Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Jos Koets - Renteaftrek en huizenprijzen

27 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Eurofielius 7 mei 2010 12:15
  Het hele hypotheekrenteaftrek-verhaal is een verdelingsvraagstuk.
  Je kan door de aftrek af te schaffen de uitgaven van de overheid anders verdelen. Bijvoorbeeld al die uitgaven ten goede laten komen aan alle Nederlanders in plaats van grotendeels aan een kleine groep vilabezitters.

  Hoe ziet het plaatje er uit als je na afschaffing van de aftrek generiek de inkomstenbelasting verlaagt? Mensen met lagere inkomens krijgen dan meer te besteden, wat goed is voor de nu wat goedkopere of middeklasse huizen, die met hogere inkomens en dure huizen zijn slechter af.

  Het geld kan ook nuttig besteed worden aan investeringen, die weer goed zijn voor bedrijven, wat weer goed is voor werkgelegenheid etc.

  Nu vinden sommige partijen dat afschaffen van de aftrek schadelijk is voor de economie, maar ze gaan wel op allerlei andere zaken bezuinigen, alsof dat niet schadelijk is.
 2. oeloe 7 mei 2010 12:58
  Vanuit de collegebanken:
  Prof.dr. J.N. Bouwman en mr. J.L. bij de Leij: ‘Het huidige stelsel met hypotheekrenteaftrek is een gedrocht’
  Datum: 14 april 2010

  Het rommelt in de Haagse politiek. En dus wordt de discussie over de hypotheekrenteaftrek weer volop gevoerd. Partijen als PVV, VVD en CDA willen dat de huidige fiscale behandeling van een eigen huis in stand wordt gehouden. Linkse partijen willen het stelsel aanpassen en in sommige gevallen zelfs helemaal afschaffen. Jan Bouwman, hoogleraar belastingrecht, en Jan bij de Leij, docent belastingrecht, verbazen zich er over dat bij het politieke standpunt zo weinig aandacht is voor fiscaal juridische normen. Maar dat er iets gaat veranderen, is volgens hen zeker.

  De fiscale regelingen rond het eigen-huis-bezit zo laten als het is, is volgens Bouwman geen optie. ‘Zeker op de langere termijn wordt de hypotheekrenteaftrek problematisch, omdat het teveel beslag legt op overheidsmiddelen. In het huidige systeem valt de eigen woning voor de belasting in box één. In diezelfde box hebben eigenaren ook recht op hypotheekrenteaftrek. Een optie voor de lange termijn is de rente aftrekbaar te maken tegen een vast percentage, zeg dertig of veertig procent. In dat geval wordt het voordeel van de renteaftrek voor hogere en lagere inkomens gelijk en treedt er minder belastingderving op voor de overheid.’

  Gedrocht

  Een andere optie is het beperken van de duur van de hypotheekrenteaftrek, meent Bouwman. ‘Nu is aftrek dertig jaar lang mogelijk. Als je dat terugbrengt naar 25 jaar scheelt dat ook aanzienlijk.’ Bij de Leij vindt het huidige stelsel een gedrocht. ‘Die eigen woning hoort helemaal niet in box één thuis. Toen de inkomstenbelasting werd ingevoerd, is de hypotheekrenteaftrek uit alle macht in het stelsel ingepast. Normaal gesproken vind je in box één alleen inkomsten uit activiteiten. Een eigen woning hoort thuis in box drie.’

  Alleen als schuld

  Bij de Leij ziet dan ook het meest in een oplossing waarbij in box drie wel de schuld, maar niet de eigen woning zelf wordt opgenomen. ‘Mijns inziens is dit goed te verdedigen. Een caravan of auto wordt hier tenslotte ook niet als bezitting opgegeven, maar als je er een lening voor afsluit kun je deze wel als schuld opvoeren, waardoor je in principe recht hebt op vier procent renteaftrek.’

  Tijdig aangeven
  Wat de politieke uitkomst ook zal zijn in deze discussie, het is belangrijk om voldoende tijd te nemen voor de invoering van de nieuwe maatregelen. Bij de Leij: ‘Het is goed dat er nu over wordt nagedacht, maar met de huidige crisis op de huizenmarkt kun je zo’n regeling nog niet invoeren. Dan zou je de crisis versterken.’ Een ander belangrijk punt is dat tijdig wordt aangegeven wanneer de nieuwe regeling van kracht zal worden. ‘Als mensen niet weten waar ze aan toe zijn, dan worden ze voorzichtig met een stagnering van de markt tot gevolg. Een nieuw stelsel invoeren kan pas in tijden van opgaande conjunctuur.’

  Stagnatie woningmarkt

  Ook Bouwman ziet gevaar in stagnatie van de woningmarkt. De opbrengst van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zou volgens hem idealiter dan ook gebruikt moeten worden om de overdrachtsbelasting naar beneden te brengen of zelfs af te schaffen. ‘Dat zorgt voor een grotere doorstroom op de woningmarkt. En dat is weer goed voor de economie.’

  Overgangsperiode
  Voor een geleidelijke overgang is het onvermijdelijk om het oude en het nieuwe systeem een aantal jaar naast elkaar te laten lopen. Bij de Leij denkt daarbij aan een overgangsperiode van zo’n dertig jaar. Bouwman ziet meer in een overgangsperiode van tien jaar. ‘Je wilt toch een bepaalde gedragsverandering bewerkstelligen. Je wilt dat mensen daadwerkelijk aflossen als ze geld lenen voor een huis. En niet zoals nu soms het geval is alleen maar rente betalen om belastingaftrek te krijgen.’

  Dalende huizenprijzen

  De klappen zijn vooral te verwachten bij mensen die de afgelopen vijf jaar een huis hebben gekocht, denkt Bouwman. ‘Het is de vraag of zij nog aan hun verplichtingen kunnen voldoen als de huizenprijzen inderdaad zo drastisch dalen als voorspeld bij beperking van de hypotheekrenteaftrek. Zij zien zij hun woning minder waard worden, terwijl ze tegelijkertijd hogere kosten hebben, omdat ze minder kunnen aftrekken’.

  Starters

  Voor starters zitten er twee kanten aan de medaille, verwacht Bouwman. ‘Als hypotheekrenteaftrek niet meer mogelijk is, zullen starters minder geneigd zijn zich op de huizenmarkt te begeven, omdat ze het niet kunnen opbrengen. Aan de andere kant is het goed mogelijk dat de huizenprijzen drastisch naar beneden gaan. Er worden percentages genoemd van wel vijftien procent. Daarmee wordt de drempel om te kopen juist weer lager.’

  Curriculum Vitae
  Prof. dr. J.N. Bouwman (Winsum, 1959) studeerde fiscale economie aan de RUG. Hij werkt als hoogleraar belastingrecht aan de juridische faculteit van de RUG.

  Mr. J.L. bij de Leij (Stiens, 1955) studeerde belastingrecht aan de RUG en werkt als docent belastingrecht aan de RUG.

  Noot voor de pers
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bouwman of J.L. bij de Leij .

  Reageren op deze opninie? Dat kan op Kennisdebat!
 3. [verwijderd] 7 mei 2010 15:08
  Dalende huizenprijzen door schrappen HRA lijkt mij heel gezond. Er zit dan veel minder lucht in de huizenprijzen en de kans dat een huis 'onder water' komt te staan wordt daarmee ook veel kleiner.

  Verder lees ik nooit iets over het risico van het - wellicht tijdelijk - wegvallen van inkomsten, of het zodanig terugvallen van inkomsten dat je in lagere IB schijven terecht komt. Dan neemt niet alleen je inkomen af, maar neemt je netto huislast toe!

  Beter een lagere huizenprijs met een hogere netto rente dan andersom, voor alle betrokkenen minder risico. Maar voor de procenten-mensen natuurlijk wel minder inkomsten.
 4. janalbert 7 mei 2010 15:08
  Hypotheekrente-aftrek stimuleert verhuizen, koop- en verkoop, verbouwen. Niet alleen de banken, makelaars en notarissen maar ook verhuizers, verbouwers, schilders, keukenboeren architecten, woninginrichters enz zien daar mer handel van. en hun toeleveranciers.

  In de jaren negentig zagen we een economische opleving in Nederland juist vanwege die aftrekbare rente. Een steen wegtrekken uit dat hele economische gebouw is onverantwoordelijk.

  En dan wordt een professor hieronder aangehaald. Die roept vrolijk dat het een gedrocht is en maar moet worden afgeschaft. Om dan te opperen dat dan de overdrachtsbelasting ook moet worden afgeschafd omdat het goed is voor de economie. Kijk dat laatste is wel waar. Maar als je eerst een enorm effect te weeg wilt brengen zonder je over de gevolgen uit te laten (want overhevelen naar box 3 staat gelijk een afschaffen) en je geeft dan een fooitje terug "want dat is goed voor de economie" ... dan zakt toch de broek af?

  Nog zo'n drogredenering van deze geleerden: als de huizenprijzen zakken wordt het aantrekkelijker voor starters??? Zoals uit Jos z'n betoog blijkt is de waardevermindering normaal gesproken recht-evenredig aan de lastenverzwaring. In andere woorden: je krijgt nog net zoveel vierkante kilo huis voor dezelfde hoeveelheid netto euro's. Dus dan si de betere kans er alleen voor starters met meer dan gemiddeld eigen geld; is dat de bedoeling? Het is toch niet voor niets dat jarenlang de aftrek verdedigd is omdat dat het eigenwoningbezit stimuleerde? En dat heeft gewerkt: dat is gegroeid van minder dan 30% naar boven de 60% (uiteraard in combinatie met andere stimuleringsmaatregelen).

  Stel dat Jos gelijk heeft, en dat prijzen met een derde dalen. Dan zitten opeens zo'n miljoen (!) Nederlanders met een hypotheek die veel hoger is dan de waarde van hun huis. En anderen zien hun opgebouwd vermogen opeens in ernstige mate vervliegen omdat hun vadertje Staat wat wilde gaan bezuinigen. De drama-verhalen zullen niet aflatend in onze talrijke TV-shows te zien zijn, waardoor het kopen van een huis langdurig impopuliar is.
  Woningcorporaties verkopen nu vaak huurwoningen om met de opbrengst nieuwe huurwoningen te bouwen. Ondanks de dan toenemende vraag naar huurwoningen zullen deze corporaties die verkoopwinsten voorlopig niet meer maken. De stagantie op de huurwoningenmarkt is daarmee dubbel groot.
  En zo is er heel veel te analyseren, want de gevolgen zijn heel verstrekkend. Je kunt niet zo maar eens wat populistisch roepen.
 5. hans42nl 7 mei 2010 19:57
  Hypotheekrente aftrek is door grote groepen NLérs gebruikt om er ruim van te kunnen leven. Een huisje bouwen van 4 miljoen, een eigen hypotheek van een eigen bv'tje met een dikke rente , lekker veel rente aftrekken en allemaal betalen we mee aan zulk soort onzin.
  Hypotheek rente aftrek zou er moeten zijn om mensen te stimuleren een huis te kopen. Dus gewoon bv tot een max van 10 keer het modale inkomen. Het is belachelijk dat kapitale villa's worden gekocht met hypotheek rente aftrek.
  En na het eerste jaar reductie in de aftrek. Volgens een lineaire regeling ( - 3 1/3% van de hoofsom per jaar) of volgens een annuiteiten methode. Maar ja , is er enige partij die alleen bewust de koop van een redelijk huis wenst te stimuleren?

 6. [verwijderd] 7 mei 2010 22:12
  quote:

  oeloe schreef:


  Vanuit de collegebanken:
  Prof.dr. J.N. Bouwman en mr. J.L. bij de Leij: ‘Het huidige stelsel met hypotheekrenteaftrek is een gedrocht’
  Datum: 14 april 2010

  Het rommelt in de Haagse politiek. En dus wordt de discussie over de hypotheekrenteaftrek weer volop gevoerd. Partijen als PVV, VVD en CDA willen dat de huidige fiscale behandeling van een eigen huis in stand wordt gehouden. Linkse partijen willen het stelsel aanpassen en in sommige gevallen zelfs helemaal afschaffen. Jan Bouwman, hoogleraar belastingrecht, en Jan bij de Leij, docent belastingrecht, verbazen zich er over dat bij het politieke standpunt zo weinig aandacht is voor fiscaal juridische normen. Maar dat er iets gaat veranderen, is volgens hen zeker.

  De fiscale regelingen rond het eigen-huis-bezit zo laten als het is, is volgens Bouwman geen optie. ‘Zeker op de langere termijn wordt de hypotheekrenteaftrek problematisch, omdat het teveel beslag legt op overheidsmiddelen. In het huidige systeem valt de eigen woning voor de belasting in box één. In diezelfde box hebben eigenaren ook recht op hypotheekrenteaftrek. Een optie voor de lange termijn is de rente aftrekbaar te maken tegen een vast percentage, zeg dertig of veertig procent. In dat geval wordt het voordeel van de renteaftrek voor hogere en lagere inkomens gelijk en treedt er minder belastingderving op voor de overheid.’

  Gedrocht

  Een andere optie is het beperken van de duur van de hypotheekrenteaftrek, meent Bouwman. ‘Nu is aftrek dertig jaar lang mogelijk. Als je dat terugbrengt naar 25 jaar scheelt dat ook aanzienlijk.’ Bij de Leij vindt het huidige stelsel een gedrocht. ‘Die eigen woning hoort helemaal niet in box één thuis. Toen de inkomstenbelasting werd ingevoerd, is de hypotheekrenteaftrek uit alle macht in het stelsel ingepast. Normaal gesproken vind je in box één alleen inkomsten uit activiteiten. Een eigen woning hoort thuis in box drie.’

  Alleen als schuld

  Bij de Leij ziet dan ook het meest in een oplossing waarbij in box drie wel de schuld, maar niet de eigen woning zelf wordt opgenomen. ‘Mijns inziens is dit goed te verdedigen. Een caravan of auto wordt hier tenslotte ook niet als bezitting opgegeven, maar als je er een lening voor afsluit kun je deze wel als schuld opvoeren, waardoor je in principe recht hebt op vier procent renteaftrek.’

  Tijdig aangeven
  Wat de politieke uitkomst ook zal zijn in deze discussie, het is belangrijk om voldoende tijd te nemen voor de invoering van de nieuwe maatregelen. Bij de Leij: ‘Het is goed dat er nu over wordt nagedacht, maar met de huidige crisis op de huizenmarkt kun je zo’n regeling nog niet invoeren. Dan zou je de crisis versterken.’ Een ander belangrijk punt is dat tijdig wordt aangegeven wanneer de nieuwe regeling van kracht zal worden. ‘Als mensen niet weten waar ze aan toe zijn, dan worden ze voorzichtig met een stagnering van de markt tot gevolg. Een nieuw stelsel invoeren kan pas in tijden van opgaande conjunctuur.’

  Stagnatie woningmarkt

  Ook Bouwman ziet gevaar in stagnatie van de woningmarkt. De opbrengst van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zou volgens hem idealiter dan ook gebruikt moeten worden om de overdrachtsbelasting naar beneden te brengen of zelfs af te schaffen. ‘Dat zorgt voor een grotere doorstroom op de woningmarkt. En dat is weer goed voor de economie.’

  Overgangsperiode
  Voor een geleidelijke overgang is het onvermijdelijk om het oude en het nieuwe systeem een aantal jaar naast elkaar te laten lopen. Bij de Leij denkt daarbij aan een overgangsperiode van zo’n dertig jaar. Bouwman ziet meer in een overgangsperiode van tien jaar. ‘Je wilt toch een bepaalde gedragsverandering bewerkstelligen. Je wilt dat mensen daadwerkelijk aflossen als ze geld lenen voor een huis. En niet zoals nu soms het geval is alleen maar rente betalen om belastingaftrek te krijgen.’

  Dalende huizenprijzen

  De klappen zijn vooral te verwachten bij mensen die de afgelopen vijf jaar een huis hebben gekocht, denkt Bouwman. ‘Het is de vraag of zij nog aan hun verplichtingen kunnen voldoen als de huizenprijzen inderdaad zo drastisch dalen als voorspeld bij beperking van de hypotheekrenteaftrek. Zij zien zij hun woning minder waard worden, terwijl ze tegelijkertijd hogere kosten hebben, omdat ze minder kunnen aftrekken’.

  Starters

  Voor starters zitten er twee kanten aan de medaille, verwacht Bouwman. ‘Als hypotheekrenteaftrek niet meer mogelijk is, zullen starters minder geneigd zijn zich op de huizenmarkt te begeven, omdat ze het niet kunnen opbrengen. Aan de andere kant is het goed mogelijk dat de huizenprijzen drastisch naar beneden gaan. Er worden percentages genoemd van wel vijftien procent. Daarmee wordt de drempel om te kopen juist weer lager.’

  Curriculum Vitae
  Prof. dr. J.N. Bouwman (Winsum, 1959) studeerde fiscale economie aan de RUG. Hij werkt als hoogleraar belastingrecht aan de juridische faculteit van de RUG.

  Mr. J.L. bij de Leij (Stiens, 1955) studeerde belastingrecht aan de RUG en werkt als docent belastingrecht aan de RUG.

  Noot voor de pers
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bouwman of J.L. bij de Leij .

  Reageren op deze opninie? Dat kan op Kennisdebat!  Gelukkig dat het maar een mening is van Bouwman en Geitenbrij...
 7. forum rang 5 Japio_ 7 mei 2010 23:07
  Jos,

  Hierbij wat aanpassingen aan jouw m.i. onvolledige berekening.

  Uitgangspunt is waardedaling van 65.000,-- op een huis van 200.000,--

  Hierbij bereken je onterecht financiering voor 18.000 overdrachtsbelasting, de overdrachtsbelasting vervalt immers.
  Blijft er eff. 59.000,-- over.

  Overdrachtsbelasting tgv 12.000,-- valt volledig -als kosten- af en blijven dus in de portemonee, hou je 47.000,-- aan tekort over.

  Neem vervolgens een verstandig mens die wat eigen vermogen inbrengt, stel dit e.v. op 50.000,-- (25% van 65.000,-- maakt 16.250,--) rest er nog 30.750 en heb de de ovl dekking louter omwille van financiering van het huis niet meer nodig, scheelt 250 per jaar/ 7500,-- over 30 jaar, rest er nog 23.250,--.

  Door het vereenvoudigen van de belastingaangifte kan ik zelf weer aangifte doen, scheelt me nog eens 250 per jaar, blijft er nog 15.750,-- verschil over.

  Ik heb geen hypotheek advies nodig, alles is immers transparant, scheelt me nog eens 750,-- aan provisie en advieskosten, dat maakt 15.000,--

  De afgenomen woningwaarde heeft tot gevolg dat ik flink minder WOZ ga betalen en dat de verzekeringspremie op basis van gedaalde woningwaarde omlaag gaat, welliswaar een klein bedrag per jaar, maar x 30 weer een aanzienlijk bedrag...

  De gevolgen van het afschaffen van de huursubsidie zijn eveneens niet in jouw berekening meegenomen, ik denk dat het belastingpercentage na afschaffen van deze gedrochten zo maar van 42 zo maar terug kan naar 37..., hiermee kan ik het laatste restje van 15.000 negatief gelijk omzetten naar een positief saldo....

  Door het afschaffen van de hypotheekrente aftrek zal de waarde van mijn woning toe gaan nemen!!!!!

  VANDAAG NOG AFSCHAFFEN DUS!!!!!!
 8. Jos Koets 8 mei 2010 10:42
  Beste Japio,

  Ik zie niet in waarom mijn berekeningen onvolledig zijn. Uitgangpunt is 200.000 euro. Dit wordt 218.000 euro (incl. 18.000 kosten koper). In dit bedrag zit ook 6% overdrachtsbelasting.

  Dezelfde maandlasten zie je terug bij een aankoopprijs van 135.000 euro. De kosten koper zijn dan 12.000 euro (dus niet 18.000 euro zoals jij beweert). Totale hypotheek wordt dan 147.000 euro.

  Gr. Jos
 9. xblue 8 mei 2010 10:58
  Afgenomen WOZ waarde leuk maar de belasting blijft het zelfde want de bedragen per eenheid worden gewoon aangepast. Overigens gaat men geheel voorbij aan het feit dat de overgrote meerderheid van de huizen bezitters de belastingaftrek broodnodig hebben om rond te komen.Bovendien heeft de rente aftrek betrekking op nog meer zaken zoals b.v inkomensafhankelijke regelingen (Zorg).Veel verkopers zullen op zoek gaan naar een huurwoning die er niet is. Dus huisvestingsproblemen. Gemeenten bouwen nu sociale huurwoningen van de hoge grondprijs die de koper van een huis nu betaald.! Een steen wegtrekken uit dit wankele gebouw zal het hele gebouw doen instorten. Overigens is een daling van 30% veel te laag ingeschat, zelfs in de jaren '77 en '78 was de daling groter zonder dat er aan de hypotheek aftrek werd gerommeld. Mijn huis daalde toen van HFL 190,000 naar 115.000 om pas in 1995 weer terug te zijn op HFL 205.000.
 10. forum rang 5 Japio_ 8 mei 2010 12:47
  quote:

  jkoets schreef:


  Beste Japio,

  Ik zie niet in waarom mijn berekeningen onvolledig zijn. Uitgangpunt is 200.000 euro. Dit wordt 218.000 euro (incl. 18.000 kosten koper). In dit bedrag zit ook 6% overdrachtsbelasting.

  Dezelfde maandlasten zie je terug bij een aankoopprijs van 135.000 euro. De kosten koper zijn dan 12.000 euro (dus niet 18.000 euro zoals jij beweert). Totale hypotheek wordt dan 147.000 euro.

  Gr. Jos


  Jos,

  Bij de berekening, ik hoop dat je begrijpt dat je dit met een flinke korrel zout moet nemen, heb ik gerekend met de 12.000 (er staat overdrachtsbelasing waar kosten koper beter op zijn plaats was geweest), daar valt niets op af te dingen.
  25% waardedaling klinkt al weer heel anders...


  Hierbij nog een paar zaken,

  Bij de koop van een huis, hang je aan dat huis een waarde, ik zie niet in waarom die waarde per sé over de looptijd moet stijgen (het niet juist een woning te bestempelen als risicoloze investering), stijgen is mooi meegenomen maar hoort geen doelstelling te zijn.

  Als er morgen een inovatieve bouwvorm wordt ingevoerd die de bouwkosten van een woning met 50% verlagen, zal dit net zo goed flinke gevolgen hebben voor de waarde van de bestaande woningvoorraad.

  De diverse ´adviseurs´ hebben mij destijds hypotheekvormen geprobeerd aan te smeren, waarbij de verliezen -bij gedwongen verkoop- nu meer dan 50% zouden bedragen.
  Deze hypotheekvormen bestaan bij de gratie van de hypotheekrente aftrek.

  Ik blijf bij mijn standpunt om de hypotheekrente aftrek volledig af te schaffen, eventueel met een 15 jaars overgangstermijn waarbij allereerst de maximale aftrek mogelijkheid terug wordt gebracht tot 80% van de woz waarde.
  Het voorstel om eerst de hypotheken boven het miljoen aan te pakken is geen juiste insteek om dit op te pakken.
 11. forum rang 5 Japio_ 8 mei 2010 12:55
  quote:

  xblue schreef:


  Afgenomen WOZ waarde leuk maar de belasting blijft het zelfde want de bedragen per eenheid worden gewoon aangepast. Overigens gaat men geheel voorbij aan het feit dat de overgrote meerderheid van de huizen bezitters de belastingaftrek broodnodig hebben om rond te komen.Bovendien heeft de rente aftrek betrekking op nog meer zaken zoals b.v inkomensafhankelijke regelingen (Zorg).Veel verkopers zullen op zoek gaan naar een huurwoning die er niet is. Dus huisvestingsproblemen. Gemeenten bouwen nu sociale huurwoningen van de hoge grondprijs die de koper van een huis nu betaald.! Een steen wegtrekken uit dit wankele gebouw zal het hele gebouw doen instorten. Overigens is een daling van 30% veel te laag ingeschat, zelfs in de jaren '77 en '78 was de daling groter zonder dat er aan de hypotheek aftrek werd gerommeld. Mijn huis daalde toen van HFL 190,000 naar 115.000 om pas in 1995 weer terug te zijn op HFL 205.000.


  Trek dit dan nog even verder door... in 2001 was de waarde van dat zelfde huis fl 350.000,-- en in 2007 € 269.000
  Op zichzelf geen enkel probleem dat de woningwaarde (lees wat de gek ervoor geeft) variabel is, maar wel als je de ´overwaarde´ op dat moment hebt gebruikt voor een nieuwe keuken, een boot, nieuwe auto en ga maar door.
 12. Paulus29 8 mei 2010 13:41
  quote:

  japio,o schreef:


  Jos,

  Hierbij wat aanpassingen aan jouw m.i. onvolledige berekening.

  Uitgangspunt is waardedaling van 65.000,-- op een huis van 200.000,--

  Hierbij bereken je onterecht financiering voor 18.000 overdrachtsbelasting, de overdrachtsbelasting vervalt immers.
  Blijft er eff. 59.000,-- over.

  Overdrachtsbelasting tgv 12.000,-- valt volledig -als kosten- af en blijven dus in de portemonee, hou je 47.000,-- aan tekort over.

  Neem vervolgens een verstandig mens die wat eigen vermogen inbrengt, stel dit e.v. op 50.000,-- (25% van 65.000,-- maakt 16.250,--) rest er nog 30.750 en heb de de ovl dekking louter omwille van financiering van het huis niet meer nodig, scheelt 250 per jaar/ 7500,-- over 30 jaar, rest er nog 23.250,--.

  Door het vereenvoudigen van de belastingaangifte kan ik zelf weer aangifte doen, scheelt me nog eens 250 per jaar, blijft er nog 15.750,-- verschil over.

  Ik heb geen hypotheek advies nodig, alles is immers transparant, scheelt me nog eens 750,-- aan provisie en advieskosten, dat maakt 15.000,--

  De afgenomen woningwaarde heeft tot gevolg dat ik flink minder WOZ ga betalen en dat de verzekeringspremie op basis van gedaalde woningwaarde omlaag gaat, welliswaar een klein bedrag per jaar, maar x 30 weer een aanzienlijk bedrag...

  De gevolgen van het afschaffen van de huursubsidie zijn eveneens niet in jouw berekening meegenomen, ik denk dat het belastingpercentage na afschaffen van deze gedrochten zo maar van 42 zo maar terug kan naar 37..., hiermee kan ik het laatste restje van 15.000 negatief gelijk omzetten naar een positief saldo....

  Door het afschaffen van de hypotheekrente aftrek zal de waarde van mijn woning toe gaan nemen!!!!!

  VANDAAG NOG AFSCHAFFEN DUS!!!!!!  En wat te doen met de mensen die de afgelopen jaren een fijn huis hebben gekocht incl. overdrachtsbelasting?

  Fijn de schuldsanering in?
 13. forum rang 5 Japio_ 8 mei 2010 17:48
  quote:

  Paulus29 schreef:
  En wat te doen met de mensen die de afgelopen jaren een fijn huis hebben gekocht incl. overdrachtsbelasting?

  Fijn de schuldsanering in?


  Zelfde als met de btw op de boterhammetjes die je iedere dag eet.
  Probleem zit hem niet in het betalen van de overdrachtsbelasting die ben je zowiezo toch kwijt, maar in het financieren daarvan.
 14. bert pit 8 mei 2010 18:09
  De hypotheekrente aftrek is nooit bedoeld geweest als stimulering voor eigen woningbezit. Maar het was een bijkomend voordeel ervan. Dat voordeel is door diverse belanghebbenden zoals overheid en banken enorm uitvergroot.

  Huizenbezitters hebben lang het alleen het voordeel ervan gezien. Maar als je het systeem opnieuw zou moeten ontwerpen zou je het anders doen. Afbouwen dus die aftrek.
 15. forum rang 5 Japio_ 8 mei 2010 18:13
  Mari, in de overtreffende trap, jouw opmerking is nog dommer dan deze mensen bij elkaar.

  Wellicht ga jij ervan uit dat de huizenprijzen zullen dalen?, als je al een huis hebt daalt de waarde hiervan net zo goed.
  Wat een dilemma moet dat voor jou zijn als je een auto wilt kopen, als je nog een jaartje wacht is ie ineens weer een stuk goedkoper, nog maar een jaartje fietsen dus...


  Als je graag ergens wilt wonen en er komt een gelegenheid daar een woning te kopen, dan doe je dat, 90% van ons koopt een huis om een dak boven het hoofd te hebben.
 16. wieweet 8 mei 2010 18:52
  japio,0

  Ook zonder die aftrek was de woningmarkt al met een daling bezig. Deze trend is al een aantal jaar bezig.
  Een beetje zelf denkend vermogen had elke koper moeten hebben. Dat zij het niet inzagen is pure eigenschuld en gaan ze maar een baantje erbij zoeken als ze de rekeningen niet meer kunnen betalen.
  oja zij wilde de boot toch niet missen!!!


  vrgr
27 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 773,71 -1,90%
EUR/USD 1,1683 -0,13%
Germany40^ 15.237,90 -2,16%
Gold spot 1.737,44 -0,73%
LONDEN-FTSE 100 7.028,10 -0,50%
NY-Nasdaq Composite 14.969,97 -0,52%

Stijgers

Flow T...
+2,23%
Van La...
+1,92%
Royal ...
+1,64%
Philip...
+1,49%
Ajax
+1,30%

Dalers

ASML
-7,21%
Alfen ...
-5,58%
ADYEN NV
-5,43%
BESI
-5,06%
Euroco...
-4,68%

Nieuws Forum Meer»

(4)

jonas op 4 sep 2021 00:08
(3)

jorisvanderveen op 27 aug 2021 18:27
(31)

Dikke Durk op 20 aug 2021 19:41
(56)

jorisvanderveen op 6 aug 2021 17:22
(21)

Tenno op 5 aug 2021 20:49

Column Forum Meer»

(155)

Doptieman op 28 sep 2021 18:53
(3)

Hoe kan ik me afmelden ? op 28 sep 2021 18:50
(2)

wiegveld op 28 sep 2021 18:00
(2)

- MVP - op 28 sep 2021 17:47
(1)

TA=verlies op 28 sep 2021 17:43

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links