Versailles en Saint-Germain.

PVV: Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug

Dit betreft de bevoegdheden en vetorechten die volgens de PVV zijn opgeslokt door de EU.


2: NSDAP: Alleen zij die tot de natie behoren kunnen staatsburgers worden. Alleen zij die van Duitsen bloede zijn, ongeacht hun geloof, kunnen tot de natie behoren. Joden kunnen derhalve geen deel uitmaken van de natie.

PVV: Nederlandse nationaliteit pas na tien jaar rechtmatig verblijf in Nederland, mits geen strafblad

De PVV is hierin milder dan de NSDAP, maar ik denk dat de PVV goed beseft dat niet alleen hen die van Nederlandse bloede zijn, tot de Nederlandse Nationaliteit kunnen rekenen.


3: NSDAP: Het recht om over de leiding en de wetten van de staat te beslissen is alleen aan staatsburgers voorbehouden. Wij eisen derhalve dat in alle officiële functies, van welke aard ook, zowel bij de rijksoverheid als in de deelstaten en de plaatselijke overheden, uitsluitend staatsburgers worden benoemd. Wij verzetten ons tegen de corrupte gewoonte van het parlement om ambtenaren slechts met het oog om partijbelangen te benoemen, zonder rekening te houden met karakter of bekwaamheden.

PVV: Geen stemrecht meer voor niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen. Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten,
gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken

4: NSDAP: Wij eisen dat de staat als haar voornaamste taak zal beschouwen de industrie te stimuleren en het levenspeil van de staatsburgers te verhogen. Als het niet mogelijk is de gehele bevolking van de staat te voeden, moeten buitenlanders (niet-staatsburgers) het rijk verlaten.

PVV: De arbeidsmigratie moet worden gestopt. Redenen: het verlies van banen (voornamelijk aan de onderkant van de arbeidsmarkt), nieuwe integratieproblematiek van de volgende golf
immigranten en de enorme kosten die dit voor de sociale zekerheid met zich meebrengt. Willen we deze problemen het hoofd bieden dan zullen we een aantal maatregelen moeten treffen.


De PVV geeft net als de NSDAP de "niet-staatsburgers" de schuld van het ongenoegen dat een "staatsburger" moet doormaken.


5: NSDAP: Alle immigratie van niet-Duitsers moet worden verhinderd. Wij eisen dat alle niet-Duitsers, die sinds 2 augustus 1914 in het land zijn gekomen, meteen gedwongen worden om het land te verlaten.

PVV: Volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen.


De PVV is hierin weliswaar mild en staat het toe om de mensen die er zijn te laten blijven, maar solidair zijn ze zeker niet.


6: NSDAP: Wij eisen op grote schaal uitbreiding van de ouderdomsvoorzieningen.

PVV: In vergelijking met gevangenen hebben ouderen, chronisch zieken en gehandicapten geen rechten in onze zorginstellingen. Dat is ons een doorn in het oog. Criminelen in gevangenissen hebben recht op vrijetijdsbesteding, op luchten, op tv, op roken op de kamer, gratis kleding en noem het maar op. De PVV wil dat ouderen en gehandicapten in zorginstellingen veel meer rechten krijgen en dat gevangenen juist rechten worden afgepakt.
....., geen verhoging van het eigen risico in de zorg en de AOW-leeftijd blijft op 65 jaar.


Beide zijn duidelijk voor uitbreiding ouderenvoorzieningen, niet iets vreemd, maar ze brengen het beide naar voren als een van hun speerpunten. Mogelijk omdat dit een populaire maatregel is die de NSDAP zeker stemmen heeft bezorgt en Wilders hoopt te bezorgen.


7: NSDAP: Wij eisen het scheppen en het in stand houden van een gezonde middenstand, de onmiddellijke overname door de staat van alle groothandelsondernemingen, het verhuren daarvan voor een laag bedrag aan kleinhandelaren en verder dat alle leveranciers aan de staat, de districten en de plaatselijke overheden met de uiterste consideratie zullen worden behandeld.

PVV: De Partij voor de Vrijheid zegt:
laat ondernemers ondernemen, geef ze vrijheid.
Dat begint met lagere belastingen voor burgers en een groot deel van de MKB'ers: De PVV wil het belastingtarief in de tweede schijf met 2 procentpunt verlagen, ook voor AOW’ers. Mensen
met een modaal inkomen gaan er dan 300 euro op vooruit. Meer geld in de zakken van de burgers betekent ook meer uitgeven bij onze ondernemers.

Ook hier lijkt PVV voor een grotere vrijheid van de ondernemende burger, het overnemen van grootbedrijven om aan de middenstand te verhuren benoemen ze niet, maar er wordt wel tegen de privatsering betoogt.

8: NSDAP: Wij eisen op onze nationale behoeften afgestemde landhervormingen.

PVV: Buitenlands beleid moet uitsluitend in dienst staan van het Nederlands belang


Kortweg, landsbelang gaat voor buitenlands belang.

9: NSDAP: Om iedere bekwame en ijverige Duitser in de gelegenheid te stellen hoger onderwijs te volgen en aldus carrière te maken, moet de staat een grondige hervorming van het nationale onderwijssysteem overwegen. Het leerplan in alle scholen moet worden aangepast aan de noden van het praktische leven. Staatsburgerkunde in dienst van de volksgemeenschap moet een verplicht lesvak worden op de scholen. Kinderen van arme ouders moeten onderwijs kunnen volgen op kosten van de staat.

PVV: De herbouw van het onderwijs begint bij de basis: de pedagogische academie. Juist daar moet vakinhoud weer centraal staan. Onze kinderen in het basisonderwijs hebben recht op
goed opgeleide onderwijzers. Dat geldt voor alle onderwijslagen. Op school kom je om hard te werken. Dus zeggen we gedag tegen de ‘alles-is-leuk’-cultuur. De onderwijzer wordt weer
gewoon aangesproken met ‘meester’ of ‘juf’. De Canon van Nederland wordt verplicht op de basisschool, het volkslied wordt geleerd en op elke school hangt onze vlag. Goede scholen zijn
veilige scholen. En vooral: handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart

Verbetering van het onderwijs lijkt weer zo'n populaire maatregel om kiezers te winnen. Het verplicht leren van het Canon van Nederland, het leren van het volkslied en het verplicht ophangen van een vlag lijkt me een subtiele stap naar Nationalisering en roept bij mij verbanden op met het communisme.

10: NSDAP: De staat moet het gezondheidspeil van de natie trachten te verhogen door moeders en kinderen te beschermen, kinderarbeid te verbieden, de lichamelijke prestatievermogens op te voeren door het wettelijk verplicht stellen van gymnastiek en sport en door uitgebreide steun aan verenigingen die zich inzetten voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd.


PVV: Meer aandacht voor sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs
Plaats het maar hier

www.iex.nl/forum/forum.asp?forum=1943

Daar kan u genuanceerd respons krijgen.
Op uw protest!

succes
[verwijderd]
0
henk38
1
Wilders wil mensen die niet willen werken , en gehaaldelijk met justitie in aanraking komen terugsturen sturen naar het land van herkomst , wat in heel wat landen al de normaalste zaak van de wereld is.

Dat noemt Links deportaties zoals de duiters dat deden.

Wilders wil ook het dragen van een boerka verbieden , aangezien deze groep mensen nooit aan een baan komt en het de belasting betaler alleen maar geld kost.
Ook zal het voor de meeste vrouwen geen pretje zijn.

Links noemt dat , mensen op jagen.

In mijn ogen is al deze elende veroorzaakt door links.
En niet alleen in NL , dit zien we in heel europa , mensen zijn het zat dat ze zich moeten aanpassen aan mensen die uit andere landen komen.
Hoe harder links hitler hitler schreeuwd , des te meer aanhang krijgt Wilders.
[verwijderd]
1
Geert Wilders vervolgd voor discriminatie

(Novum) - Geert Wilders moet worden vervolgd voor discriminerende en haatzaaiende uitspraken. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof woensdag beslist. Het Openbaar Ministerie besloot eerder de PVV-leider niet te vervolgen. Het OM moet dat nu alsnog doen.


Volgens het hof zijn er voldoende aanwijzingen dat Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Het hof komt tot dat oordeel onder meer vanwege de samenhang van de uitspraken van Wilders en de manier waarop hij zijn mening presenteerde. Dat deed hij op een manier die volgens het hof eenzijdig, sterk generaliserend, radicaal, fel en veelvuldig herhaald is. Daardoor zou sprake zijn van haatzaaien.

Daarnaast zijn de uitspraken van Wilders volgens het hof voor moslims ook beledigend, omdat zij in hun religieuze waardigheid worden aangetast. Dat deed Wilders onder meer door een van de symbolen van het moslimgeloof, de koran, aan te tasten.

Wilders vergeleek de koran met het boek 'Mein Kampf'. Het hof is van mening dat sommige als beledigend ervaren opmerkingen niet onder het strafrecht vallen, maar in het maatschappelijke debat en in de politiek moeten worden tegengegaan. Voor de vergelijking met 'Mein Kampf' gaat dat echter niet op, stelt het hof, omdat dit dermate beledigend is voor moslims dat het van belang is Wilders te vervolgen.

Het hof vindt niet dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is met het besluit Wilders te vervolgen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt dat recht nadrukkelijk, maar volgens het hof kunnen de uitspraken ook in Europees verband niet door de beugel. Een vervolging tast Wilders zijn vrijheid van meningsuiting dan ook niet aan, mits een eventuele veroordeling proportioneel is.

Ten slotte is het hof van mening dat Nederland ermee gediend is als Wilders wordt vervolgd. Het haatzaaien in de democratische rechtsorde 'is dermate ernstig dat een algemeen belang aanwezig is om in het maatschappelijk debat een duidelijke grens te trekken'.


henk38
1
Vechten tegen Wilders heeft echt geen zin meer , dit probleem speelt zich in heel europa af.
En als europa niet ingrijpt en alleen maar naar hitler verwijst , zal de bom echt een keer barsten.
Kijk eens wat er gebeurd in Frankrijk , het is toch normaal dat frankrijk het zat is , als we alleen al de Nederlandse roma's nemen die wonen hier al zo lang en nog heeft maar 1 op de 400 roma's een baan en heeft 75% een strafblad en gaan de de meeste na hun 12e al niet meer naar school , hoe zal dat dan wel niet in frankrijk gaan.

En als spong zo'n held is . laat hij dan die haatzaaiende imams aanpakken , maar dat duurft hij niet , aangezien hij dan met 10 bodyguards over straat moet.

ScaredDuck
1
Ik wil niks zeggen hoor maar Hitler was eerder links dan rechts.

Nu vind ik je vergelijking wel accuraat want Wilders is ook veel meer links dan rechts. Waarom jullie per se nationalisme met rechts willen associëren is mij een raadsel.

Toen ik opgroeide was "rechts" nog de mensen die een realistische visie op de wereld hadden m.b.t. economisch beleid en "links" de sinterklaasvariant.

Extreem-rechts is wat mij betreft eerder de libertarische beweging dan Wilders. Maar goed, wat jullie willen.

[Modbreak IEX]: Aangepast.]
henk38
0
[Modbreak IEX]: Gelieve niet over elkaar te discussiëren, bericht is bij dezen verwijderd.]
henk38
1
In mijn ogen is wilders niet recht of links , dat maakt alleen de media er van.
In mijn ogen heeft hij alleen gelijk
ScaredDuck
0
quote:

henk38 schreef:


Veel plezier met achterlijk zijn verder.

Als je zo al begint wie is er dan achterlijk ?


Ik ben in een slechte bui en door dit topic wordt het alleen maar erger.

Verder was het niet aan jou gericht volgens mij ma ar ik vind het oprecht achterlijk dat men wilders uitmaakt voor extreemrechtse fascist. Dan heb je duidelijk het politiek kader niet begrepen.

Edit: En verder heeft hij wel meer gelijk dan de rest op veel vlakken dus daar zijn we het dan wel weer over eens. Maar vind ik tevens dat hij de stabiliteit van NL moedwillig ondermijnt en op internationale politiek niks zou voorstellen/er niks van snapt dus stem ik er niet op.
[verwijderd]
0
PVV is druk doende zich tot een democratische partij om te vormen, ik hoop dat het lukt.

[verwijderd]
0
quote:

Flatus Incarcerata schreef:


PVV is druk doende zich tot een democratische partij om te vormen, ik hoop dat het lukt.


De PVV is en blijft een fascistische partij, democratisch of niet.
96 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 539,38 -3,68%
EUR/USD 1,1032 +0,27%
Germany30^ 11.900,90 -3,77%
Gold spot 1.585,76 -3,61%
LDN100-24h 6.742,40 +2,63%
NY-Nasdaq Composite 8.566,48 -4,61%
US30# 25.703,37 -0,25%

Stijgers

Flow T...
+2,26%
AMG
+0,96%
Basic-Fit
-0,16%
Volker...
-0,23%
Van La...
-0,43%

Dalers

ICT Group
-14,18%
VIVORY...
-8,38%
WDP
-7,32%
ALTICE...
-7,04%
Fugro
-6,60%