Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

In de olie

Gast-columnist Martine Rommen van RBS Markets geeft u in de komende twee weken belangrijke lessen over het beleggen in turbo's.


Turbo's op oliefutures behoren sinds de introductie hiervan in 2005 tot de populairste turbobeleggingen. De hoge volatiliteit van de olieprijs maakt deze markt interessant.

Vaak wordt ons gevraagd of wij ook turbo’s uit kunnen geven op de spotprijs (de prijs voor directe levering van de grondstof) van olie. Dit is niet mogelijk, want dan zouden wij ook fysiek olie moeten aan- of verkopen om de positie in een turbo af te dekken.

Als alternatief maken we gebruik van futures. Een futurecontract is een termijncontract; in feite is een futurecontract een afspraak om op een bepaald tijdstip in de toekomst tegen een bepaalde prijs een grondstof te verhandelen. Vooral het prijsverloop van kortlopende futurecontracten hangt doorgaans nauw samen met de spotprijs. De logica hierachter:

Voorbeeld
Stel dat u met iemand de afspraak maakt om volgende maand een vat olie te kopen. De prijs die u afspreekt zal over het algemeen sterk samenhangen met de prijs die een vat olie nu waard is. Wanneer de olieprijs nu bijvoorbeeld 100 euro is voor een vat zult u waarschijnlijk niet bereid zijn om veel meer dan 100 euro te betalen voor een vat olie dat u volgende maand ontvangt; wanneer de prijs veel hoger wordt kunt u waarschijnlijk beter nu olie kopen en dit een maand opslaan.

Andersom geldt ook dat degene met wie u de afspraak maakt zal waarschijnlijk niet bereid zijn om olie tegen een veel lagere prijs dan de huidige prijs te verkopen. Dit betekent niet dat de spotprijs en futureprijs altijd exact gelijk zijn aan elkaar. Er zijn verschillende factoren die er voor zorgen dat de prijs van een futurecontract kan afwijken van de spotkoers.

Contango
Als ik de futureprijzen en afloopmaanden van de verschillende contracten in een grafiek tegen elkaar afzet, ontstaat de futurecurve. Er is sprake van contango als de prijs voor langer lopende futurecontracten hoger is dan de prijs van futurecontracten met een kortere looptijd of de spotprijs.

Een contangosituatie kan als oorzaak hebben: kosten voor opslag, verzekering en financiering of onzekerheid over de toekomstige voorraden.

Futurecurve in contango. Op de x-as wordt de tijd weergegeven en op de y-as de futureprijs.

Backwardation
De omgekeerde situatie van contango is backwardation. In dat geval is de prijs van langer lopende futurecontracten lager dan die van futurecontracten met een kortere looptijd of de spotprijs. Backwardation komt bijvoorbeeld voor in geval van tijdelijke schaarste, bij een hoge vraag voor onmiddellijke levering of wanneer veel investeerders verwachten dat de vraag of schaarste in de toekomst zal afnemen.

Naarmate de afloopdatum van een futurecontract dichterbij komt, beweegt de prijs van de future zich richting de spotprijs.

Futurecurve in backwardation. Op de x-as wordt de tijd weergegeven en op de y-as de futureprijs.

Doorrollen
Futures hebben een vaste afloopdatum, terwijl een turbo geen vaste looptijd heeft. Met een turbo op de Brent Crude Oil future wordt in principe belegd in de Brent Crude Oil future met de kortste looptijd. Voordat de onderliggende future afloopt, zal deze future worden verkocht en vervangen met een future die een maand langer loopt. Dit noemen we doorrollen.

Wanneer wordt doorgerold naar een future met een langere looptijd zal RBS het financieringsniveau en stoplossniveau van een turbo aanpassen. Door een aanpassing te maken in het financieringsniveau verandert de waarde van de turbo niet als gevolg van de overstap naar de nieuwe future.

Stel dat wordt doorgerold naar een future die een dollar duurder is; door het financieringsniveau met eveneens een dollar aan te passen verandert de waarde van de turbo niet op het moment van doorrollen. In de tabel hieronder vindt u een voorbeeld van de wijze waarop de waarde wordt aangepast.

Voorbeeld doorrollen: een Brent Crude Oil-future turbo.

Waarde
De waarde van een turbo verandert dus niet op het moment dat er wordt doorgerold. Op termijn kan een contango- of backwardationsituatie echter wel een negatief of positief effect hebben op de waarde van een turbo. Ik laat u zien op welke wijze contango de waarde van een Brent Crude Oil Future Turbo Long beïnvloedt.

Stel dat u belegt in een Brent Crude Oil Future Turbo Long met een financieringsniveau op 90 dollar. Op het moment dat u de Turbo Long koopt wordt belegd in de future die expireert in januari. Deze future noteert op dat moment 110 dollar en de EUR/USD wisselkoers noteert 1,25. De waarde van de Turbo Long is te berekenen als:

(koers onderliggende waarde – financieringsniveau) / EUR/USD wisselkoers = (110 – 90 ) / 1,25 = 16 euro

Er is sprake van een contango: de spotprijs van olie noteert 108 dollar, de januari-future noteert 110 dollar en de februari-future noteert 112 dollar. Deze situatie wordt weergegeven in de grafiek hieronder.

Futurecurve startsituatie. Op de x-as wordt de tijd weergegeven en op de y-as de futureprijs.

Na een maand is de spotprijs van Brent Crude Oil niet veranderd: 108 dollar. De prijs van de future die afloopt in januari is richting de spotprijs bewogen en is nu gelijk aan de spotprijs: 108 dollar. Ook de februari-future is richting de spotprijs bewogen en noteert nu 110 dollar. Dit wordt weergegeven in de onderstaande grafiek.

Futurecurve na een maand. Op de x-as wordt de tijd weergegeven en op de y-as de futureprijs.

De waarde van de turbo long beweegt mee met de januari-future, die na een maand 108 dollar noteert. De waarde van de turbo is na een maand:

(108 – 90 ) / 1,25 = 14,40 euro

In het bovenstaande voorbeeld wordt voordat de afloopdatum van de januari-future wordt bereikt doorgerold naar de februari-future. De februari-future noteert 2 dollar hoger dan de januari-future.

Doorrollen naar de volgende future. Op de x-as wordt de tijd weergegeven en op de y-as de futureprijs.

Door het financieringsniveau van de turbo met 2 dollar te verhogen (naar 92) verandert de waarde van de turbo niet op het moment van doorrollen. De waarde wordt na het doorrollen berekend op basis van de februari-future en het nieuwe financieringsniveau:

(110 – 92 ) / 1,25 = 14,40 euro

Positief rendement
In het bovenstaande voorbeeld is de Brent spotprijs gelijk gebleven terwijl de turbo long wel in waarde is gedaald. Dit is het gevolg van contango. Dit betekent echter niet dat u geen positief rendement kunt maken wanneer er sprake is van contango. Wanneer de spotprijs van Brent olie in het bovenstaande voorbeeld met meer dan 2 dollar was gestegen, dan was het rendement op deze turbo positief geweest.

  • Contango heeft een negatief effect op de waarde van een turbo long en een positief effect op de waarde van een turbo short.
  • Backwardation heeft een positief effect op de waarde van een turbo long en een negatief effect op de waarde van een turbo short.,/li>

De afgelopen jaren is er vaak sprake geweest van contango in de Brent future zoals in het bovenstaande voorbeeld. Momenteel is er echter sprake van backwardation. Dit betekent dat het doorrollen van futures op dit moment een positief effect heeft op een belegging in turbo’s long en een negatief effect op turbo’s short.

Bovenstaande voorbeelden zijn gebaseerd op aannames en slechts bedoeld ter illustratie. In deze voorbeelden is geen rekening gehouden met kosten. Deze voorbeelden zijn niet representatief voor toekomstige resultaten of rendementen. Meer informatie over beleggen in Turbo’s op grondstoffen vindt u op de website www.rbs.nl/markets in bijvoorbeeld de brochure Turbo’s op grondstoffen, de definitieve voorwaarden en het prospectus.Martine Rommen werkt bij The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) als productspecialist voor de afdeling RBS Markets. RBS Markets is gespecialiseerd in beleggingsproducten voor particuliere beleggers, waarmee zij toegang biedt tot wereldwijde markten en diverse beleggingscategorieën.

Martine Rommen schrijft deze column op persoonlijke titel. Haar mening kan derhalve afwijken van de visie van RBS. De informatie in deze column dient niet te worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. RBS staat onder toezicht van de AFM.TURBO® is een geregistreerde merknaam van The Royal Bank of Scotland N.V.

Gerelateerd

Brent-olie

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

olie & offshore

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

turbo's

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Turbo's en TA

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
The Third Way...
0
Inderdaad goed verhaal. Je mag verder stellen dat dit fenomeen niet uniek is voor olie maar geldt voor alle futures omdat er kosten zijn verbonden aan het houden van een positie.

[verwijderd]
0
quote:

The Third Way... schreef op 16 feb 2012 om 12:49:


Inderdaad goed verhaal. Je mag verder stellen dat dit fenomeen niet uniek is voor olie maar geldt voor alle futures omdat er kosten zijn verbonden aan het houden van een positie.


verhaal is iets ingewikkelder dan dat ;)
Willem1976
1
Jammer dat niet vermeld of uitgelegd wordt dat de stop-loss bij gelijkblijvende spot koers met 2,08 wordt verhoogt bij doorrollen van de onderliggende future. De waarde mag dan gelijkblijven bij doorrollen, het risico is wel degelijk verhoogd voor de bezitter van de positie! Zeker met de volatiliteit in de (olie)markten is dit een groot nadeel van een turbo-constructie op futures.

Het is dan ook altijd beter om rechstreeks in de future te beleggen in plaats van een derivaat op een future. Ik begrijp dat dit niet voor iedereen is weggelegd omdat de marges voor sommige producten wellicht te hoog zijn. Toch verdient het aanbeveling om dan eens te kijken naar e-mini futures.

Op Crude Oil (symbool CL) is het kleinste contract 500 vaten, tegen huidige prijs is dat een contract van USD 50,000. De marge is dan EUR 2000 voor de front month.

In geval van EUR-USD bijvoorbeeld is het kleinste future contract al te krijgen in contract groottes van EUR 12,500. Dan is de marge ongeveer EUR 325.

Een heel groot bijkomend voordeel is dat dan ook posities geopend en belegd kunnen worden buiten de RBS-openingstijden met behulp van limit orders en ter bescherming stop orders. Voor olie en valuta is dit bijna 24 uur per handelsdag.
The Third Way...
0
quote:

ben d'r klaar mee schreef op 16 feb 2012 om 12:51:


[...]

verhaal is iets ingewikkelder dan dat ;)


Please tell me more :)[verwijderd]
0
cost of carry model geldt perfect voor financiele assets.

voor fysieke goederen die je kunt opslaan is de cost of carry methode een ondergrens, maar geen bovengrens. (immers producenten zullen hun fysieke product wat ze nodig hebben voor hun productie niet willen omruilen voor futures qua arbitrage).

voor fysieke goederen die je niet kunt opslaan (verschillende oogsten, of natural gas bijvoorbeeld) is de relatie weer losser.

backwardation/contango hangt dus af van de mate waarin er een tekort aan fysieke grondstoffen is, de beschikbare voorraden. bij (dreigende) tekorten zie jij vaak backwardation ontstaan, en bij overschotten contango.

en er zijn nog meer factoren te bedenken natuurlijk.
The Third Way...
0
quote:

ben d'r klaar mee schreef op 16 feb 2012 om 14:48:


cost of carry model geldt perfect voor financiele assets.

voor fysieke goederen die je kunt opslaan is de cost of carry methode een ondergrens, maar geen bovengrens. (immers producenten zullen hun fysieke product wat ze nodig hebben voor hun productie niet willen omruilen voor futures qua arbitrage).

voor fysieke goederen die je niet kunt opslaan (verschillende oogsten, of natural gas bijvoorbeeld) is de relatie weer losser.

backwardation/contango hangt dus af van de mate waarin er een tekort aan fysieke grondstoffen is, de beschikbare voorraden. bij (dreigende) tekorten zie jij vaak backwardation ontstaan, en bij overschotten contango.

en er zijn nog meer factoren te bedenken natuurlijk.


Natuurlijk zijn er gradaties. Dus we zijn het met elkaar eens.

Overigens kan je bv. commodity futures wel degelijk inruilen voor het onderliggende product in bepaalde gevallen.

[verwijderd]
0
ja, dat kan prima. maar die arbitrage werkt maar goed 1 kant op. bij een overschot koop je fysiek en ga je short futures. bij een te hoge spotprijs ivm tekorten gaan bedrijven niet hun fysiek verkopen en futures kopen, want daarmee kunnen ze niets produceren. vandaar dat de arbitrage wel een ondergrens maar geen bovengrens oplegt.
The Third Way...
0
quote:

ben d'r klaar mee schreef op 16 feb 2012 om 15:19:


ja, dat kan prima. maar die arbitrage werkt maar goed 1 kant op. bij een overschot koop je fysiek en ga je short futures. bij een te hoge spotprijs ivm tekorten gaan bedrijven niet hun fysiek verkopen en futures kopen, want daarmee kunnen ze niets produceren. vandaar dat de arbitrage wel een ondergrens maar geen bovengrens oplegt.


Dit is geen wetmatigheid.

Je produceert reacties in een razend tempo, we komen elkaar nog wel tegen ;)

[verwijderd]
0
quote:

The Third Way... schreef op 16 feb 2012 om 16:06:


[...]

Dit is geen wetmatigheid.


??
dakdraak
0
Goed verhaal,
Kleine correctie op de tabel om verwarring te voorkomen:
het financierings- en stop-loss niveau staan bij de doorgerolde turbo foutief op respectievelijk 72 en 74.88 USD, waar dit 71 USD en 73,88 moeten zijn, immers de doorgerolde future heeft ook maar een 1 USD hogere prijs.
[verwijderd]
0
Beste dakdraak,

Hartelijk dank voor uw reactie, u heeft helemaal gelijk. Het nieuwe stop loss-niveau zou in dit voorbeeld overigens 73,84 worden, berekend als 4% bovenop het nieuwe financieringsniveau. De getallen in de tabel worden aangepast.

Met vriendelijke groet,

Martine Rommen

12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Column door: Martine Rommen

Martine Rommen werkt bij The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) als productspecialist voor de afdeling RBS Markets. RBS Markets is gespecialiseerd in beleggingsproducten voor particuliere beleggers,...

Meer over Martine Rommen

Recente columns van Martine Rommen

  1. feb '12 In de olie 12
  2. feb '12 Tien misverstanden over turbo’s 49

Gesponsorde links