Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Alle overige vastgoed nieuwtjes.

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
300 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
DeZwarteRidder
0
Streep door miljoenenboetes huizenhandelaren

Gepubliceerd: 03 juli 2017 11:24 Laatste update: 03 juli 2017 11:45

Een groep huizenhandelaren ontkomt aan een boete voor kartelvorming bij het opkopen van huizen in executieveilingen.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) had de handelaren boetes opgelegd variërend van 1.000 euro tot 383.000 euro voor het samenwerken bij de veilingen. In totaal kregen alle handelaren zo'n 6 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Maar volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kan de ACM niet bewijzen dat bij alle ongeveer 2.400 huizenveilingen sprake was van een kartel. Dit heeft het CBb maandag geoordeeld.

Volgens de toezichthouder hebben de veilinghandelaren deelgenomen aan een "enkele voortdurende overtreding" van het kartelverbod. Hiervoor moet bewezen worden dat de handelaren bij alle veilingen illegaal verdrag vertoonden.
Prijs

Huizenopkopers werkten in de veilingen samen door in de eerste fase, de zogeheten inzetfase, de prijs zo laag mogelijk te houden. Vervolgens werd in het volgende stadium, de afmijnfase, een veiling bij afslag gehouden met als minimumprijs het niveau dat in de inzetfase bepaald werd.

Als een lid van een samenwerkende groep een pand in handen kreeg, werd er tussen de handelaren onderling nog een 'naveiling' gehouden. De hiermee gegenereerde winst werd onder de groepsleden verdeeld.

Volgens het CBb heeft de ACM niet bewezen dat het samenwerken in de eerste fase er ook voor zorgde dat er sprake was van collusie in de tweede fase.

Het CBb schrapt de boetes en geeft ACM geen tweede kans voor bewijslevering. "Het gaat om een fundamenteel bewijstekort en ACM heeft geen gebruik gemaakt van eerdere kansen die zij heeft gehad om het bewijs aan te vullen.", aldus het college. "Nader onderzoek zou bovendien aanzienlijke tijd kosten en de procedure heeft al lang geduurd."
Door: NU.nl
DeZwarteRidder
0
Mysterieus onderzoek naar Willem Endstra ‘toegedekt’
Henk Willem Smits
www.quotenet.nl
Exclusief
03 augustus 2017 om 14:03

Een eerste onderzoek uit 2000 naar Willem Endstra’s banden met de onderwereld ‘lijkt tot nu toe door het bevoegd gezag te zijn toegedekt’. Dat stelt de advocaat van voormalig xtc-handelaar Ronald van Essen.

‘In de jaren 2000 en 2001 werden door de politie drie onderzoeken opgestart naar de financiële banden van Endstra met de onderwereld’, meldt advocaat Peter Schouten in zijn verzoek tot het horen van getuigen voor een eventuele zaak die xtc-handelaar Ronald van Essen wil opstarten tegen de erven-Endstra. Het gaat om de onderzoeken ‘The END’, ‘Mercurius’ en ‘Buizerd’. Ondanks die onderzoeken is Endstra nooit vervolgd door justitie. In mei 2004 is 'de bankier van de onderwereld' vermoord voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam.

‘Er werden veel zaken van Endstra onder de loep gelegd en transacties geanalyseerd’, stelt Schouten. ‘Deze onderzoeken leidden geen van allen tot zijn strafrechtelijke vervolging. Over een van deze drie financiële onderzoeken van het [Kernteam Amsterdam] KTA en Landelijk Recherche Team (LRT), getiteld “The END”, is bijzonder weinig bekend gemaakt. Volgens welingelichte bronnen in politiekringen bestond er een door een politie-analist gemaakte, “gelikte” presentatie van dit onderzoek. Deze presentatie werd gegeven aan enkele bankinstellingen die Endstra financierden. Na de presentatie wilden deze banken niet meer samenwerken met politie en justitie ondanks een eerder convenant om dit op vrijwillige basis wel te doen.’

Schouten kwam onderzoek The END op het spoor via een ander politie-onderzoek. ‘Op een van de drie tapverslagen die zich in het onderzoeksdossier “Brabant” uit 2006 bevinden, wordt bovenin vermeld dat het afkomstig is uit Projekt “END”. Dit dossier is obscuur en lijkt tot nu toe door het bevoegd gezag te zijn toegedekt.’ De Telegraaf heeft in een ver verleden een keer melding gemaakt van het bestaan van het dossier, verder is het buiten de zaak-Van Essen nooit in beeld geweest.

‘Het gaat om een twee jaar durend onderzoek’, ligt Schouten toe aan Quote. ‘Het is onduidelijk waar dit dossier zich bevindt. Het lijkt alsof het niet meer bestaat, maar dat is vast niet zo.’
DeZwarteRidder
0
Bevestigd: in Italië opgepakte zakenman is inderdaad Frank Zweegers

Exclusief
[De Unicorn, het yacht van Frank Zweegers]

04 augustus 2017 om 17:17

Waar andere media de naam angstvallig mijden wist Quote al vroeg te vertellen dat de donderdagochtend gearresteerde projectontwikkelaar de steenrijke vastgoedmagnaat Frank Zweegers betreft. Inmiddels is dat sterke vermoeden definitief bevestigd door een zeer goed ingevoerde bron.

Zweegers vastgoedfirma Breevast werkt op dit moment hard aan een schriftelijke verklaring, al kan dat nog even op zich laten wachten. 'Het is veel gedoe en telefoneren', aldus de welingelichte bron. Eerder op de dag meldde Breevast-directeur Henk Brouwer Quote al dat het 'vrij zeker' was dat de in 1961 geboren Nederlander die bij het eiland Capri van het yacht Unicorn werd gelicht Zweegers is. 'Ik ben nu op vakantie, dus spreek hem ook niet dagelijks. Maar laat ik het zo zeggen: anders had ik hem nu wel aan de lijn. Wel was hij volgens mij tot gisterenavond laat nog actief op Whatsapp.'

Onduidelijk is of Zweegers reeds op borgtocht vrij is, of dat hij nog immer veterloos verblijft in een gevangenis te Napels. Tevergeefs trachtte Quote Zweegers te bereiken op zijn mobiele nummer. Daarmee blijft ook nog onduidelijk wat de exacte reden is voor zijn arrestatie. Daar het Europees arrestatiebevel was uitgevaardigd door Belgische justitie ligt het voor de hand dat dit te maken heeft met het langetterende corruptieschandaal rond de Brusselse Financietoren. Maar Brouwer sprak dat pertinent tegen: 'Het enige dat ik kan zeggen is dat de arrestatie niet in verband staat daarmee. Verder is het alleen maar speculeren, dus dat ga ik niet doen.'

Zodra er nieuwe informatie is zal Quote dit natuurlijk melden.
voda
0
Hogere huuropbrengsten en stijgende bezetting Groothandelsgebouwen

Vastgoedfonds niet meer in gesprek over overname.

(ABM FN-Dow Jones) Groothandelsgebouwen heeft in het eerste halfjaar van 2017 hogere huuropbrengsten gerealiseerd, mede vanwege een stijgende bezettingsgraad. Dit meldde de eigenaar van het Rotterdamse Groothandelsgebouw vrijdag kort voor het sluiten van de handel op het Amsterdamse Damrak.

In het afgelopen halfjaar stegen de huuropbrengsten van Groothandelsgebouwen met 4,5 procent naar 6,6 miljoen euro. Het concern profiteerde van een hogere bezetting van het gebouw. In het eerste halfjaar bedroeg de gemiddelde bezetting van het gebouw 80,9 procent ten opzichte van 73,3 procent een jaar eerder. Bovendien stegen de opbrengsten uit de parkeerplekken die het fonds uitbaat met 2,6 procent.

Onder de streep restte een nettoresultaat van circa 4,3 miljoen euro, beduidend meer dan de 2,6 miljoen euro een jaar eerder. Dit resulteerde in een winst per aandeel van 2,81 euro ten opzichte van 1,72 euro in de eerste zes maanden van 2016.

Het direct exploitatieresultaat bedroeg in het afgelopen halfjaar 2,6 miljoen euro, 21,1 procent meer dan een jaar eerder. Deze stijging was het gevolg van hogere huuropbrengsten, lagere beheer- en exploitatiekosten en een hogere belastingdruk.

De intrinsieke waarde per aandeel bedroeg op 30 juni dit jaar 55,13 euro. Ultimo juni 2016 was dit nog 50,95 euro.

In mei beëindigde Groothandelsgebouwen gesprekken met een mogelijke bieder over een overname van de vennootschap. Het concern meldde vrijdag dat er geen andere partijen zijn waarmee de vennootschap spreekt. Groothandelsgebouwen heeft in vervolg daarop besloten niet meer actief op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten voor een overname van het gebouw of de vennootschap. De vennootschap wil zich nu weer richten op een zelfstandige toekomst en bereidt plannen voor met betrekking tot de exploitatie voor de komende jaren.

Outlook

Op basis van de resultaten gaat Groothandelsgebouwen er vanuit dat in 2017 de huuropbrengsten licht zullen groeien en de bezetting van het gebouw eveneens licht zal stijgen.

Op de Schaal van Mock betekent licht een stijging van 4 tot 7 procent.

Het aandeel Groothandelsgebouwen daalde vrijdag 3,9 procent naar 49,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
Leeser1959
0
Triodos Vastgoedfonds zet volgende stap in verlagen rentelast

26 september 2017 – Triodos Vastgoedfonds is voor een aantal bestaande leningen nieuwe rentecontracten overeengekomen. Dit is een tweede stap in het realiseren van het eerder aangekondigde voornemen om de rentelasten in de 2e helft van 2017 verder te verlagen.

Nadat eerder al leningen bij Rabobank zijn afgelost, heeft het fonds nu de rentetermijnen van bestaande leningen bij Triodos Bank en Triodos Groenfonds verlengd en is de rente van deze leningen verlaagd.

De nieuwe rentecontracten zijn met terugwerkende kracht per 1 september geëffectueerd. Per die datum is de gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille van in totaal EUR 18,7 miljoen gedaald van 4,7% naar 3,9%. De gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille is gestegen van 2,9 jaar naar 5,9 jaar.

Per 1 januari 2018 vervalt binnen de huidige leningenportefeuille het rentecontract van één van de leningen ter waarde van EUR 3,8 miljoen. Naar verwachting daalt met het afsluiten van een nieuw rentecontract voor de betreffende lening, de gemiddelde rente van de leningenportefeuille verder tot onder de 3,5%.

Met het oversluiten van de bestaande rentecontracten is een totale boeterente gemoeid van EUR 179.000 en een besparing aan rentelasten op jaarbasis van EUR 190.000. Het oversluiten heeft geen invloed op bestaande zekerheden en condities.
voda
0
Groothandelsgebouwen ziet huurinkomsten stijgen

Bezettingsgraad licht verslechterd.

(ABM FN-Dow Jones) Groothandelsgebouwen heeft in de eerste negen maanden van 2017 de huurinkomsten op jaarbasis met 4,1 procent zien stijgen. Dit meldde de eigenaar van het Rotterdamse Groothandelsgebouw donderdag bij het sluiten van de handel op het Amsterdamse Damrak.

De huurinkomsten bedroegen in de eerste negen maanden van dit jaar krap 9,9 miljoen euro, tegenover bijna 9,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Daarbij stegen de huuropbrengsten uit bedrijfsruimte en kantoorverhuur met 4,5 procent naar 8,8 miljoen euro, terwijl de opbrengsten uit parkeren met 0,3 procent stegen tot 1,0 miljoen euro.

De bezettingsgraad van het gebouw bedroeg eind september 80,2 procent, in vergelijking tot 80,7 procent eind september 2016.

Outlook

Op basis van de ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van 2017 handhaafde de Groothandelsgebouwen de eerder uitgesproken verwachting voor het hele boekjaar. Het vastgoedconcern verwacht dat de huuropbrengsten in 2017 licht zullen stijgen, evenals de bezettingsgraad. Op de Schaal van Mock betekent 'licht' een stijging van 4 tot 7 procent.

"De vennootschap is bekend met het feit dat een aantal houders van substantiële belangen gezamenlijk overleg pleegt met een financiële instelling over een opdracht een koper voor de door hen gehouden aandelen en certificaten te zoeken. Voor zover de vennootschap weet is nog geen overeenkomst van opdracht tot stand gekomen", voegde Groothandelsgebouwen nog toe.

Het aandeel Groothandelsgebouwen sloot donderdag op een rood Damrak vlak op 50,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Meer huurinkomsten voor Atrium

Bezettingsgraad iets gedaald.

(ABM FN-Dow Jones) Atrium heeft meer huurinkomsten gerealiseerd in de eerste negen maanden van 2017. Dit maakte het Oostenrijkse vastgoedfonds met een notering op het Damrak woensdag voorbeurs bekend.

De huurinkomsten kwamen uit op 144 miljoen euro, vrijwel gelijk aan de inkomsten van 142 miljoen euro uit dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis stegen de huurbaten evenwel met 8,0 procent. Dit was vooral aan Rusland te danken, aldus Atrium, waar de inkomsten zelfs met 27 procent toenamen. Maar ook in alle andere regio's boekte het vastgoedbedrijf groei.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg met 14 procent op jaarbasis naar 122 miljoen euro. De operationele marge lag met 96,6 procent iets onder de 97,0 procent een jaar eerder.

De aangepaste EPRA-winst per aandeel steeg van 23,2 naar 24,5 cent.

De bezettingsgraad van het Oostenrijkse fonds lag eind september op 95,4 procent, tegen 96,2 procent ultimo juni.

Voor 2018 heeft Atrium en jaardividend van 0,27 cent vastgesteld. Op 30 juni 2017 werd al een speciaal dividend van 14 cent per aandeel uitgekeerd.

Het aandeel Atrium sloot dinsdag een half procent hoger op 4,05 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Record aan vastgoedinvesteringen in 2017

Gepubliceerd op 19 jan 2018 om 07:27 | Views: 848

Unibail-Rodamco 14:32
204,00 +1,00 (+0,49%)

AMSTERDAM (AFN) - De investeringen in Nederlands vastgoed zijn vorig jaar gestegen tot het recordniveau van ruim 19,5 miljard euro. Daarmee werd het eerdere record van 14 miljard euro in 2016 ruimschoots overtroffen. Dat blijkt uit cijfers van de internationale vastgoedadviseur CBRE.

Uit het rapport komt naar voren dat vastgoedinvesteerders uit steeds meer verschillende landen in het buitenland komen. Vorig jaar werd 70 procent van het vastgoed gekocht door buitenlandse beleggers en 30 procent door Nederlandse investeerders. Naast traditionele sectoren als kantoren, retail en logistiek werd ook in nieuwe sectoren geïnvesteerd waaronder hotels, zorgvastgoed en woningen.

CBRE stelt verder dat de huidige investeringspiek een gezondere basis heeft dan bij de vorige vastgoedhausse van 2005 tot en met 2007. Dat komt onder meer omdat de financieringsvoorwaarden voor vastgoed zijn aangescherpt, waardoor er tegen lagere schuldratio's is gekocht. De vastgoedadviseur verwacht dat 2018 ook een goed jaar zal worden voor de sector.
voda
0
Groothandelsgebouwen ziet huurinkomsten stijgen
Dividend verhoogd.

(ABM FN-Dow Jones)Groothandelsgebouwen heeft in 2017 de huurinkomsten op jaarbasis met 3,3 procent zien stijgen. Dit meldde de eigenaar van het Rotterdamse Groothandelsgebouw vrijdag bij het sluiten van de handel op het Damrak.

De huurinkomsten stegen van 13 miljoen euro in 2016 naar 13,5 miljoen euro afgelopen jaar.

Vooraf had Groothandelsgebouwen de verwachting uitgesproken dat de huuropbrengsten licht zouden stijgen. Op basis van de Schaal van Mock zou de stijging dan tussen de 4 en 7 procent zijn geweest.

Het resultaat na belastingen steeg van 7,3 miljoen euro, of 4,82 per aandeel, naar circa 12,2 miljoen euro, of 7,84 per aandeel.

De bezettingsgraad van het gebouw kwam ultimo december 2017 uit op 84,9 procent, van 80,2 procent eind september en 80,3 procent eind december 2016.

Groothandelsgebouwen stelt over 2017 een dividend voor van 1,75 euro per aandeel. In 2016 werd een dividend uitgekeerd van 1,55 euro per aandeel.

Outlook

Groothandelsgebouwen gaf vrijdag geen kwantitatieve outlook.

"Op basis van de huidige vooruitzichten kan worden verwacht - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - dat in 2018 de huuropbrengsten tenminste licht zullen stijgen en de bezetting van het gebouw eveneens verder zal groeien", zei het concern. Op basis van de Schaal van Mock zou dit dus een stijging van 4 tot 7 procent betekenen voor de huuropbrengsten.

Het aandeel Groothandelsgebouwen sloot vrijdag vlak op 54,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Retail Estates wil 123 miljoen euro ophalen

Gepubliceerd op 11 apr 2018 om 09:07 | Views: 809

WDP 16:01
101,80 -0,40 (-0,39%)

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische vastgoedbedrijf Retail Estates, dat sinds woensdag ook een notering heeft in Amsterdam, wil via de uitgifte van nieuwe aandelen circa 123 miljoen euro ophalen. Het bedrijf zet bijna 1,9 miljoen aandelen in de markt tegen een prijs van 65 euro per stuk.

De inschrijvingsperiode voor de stukken begint op 12 april en loopt tot en met 23 april. De private plaatsing van de stukken geschiedt op 25 april.

KBC Securities en Belfius Bank coördineren de plaatsing en staan ook garant voor de aandelen. Voor dat laatste zijn ook ING België en Kempen & Co aangewezen.
voda
0
Meer huurinkomsten voor Groothandelsgebouwen
Bezettingsgraad zal verder stijgen.

(ABM FN-Dow Jones) Groothandelsgebouwen heeft in de eerste drie maanden van 2018 meer huurinkomsten gegenereerd. Dit maakte het Rotterdamse vastgoedfonds donderdagmiddag bekend.

De huurinkomsten stegen met 13,5 procent op jaarbasis naar 3,7 miljoen euro, dankzij een hogere bezetting van het gebouw en dito huuropbrengsten. Wel zat er een eenmalige bate van 158.000 euro in, in verband met de afkoop van de resterende huurverplichtingen van een tweetal huurders.

De bezettingsgraad steeg van 84,9 procent eind 2017 naar 86,4 procent ultimo maart. Vorig jaar aan het einde van het eerste kwartaal lag de bezettingsgraad nog op 81,9 procent. Groothandelsgebouwen denkt dat de bezettingsgraad de komende maand stijgt en eind juni op circa 90 procent ligt.

Voor heel dit jaar rekent Groothandelsgebouwen op een lichte groei van de huuropbrengsten.

Verder meldde Groothandelsgebouwen dat het overleg met HighBrook over een afwijkende transactiestructuur niet voor eind maart kon worden afgerond. Momenteel vindt er nog overleg plaats met de Belastingdienst.

Op 27 februari meldde Groothandelsgebouwen dat HighBrook een boekenonderzoek positief had afgerond. Ook informeerde het toen 15 aandeelhouders van Groothandelsgebouwen, gezamenlijk goed voor een belang van circa 86 procent, dat het gebruik maakt van het recht de afwikkeling van de overeenkomst met die aandeelhouders uit te stellen hangende het overleg tussen Groothandelsgebouwen en HighBrook over een afwijkende transactiestructuur.

HighBrook is bereid 56,65 euro per aandeel Groothandelsgebouwen te betalen. Het aandeel sloot donderdag op 54,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Update: Retail Estates haalt 123 miljoen euro op
Emissie volledig geplaatst in tweede ronde.

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates heeft ruim 123 miljoen euro opgehaald met zijn kapitaalverhoging, nadat de toewijzingsrechten die overbleven na de eerste ronde konden worden geplaatst bij institutionele beleggers. Dat maakte het vastgoedbedrijf woensdag bekend.

"De ruime belangstelling van private en institutionele beleggers bevestigt het vertrouwen in de strategie van Retail Estates", stelde het bedrijf. "De verbreding van haar thuismarkt tot de Benelux werd bijzonder op prijs gesteld."

Tijdens de inschrijvingsperiode tekenden bestaande aandeelhouders in op 1,67 miljoen nieuwe aandelen aan 65,00 euro per stuk, door middel van verleende toewijzingsrechten. Dit was bijna 88 procent van het maximaal aantal aangeboden nieuwe aandelen.

De rest van de stukken kon woensdag in een versnelde openbare aanbieding worden geplaatst bij nieuwe beleggers in de vorm van scrips, voor dezelfde prijs.

De aandelen zullen op 27 april worden geleverd en dan ook verhandelbaar zijn. De handel in het aandeel, die woensdag werd stilgelegd op een koers van 69,80 euro, zal weer worden hervat.

Retail Estates specialiseert zich in winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stadscentra. De waarde van de portefeuille van 809 panden wordt geschat op 1,33 miljard euro.

Update: om resultaten van de tweede ronde van de emissie te vermelden.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Boudewijn GeelsEva Rooijers • 4 uur

‘Ik heb met niemand meer iets goed te maken’

Cor van Zadelhoff was Nederlands bekendste makelaar in commercieel vastgoed, met een schier onontwarbare kluwen aan belangen. 'Voor mijn tachtigste verjaardag maak ik schoon schip', nam hij zich tien jaar geleden voor. Nu is het zover. Interview met een nog immer borrelende vulkaan. 'Als een belastinginspecteur misbruik maakt van zijn positie, dan pák ik hem!’

Cor van Zadelhoff met zijn vrouw Jannet.Foto: Peter Boer voor het FD
Cor van Zadelhoff heeft zijn dood tot in de puntjes geregeld. Waar zijn vermogen heen gaat en wie de stekker eruit mag trekken als het niet meer gaat. Die rol vertrouwt hij toe aan een commissie van drie wijzen, bestaande uit zijn vrouw, een arts en een zakenman van wie hij de naam niet wil noemen.
Tijdens zijn begrafenis wil hij in een van zijn 25 koetsen worden vervoerd. ‘Ik word hier op het erf begraven, dus het is niet zo’n lange rit. Maar ik ga wel even in de koets liggen’, grinnikt de boomlange vastgoedmagnaat.
Zelfs zijn graf is er al. Van Zadelhoff wijst naar een schiereilandje op zijn landgoed in Breukelen, overwoekerd met bloemen, gras en bomen. Daar komen zijn vrouw en hij te liggen na hun heengaan. ‘Het kostte me vijf jaar om het bestemmingsplan te wijzigen’, bromt hij. 'Dan is dat maar alvast geregeld.'
Van Zadelhoff is een man die het leven naar zijn eigen hand zette, dus waarom ook niet zijn dood? Niet dat hij van plan is binnenkort dood te gaan. Hij is vast voornemens minstens 115 te worden. De levenslust spat er nog vanaf. Vorige week gaf hij niet minder dan vijf feesten en etentjes ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.

Tien jaar geleden keek hij in de spiegel en vroeg hij zichzelf af: ‘Cornelis, als je vandaag omvalt, wat laat je dan na?’ Het enige woord dat in zijn hoofd opkwam: chaos. Nog datzelfde moment nam hij zich voor om voor zijn tachtigste schoon schip te maken.

Is hem dat gelukt? Het is een vraag waar Van Zadelhoff - vermogen volgens tijdschrift Quote: €300 mln - eens goed voor gaat zitten.

*****
Panden in Rusland en Oekraïne
Cor van Zadelhoff (Nieuwer-Amstel, 22 april 1938) was decennialang Nederlands bekendste makelaar in commercieel vastgoed. De boerenzoon zat ‘overal’. Hij had panden in Rusland, Oekraïne, Servië, Hongarije en Polen, twintig joint ventures in de Verenigde Staten, en een dik pak aandelen in DTZ (Debenham Thouard Zadelhoff), een makelaardij die actief was over heel de wereld.

Deze ingewikkelde kerstboom - ‘Zelf snapte ik het wel, maar ik dacht ook aan mijn opvolgers’ - snoeide hij de voorbije tien jaar terug tot vastgoedbeleggingsbedrijf Zadelhoff, een boompje met enkel flonkerend vastgoed in Londen en Amsterdam. Alle andere panden zijn verkocht. Ook zijn aandelen in DTZ deed hij twee jaar geleden van de hand toen DTZ fuseerde met de Amerikaanse concurrent Cushman & Wakefield. ‘Daarom ben ik nu zo onbezorgd en ontspannen’, zegt Van Zadelhoff, tevreden achteroverleunend.

Plaats van handeling: een zitje achter een ietwat rommelig gebouwtje op zijn 40 hectare grote landgoed in Breukelen, dat blijkens de aanwezigheid van gymtoestellen en halters dienstdoet als krachthonk. Een defibrillator ontbreekt niet. We kijken uit op een appelboomgaard en een tennisbaan, een haas schiet voorbij, chauffeur Jeffrey serveert koffie.
Van Zadelhoff zit erbij als een beminnelijke senior die het goed gedaan heeft, boordevol anekdotes. Maar de geslepen zakenman is nooit ver weg.

*****
De concurrent een hak zetten
Eerst maar een anekdote. Hij was een keer skiën met familie in Lech toen hij ontdekte dat een Duitse concurrent de week daarop een skiweekend had geregeld voor zijn relaties. ‘Kijk, als je een ballpoint cadeau geeft, vind ik dat wel leuk, maar als het skiweekenden worden, neigt het naar oneerlijke concurrentie.’

Cor van ZadelhoffFoto: Peter Boer voor het FD

Dus ontfutselde Van Zadelhoff de receptioniste van zijn hotel voor een tientje de namen van de gasten van de Duitser. ‘Vervolgens schreef ik hun bazen aan’ – de vastgoedmagnaat kan een eerste lachsalvo amper onderdrukken – ‘en ik vraag: wordt van ons ook verwacht dat wij een skiweekend weggeven? Later hoorde ik dat die Duitser zijn skiweekend heeft moeten afblazen. Hahaha!'
Heeft u zelf nooit mensen gefêteerd met dinertjes of tripjes? Bijvoorbeeld op de vastgoedbeurs in Cannes?

‘Wij geven altijd een mooie lunch of een mooie receptie, natuurlijk.’
Waar ligt de scheidslijn?

‘Dat is niet makkelijk. De overheid zegt nu dat een ambtenaar geen gift mag aannemen van boven de €50. Maar wij hebben een paar skyboxen in de Arena, waar kaartjes voor Ajax omgerekend de €50 ruim overschrijden. Als ik daar relaties uitnodig, zijn er ambtenaren die niet komen. Misschien terecht, maar je kunt het ook overdrijven als overheid.’
Het is toch goed als een ambtenaar niet met vastgoedpartijen in een dure skybox gaat zitten?

‘Ja, eh, ik weet het niet. Die ambtenaren moeten aan de andere kant ook weer weten wat er te koop is. Het gaat erom dat ze een rechte rug hebben. Alles komt neer op integriteit. Ik zie het in mijn eigen vak gebeuren dat iemand succesvol is doordat hij een beetje krom is. Dat is jaren gebeurd en het gebeurt nog steeds. Bewijzen kan je het alleen moeilijk, maar ik word er heel boos van!’

*****

fd.nl/weekend/1251461/ik-heb-met-niem...
Bijlage:
voda
0
deel 2:

*****
De Klimop-zaak

Hij zal tijdens het gesprek regelmatig op het onderwerp integriteit terugkomen. In 2007 was hij net een paar maanden commissaris van Bouwfonds toen daar een van de grootste fraudezaken ooit aan het licht kwam: de Klimop-zaak. Hij heeft, zegt hij, er vervolgens alles aan gedaan om met het Openbaar Ministerie de feiten boven tafel te krijgen. ‘Het probleem van het OM is dat ze niet genoeg vakmensen in dienst hebben.’

Ook over hem doen verhalen de ronde, weet hij. Bijvoorbeeld over hoe hij via zijn makelaardij vastgoed naar zich toe wist te trekken voor zijn eigen portefeuille. ‘Ze wilden van mij nog wel eens zeggen dat ik over de rand liep. In Nederland is het een vloek als een makelaar ook onroerend goed bezit.’
Daar was hij het niet mee eens, maar om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen is hij uit de actieve makelaardij gestapt zodra hij serieus begon met beleggen, benadrukt hij nu. ‘Ik was slechts ambassadeur en aandeelhouder van DTZ.’ Maar de perceptie dat het niet allemaal netjes ging, heeft hij nooit kunnen wegnemen, zegt hij met een mengeling van frustratie en berusting.

Het is nooit gebeurd dat een partij door wie u was ingeschakeld als verkoopmakelaar een gebouw wilde verkopen waarvan u dacht: dat wil ik wel voor mezelf hebben?

‘Nee. Al is het tien keer zo dat ik dat wil, dan doe ik dat niet. Als ik de makelaar ben, mag ik het zelf niet kopen. Tenzij de klant zegt: “Ik vind het fijn als u het koopt, want u biedt meer dan anderen”. Mijn beleggingen zijn grotendeels ontstaan doordat ik mijn nek uitstak. Als ik een klant bijvoorbeeld adviseerde om een industrieterrein in Breukelen te kopen, zei de ontwikkelaar: “Doe je mee?” En dan deed ik mee. Put your money where your mouth is. Het gaat erom dat je niet stiekem dingen doet. Dat je niet tegen die klant zegt: het is maar twee waard, en dat je denkt: kan ik het lekker voor drie doorverkopen. Die manier van zaken doen, daar word je uiteindelijk nooit beter van. Dat is allemaal kruimelwerk. Ik weet echt waar mijn grenzen liggen.’
Hoe zorgt u dat u die grenzen niet overschrijdt?

‘Het komt neer op je eigen integriteit. Elk mens weet voor zichzelf ook wat goed en kwaad is.’

Wordt dat niet door het recht bepaald?

‘Ja, maar het gaat om dat grijze gebied. Het Openbaar Ministerie kan niet bepalen of een pand 10 of 12 waard is, omdat je een andere interpretatie of verwachtingspatroon van de opbrengst kan hebben. En de mens is nu eenmaal hebberig. De kunst is om geld te verdienen op een manier die alle partijen gelukkig maakt.'
Zijn er op uw tachtigste nog mensen waarmee u iets goed te maken heeft?

‘Nee.’

*****

De zaak-Midreth
We snijden een casus aan waar overduidelijk niet iedereen gelukkig is weggelopen. Bouwbedrijf Midreth van Joop Leliveld stond in 2010 op omvallen. Midreth had zich ernstig vertild aan de bouw van het nieuwe Stedelijk Museum in Amsterdam, een project waar Van Zadelhoff als mecenas nauw bij betrokken was. Rabobank, Van Zadelhoff en twee andere zakenmannen sprongen bij met een kapitaalinjectie van €20 mln. Dat deden ze niet voor niets.
Midreth moest een fee betalen van €20 mln en 60% van de aandelen afstaan voor een bedrag van €1, aan de geldschieters. Niet veel later ging Midreth alsnog failliet. Leliveld stapte naar de rechter om zijn beklag te doen over Rabobank. Het gerechtshof gaf de bank er in een recente uitspraak ongenadig van langs. De fee was ‘buitensporig’. Huisbankier Rabobank maakte misbruik van de situatie en haalde onevenredig grote voordelen binnen: allemaal in strijd met de zorgplicht, aldus de rechtbank. Saillant detail in het vonnis is dat die ‘buitensporige’ fee volgens Rabobank een ideetje van Van Zadelhoff was. Ook het plan om 60% van de aandelen in Midreth op te eisen, zou uit de koker van de vastgoedman komen.

Cor en Jannet van ZadelhoffFoto: Peter Boer voor het FD
Van Zadelhoff reageert met vlammende ogen: ‘Belachelijk! Dat ze dát durven zeggen. Dat is de wereld op zijn kop! Ik vind het heel jammer dat wij in het proces tussen Rabo en Leliveld, waar we niet bij betrokken zijn, zo worden neergezet. In dit geval waren Rabo en de anderen er echt op uit om Midreth te redden. In het algemeen vind ik het wel naar dat als een debiteur niet meer kan betalen, het eerste wat de bank doet de rente verhogen is, terwijl een klant dat niet kan betalen. Zo brengen ze iemand dichter bij een faillissement. Dat is wat er gebeurd is.’

U heeft er wel aan meegewerkt dat Joop Leliveld geen kant meer op kon.
‘Onzin, Midreth was de facto failliet en wij hebben er alles aan gedaan het bedrijf te redden. Ik doe met Joop Leliveld al veertig jaar zaken. Hij bouwde altijd voor mij. Ik heb hem bij de gemeente voorgedragen om het Stedelijk Museum te bouwen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen: er was geen aannemer die het wilde doen. Hij heeft het gewoon te goedkoop aangenomen. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Toen die crash kwam met hem dacht ik: ik moet er niet aan denken dat hij failliet gaat, want dan hebben we een vertraging van een half jaar met het Stedelijk Museum. Ten tweede had ik met Leliveld te doen.'
Het was een vriend van u?

‘Nee, het was een zakenrelatie, een bevriende zakenrelatie. Hij heeft mijn eerste panden gebouwd. Rabobank wilde hem die €20 mln niet lenen. Toen vroeg hij mij of ik mee wilde gaan naar de Rabo om ze te overtuigen. Ik ben meegegaan, maar Rabo wilde alsnog niet. Ik zei: “Jongens, doe me nou een lol, ik geloof er echt in, ik doe ook voor €5 mln mee.” Rabobank probeert nu de aandacht af te leiden richting anderen. Nee, als er één is ingeluisd, ben ik het. Nadat wij hem geholpen hadden, bleek dat de zaken door Leliveld veel te rooskleurig waren voorgesteld en de door hem verstrekte cijfers onjuist waren en het door hem geschetste beeld onvolledig was. Mijn doel was om de bouw van het Stedelijk Museum niet te vertragen. En het is jammer voor Leliveld dat hij failliet ging.’

Heeft u nog wel eens contact met hem?
‘Ja.’
Jullie zijn nog op goede voet?
‘Nou, op goede voet, het normaliseren van een relatie noem ik dat.’
Was dat moeilijk?
‘Nee hoor.’
Voor hem dan misschien?
‘Ook niet. Joop heeft spijt betuigd dat hij bepaalde zaken niet goed had weergegeven. Ik heb dat met medewerkers ook gehad. Dan voel ik me een keer beduveld, dat heeft consequenties, maar om je leven lang boos te blijven vind ik onzin.’

Bijlage:
voda
0
Deel 3:

*****
Goede voorbeeld

Af en toe landt er een bij in zijn perfect zittende witte haar. Van Zadelhoff merkt het niet. Wel wijst hij op twee copulerende bijen op het busje koffiezoetjes. 'Kijk, die twee geven het goede voorbeeld, hahaha.' Even later veronderstelt hij met een ondeugende grijns dat de vrouwelijke verslaggever 'vanavond vast niet in een koud bed stapt. Of heb ik het mis?' Naar het lot van de mannelijke journalist informeert hij niet. De multimiljonair is altijd een ladies man geweest.

Even later klinkt een hinnikend paard. Het is zijn telefoon. ‘Zeg, Maarten (Feilzer, de ceo van zijn bedrijf Zadelhoff), ik zit hier met twee journalisten van het FD. Ze willen het alleen maar over klotezaken hebben.’ Om het gesprek nadat hij heeft opgehangen goedlachs voort te zetten. ‘Wat ik nog wilde zeggen: bij het opmaken van de balans ben ik tot de vreselijke ontdekking gekomen dat je geld niet kunt meenemen als je doodgaat.’

Aan zijn kinderen nalaten kan ook niet. Die heeft hij niet. Waarom eigenlijk niet? De glimlach om zijn mond verstrakt. Een antwoord blijft uit. Eerder zei hij hierover: 'Je moet je niet druk maken over dingen die je niet kunt beïnvloeden. De situatie is zo, klaar.'

We laten het zo. Wel vragen we of adoptie ooit een optie is geweest. 'Nee’, klinkt het stellig, ‘op adoptie ben ik heel erg tegen. Daar zie ik te veel ongelukken van.'


*****
Neven en nichten
Neven en nichten heeft hij wel: 23 stuks maar liefst. Zij ontvingen van hun oom bedragen waar Jan Modaal jaren voor moet werken. Tot Van Zadelhoff een jaar geleden dacht: ‘Eigenlijk is het voor die mensen wel weer heel makkelijk. Ik ga dat halveren.’

De andere helft ging naar een Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling). ‘Zitten ze met z’n 23’en te vergaderen over waar het geld naartoe moet. Dat is toch hartstikke leuk?’ Zelf geeft hij ook veel weg via zijn Zadelhoff Fonds. Aan ouderenzorg en aan het opknappen van beeldbepalende gebouwen zonder economisch draagvlak, zoals theater Carré, Bio Vakantieoord of het Groote Museum in Artis, waar hij een van zijn feestjes geeft.

Van Zadelhoff kreeg van zijn ouders mee dat je hard moet werken en zuinig moet omgaan met geld. Die ouders waren boeren, ‘goed Nederlands-hervormd’, zegt Van Zadelhoff. ‘Elke cent die eruit gaat, moet eerst worden verdiend, zeiden ze. Een belangrijke les. De jongens die leerden om met geld te smijten waren degenen die failliet gingen.’


*****
Materialistisch
Dan schiet hem die keer te binnen dat zijn vader – hij werd 94 – tegen hem zei dat hij te materialistisch was. ‘Ik antwoordde dat vroeger aan de keukentafel ook veel werd gepraat over geld. Toen was hij gauw stil, haha.’ Van Zadelhoff vertelt het met een lach, maar vond hij de observatie van zijn vader vervelend? Hij is even stil. ‘Ja, wel een beetje ja.’

Tijd voor een uitgebreide rondleiding over landgoed Groenevecht. Het is onmogelijk om je níet te laten imponeren door al dat bezit. Van Zadelhoff weet het en hij geniet ervan.

Er is de sneeuwwitte lemsteraak voor de deur, in de Vecht. 'Kapitein Bob Wierenga werkte vroeger voor koningin Beatrix!' Er zijn de paardenstallen, beheerd door Frank Weij, die, jawel, voorheen in de Koninklijke stallen werkte. In het aangrenzende weiland springen twee prachtige volbloed-Friezen volmaakt vurig in het rond, alsof ze acteren in een blockbuster.

Er is de schapen- en koeienstal, met beesten die net in bad lijken te zijn geweest. Er is het koetshuis, met 25 perfect onderhouden rijtuigen – ‘Ook te huur voor uitvaarten'. Er is de ruime feestzaal met veel sfeervol hout in het plafond. Zijn partij de VVD vergadert hier ook. Het landhuis waarin hij zelf met zijn vrouw Jannet woont, is en blijft voor journalisten verboden gebied.


*****
Kampioen-dekhengst
In het sportgebouwtje toont een jongeman op een laptop de 105 foto’s die Van Zadelhoff in een carrousel zal vertonen op zijn verjaardag. We zien Tjebbe 500, zijn kampioen-dekhengst. ‘Heeft geeneens een animeermeisje nodig’, vertelt de eigenaar trots.

We zien het pand aan de Amsterdamse Van Breestraat waar hij in 1968 zijn makelaarskantoor begon. ‘Het staat te koop. Ze hebben gebeld. Dachten: dat wil-ie vast wel hebben uit nostalgie. Maar ze vragen er veel te veel voor.’ Er is de foto van de opening van de Amsterdam Arena in 1996 - voorzitter van de raad van commissarissen Van Zadelhoff zit uiteraard naast koningin Beatrix. Er is een foto van Van Zadelhoff op zijn lemsteraak op de Hudson-rivier in New York, samen met Willem-Alexander en Máxima.

Er zijn veel meer foto’s van Van Zadelhoff met MN’ers, Machtige Nederlanders. Wim Duisenberg, Neelie Kroes, Jan Peter Balkenende, prins Bernhard, Wim Kok, Freddy Heineken. Onder de foto’s staat steeds: ‘Zijn relatiepatroon was efficiënt voor zijn vak.’ Als gevolg van die relatie hebben die bekende namen de vastgoedhandelaar dingen gegund? Van Zadelhoff, resoluut: ‘Nee, het gaat niet alleen om gunnen, ik heb zaken met ze gedaan.’
Even later zegt hij tegen Jeffrey: ‘Haal dat van dat efficiënte relatiepatroon maar weg.’

Nog een vraag: is het de keus van zijn eega Jannet om altijd zo op de achtergrond te blijven? Ze staat bijvoorbeeld zelden naast haar man op de foto, niet in de verjaardagscarrousel en ook niet bij interviews. Van Zadelhoff stemt ter plekke in met een foto van hen tweeën in het FD. ‘En ook een mooie foto van ons samen in die carrousel, Jeffrey!’


*****
De fiscus
De flamboyante miljonair - ook vandaag draagt hij vuurrode Nikes; zijn handelsmerk - voelt zich 100% Nederlander, dus heeft hij nimmer overwogen om de fiscus te ontvluchten door naar bijvoorbeeld België te verhuizen, zegt hij. ‘Ik respecteer ieders keuze, maar ik voel me hier thuis. Ik heb wel eens gekscherend gezegd: ik heb te doen met mensen die het zich niet kunnen permitteren om in Nederland te wonen. Iedereen is maar aan het kijken hoe hij kan besparen. Ik zeg: kijk verdomme hoe je het kan verdienen!’ Hij haalt een goede vriend aan. ‘Die zei: “Het mag er met kruiwagens uit, als het maar met vrachtwagens binnenkomt”, haha.’

Nee, met belasting betalen heeft hij geen problemen, bezweert hij. Maar ze moeten hem niet proberen te belazeren. Ooit was er een belastinginspecteur die 350.000 gulden geen reëel jaarsalaris vond voor een vastgoedmagnaat met honderd bv’s; 5 miljoen gulden leek hem een betere schatting. Dus verstuurde hij, met terugwerkende kracht, een aanslag van 20 miljoen gulden. Van Zadelhoff vertelt grinnikend hoe hij de inspecteur een ultrakort briefje stuurde. ‘Er stond in: “Bij deze stel ik u privé aansprakelijk voor het BEWUST innemen van te vergaande standpunten.” Meer niet. Ik liet het door een deurwaarder bezorgen bij die ambtenaar z’n doorzonwoning in Noordwijk, haha.’

Van Zadelhoff wilde en kreeg een rechtszaak. ‘Die vent kwam binnen op zijn gymschoenen in zijn spijkerpak. Zei ik tegen mijn adviseur van Ernst & Young: “Is het tegenwoordig normaal dat je op je gympen naar het Hof gaat?” Ik keek naar de rechters en dacht: die slag is voor mij. Nou, die inspecteur is de rechtbank uitgeveegd!’ De vastgoedkoning, tevreden aan zijn sigaar trekkend: ‘Zo zie je maar, je moet als burger dus wel mans zijn.’

*****
voda
0
Deel 4:

Draagkracht
En toch, werpen we tegen, zo’n belastinginspecteur verdient misschien anderhalf keer modaal, en betaalt zoals elke middenklasser het volle pond aan belasting. Dan is het misschien niet zo gek dat hij zijn puissant rijke landgenoten iets meer naar draagkracht tracht te belasten.
Onmiddellijk komt weer even de bikkelharde zakenman in de vriendelijke tachtigjarige naar boven. Is te zien hoe hij weerspannige onderhandelingspartners onder druk kon zetten. Van Zadelhoff leunt voorover, zijn ogen worden groter en zijn stem luider: ‘Zo’n inspecteur moet zorgvuldig te werk gaan en niet maar wat proberen. Als hij misbruik maakt van zijn positie, omdat-ie misschien een minderwaardigheidscomplex heeft vanwege zijn lage salaris, dan pák ik hem!’
Bijlage:
voda
0
Stockdividend gewild bij Groothandelsgebouwen

Gepubliceerd op 17 mei 2018 om 17:49 | Views: 136

Groothandelsgebouwen 11:30
54,99 0,00 (0,00%)

ROTTERDAM (AFN) - Ruim de helft van de aandeel- en certificaathouders van Groothandelsgebouwen heeft gekozen voor een dividend in aandelen en 45,7 procent ging voor een dividend in contanten. Dat heeft de beursgenoteerde uitbater van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam bekendgemaakt.

Het dividendvoorstel over het boekjaar 2017 bedroeg 1,75 euro per gewoon aandeel van nominaal 1 euro. Door de genoemde keuze zullen er 26.320 aandelen als stockdividend worden uitgegeven
voda
0
Vastgoedtop schrijft open brief aan kabinet

Gepubliceerd op 1 okt 2018 om 07:15 | Views: 2.560

Wereldhave 16:35
30,32 +0,07 (+0,23%)

AMSTERDAM (AFN) - Topbestuurders van verschillende grote vastgoedfondsen waarschuwen in een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad, gericht aan het kabinet, voor mogelijke schade voor de sector door een maatregel uit de Miljoenennota. De open brief is ondertekend door de bazen van Unibail-Rodamco-Westfield, Vastned Retail, WDP, Wereldhave, NSI, Eurocommercial Properties en het Triodos Vastgoedfonds.

Volgens de bedrijven treft een maatregel uit de Miljoenennota de fondsen hard: het zal voor hen als fiscale beleggingsinstellingen (fbi's) vanaf 2020 niet langer zijn toegestaan om direct te beleggen in Nederlands vastgoed. Dat raakt ook beleggers. ,,Dit zet investeringen in vastgoed onder druk en schaadt het vestigingsklimaat'', aldus de bestuurders. De topmannen roepen het kabinet op om passende maatregelen te nemen zodat het huidige concurrerende vestigingsklimaat geen schade lijdt.

Met een fbi-status zijn vastgoedfondsen verplicht de fiscale winst als dividend uit te keren, waarover ze dus dividendbelasting betalen. Die kan door pensioenfondsen worden teruggevraagd omdat ze zijn vrijgesteld van belasting. Particulieren mogen de dividendbelasting verrekenen met de vermogensbelasting. Dat verandert dus, vastgoedfondsen moeten winstbelasting gaan betalen. Dat tarief kan niet worden verrekend.
voda
0
Beursblik: vastgoedfondsen profiteren

(ABM FN-Dow Jones) Het kabinet overweegt om het afschaffen van de dividendbelasting niet door te zetten en dat is goed nieuws voor vastgoedfondsen. Dit stelde analist Nico Inberg van IEX vrijdag.

Vooralsnog zal het pakket maatregelen waarvan het afschaffen van de dividendbelasting onderdeel uitmaakt, opnieuw worden gewogen, zo zei Minister-president Mark Rutte vrijdag.

"Wij gaan ervan uit dat dit de komende weken zal resulteren in het intrekken van dit voorstel", aldus Inberg, die meent dat dit goed nieuws is voor vastgoedfondsen.

Een bijkomende factor van de afschaffing was immers dat vastgoedfondsen gedwongen zouden worden om in plaats van dividendbelasting gewoon winstbelasting te moeten gaan betalen. "Dat zou de winst en het dividend flink drukken."

Vooral vastgoedfondsen die in Nederland beleggen, zullen profiteren. Inberg wees op de blootstelling van Vastned aan Nederland, die 45 procent beloopt. "De aangewezen kandidaat om te profiteren", aldus de analist.

Het aandeel Vastned steeg vrijdag 2,7 procent. NSI werd 1,6 procent duurder en Wereldhave won 1,7 procent.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved
Leefloon
0
Oud algemeen nieuws, maar de beursgenoteerde Belgische vastgoedcertificaten worden al enige tijd maximaal 2x per dag verhandeld (double call auction) in plaats van maximaal 1x (fixing).

300 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Europese beurzen verliezen terrein

11:41 De Europese beurzen verloren dinsdag terrein. Beleggers namen geen risico's en keken vooral uit naar de nie... 1

  Indices

  AEX 536,40 -0,60%
  EUR/USD 1,1282 -0,25%
  Germany30^ 11.269,80 -0,26%
  Gold spot 1.329,70 +0,21%
  LDN100-24h 7.176,70 -0,64%
  NY-Nasdaq Composite 7.472,41 0,00%
  US30# 25.827,06 -0,33%

  Stijgers

  Nedap
  +3,16%
  Flow T...
  +2,52%
  Basic-Fit
  +2,23%
  Air Fr...
  +1,33%
  ASR Ne...
  +1,01%

  Dalers

  ALTICE...
  -3,31%
  Kendrion
  -3,08%
  DSM
  -2,51%
  Fugro
  -2,23%
  Aalberts
  -2,16%