Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel TIE Kinetix AEX:TIE.NL, NL0010389508

 • 17,700 2 jun 2023 16:47
 • -1,100 (-5,85%) Dagrange 17,700 - 18,500
 • 118 Gem. (3M) 270

Daar is ie dan Versie 2

44 Posts
Pagina: 1 2 3 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. nhp22 30 juni 2004 09:22
  In het volgende stukje zal de tweede versie staan. Ik had gister geen tijd meer om het te posten. In het bericht daarna zal de engelse versie staan.
  Ik heb het nu helemaal afgerond. Een paar dingetjes zijn veranderd. Dezoeker melde mij terecht dat ik ten onrechte TIE France als afgestoten beschouw, na een mailwisseling met tie kwam hij er achter dat niet zo was. Verder heb ik nog een stukje geschreven over de fusie/ overname kansen van TIE. Het gedeelte van de aanmerkelijk belanghouders ben ik nog steeds niet geheel achter. Volgens mij klopt de informatie op de TIE website. Ik heb daar wederom een mailtje gestuurd. Mocht ik daar nog informatie over krijgen, dan zal ik dat natuurlijk op dit forum posten.
 2. nhp22 30 juni 2004 09:27
  TIE Holding 22 Juni 2004

  Het profiel zoals TIE het zelf omschrijft.

  TIE is een internationaal Business to Business integratiesoftwarebedrijf, opgericht in 1987 en genoteerd aan de Euronext in Amsterdam in de NextEconomy Index. TIE voorziet haar vestigingen en verkooppunten in de gehele wereld van hoogwaardige softwaretoepassingen en diepgaande kennis. Deze lokale service-providers helpen bedrijven om elektronisch zaken te doen zodat ze hun zakelijke processen efficiënter en effectiever kunnen laten verlopen en bovendien fors kunnen besparen op de kosten. TIE's belangrijkste software-toepassing is de 'Enterprise Portal Framework' (EPF). EPF stelt bedrijven in staat om de processen van de back office te integreren met die van hun zakenpartners, en om alle productinformatie te beheersen. Omdat de toepassingen van TIE zijn gebaseerd op zowel jarenlange ervaring met EDI als XML, kunnen de klanten van TIE hiervan de vruchten plukken. TIE heeft een brede klantenkring in Nederland, België en Verenigde Staten en is een belangrijke speler in Europa, Zuid-Amerika en Azië.

  Algemene aanvullende informatie.

  Het afgelopen boekjaar dat liep van 1 oktober 2002 tot 30 september 2003 werd een omzet geboekt van circa 10 miljoen euro. Het netto resultaat was circa 13 miljoen euro verlies. Dit leidde tot negatief Eigen Vermogen van circa 8,5 miljoen euro.
  De dagelijkse leiding is in handen van Dick Raman. Hij is de oprichter van TIE holding.
  Er is geen financieel directeur. Er zijn drie commissarissen. Dit zijn John Cutts, 57 jaar (Chief Executive bij Pall Mall Capital Ltd.), Bauke Geersing, 60 jaar (Director Geersing Consulancy B.V. tevens commissaris bij KLM) en Ton Veth, 57 jaar (Ceo & Presiden Cebra B.V.). Het personeel is gereduceerd tot 94 personen ultimo september 2003.
  TIE opereert vanuit vijf landen te weten Nederland, de Verenigde Staten van Amerika, België, Hongarije en Hong Kong. In Hong Kong, zit alleen een ondersteunende dienst. De verkoop van producten van TIE wordt geregeld vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. TIE België is overgenomen door Portus, maar TIE België behoud haar naam en bij deze vestiging zullen nog steeds producten van TIE (Nederland) verkocht worden TIE Hungary is opgezet als Joint Venture samen met De Vries Robbe Groep (DVRG). DVRG is ook genoteerd aan de Nederlandse beurs. TIE heeft ook een belang van 25% in TIE France. Er is ook een website, maar de link staat niet op de website www.tieglobal.com omdat TIE de site aan het aanpassen is aan de huisstijl.

  De producten van TIE

  De markten waarin heel intensief wordt gewerkt met deze producten van bedrijven als bijvoorbeeld TIE, zijn markten waar de marges laag zijn en er hoge omloopsnelheden van producten zijn met een relatief lage marge. Een voorbeeld hiervan de voedingssector. De producten van TIE worden dan ook veel gebruikt bij Supermarkt ketens. Wal-Mart is al een klant en bij Ahold is bij de dochter Albert Heijn (AH) een pilot project succesvol afgerond.

  Voor verdere informatie over de productportfolio van TIE verwijs ik graag naar:
  www.tieglobal.com/images/objects/2285... en
  www.tieglobal.com/products.cfm

  Projecten

  TIE doet mee aan het SEEMseed project. www.seemseed.net/default.aspx SEEM staat voor Single Electronic European Market. Dit project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. De omzet hieruit is minimaal 170.000 euro. 10% van de totale sponsoring. Kort gezegd is het de bedoeling om Netwerken zo met elkaar te verbinden dat deze elektronische marktplaats ontstaat. SEEMseed doet onderzoek naar de technologische toepassingen, juridische problemen, het toepassen van lokaal beleid (binnen een land of regio) en de sociale en industriële gevolgen van de elektronische marktplaats.

  Binnen Nederland heeft TIE een AS2 pilot project afgerond bij Albert Heijn (AH). Albert Heijn (AH) wil alle elektronische communicatie met haar zakenpartners via het communicatie protocol EDI-INT AS2 laten verlopen. AH wil hierdoor haar communicatie kosten sterk reduceren. Voor het verdere bericht verwijs ik graag naar: www.tie.nl/services_about.cfm?n_ob_id...

  Partners

  Een aantal van de partners van TIE zijn indrukwekkende bedrijven die een goede reputatie hebben. Dit zijn: Peoplesoft, Eipcor, EBXML, Oracle, Microsoft, Sap, Ibm, Clio, E-supplylink, De Vries Robbe, ISABEL en Porthus.

  Klanten

  Bij de klanten zitten een aantal opvallende bedrijven zoals Sodexo, Volkwagen (België), Halliburton, Revlon, OPG en Wal-Mart Stores. Het is dus duidelijk dat TIE elk soort klant aan kan, en dat omvang niet uit maakt.

  Het afgelopen jaar

  De omzet bedroeg 10.792.000 euro tegen 14.141.000 euro het jaar ervoor. Een daling van maarliefst 23,68%.
  Het operationele verlies liep op tot -13.317.000 euro tegen -4.514.000 euro het jaar er voor.
  Het netto resultaat liep op tot -13.717.000 tegen -4.902.000 het jaar daarvoor.
  Aan het eind van juni 2003 had Dick Raman (CEO) een interview met de krant De Financiële Telegraaf. Hierin vertelde hij dat TIE wel eens failliet kon gaan. Dit had desastreuze gevolgen van de beurskoers. Bij het presenteren van de derde kwartaalcijfers sprak hij de naar het leek loze woorden uit: “we gaan het komend boekjaar winst maken, als de markt aantrekt. Wij zien de markt aantrekken.” Inmiddels heeft TIE al twee kwartalen winst laten zien.
  De volgende doelstellingen zijn voor de komende jaren geformuleerd (pagina 14 jaarverslag).

  De omzet van TIE significant te laten groeien. Het concept is om een $100 miljoen bedrijf te worden in vijf jaar. Dit kan niet alleen bereikt worden door organische groei.
  Organische groei voor alle onderdelen is geprojecteerd op 25% per jaar als de economische omstandigheden verbeteren.
  Additionele groei moet komen van corporate sales. Dit zal jaarlijks onderhandeld worden. De distributie wordt gedaan door global reseller contracts.
  Door bedrijven in europa te acquitteren worden TIE’s markt bereik en de service beter.
  winst te maken in FY04 (2004)
  verder en substantiële verbetering van het netto resultaat in opvolgende jaren
  maximalisatie van kasstromen
  korte termijn schuld en middellange termijn schuld verminderen
  Een toename van marktaandeel te realiseren in lange termijn inkomens stromen. Dit moet worden gegenereerd door up-front sofware licentie honoraria en onderhoudscontracten.
  De organische uitgaven 10% minder te laten groeien dan de omzet groei.

  FY 04 vanaf 1 oktober tot vandaag

  In de eerste maand van het nieuwe boekjaar gingen er nog eens 14 mensen weg bij TIE. Het totaal aantal personeelsleden bedroeg 94 per 1 November 2003.
  Op 21 oktober 2003 wordt een nieuw product geïntroduceerd, TIE messaging portal.
  Op 11 november 2003 wordt bekend gemaakt dat de reorganisatie is afgerond.
  Op 18 november 2003 wordt er een converteerbare obligatie uitgegeven, van 290.000 euro. De conversie prijs is 0,29. Tevens worden er 500.000 opties uitgegeven met een strike price van 0,32. De conversie kan plaats vinden tussen 1 juli 2004 en 15 november 2004.
  Op 24 november 2003 wordt de verkoop van TIE Belgium afgerond. Met het geld wordt een lening afgelost. Er wordt afgesproken dat 50% van de opbrengsten van de licentie verkoop voor rekening komt van TIE holding. Voor 2004 is de schatting dat dit 250.000 euro is. Er zijn geen kosten meer om kantoor te houden in België, maar TIE blijft wel vertegenwoordigd in België.
  Op 28 november 2003 worden 950.
 3. nhp22 30 juni 2004 09:28
  ENGELSE VERSIE

  TIE Holding 22 June 2004

  Tie profile according to TIE Holding

  TIE Holding N.V. is an international B2B Integration software company, established in 1987 and listed on the EuroNext Amsterdam Stock Exchange in the NextEconomy Index. TIE provides state-of-the-art software tools and in-depth expertise to TIE subsidiaries and resellers all over the world. These local Solution Providers help companies to do business electronically in order to improve the efficiency and effectiveness of their business processes and to lower their costs. TIE's main products in the 'Enterprise Portal Framework' allow companies to integrate their back-office processes to those of their trading partners and to manage product information. TIE has a broad customer base in the Netherlands, Belgium and the USA and is a major player in Europe, Latin America and Asia.

  General additional information.
  The previous fiscal year (from the 1st of October 2002 until 30th September 2003) total revenues were about 10 million euro. The net result was about -13 million euros. This led to a negative Equity of about 8,5 million euros.
  The CEO of the company is Dick Raman. He is the founder of TIE Holding. There is no CFO. There are three supervisory directors. John Cutts, 57 year (Chief Executive at Pall Mall Capital Ltd.), Bauke Geersing, 60 year (Director Geersing Consulancy B.V. also supervisory director at KLM) en Ton Veth, 57 year (Ceo & Presiden Cebra B.V.). Staff is reduced to 94 FTEs ultimo September 2003.
  TIE runs it’s business from 5 countries. These are The Netherlands, the USA, Belgium, Hungary and Hong Kong. In Hong Kong there only is a supporting branch office. The sales of TIE products is being arranged from the headquarters in Amsterdam, the Netherlands. Portus took over TIE Belgium, but TIE Belgium will not change it’s name and TIE product will still be sold by TIE Belgium. TIE Hungary is a Joint Venture with De Vries Robbe Groep (DVRG). DVRG, is also listed on the Dutch stock exchange. TIE has a 25% stake in TIE France. TIE France also has a website, but the link is not available at www.tieglobal.com, because TIE has to adapt the website to the house style.

  The products of TIE

  The markets were the products of companies like TIE are used intensively, are markets were product margins are low en product turnovers are high. An example of a sector is Retail. E.g. Wal-Mart is a customer of TIE, and at Ahold at a subsidiary company (Albert Heijn or AH) a pilot project is rounded off successfully.

  For further information about the product portfolio of TIE I gladly refer to:

  www.tieglobal.com/images/objects/2285... and
  www.tieglobal.com/products.cfm

  Projects

  TIE entered into the SEEMseed project www.seemseed.net/default.aspx SEEM stands for Single Electronic European Market. This project is being subsidized by the European Union. The revenues for TIE is at least 170,000 euros. This amount is 10% of the total subsidy. The target is to Link Networks to create an electronic market place. SEEMseed researches technological appliances, legal problems, the application of local policy (within a country of region) and the social and industrial consequents of the Elecotronic marketplace.

  In The Netherlands TIE rounded off a AS2 pilot project at Albert Heijn (AH). AH wants to communicate with all her business partners via the communication protocol EDI-INT AS2. AH wants to reduce her communication costs by applying the protocol. Further information can be looked up at:

  www.tie.nl/services_about.cfm?n_ob_id... (in Dutch)

  Partners

  A couple of the partners of TIE are impressive enterprises who have a good reputation.
  These are: Peoplesoft, Eipcor, EBXML, Oracle, Microsoft, Sap, Ibm, Clio, E-supplylink, De Vries Robbe, ISABEL en Porthus.

  Customers

  Among the customers are a couple of remarkable companies like, Sodexo, Volkwagen (België), Halliburton, Revlon, OPG en Wal-Mart Stores. It is clear that size is no problem for TIE.

  The Previous Year

  Revenues were10,792,000 euros comparing 14,141,000 euros a year earlier. A decline of 23.68%.
  The operational loss amounted to –13,317,000 compared to –4,514,000 euros a year earlier.
  The net result was –13,717,000 compared to –4,902,000 a year earlier.
  At the end of June 2003 Dick Raman (CEO) had an interview with the Dutch newspaper De Financiële Telegraaf. In this interview he said that TIE might go bankrupt. This led to a disastrous decline of de stock price. At the presentation of the Q3 figures he mentioned that TIE would make profit in the coming year if the market would recover. And the market was recovering according to Raman. At the moment TIE made profit two quarters in a row.
  The following goals are being formulated for the coming years (page 14 annual report).

  To grow TIE’s revenue significantly. The concept is to become a “$100 million company” in five years, which cannot only be achieved via organic growth.
  Organic growth for all entities is targeted at 25% per annum once the economic circumstances improve
  Additional growth to come from corporate sales, which will be negotiated annually and through global reseller contracts.
  By acquiring companies in Europe, that expand TIE’s market reach and service offerings with a focus on B2B Integration.
  To reach bottom-line profitability (net profit) in 2004
  Further and substantial improvement of net profit in subsequent years
  Maximalization of cash flows, positive cash flow in 2004 and further.`
  Substantially reduce short and medium term debt
  To increase the market share of long-term revenue streams, which will be generated through up-front software license fees and maintenance revenues over time
  To allow organic expenses to grow at a 10% lower rate than the revenue growth

  FY 04 from 1st October till today

  www.euronext.com/file/view/0,4245,1626_53424_171158300,00.doc
  www.e-Supplylink.com

  Major Shareholders

  Raman 6.031.339 shares.

  It is a big problem to determine who is a major shareholder (more that 5% of the outstanding shares).

  At the website www.tieglobal.com/investor_shareinfo.cfm CSD Investments (Raman) interest is 33%. If you look at the annual report it shows that it’s only 24%. The interest of Delta Lloyd is not mentioned in the annual report, so I conclude that the interest of Delta Lloyd is 0. The last issuance of stock is more than 5% of the outstanding share capital. We are expecting a posting on the website of the AFM (Dutch financial market authority). Rumor is that the party involved is Kempen. Kempen “knows” TIE already. They took a stake in TIE with Orange fund. This stake was sold somewere in August 2003. Furthermore is it very obvious that DVRG and Toth (CEO of DVRG) has a stake in TIE. How much it is right now, I don’t know. Because of dilution. This stake is something between 25% and 30%. About this issue I sent an e-mail to TIE. They replied, but they only referred to the previous mentioned link. I replied TIE that, according to me, that could not be the case. If I get additional information I will post this on de IEX forum.

  www.iex.nl/forum/forum.asp?forum=197

  Present en Future

  Cash is about 2.1 million euro.
  Long Term Debt is 0.
  Equity remains negative. After the last issuance of shares it is -2.05 million euro (excluding results in Q3)
  Net profit is being made and autonomous revenue grow
 4. nhp22 30 juni 2004 09:53
  NL DEEL 2

  Op 28 november 2003 worden 950.000 aandelen onderhands geplaatst bij een professionele partij. De prijs per aandeel is 0.26 euro. Het aantal aandelen dat op dat moment uitstaat is dan circa 20,1 miljoen
  Op 8 december 2003 wordt aangekondigd dat Nijland Pluimveebedrijven BV Tie producten gaat gebruiken
  Op 17 december 2003 worden nogmaals 950.000 aandelen onderhands geplaatst bij een professionele partij. Dit tegen een prijs van 0,24 euro. Het uitstaand aantal aandelen op dat moment is op dat moment circa 21,0 miljoen aandelen.
  Op 1 februari 2004 wordt bekend gemaakt dat OPG als klant is binnengehaald.
  Op 3 februari 2004 worden de eerstekwartaalcijfers bekend. 122.000 euro winst bij een operationeel verlies van 385.000 euro. Dit is de eerste keer dat TIE winst maakt sinds de IPO in maart 2000. Op die dag wordt bekend gemaakt dat het Negatieve eigen vermogen niet 7,5 miljoen euro is maar 8,5 miljoen per balans datum. In het eerste kwartaal is dit met 0,9 miljoen euro verbeterd naar –7,6 miljoen euro. De koers stijgt in de dagen daarna naar de 55ct.
  Op 4 februari 2004 worden 850.000 opties heruitgegeven tegen een strike price van 0,32 euro.
  Op 5 februari 2004 wordt wederom een converteerbare obligatie uitgegeven. Dit keer voor 320.000. De uitoefen prijs is 0,32 euro per aandeel. De obligatie kan worden geconverteerd van 15 juli 2004 tot 15 juli 2007.
  Op 16 februari 2004 wordt bekend gemaakt dat en Europese unie het SEEM project gaat sponsoren.
  Op 25 februari 2004 wordt de Hongaarse Joint Venture wereldkundig gemaakt met De Vries Robbe Groep. Verder wordt bekend dat DVRG ten minste 5% van TIE’s uitstaande aandelen zal kopen.
  Op 1 maart is er een opschorting van de handel in TIE holding vanaf 9:00 uur, tot een persbericht wordt uitgegeven. Na een knotsgekke dag voor handelaren in TIE holding komt het persbericht om 16 uur 50. De heer G. Tóth de bestuursvoorzitter van DVRG neemt een lening van 2,5 miljoen euro over van Delta Lloyd Bank. Deze schuld zal worden geconverteerd in 5 miljoen aandelen. De schuld wordt in een klap van 4 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro terug gebracht. De koers stijgt van 50ct naar 60ct binnen een dag en de volgende dag naar de 74ct.
  Op 2 maart 2004 worden 1 miljoen aandelen onderhands geplaatst bij een professionele belegger tegen 0,54 euro. Het aantal aandelen dat dan uitstaat is op dat moment circa 22,0 miljoen aandelen. Het geld zal voornamelijk aan worden gewend om de schuld van 1,5 miljoen euro terug te brengen.
  Op 3 maart 2004 breidt TIE het verkoopnetwerk uit met Watermark. Dit bedrijf is Microsoft’s meest succesvolle Business Solution partner in Nederland.
  Op 18 maart 2004 wordt 1,2 miljoen aandelen onderhands geplaatst bij een professionele partij. De uitgifte prijs is 0,58 euro. Het geld wordt wederom grotendeels aangewend om de schuld af te lossen. Het aantal aandelen dat dan uitstaat is circa 23,2 miljoen
  Op 19 maart 2004 wordt de eerste omzet van TIE Hungary wereldkundig gemaakt. Dit bedaagd 150.000 euro.
  Op 12 mei 2004 worden de tweedekwartaalcijfers bekend gemaakt. De omzet blijft gelijk, maar de autonome omzet groeit met 6%. Dit betekend dat de autonome omzetgroei gehaald wordt van op jaarbasis van 25%. Dit betekend dat er 5,74% autonome omzetgroei per kwartaal moeten boeken. Operationeel wordt er 85.000 winst gemaakt en de netto winst komt uit op 322.000. Het negatief Eigenvermogen bedraagt op dat moment 3,3 miljoen. Lange termijn uitstaande leningen zijn gereduceerd tot 0. ten opzichte van 3.5 miljoen bij aanvang van het boekjaar. Cashflow from operations was 590.000 euro over het eerste halfjaar.
  Raman verteld dat de markt aantrekt en dat TIE op de goede weg is. Ook vermeld hij dat er in het volgende boekjaar misschien weer wordt gekeken naar overname mogelijkheden.
  Voor een overzicht van de financiële resultaten verwijs ik graag naar,
  www.euronext.com/file/view/0,4245,1626_53424_171158300,00.doc
  In de dagen erop komt de koers niet boven de 74ct.
  Op 26 mei 2004 wordt bekend gemaakt dat Sodexo B2Bi software afneemt.
  Op 1 juni 2004 worden er 1.123.500 aandelen geplaatst bij een professionele partij tegen 54ct. Het uitstaand aantal aandelen is op dat moment circa 24,4 miljoen.
  Op 21 juni 2004 wordt een partnerschap met e-Supplylink gevormd. Voor informatie kijk op www.e-Supplylink.com
  Op 22 juni 2004 worden er 1.312.000 aandelen geplaatst tegen 48ct. Het totaal aantal aandelen dat uitstaat op dit moment is 25.670.725.

  Groot Aandeelhouders op dit moment.

  Raman 6.031.339 aandelen. Dit blijkt uit het jaarverslag van TIE Holding.

  Het is bijzonder problematisch om te bepalen wie er voor de rest een aanmerkelijk belang heeft. Op de website www.tieglobal.com/investor_shareinfo.cfm Staat CSD Investments (Raman) nog voor 33%. Het jaarverslag wijst uit dat dit nog slechts 24% is. Het belang van Delta Lloyd vind ik niet terug in het jaarverslag, dus ik ga er van uit dat dit belang 0 is. De laatste plaatsing van aandelen is meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal. Het wachten is op een melding van de AFM over deze laatste plaatsing. Het gerucht gaat dat het hier gaat om het instappen van Kempen. Kempen kent TIE nog uit de tijd dat Orange Fund een belang had. Kempen is hier Fund manager van. Verder is het duidelijk dat DVRG een belang heeft. Hoeveel dat nu precies is, weet ik niet. Dit in verband met verwatering en het overhevelen van belangen van Toth naar DVRG. Het is in ieder geval duidelijk dat zij samen tussen de 25% en de 30% belang werkelijk/potentieel belang hebben. Ik heb hierover een e-mail gestuurd naar TIE. Ik heb hier antwoord op gekregen, maar TIE heeft mij verwezen naar de eerdergenoemde link. Ik heb reeds TIE een mail terug gestuurd en mocht ik hier nog meer duidelijkheid over krijgen, dan zal ik dit zeker vemelden op het IEX forum.

  Huidige stand van zaken en vooruitzichten

  Er zit op dit moment circa 2.100.000 euro in kas.
  De lange termijn schulden zijn 0.
  Het Eigen vermogen is nog altijd negatief. Na de laatste plaatsing van aandelen bedraagt dit –2.050.000 euro (exclusief derdekwartaal resultaten).
  Er wordt winst gemaakt en de autonome omzetgroei doelstellingen zijn het tweede kwartaal bereikt.
  Het is duidelijk dat de markt voor (B2B) software aantrekt. Dit blijkt ook uit bijvoorbeeld (autonome) omzet groei van Unit4agresso.

  Best case scenario
  Ik ga er nog steeds vanuit dat de omzetdoelstelling gehaald wordt. Deze is: de omzet moet minimaal het zelfde zijn als vorig jaar. Dit betekend dus 10,8 miljoen voor dit jaar. Er is “slechts” 4,1 miljoen euro omgezet over het eerste half jaar. Dit betekend dus dat de omzet over het komende half jaar moet toenemen met 63% naar 6,7 miljoen euro! Dit kan bijvoorbeeld door klanten binnen te halen als Ahold. In het verleden is de omzet ook met een sneltrein vaart gedaald, dus waarom zou het niet met de zelfde vaart kunnen stijgen (in het boekjaar 2002/2003 daalde de omzet met ruim 40%). Het pilot project is immers succesvol afgerond. De voorwaarden om met TIE in zee te gaan zijn goed en worden steeds beter. Ik doel hierbij op bijvoorbeeld het partnerschap met e-Supplylink. Wat dit met de WPA zal doen is mij niet geheel duidelijk. De onduidelijkheid is dat de kosten nauwelijks worden uitgesplitst en er geen conference calls zijn waar vragen gesteld kunnen worden. Maar laten wij op een best case basis verder gaan. De kosten blijven gelijk het komende half jaar. Dan houden wij
 5. nhp22 30 juni 2004 09:56
  NL DEEL 3

  Dan houden wij over 2,7 miljoen aan netto winst. Als wij er vanuit gaan dat er aan het eind van 2005 circa 35 miljoen aandelen uitstaan en de winst uit komt op 3,1 miljoen over het huidige boekjaar. De WPA 04 op die basis is circa 0,09 euro. Als we een koers/winst verhouding nemen van 14 en er vanuit gaan dat de beurskoers een half jaar vooruit loopt op de huidige ontwikkelingen moet het aandeel dus rond de 1,26 noteren.

  Het normal case scenario
  Hierbij ga ik er vanuit dat de omzet met 25% op jaarbasis groeit. Dit betekent op half jaarbasis 11,8%. De omzet komt dan uit op 4,6 miljoen. De operationele kosten (Cost of sales Sales and Markering) stijgen 10% minder dan de procentuele omzetgroei dus in dit geval 15%. Overige kosten en opbrengsten lopen iets op voornamelijk omdat de bijzondere baten afnemen. Deze zullen ongeveer 0 bedragen. Totale kosten zijn 2,7 miljoen. Er blijft nog 0,9 miljoen winst over voor het komende halfjaar. Als we weer 35 miljoen aandelen als uitstaand kapitaal nemen aan het eind van het boekjaar 2004/2005 blijft er nog circa 3,7 cent per aandeel over. De fair value van het aandeel op dit moment is dan 52ct.

  Het worst case scenario
  Daar ga ik niet aan beginnen, simpelweg omdat ik hier gezien het voorgaande geen reden toe zie. Neem het normal case scenario maar als worst case.

  Overig
  Het bestuur heeft een nadeel. Het is maar een iemand. Hoewel ik de heer Raman bijzonder capabel vind, op grond van hetgeen hij bereikt heeft in het afgelopen jaar, is het bijzonder moeilijk op twee stoelen tegelijk te zitten. Ik doel hiermee op dat er geen CFO meer is.
  Er is geen analisten sentiment. De laatste analist die het fonds volgde zat bij Delta Lloyd. Het advies was hold, maar dit werd gegeven in 2001. Delta Lloyd had toen een belang van 5% in TIE.
  Het is duidelijk dat de markt waarin TIE zit aangetrokken is. Als we het normal case scenario doorrekenen op autonome basis, zal de in het boekjaar 2004/2005 omzet uitkomen op circa 10,9 miljoen euro. De kosten zullen uitkomen op circa 5,9 miljoen euro. Het aantal uitstaande aandelen op circa 35 miljoen. Er zal dan circa 14 cent per aandeel winst worden gemaakt, en de fair value zou 2,00 euro bedragen. Het netto werkkapitaal (NWC) is nog steeds negatief, maar dit wordt rap verbeterd, door uitgifte van aandelen en een goede kasstroom uit de operationele activiteiten.
  Toekomstige overnames door TIE. Door nu aandelen uit te geven, kunnen toekomstige overnames worden gedaan. De vraag is, waarom worden er op dat moment geen aandelen uitgegeven? Het mes snijdt hier aan twee kanten. Aan de ene kant wordt het negatieve eigen vermogen in rap tempo afgebouwd. 2. De oorlogskas wordt gespekt. De boekwaarde van TIE wordt steeds hoger en dus minder vatbaar voor partijen die TIE over willen nemen. Wat is het belang voor de aandeelhouders? Bij een overname in aandelen, moet een bedrijf dat overgenomen wordt een lagere koers winst verhouding hebben dan de partij de overneemt. Als de koers winst verhouding gelijk blijft voor de overnemende partij gelijk blijft, zal de koers van het aandeel oplopen. Bij TIE is dit nooit het geval omdat de waardering zo laag is. Een overname in kasgeld zal beter zijn, omdat er dan winst bijkomt tegen het zelfde uitstaande aandelen. Dus verhoging van de winst per aandeel. Verder om de overnames te kunnen doen, kan schuld worden aangetrokken. TIE is immers schuldenvrij. Hoeveel dat kan zijn, hangt af van de “gezondheid” van de balans. Het vermogen is nu immers nog negatief! Bijvoorbeeld de cash/interest coverage ratio zal dus hoog moeten zijn!

  Kwantitatieve analyse

  Het is op dit moment niet zo zinvol om veel kwantitatief onderzoek te verrichten naar TIE, omdat de balans posten en de posten op de resultaten rekening extreem veranderen per kwartaal. Ik heb de koers/winst verhouding al eerder aangehaald. Om nog een verhoudingsgetal erbij te halen is beurswaarde/omzet. De die is op het moment van schrijven (koers 53ct) 13.605.484,25/ ???. Of er hier nu 8 miljoen of 10 miljoen in wordt gevuld, het is een laag getal. Zeker als er wordt gedacht dat er flinke omzetgroei gerealiseerd kan worden en dat er winst wordt gemaakt. Een verhouding van 4 of 5 zou beter zijn. Het werkkapitaal verbetering is een voorbeeld van een mooie maatstaf, die vrij absurd is op het moment. Als over de afgelopen half jaar de procentuele verandering van dit getal wordt uitgerekend is dit absurd. Een verbetering van circa 63%.
  Tot slot nog een praktisch probleem. Als het omslag punt komt van negatief naar positief komt kan de verbetering van veel van deze getallen niet een uitgerekend worden!

  Technische Analyse

  Hierbij kijk ik grotendeels na publicatie van kwartaalcijfers en/of nieuwberichten die flinke impact hebben op de koers.
  Een aantal feiten. de dalende trend is maandag 21 juni doorbroken met een gap-up.
  De RSI 14 stond vrijdag op 26,9 en de slow stochastics 5,5 op 9,5. Extreme koop signalen dus. Op dit moment hebben wij iets normalere waarden van RSI 45,7. en Slow Stochastics 5,5 36,4.
  Het momentum is iets opgelopen ten opzichte van het vorig momentum 12 dieptepunt van –0,12 naar –0.10 wederom een koopsignaal. Thans staat het momentum 12 op –0.02.

  Charting
  Hierbij herhaal ik even de gap up. Als er gekeken wordt naar de candlesticks, kan men een steunlijn getrokken worden langs de bodems die zich op 11 maart, 17 mei en 18 juni hebben gevormd. De steun ligt nu rond de 47ct en is dalende. Horizontale steun is er rond de 47ct. De dalende trend is ten einde gekomen afgelopen maandag 21 juni. Deze werd ingezet op 12 mei. Let op hoeveel negatieve candlesticks er zijn.
  Tevens zijn we uit een driehoekspatroon gebroken. Dit patroon wordt gevormd door de drie lijnen die aan zijn gegeven door mij.

  Conclusie
  Het lijkt mij duidelijk dat een ieder TIE moet kopen. Een koers van 2 euro binnen een jaar is heel goed mogelijk. Dit lijkt een excessieve koerssprong maar toch is het heel goed mogelijk. Vergelijk deze koerssprong maar met bedrijven als Versatel, Corus, Unit 4agresso, Ahold en Getronics dan is dit best mogelijk. Er zijn genoeg redenen om te veronderstellen dat TIE haar (financiële) doelstellingen haalt in het lopende jaar en het/de komende jaar/jaren.
  Het bedrijf is extreem goedkoop en een makkelijke overname prooi. Er is geen zogenoemde Poison Pill om een vijandige overname tegen te gaan. Als TIE bijvoorbeeld ongelimiteerd aandelen uitgeeft om het belang van de belager te laten verwateren zullen de aandeelhouders zeker in opstand komen. Een verdubbeling van het aantal uitstaande aandelen zou alleen goed mogelijk zijn als er een zogenoemde Pac-Man constructie wordt verzonnen. TIE moet dan de belager zelf overnemen. Ik denk echter niet dat TIE op de (korte termijn) over wordt overgenomen. Dit omdat het niet echt tot de kernactiviteiten behoort van potentiële kopers.
  Toch nog drie negatieve puntjes. Het eigen vermogen is negatief. Het bestuur bestaat uit een man, Dick Raman. De toekomst is onzeker omdat TIE zich nog niet echt heeft bewezen. Er zijn weliswaar twee kwartalen met winst afgesloten, maar als er gekeken wordt naar de trackrecord van TIE, is die ronduit slecht. Als dit dan weer vergeleken wordt met bijvoorbeeld Versatel, valt dit allemaal enorm mee. Deze bedrijf maakt niet eens winst.

  Bronvermelding

  www.tieholding.com en alle andere tie websites
  www.seemseed.net
  www.euronext.com
  www.afm.nl
  2 intervieuws met Raman met DFT
  Het jaarversla
 6. nhp22 30 juni 2004 09:57
  ENG DEEL 2

  Present en Future

  Cash is about 2.1 million euro.
  Long Term Debt is 0.
  Equity remains negative. After the last issuance of shares it is -2.05 million euro (excluding results in Q3)
  Net profit is being made and autonomous revenue growth targets are reached in the second quarter.
  It is obvious that the (B2B) software market is growing again.

  Best case scenario
  In my opinion TIE will reach a revenues target of at least 10.8 million euros this year. In the first half year the revenues were only 4.1 million euros. This means that in the second half year the revenues must increase with 63% amounting to 6.37 million euros. This can be archived by e.g. getting customers like Ahold. In the pas sales dropped at lightning speed, so why not the other way around? The pilot project is rounded off successfully. The conditions to deal with TIE are good and still improving. I refer to partnerships with e-Supplylink. What this will do with sales and PPS is not completely clear to me. The blur in the quarterly updates are the costs. There are no good specifications and there are no conference calls to ask questions about these questions. But lets proceed with the best case basis. The costs will remain at the same level in Q3 and Q4. This will lead to a net profit of 2.7 million. For my calculation of the PPS I live under the assumption that total stock outstanding at the end of 2005 will be 35 million shares. The FY04 net profit will be 3.1 million. The PPS will therefore result in about 9cents. The fair value (price/PPS = 14) will be on this basis 1,26 euro.

  The normal case scenario
  With the nomal case scenario I assume that the revenues will grow with 25% annually. On a semi-annual basis that is 11.8%. Revenues will be 4,6 million. Cost of sales and marketing will grow 15% annually. Other costs and revenues will be about 0. Profit will be 0.9 million in the next half year. Divided by estimated outstanding stock of 35 million, this will result in 3,7cents per share. The fair value on this bases is 52cts per share.

  Worst case scenario.
  I don’t see any reason to assume a decline in revenues for the coming two quarters. So I will not work this scenario out.

  Additional
  The board has one problem. It consists of only one member. Although Raman is a remarkable good leader in my opinion, It is rather difficult to look at things in two different ways. I’m referring tot the fact that there is no CFO.
  There is no analyst sentiment. The last analyst who gave his advises about TIE was at Delta Lloyd. The advise was to hold the stock. The advise was given in 2001. Delta Llloyd had an interest of 5% in TIE at that time.
  It is obvious that the market in which TIE is, is recovering. If we calculate the PPS 05 in the normal case scenario at autonomous basis, the revenues will be about 10.9 million costs about 5.9 million PPS at 35 million shares outstanding will be 14cts. This results in a fair value of 2,00 euros.
  Net Working Capital (NWC) is still negative. This however is improved dramatically by issuing shares and a strong positive operational cash flow!
  Future takeover by TIE. By issuing shares now, future takeovers are a good possibility. The question is, why are the not shares issued at that moment. The knife cuts in both ways. On the one side, the negative Equity decreases rapidly. 2. The cash position of TIE improves. The bookvalue of tie increases and TIE is less vulnerable for (hostile) takeovers. What’s in it for shareholders. If a company does takeover in shares, a company must be taken over that has lower PPS. If this is the case, the stock price of the company which takes over will increase. With TIE this is an unlikely scenario, because the valuation is so low. A takeover in cash is better, because profit will be added to the current profit (per share). So, the stock price must increase if the valuation remains the same. To do a takeover debt can be issued. TIE has currently no (long term) debt. How much debt will be issued depends on the “soundness” of the balance sheet. The equity is still negative. E.g. the cash interest coverage must be high at a current level of equity.

  Quantitative analysis
  This is at the moment not so relevant. The entities at the balance sheet and the profit and loss statement are changing extremely quarter over quarter. We can look at one denomination though. The Market Value/Sales. 13 million/ somewhere between 8 an 11 million. This is an extremely low number. If we look at the good revenue growth in de coming years, this valuation can be called preposterous. There is a practical problem as well. If negative becomes positive (e.g. equity), how should we calculate the increment?

  Technical analysis

  My vision is to look between major events, like quarterly figures and/or important press releases which have a great impact on the stock price.
  A number of facts. The declining trend has stopped at monday the 21st of June with a gap up.

  The RSI 14 stood the previous Friday at 26.9 and the Slow Stochastics 5.5 at 9.5. Extreme buy signals! At the moment there are a more normal figures RSI 45.7. and Slow Stochastics 5.5 at 36,4
  The momentum 12 has increased a bit from its last low form –0.12 to –0.10. Again a buy signal. Currently the moment 12 is -0.02

  Charting
  I repeat the gap up. If we look at the candlesticks, we can draw a supporting line at the bottoms which are at 11 March, 17 May and 18 June. Support is at 47cts and declining. Horizontal support is at 47cts. The declining trend has ended at the 21st of June. It started at the 12th of May. Notice the amount of negative candlesticks. Further notice the triangle pattern. TIE has broken out of it. This pattern can be draw by drawing the three lines which I described.

  Conclusion
  To me it’s obvious that one should buy TIE rather than selling it. A price of 2 euros per share within a year is a good possibility. This seems a excessive increment in the price about 400%, but if we look at companies such as Versatel, Corus, Unit4aresso, Ahold and Getronics it’s a good possibility. There are enough reasons to assume that TIE will meet her (financial) targets) in the current and coming year(s).
  This company is extremely cheap and therefore a easy takeover prey. There is no so called Poison Pill to exclude a hostile take over. If TIE issues a unlimited amount of shares to dilute the attacker’s stake, shareholders will resist! The only way when TIE shareholders might approve the issuance of e.g. 100% extra shares is when the attacker is taken over by TIE. In my opinion TIE will not be taken over. This because TIE is not the core business of the potential buyers.

  However there are three negative things. The equity is negative. The executive board consists of only one member, Dick Raman. The future remains uncertain. TIE has not proved herself completely. There are two quarters of profitability, but, the track record is not good. If we look at companies like Versatel, TIE is doing well. This company does not make any profit at all!

  Sources

  www.tieholding.com and the rest of the tie websites
  www.seemseed.net
  www.euronext.com
  www.afm.nl
  2 interviews met Raman met DFT
  The TIE Holding NV Annual report of FY03

 7. nhp22 30 juni 2004 10:44
  Verdu, dat klopt. Als ik gelijk heb, dan moeten wij wel omhoog. En ja ik heb er veel. Anders zou ik niet zoveel tijd steken in een dergelijke analyse. Verder heb ik de tijd. Ik zie dit als investering. Men is ontsettend voorzichtig nu met aandelen en dat blijkt wel bij waarderingen van aandelen zoals TIE, Corus en zelfs ABN amro. Als mensen mij om beleggingsadvies vragen, dan zeg ik altijd kijk eens even naar het dividend rendement van bijvoorbeeld ABN amro Koninklijke Olie Fortis en DSM. Nou ik krijg niet een zelfde rente percentage bij een bank. Zeker niet bij een groot bank. Dus, over de hele linie zijn aandelen laag gewaardeerd. Laat mij maar inkopen op huidige koersen. Al komt de normale waardering niet terug. Heb ik toch nog altijd gemiddeld 4% (dividend) rendement op mijn investeringen.

  Over TIE, ik vind het een high potential, zie mijn stuk. Als Raman de waarheid spreekt over omzet... 150% van de huidige omzet. Ja dan hoef je geen analist te zijn om te weten dat dit een flinke winstsprong creeert
 8. [verwijderd] 30 juni 2004 16:21
  Helder en zeer informartief stuk met een hoog schrijfniveau! Complimenten.

  Vraag, waar haal je dat aantal van 35 miljoen aandelen vandaan? Die DVRG-convertible wordt volgens mij pas geconverteerd op aangeven van Tie na 2005. zie persbericht.

  Ik ben benieuwd naar je antwoord!

  Vriendelijke groeten Peter.
 9. nhp22 30 juni 2004 17:01
  Ik sluit niet uit dat er nog een paar emissies komen om het negatieve eigen vermogen weg te poetsen. Verder zal er misschien nog een emissie komen op het moment dat TIE een overname doet. Theoretisch kan er zelfs vanaf 1 juni 2004 tot/en met 1 januari 2006 6 keer een emissie van 10% van het geplaatst aandelenkapitaal. dat is dus maximaal circa 45 miljoen aandelen. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. Maar toch heb probeer ik voorzichtig te zijn. Als ik zou zeggen dat er maar bijvoorbeeld 1 miljoen aandelen bij zouden komen dan vind ik mezelf te onvoorzichtig. Ik heb proberen enige voorzichtigheid te betrachten bij het schrijven van mijn stuk.

  Hopelijk heb ik hier je vraag mee beantwoord.
44 Posts
Pagina: 1 2 3 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

TIE Kinetix Meer »

Koers 17,700   Verschil -1,10 (-5,85%)
Laag 17,700   Volume 118
Hoog 18,500   Gem. Volume 270
2 jun 2023 16:47
Premium drie voorbeelden van IEX Premium: de exclusieve content op de site, de app op een smartphone en IEX Magazine.

Benieuwd naar onze analyses en tips?

Neem nu een abonnement op IEX en krijg toegang tot onze koop-en verkooptips!

Word abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links