Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Het Nieuwe Beleggen

Beleggers zijn sinds de kredietcrisis wars van risico's, maar risicoarme beleggingen als obligaties en spaarrekeningen leveren helaas nauwelijks rendement op. Om een kans te maken om toekomstige beleggingsdoelen te halen zulen beleggers moeten leren dat risico nemen toch echt part of the deal is. Of genoegen moeten nemen met minder.

Wie gaat beleggers dat uitleggen? Banken en adviseurs doen op dit moment een stapje terug of worden door regels gebonden. Toch zijn de keuzes die je nu maakt cruciaal voor je financiële toekomst. Zelf doen, dan maar? IEX zette vijf bewezen innovatieve en dwarse denkers uit de beleggingswereld aan één tafel voor een lange, intensieve brainstormsessie. Op zoek naar de grondregels voor Het Nieuwe Beleggen, aan de hand van 10 stellingen. 

Stelling 1
"Risicovrij rendement bestaat niet meer"
Brainstorm 14 februari 2012

Aan tafel:

  • Pieter Kort (PK) – Hoofdredacteur IEX Media
  • Kalo Bagijn (KB)– directeur Brand New Day, oprichter Binck bank
  • Jean-Paul van Oudheusden (JPvO) – RBS Markets, introduceerde Turbo's en AEX Obligaties
  • Peter Verhaar (PV) – fnancieel commentatot/columnist, oprichter Alex
  • Lars Dijkstra (LD) – Chief Investment Officer Kempen, lid ‘Club 300’ (voor vernieuwing van het vermogensbeheer)
  • Jeroen Vetter (JV) – directeur Capital Guards, oprichter SNS Fundcoach

Op zoek naar de grondbeginselen van Het Nieuwe Beleggen

PK: Risicovrij beleggen is een beetje de standaard geweest waar iedereen mee werkte. Het risicovrije rendement plus wat je daar met actief beleggen aan kon toevoegen. Maar we zien nu dat wat voorheen doorging voor risicovrij – de AAA-belegging – niet zo zeker meer is en ook geen rendementen geeft waar je iets aan hebt. Is er nog wel zoiets als een risicovrije belegging?

PV: Die zjn er nooit geweest. Maar we komen er nu pas achter. Het beste voorbeeld is De Nederlandsche Bank (DNB), die altijd tegen banken heeft gezegd dat je geen solvabilteit hoeft aan te houden als je in Griekse of Italiaanse obligaties belegt. Daar hebben we nu toch wel heel hard onze neus aan gestoten. Het is er nooit geweest en dat wordt nu ook duidelijk. En we zullen onze klanten duidelijk moeten maken dat het er ook nooit zal komen. Zelfs van een spaarrekening staat nu ter discussie of het wel risicovrij is. Dat is een harde boodschap voor beleggers.

LD: In de beleggingstheorie kennen we wel zoets als de risk free rate of return. Maar ja, hoe lang is het geleden dat we bij onze eigen banken niet veilig waren? Dat is heel lang geleden; dan moet je terug naar de jaren dertig in Amerika of naar de Weimar-republiek. Het is ietsje genuanceerder dan ‘het is er nooit geweest’, want we hebben wel altijd gedaan of het wèl zo was.

PV: We moeten Markowitz hier eigenlijk de schuld van geven. Door die gestileerde modellen over rendement en risico zijn we in de waan gebracht dat het er is. We zjn allemaal opgevoed met dat denkkader. Als je mij vijftien jaar gelden deze stelling had voorgelegd had ik heel anders gereageerd.

KB: Staatsobligaties zijn ook niet ultiem risicoloos. Er zijn veel voorbeelden van landen in het verleden die in default zijn geraakt. Ik geloof dat alleen Zwitserland zich altijd keurig aan zijn verplichtingen heeft gehouden.

PK: Dus we konden eigenlijk wel weten dat staatsobligaties niet risicoloos zijn. Want dat een land failliet kan gaan is geen nieuws.

JV: Historisch gezien is het eerder regel dan uitzondering. Maar de laatste dertig jaar is het in het westen relatief weinig gebeurd. Het woord risico heeft bij particuliere beleggers echter een andere betekenis dan in de financiële theorie.

JpvO: Ik ben het ermee eens dat risicovrij beleggen niet bestaat, maar om een beetje tegenwicht te bieden: geld dat je nu hebt staan bij een land met een goede credit rating en onder een depositogarantiestelsel komt toch behoorlijk in de buurt van wat mensen ervaren als risicovrij. Natuurlijk, als Nederland of Duitsland omvalt – en daar moet je meer rekening mee houden dan ooit – dan is ook dat niet zeker, maar ik vind het van daar nog wel een grote stap naar een Griekse staatsobligatie.

PV: Maar juist de introductie van dat garantiestelsel heeft ervoor gezorgd dat het risicobesef bij spaarders volledig weg is! Ik pleit in bijna al mijn stukken voor afschaffing van het depositogarantiestelsel. En wel morgen! Dan pas gaan mensen namelijk inzien dat er niet zoiets bestaat als risicovrij beleggen. Het verhogen van het garantienvieau van 40.000 euro naar 100.000 euro heeft het probleem alleen maar verergerd. Het denken over risico is totaal veranderd.

JV: Maar vergeet niet dat die verhoging wel voor rust heeft gezorgd in de bankenmarkt.

PV: Ja, rust voor de zwakke broeders.

JV: Dat kan tijdelijk heel goed zijn. Ik denk dat de banken er nu relatief gezien heel goed voor staan ten opzichte van banken in andere landen. De Rabobank krijgt zoveel geld dat ze van gekkigheid niet meer weten wat ze er mee moeten.

PV: Ja, maar het is een van de indicaties dat we klanten niet meer opleiden om over risico na te denken.

LD: De Ieren hebben destijds unilateraal gezegd: wij garanderen nu alle banktegoeden. Daarom zitten ze nu zo in de ellende; ze hebben in principe in eén klap de hele sector genationaliseerd.

KB: Ik denk dat consumenten, zoals Peter zegt, wel een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar daar moeten ze wel toe gedwongen worden. Als je als overheid zegt: “wij garanderen per definitie tot 100.000 euro”, dan hoef je nergens meer over na te denken. Terwijl je zonder die garantie wèl wordt gedwongen om een afweging tussen risico en rendement te maken.

PV: Precies. Dit houdt de status quo in stand. Financiële instellingen die slecht opereren kunnen zo blijven bestaan. Ik zou het toejuichen als er eens een bank failliet zou gaan.

LD: Je zou verwachten dat je in ruil voor zo’n garantie ook een veel lagere rente krijgt, van 0,5% of zoiets. De overheid zou moeten zeggen: we garanderen uw tegoed, maar je krijgt niet de 2,5% à 3% die gebruikelijk is in de markt, maar slechts 0,5%.

KB: Je creëert oneerlijke concurrentie met een garantie op spaargeld. Banken die minder solide zijn kunnen hoge rente op deposito’s bieden.

PV: Topman Bruggink van de Rabo heeft onder ede verklaard, bij de Commissie De Wit: laat banken failliet gaan. Terecht, vanuit zijn gezichtspunt. Ten eerste zijn ze de grootste betaler aan het depositogarantiestelsel, maar ze worden ook geconfronteerd met volledig oneerlijke concurentie.

PK: Dus er is eigenlijk wèl een risicovrij rendement, namelijk de hoogste spaarrente die onder het depositopgarantiestelsel valt...

KB: Nee, want dat wordt gedekt door de staat en hoe veilig is de staat?

JV: Nou, het wordt niet gedekt door de staat, maar door de andere banken.

KB: Ja, maar uiteindelijk natuurlijk wel door de staat.

 


De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Gerelateerd

Het Nieuwe Beleggen

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
7 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
biasharaman
0
Hoeveel % van de bevolking krijgt iets mee over dit soort discussies, die wel belangrijk zijn voor je toekomst. Ik schat amper 3-4%. De rest leeft nog in "de wolk" van de afgelopen 40 jaar. Een groot deel kan zich ook totaal geen beeld vormen van wat gaande is.
Eykpunter
0
Ik kan aan de hand van deze 10 stellingen geen enkele beleggingsstrategie formuleren. Misschien moest de IEX eens op het oude beleggen terugkomen en mensen een samenvatting van Benjamin Graham aanbevelen.
www.iex.nl/Column/56769/Grahams-speec...
DurianCS
0
Geen idee waarom dit het nieuwe beleggen heet. Het zijn in ieder geval tien punten waar je helemaal niets aan hebt.
greedfearfear
0
De tien stellingen van Het Nieuwe Beleggen:

Risicovrij rendement bestaat niet meer
Dat heeft nooit bestaan en ronduit belachelijk om van eenvoudige spaarders te verwachten een soort van kredietwaardigheidsonderzoek naar de banken te doen. De kennis en instrumenten ontbreken daarvoor.


Een langetermijnrendement op aandelen van 8% is een ireeële aanname
Ik zie niet in waarom een aandelenrendement van 8% op lange termijn zo irreel is. Dat lijkt me prima haalbaar voor een professionele en goed geinformeerde belegger.

Vergeet benchmarks, de belangrijkste maatstaf is de rendementsbehoefte van de belegger
Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. De rendementsbehoefte kan heel goed onhaalbaar zijn. Heeft een vermogensbeheerder gefaald als de rendementsbehoefte 20% is, 15% is gerealiseerd, terwijl "de" benchmark 2% heeft neergezet?

Beleggers moeten weer leren om risico’s te nemen
Ik herken dit niet. Wat ik wel herken is dat vreemd vermogensverschaffers (banken) dat weer moeten leren. Die zijn nu zo risico-avers dat er onnodig veel kapot wordt gemaakt.

De rol van de beleggingsadviseur raakt uitgespeeld
Ja, als ze elkaar slechts naspreken.

Beleggers willen zich helemaal niet bezighouden met hun portefeuille
Hm, zijn dat wel beleggers dan?

Passief beleggen is niet zaligmakend
Actief ook niet en kost meer tijd.

Toezicht en regelgeving werken contraproductief bij het nemen van goede beleggingsbeslissingen
Juist niet. Er is te veel vrijheid om ondoorzichtige producten te creeren, risico's te verzekeren of ongedekte posities in te nemen. Het ontbreken van die transparantie maakt het nemen van afgewogen beleggingsbeslissingen juist moeilijker.

De vermogensrendementsheffing moet worden afgeschaft
Ach, dat roepen we nu. Als er vrij risicoloos hoge rendementen haalbaar zijn (hoge spaar- of obligatierente) denkt een ieder daar weer anders over. Ik geef de voorkeur aan deze eenvoud boven het beantwoorden van lastige fiscale vragen als: is dit belast, omdat het voortvloeit uit een bron met instandhouding van de bron of is dit een aantasting van de bron zelf? Alsjeblieft niet terug naar dergelijke discussies!

Wat zijn de belangrijkste principes van het nieuwe beleggen?
Die vorige negen? Wat is dit voor stelling?
Pieter Kort
0
@Johannes @Durian @Greedfearfear: Misschien is het wat onduidelijk gepresenteerd, maar deze stellingen zijn niet de principes van Het Nieuwe Beleggen. Het zijn slechts stellingen die we als beginpunt voor de discussie hebben opgesteld. Dus de heren praten erover, maar ze zijn het er - zoals ook blijkt als je het leest - lang niet altijd mee eens.
Dutch Trader
0
De tien stellingen van Het Nieuwe Beleggen:
1.Risicovrij rendement bestaat niet meer
Risicovrij rendement heeft nooit bestaan al deden sommige ons geloven dat het wel bestond!

2.Een langetermijnrendement op aandelen van 8% is een ireeële aanname
Niet waar, er zijn beleggers die dit rendement behalen op de lange termijn. Doe je dit met een geconcentreerde portefeuille of met een gediversifieerde portefeuille?

3.Vergeet benchmarks, de belangrijkste maatstaf is de rendementsbehoefte van de belegger
Risico/rendementsbehoefte is een betere maatstaf. Zelf ben ik geen voorstander van benchmarks. Het is een vergelijkingsmaatstaf maar is wel de juiste?

4.Beleggers moeten weer leren om risico’s te nemen
Daar ben ik het mee eens. Door de afwachtende, risico-averse houding van institutionele beleggers en banken komt er nooit een economisch herstel niet in de reëele economie en ook niet op de beurzen.


5.De rol van de beleggingsadviseur raakt uitgespeeld
De rol van de beleggingsadviseur wordt breder en van de beleggingsadviseur wordt nu verwacht dat hij een all-round vermogensadviseur (financieel planner?) gaat worden. Het specialisme gaat ervan af omdat banken steeds meer kiezen voor standaardisering van hun producten- en dienstenpakket.

6.Beleggers willen zich helemaal niet bezighouden met hun portefeuille
Er zijn nog genoeg beleggers die het zelf leuk vinden om hun portefeuille bij te houden, te bewaken. Veel beleggers hebben nl. geen vertrouwen in het (beleggings)advies van banken, daarom zijn websites als IEX en Seeking Alpha zo populair.

7.Passief beleggen is niet zaligmakend
Nee, dat klopt. ETF-fanaten roepen altijd dat 90% van de beleggingsfondsen het slechter doet dan de benchmark. Zou zo maar kunnen! Dan doet 10% het beter, we spreken hier wel over meer dan 20.000 beleggingsfondsen die het dan beter doen.

8.Toezicht en regelgeving werken contraproductief bij het nemen van goede beleggingsbeslissingen
De huidige risicoprofielen zijn mijn inziens te star voor een klant die de kansen in de markt wil benutten. Er zou een soort vrij risicoprofiel moeten komen, waarbij de assetallocatie naar eigen inzicht kan worden ingevuld en gewijzigd.

9.De vermogensrendementsheffing moet worden afgeschaft
Ik ben geen fiscalist dus daar heb ik geen mening over!

10.Wat zijn de belangrijkste principes van het nieuwe beleggen?
Terug naar de kern. Value beleggen.............
en een verbod op flashtrading en naked short selling.
theo1
0
1- risicovrij beleggen is typisch zo'n belachelijk concept dat alleen maar door theoretische economen bedacht kan zijn. Risico kan hoog zijn of laag, maar nooit afwezig. Iedere seconde van je leven neem je risico. Dat is deel van het bestaan.
2- hangt ervan af wat je verstaat onder "aandelen". Is dat de totale markt inclusief alle puin en brandhout? Ook dan zullen er altijd perioden zijn dat iedere gek op zijn sloffen 8% haalt. En er zullen ook altijd periodes zijn dat de totale markt crast en het vrijwel onmogelijk is om in de buurt te komen. Die 8% is een arbitrair getal dat hooguit een langlopend gemiddelde is met een nogal hoge variatie eromheen.
3- mee eens. Een rentenier die van de opbrengst van zijn vermogen leeft, heeft er niks aan een vermogensbeheerder die -3% maakt, maar daarmee de benchmark verslaat (die -5% deed). Je moet uitgaan van wat je nodig hebt en proberen dat te bereiken. Wat de index doet is eigenlijk volstrekt oninterressant.
4- de hele maatschappij moet meer idee van risico krijgen. In deze maatschappij bestaat een soort waanidee dat alles beheersbaar en controleerbaar is (of zou moeten zijn). Iedere keer dat je de straat oversteekt neem je risico om aangereden te worden. Als je besluit dan maar geen straten meer over te steken neem je weer een ander risico. Risico is onvermijdelijk en beleggen is het opzoeken van risico.
5- er zal altijd behoefte zijn aan adviseurs en er is ook niks mis met adviseurs. De kunst is om een goede te vinden en vaak is een goed aandeel gemakkelijker te vinden dan een goede adviseur.
6- de meeste mensen hebben geen enkele interesse. Dat klopt. Daarom zijn er ook spaarbanken. Beleggen zal altijd iets voor een minderheid blijven. Dat kan ook niet anders want beleggen betekent dat je anderen voor je laat werken. Wil dat iets opleveren, moeten die anderen met meer zijn.
7- niks is zaligmakend. Als het gemakkelijk was, zou niemand meer werken.
8- toezicht en regelgeving zijn noodzakelijk. Niet om ervoor te zorgen dat nooit meer iemand een slechte beleggingsbeslissing neemt, maar om het aantal oplichters binnen de perken te houden.
9- ik vind het geen slecht systeem. Het is in ieder geval eenvoudig en begrijpelijk en het stimuleert in ieder geval niet tot het nemen van verliezen alleen maar om een aftrekpost te creëren. Maar als de overheid echt wil dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun oude dag, moet de vrijstelling wel veel hoger (minstens een half miljoen).
10- beleggen is deelnemen in een bedrijf dat iets productiefs doet. Niet handelen in een abstract "ding" waar hopelijk over 10 minuten een andere gek iets meer voor durft te bieden (die ook weer hoopt het hoger te kunnen doorverkopen enz).
7 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Onderwerpen: Het Nieuwe Beleggen

Column door: Redactie

De centrale redactie van IEX.nl bestaat uit: Pieter Kort (hoofdredacteur), Arend Jan Kamp, Nico Inberg, Fleur van Dalsem, Rob Stallinga, Barbara Zia, Maaike Tienkamp, Lucia Rodenburg, Lie...

Meer over Redactie

Recente columns van Redactie

  1. 11 jan IEX Premium: Alle IEX Magazines
  2. 03 jan Optimisme onder beleggers gedaald
  3. 03 jan Experts gaan voorzichtig 2019 in 5
Gesponsorde links