Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Draadje:Pensioenfondsen en effect op de beurs

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
9.649 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 478 479 480 481 482 483 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
voda
0
Werknemers pompstations mogen drie jaar eerder met pensioen

Medewerkers van pompstations kunnen voortaan drie jaar eerder stoppen met werken. Dat zijn vakbond FNV Metaal en de werkgeversorganisaties Bovag en Beta dinsdag overeengekomen.

In de nieuwe cao voor de 17.000 werknemers in de branche is vastgelegd dat alle medewerkers onder de regels uit het pensioenakkoord vallen voor een zwaar beroep. 'Meer dan terecht, want deze medewerkers staan de hele dag, werken op onregelmatige tijden en hebben te maken met onveiligheid’, stelt FNV-bestuurder Albert Kuiper.

Ook is het generatiepact uit de vorige cao uitgebreid. Oudere werknemers kunnen vanaf zestig jaar minder werken. Ze werken dan 80%, krijgen daarvoor 90% loon en bouwen 100% pensioen op.

De sociale partners zijn verder overeengekomen dat alle werknemers tijdens de looptijd van de cao met €140 bruto per maand erop vooruitgaan. De nieuwe cao begint op 1 januari 2020 en is twee jaar lang geldig.

fd.nl/economie-politiek/1329348/werkn...
voda
0
Pensioen voor werkenden weer duurder

Een grote groep werknemers en werkgevers gaat in 2020 toch meer betalen voor pensioen, ondanks de oproep van minister Wouter Koolmees om premies niet te laten stijgen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het FD en PensioenPro naar de ontwikkeling van pensioenpremies. Wanneer premies stijgen, gaat dat ten koste van loon van werknemers of bedrijfswinsten. Daarnaast kiezen steeds meer fondsen ervoor om minder pensioen te beloven voor de ingelegde premie, werknemers zijn dan in feite ook duurder uit.

Begin van de orkaan

Pensioenfondsen en deskundigen waarschuwen voor meer en grotere ingrepen volgend jaar, door de lage rente en lagere verwachte beleggingsrendementen. 'Wat we zien zou wel eens het begin van een orkaan kunnen zijn', zegt pensioenadviseur Hans Kennis van Montae & Partners.


Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken riep sociale partners eind vorig jaar op de premies dit jaar nog niet te laten stijgen. Hij deed dat tegelijkertijd met zijn besluit om pensioenfondsen de ruimte te geven kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen zodat er 'rust' is voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Koolmees noemde het uitstellen van kortingen én premieverhogingen ‘evenwichtig’, omdat van het eerste vooral gepensioneerden profiteren en van het tweede vooral werkenden.

Premie omhoog, opbouw omlaag

Maar bij de helft van de 48 bedrijfstakpensioenfondsen stijgt de premie alsnog, of krijgen werknemers minder terug voor hun inleg. Bij die fondsen sparen circa 600.000 werknemers voor hun pensioen. In de bouw bijvoorbeeld stijgen de premies met 10%, in de glastuinbouw en bloembollenteelt met 13% en bij bedrijven aangesloten bij pensioenfonds Zoetwaren met 12%. Bibliotheekmedewerkers en personeel van levensmiddelengroothandels blijven hetzelfde betalen maar bouwen vanaf dit jaar respectievelijk 20% en 12% minder pensioen per jaar op.

Van de grootste tien pensioenfondsen verhogen alleen Bouw en BPL (Landbouw) dit jaar de premie. De anderen maken wel een pas op de plaats. Maar zij voorzien forse premiestijgingen voor volgend jaar. Een aantal fondsen heeft dat ook al aangekondigd. In de metaalsector waarschuwen PME en PMT vast dat de premie in 2021 met 16% (PME) tot 26% (PMT) stijgt. Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) verhoogt volgend jaar de premie met 17%. Ambtenarenpensioenfonds ABP, dat dit jaar niets aan premie of opbouw doet, kreeg daarvoor stevige kritiek van het eigen Verantwoordingsorgaan.

Premie onder de kostprijs

Naast de kortingsdreiging en uitblijvende indexatie (de compensatie voor inflatie) bij pensioenfondsen, zorgt ook de premie voor steeds meer verdeeldheid in de pensioensector. Die moet door de lage rente eigenlijk nog verder omhoog dan al gebeurt. Pensioenfondsbestuurders vinden het steeds moeilijker om te verantwoorden dat zij pensioen beloven, maar daar niet genoeg premie voor innen.

De premiedekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre de premie de kosten van pensioenopbouw dekt, is vorig jaar bij veel fondsen tot rond 70% gedaald. Met name gepensioneerden zijn daar boos over, omdat te lage premies ten koste gaan van de dekkingsgraad van een pensioenfonds. De kans op korten van pensioenen wordt dan groter en die op indexatie kleiner.

Stijgende pensioenkosten

Werkgevers en werknemers op hun beurt hikken tegen de almaar stijgende pensioenkosten aan. Dat verkleint de ruimte om de lonen te laten stijgen, zegt bijvoorbeeld werkgeversorganisatie Bouwend Nederland.

Ondernemingspensioenfondsen, verbonden aan een bedrijf en niet aan een hele sector, zijn vaak later met hun premiebesluit en maken die niet altijd bekend. Maar ook daar wordt ingegrepen blijkt nu al. Bij AkzoNobel Pensioenfonds bijvoorbeeld blijft de premie (circa 27%) gelijk, maar verlaagt de opbouw met bijna 15%. Als de premie vorig jaar €100 aan pensioen voor later opleverde, wordt dat dit jaar nog maar €85. Shell en Unilever laten weten dat de premies dit jaar stijgen, maar niet met hoeveel.

fd.nl/economie-politiek/1330286/pensi...
voda
0
Pensioenfonds kan weer aankloppen bij uitvoerder APG, maar niet bij PGGM of MN

APG staat als enige van de drie grote Nederlandse pensioenuitvoerders weer open voor nieuwe pensioenfondsen die willen aansluiten. Dat zegt bestuursvoorzitter Gerard van Olphen in gesprek met het FD.

De stap van APG — met klanten als pensioenfonds ABP en Bouw de grootste pensioenuitvoerder van Nederland — komt gelegen. Steeds meer pensioenfondsen klagen dat zij grote moeite hebben om een uitvoerder te vinden voor de administratie van hun pensioenen: het bijhouden van wie hoeveel pensioen moet krijgen en dat uitkeren. De meeste fondsen doen dat niet zelf.

Huis op orde

De drie grote uitvoerders, naast APG, ook PGGM en MN, accepteerden de afgelopen jaren geen nieuwe klanten voor pensioenbeheer, of namen zelfs afscheid van fondsen. Tegelijkertijd trekken kleinere partijen zich terug uit deze markt die draait om schaalgrootte, omdat zij te weinig verdienen. In de sector waarschuwen bestuurders en adviseurs dat pensioenfondsen uit nood zelfs kiezen om dan maar te fuseren met een groter fonds. 'Er wordt echt geleurd met fondsen’, zei bestuursvoorzitter Toine van de Stee van pensioenuitvoerder BlueSky Group vorige maand in vakblad PensioenPro.

Ook APG, dat 4,5 miljoen pensioenen en €534 mrd (eind november 2019) aan vermogen beheert, heeft al jaren geen nieuwe klanten aangenomen voor pensioenbeheer. Een uitzondering was Architectenbureaus, vanwege de verwantschap met de bestaande klant pensioenfonds Bouw. 'We hebben de afgelopen jaren gezegd: we concentreren ons op onze kernactiviteiten. Het huis op orde maken stond voorop', zegt APG-bestuursvoorzitter Van Olphen nu. APG verkocht onder meer dochters InAdmin en Loyalis om zich helemaal te kunnen richten op pensioenen. Nu die verkopen zijn afgerond, wil Van Olphen 'het signaal afgeven dat pensioenfondsen hier welkom zijn als nieuwe klant'.

Nog steeds staat APG niet open voor alle fondsen die aankloppen. ‘Het moet wel wat toevoegen’, aldus Van Olphen. Als het leidt tot schaalvoordelen zijn klanten welkom. Geen minifondsjes dus, met maar een paar honderd deelnemers. En ook geen fondsen met mega-ingewikkelde pensioenregelingen die heel anders zijn dan die van de fondsen die APG al als klant heeft.

PGGM en MN zijn dicht

De nummer twee en drie, PGGM en MN, bevestigen maandag dat pensioenfondsen die een nieuwe uitvoerder zoeken bij hen niet terechtkunnen. PGGM, de tweede uitvoerder van Nederland, kondigde twee jaar terug aan terug te gaan naar de basis: de pensioenen van Zorg en Welzijn (PFZW). Pensioenfondsen die klant willen worden van PGGM rest maar een optie: fuseren met PFZW. Ook MN concentreert zich op de bestaande klanten, de metaalfondsen PMT en PME en het pensioenfonds voor de Koopvaardij.

Pensioenuitvoerder TKP, een Aegon-dochter, wil afscheid nemen van een aantal klanten, waaronder nota bene het pensioenfonds van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat fonds en pensioenfonds IBM zoeken nieuw onderdak. Adviseur AON is helemaal gestopt met de pensioenuitvoering. Nieuwkomers, bijvoorbeeld uit de automatisering, proberen het gat te vullen, maar zij moeten zich nog bewijzen. Pensioenfonds Detailhandel stapt als eerste over naar Cap Gemini. Centric heeft een paar kleinere pensioenfondsen als klant weten aan te trekken die weg moesten bij Syntrus Achmea.

Voor de financiële crisis hadden de Nederlandse pensioenuitvoerders juist de ambitie om flink te groeien. De grote pensioenfondsen zetten toen hun uitvoerders op afstand. Zo werd PGGM losgekoppeld van pensioenfonds Zorg en Welzijn en APG van ambtenarenfonds ABP. Maar het aantrekken van andere pensioenfondsen als klant, leverde tegen de verwachtingen in niet veel nieuw geld op. En wel veel meer complexiteit, omdat al die fondsen andere pensioenregelingen hebben.

fd.nl/economie-politiek/1330798/pensi...
voda
0
APG-topman: 'Nog meer uitstel pensioenakkoord kunnen we niet maken'

'Tijd voor een doorbraak'. En: 'partijen moeten uit hun schuttersputje komen'. Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen van APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, laat er geen misverstand over bestaan. Politiek, sector en sociale partners mogen het pensioenakkoord niet meer laten mislukken. 'Nog meer uitstel kunnen we niet maken.'

Van Olphen deed die oproep in zijn eigen organisatie, in zijn Nieuwjaarstoespraak tegenover de mensen die 4,5 miljoen pensioenen en €534 mrd beheren voor onder anderen ambtenaren, bouwvakkers en schoonmakers, maar wil hem ook delen met de buitenwereld. 'We hebben nog honderd dagen, in een debat dat al elf jaar duurt.’

Veel tijd is er inderdaad niet meer. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken moeten kabinet, werkgevers en werknemers in april klaar zijn met de uitwerking van de twee pensioencontracten uit het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Een meer collectief contract — een wens van de bonden — en een individueler contract zoals het kabinet wilde. Dat tijdschema is krap en succes niet verzekerd, klinkt het in de pensioensector.

'Of het 1 april, 1 mei of 1 juni wordt, dat maakt niet zoveel uit', zegt de APG-topman over het krappe tijdpad. 'Maar na de zomer, of na de verkiezingen? Dat is spelen voor tijd en doet geen recht aan hoe belangrijk het is dat Nederland weer vertrouwen krijgt in het pensioenstelsel. Aan de ene kant hebben we het beste pensioenstelsel in de wereld. Het is het best gefinancierde stelsel. Maar aan de andere kant: de Nederlander vertrouwt het niet. De rek is er gewoon uit.'

U pleit voor een doorbraak. Waarom nu?

'Het is niet zo dat ik twijfel aan dadendrang of integriteit. Maar het is een ingewikkelde discussie. Het moet zorgvuldig. En dan blijven we toch een beetje hangen. Het pensioenakkoord ging vooral over de AOW-leeftijd en eerder stoppen met werken. Er lagen contouren voor de tweede pijler met twee nieuwe pensioencontacten om verder uit te werken. Veel weten we al: het worden premieregelingen, het risico verschuift richting deelnemers. Vervolgens moet de vraag dan zijn: hoe gaan we die deelnemers zo goed mogelijk helpen? Maar het lijkt nu alsof tegenstellingen nog steeds worden gekoesterd.'

In april moet het rond zijn. Wat zijn dan de stappen die de partijen nu moeten zetten?

‘Wat je nu vaak ziet, is een discussie in de trant van 'mijn contract is superieur aan jouw contract'. Eerlijk gezegd lijken de twee nieuwe contracten best wel op elkaar. Hoe je het ook wendt of keert: het zijn beide premiecontracten: waarbij we uitgaan van de premie en met beleggingsrendementen toegroeien naar een verwachte pensioen. Er is geen - schijn van - garantie meer. En dan is het ene contract een individueel contract met een aantal collectieve elementen en het ander is een collectief contract met een aantal individuele kenmerken. Voor de deelnemer is dat niet zo heel verschillend.'

'In mijn eigen woorden: heel veel mensen zijn goed - wij soms ook - in het bewonderen van het eigen schuttersputje. Het zou toch mooi zijn als we in staat zijn om daar uit te komen. En het gesprek op te zoeken. Niet bij iedere oplossing meteen denken: hier is een volgend probleem.'

Wat als het nu niet lukt, wat betekent dat dan voor de deelnemers van APG?

'Stel nu dat er eind dit jaar geen pensioenakkoord is, en de wereld blijft een beetje zoals die is, dan is de vraag wat gaat de minister volgend jaar doen? Als hij niet opnieuw uitstel wil geven voor kortingen dan komen er mogelijk fondsen in een horrorscenario: pensioenpremie verhogen, toekomstige opbouw verlagen en bestaande pensioenen korten. En dat moeten wij zo doen dat deelnemers dit begrijpen en ervaren als rechtvaardig voor jongeren, voor werkenden midden in hun carriere en voor gepensioneerden. Dat is een enorm dilemma. Daarom zeg ik: playing for time, dat is niet de route.’

Komen premieverhogingen en kortingen er met een akkoord dan niet?

‘Dat durf ik niet zeggen. Het is niet zo dat als er een nieuw pensioencontract er in één keer een heleboel geld bijkomt of dat er een lang leven risico of de rente er in ene heel anders uitziet. En het is ook niet zo dat als we dit jaar een akkoord hebben, dat we dan op 1 januari een nieuw pensioenstelsel hebben. Maar er ontstaat wel weer een nieuw perspectief en mensen moeten daar ook weer vertrouwen in krijgen. Dat ben ik ben met FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga eens (die opriep volgend jaar alvast te beginnen met indexeren, red). Of dan volgend jaar indexeren de goede route is, dat is een tweede.’

fd.nl/economie-politiek/1330774/apg-t...
agapim
2
Eerst een REËELE REKENRENTE, zeker als we overgaan naar "premiecontracten" met een risicoverschuiving naar de deelnemers !voda
0
Pensioenfondsen met 18% rendement nog niet uit problemen

Afgelopen jaar was een uitstekend jaar voor de beleggingen van pensioenfondsen. Dat bevestigen de hoge beleggingswinsten die de vijf grootste pensioenfondsen donderdag bekendmaken. Ambtenarenpensioenfonds ABP, pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), de metaalfondsen PMT en PME en pensioenfonds Bouwnijverheid boekten rendementen van 17% à 18%. De resultaten van kleinere fondsen zijn doorgaans in lijn met de grote vijf.

De hoge rendementen laten zich niet rijmen met de voortdurende dreiging van kortingen op de pensioenen, vinden de voorzitters van de grote pensioenfondsen. Voor PMT bijvoorbeeld was een rendement van 18,1% 'niet genoeg' om die dreiging af te wenden, zegt voorzitter Jos Brocken van het pensioenfonds. 'Onze deelnemers worden er tureluurs van.'

Kortingsdreiging

Tegenover de groei van het belegd vermogen stond, door de daling van de rente in 2019, een ongeveer even snelle stijging van de verplichtingen - de waarde van de beloofde pensioenen. Immers: hoe lager de rente, hoe hoger de verplichtingen. PFZW bijvoorbeeld boekte een rendement van bijna 19%, maar zag de verplichtingen met bijna 18% stijgen.

De dekkingsgraden van fondsen zijn daardoor nauwelijks van hun plaats gekomen vergeleken met eind 2018. Voor volgend jaar hangt de kortingsdreiging daardoor opnieuw boven miljoenen pensioenen. En indexatie zal er al helemaal zelden inzitten.

De fondsen hopen dat het pensioenakkoord hier verandering in kan brengen en zij bij hoge rendementen de pensioenen wel kunnen verhogen. Daar staat dan wel tegenover dat bij financiële tegenvallers pensioenen ook sneller omlaaggaan. Het topjaar 2019 volgt bijvoorbeeld op het zeer magere 2018, het slechtste beleggingsjaar sinds de financiële crisis.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool tempert bovendien de toekomstverwachtingen, ondanks een rendement van 17% afgelopen jaar en van gemiddeld 7% vanaf de crisis. 'Nu hebben we een goed beleggingsjaar achter de rug', zegt zij, 'maar we verwachten dat de rente de komende jaren laag zal blijven. Ook verwachten we, net als andere grote beleggers, lagere rendementen, van gemiddeld rond de 4%.'

De beleggingswinsten van 2019 zijn deels te danken aan de sterk gedaalde rente in dat jaar, waardoor obligaties en rentederivaten meer waard werden. Daarnaast waren er goede prestaties van aandelen en vastgoedbeleggingen, die vooral aan het begin van het jaar de schade van 2018 deels inliepen.

Bij Bouw bijvoorbeeld stegen de vastrentende waarden - goed voor 40% van de portefeuille - 9% in waarde. Aandelen - ruim een kwart van de beleggingen - werden bijna 27% meer waard. Vastgoed - een zesde van de portefeuille - leverde een beleggingswinst op van bijna 12%. In de laatste maanden van vorig jaar deden de aandelenbeurzen een pas op de plaats en steeg de rente: dat leidde in het vierde kwartaal tot beleggingsverliezen bij pensioenfondsen.


Dekkingsgraden onder de 100%

De grote vijf maken donderdag ook officieel bekend wat hun dekkingsgraden waren eind 2019. Die lagen - behalve bij Bouw - onder de 100%. Minder grote fondsen kwamen afgelopen week al met hun dekkingsgraden. De grote lijn was begin januari al bekend: dankzij een stijging van de rente zijn dekkingsgraden in het laatste kwartaal van vorig jaar weer opgelopen, waardoor de meeste fondsen dit jaar de pensioenen toch nog niet hoeven te verlagen.

Slechts twee fondsen, de metaalfondsen PMT en PME, hebben aangekondigd dat zij alsnog een beroep moeten doen op de uitstelregeling die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken eind november in het leven riep. Zonder dat uitstel hadden zij de pensioenen moeten korten. Mogelijk zijn er nog een aantal kleinere fondsen die ook een beroep op uitstel doen. Maar bij grote fondsen zoals ABP, PFZW en BPL (Landbouw) en PNO Media, waar eerder wel voor kortingen werd gevreesd, is dat niet nodig.


Dekkingsgraden grotere bedrijfstakpensioenfondsen eind 2019

ABP 97,8%

Zorg en Welzijn 99,2%

PMT (Metaal en Techniek) 98,8%

Bouwnijverheid 114,1%

PME (Metalektro) 98,7%

PGB 105,4%

Vervoer 103,2%

Detailhandel 112%

BPL 96,6%

Spoorwegpensioenfonds 111,1%

Woningcorporaties 113,1%

Horeca & Catering 109%

Werk- en (re)Integratie 105,5% (beleidsdekkingsgraad)

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 107,8%

Levensmiddelen 94,7%

PNO Media 99,5%

Zorgverzekeraars 105,8%

Schoonmakers en Glazenwassers 92,1%

Architectenbureaus 111,2%

fd.nl/economie-politiek/1331751/pensi...
agapim
1
Waarbij wellicht ten overvloede opgemerkt dat de bovengenoemde dekkingsgraden zijn berekend met een IRREËELE REKENRENTE !

Wanneer een reëele rekenrente wordt gehanteerd gaan de dekkingsgraden van de "grote drie" allemaal richting de 110% !

.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

agapim schreef op 23 januari 2020 13:49:


Waarbij wellicht ten overvloede opgemerkt dat de bovengenoemde dekkingsgraden zijn berekend met een IRREËELE REKENRENTE !

Wanneer een reëele rekenrente wordt gehanteerd gaan de dekkingsgraden van de "grote drie" allemaal richting de 110% !

Meer dan dat!

Op pg 62 van het ABP-jaarverslag 2018 staat een interessante tabel. Daaruit valt af te lezen dat als de (idd irreële) rekenrente in 2019 met 1% gestegen zou zijn ipv. met 0,7% gedaald, dat dan de DG (bij het daadwerkelijk in 2019 gehaalde beleggingsrendement van bijna 17%) gestegen zou zijn tot 118%!
En bij 0% rendement nog altijd tot 106%.

Laat staan bij een reële rekenrente van zeg tegen de 3%. Zie hier de huidige rekenrentewaanzin in optima forma. Volksverlakkerij is het.
Lager kan de officiële rekenrente bijna niet meer, hoger wel. Ben benieuwd naar het overeenkomstige tabelletje in het nog te verschijnen JV20129.

NB. Om kritische opmerkingen van oplettende lezertjes voor te zijn: bovengenoemde tabel en het rekensommetje zijn gebaseerd op de balanscijfers (bezittingen vs verplichtingen) per ultimo 2018. Over heel 2019 zou de DG ca een procent lager uitkomen dan genoemd door a) natuurlijke groei van de verplichtingen (lonen hoger dan vroeger), en b) ontvangen premies bij het ABP een miljardje lager dan de uitkeringen.

Beperktedijkbewaking
1
Hoezeer de huidige berichtgeving over pfn losgezongen is van de werkelijkheid moge ook blijken uit het volgende.

In de ABP-jaarverslagen wordt naast de gewone DG ook de 'reële dekkingsgraad' genoemd. Dat is wat de DG (theoretisch) zou zijn indien de verplichtingen volledig voor prijsinflatie geïndexeerd zouden worden. Die reële DG stond eind 2018 op 84,9% (valt me nog mee), bij de huidige officiële rekenrente wel te verstaan.
Helaas geen 100%, maar wel in een stijgende trend (in 2015 was het nog 80,6%).
Dat lees je in de pers nu nooit, die schrijven alleen maar dat het slecht gaat met onze pfn.

Nog duidelijker zie je dat bij de 'absolute dekkingsgraad'. Dat is de DG bij rekenrente nul (oftewel bij niet-verdisconteerde verplichtingen). Die wordt nergens gepubliceerd maar het is mijn hobby die regelmatig te schatten. Ik doe dat adhv van de rentegevoeligheden (zie mijn vorige post), en ook nog op een andere manier. Voor het ABP komen de twee uitkomsten heel aardig (binnen een procent) overeen. De tweede methode gebruik ik voor alle pfn bij elkaar, uitgaande van de DNB-totalen daarvoor.

De absolute DG ligt voor de meeste pfn, incl. de 'grote drie', momenteel in de range 82%-89%, voor alle pfn bij elkaar aan de bovenkant daarvan. Het betekent dat het geld voor de huidige pensioenaanspraken nu al bijna voor 90% in huis is, ook al komen die pas over 10, 20, 30, 40, ... jaar tot uitkering. En al die tijd kan het ingelegde geld renderen!

Dat mag ook wel, zal je zeggen, want er is inflatie en je wilt tussentijds toch wel een keertje indexeren. Maar ik wil de mythe "het gaat steeds slechter" ontzenuwen. Het tegendeel is waar.
De absolute DG's zijn al jaren in een stijgende trend. Omdat ze niet (reken)rentegevoelig zijn is dat ook een stabiele trend. Enkele jaren geleden lagen de absolute DG's nog onder de 80% en tien jaar geleden rond de 70%. Aan het begin van deze eeuw onder de 60% en in de 90-er jaren rond of zelfs onder 50%.

Het gaat gewoon goed met onze pfn! Knot, Koolmees en Dijsselbloem vertellen sprookjes, en het journaille -ook bij FD en DFT- is te dom om dat door te hebben.

9.649 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 478 479 480 481 482 483 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Europese beurzen in het groen, KPN fors lager

17:42 De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag opnieuw hoger gesloten. Op het Damrak ging veel aandacht uit naar... 3

  Indices

  AEX 605,22 +0,37%
  EUR/USD 1,1004 -0,17%
  Germany30^ 13.346,70 +0,17%
  Gold spot 1.570,62 +0,22%
  LDN100-24h 7.485,63 -0,10%
  NY-Nasdaq Composite 9.269,68 +1,43%
  US30# 28.829,41 +0,34%

  Stijgers

  Wereld...
  +3,50%
  Corbion
  +3,01%
  NSI
  +3,00%
  ASML
  +2,73%
  Sif Ho...
  +2,72%

  Dalers

  KPN
  -5,60%
  PostNL
  -1,58%
  SBM Of...
  -1,52%
  Fugro
  -1,33%
  Flow T...
  -1,32%

  Nieuws Forum Meer»

  (8)

  jarijn60 op 29 jan 2020 19:10
  (2)

  luuk4 op 29 jan 2020 19:03
  (1)

  Kaviaar op 29 jan 2020 18:57
  (3)

  Kaviaar op 29 jan 2020 18:40
  (15)

  langetermijner op 29 jan 2020 18:17

  Column Forum Meer»

  (361)

  Call me Put op 29 jan 2020 18:55
  (2)

  gva380 op 29 jan 2020 18:42
  (47)

  Knight V op 29 jan 2020 18:21
  (589)

  silverwheaton op 29 jan 2020 15:10
  (5)

  linke loetje ? op 29 jan 2020 14:02