Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Shell op weg naar een toekomst zonder olie

Shell op weg naar een toekomst zonder olie

De afgelopen eeuw was Shell groot in olie. De komende dertig jaar zal het daar grotendeels vanaf gaan. Donderdag 11 februari presenteerde Shell zijn visie op hoe dat moet gaan gebeuren.

Centraal staat het omlaag brengen van de uitstoot van broeikasgassen die producten die Shell verkoopt met zich meebrengen. Daarbij tellen zowel de productie en verwerking als de consumptie van deze producten mee. In 2030 moet deze uitstoot per eenheid verkochte energie 20% lager liggen dan in 2016. In 2035 moet dat zijn opgelopen tot maar liefst 45% En in 2050 moet er, netto, helemaal geen uitstoot meer plaatsvinden.

Minder olie, meer gas

Shell verwacht dat de olieproductie tot 2030 elk jaar met 1 tot 2% zal verminderen. Wereldwijd wil het concern de olieproductie verder concentreren in negen kerngebieden. Het zoeken naar nieuwe olievelden, om de terugloop van de productie in bestaande velden enigszins te compenseren, zal vooral in de diepzeebodem plaatsvinden.

Olie krijgt in het komend decennium binnen Shell meer nog dan vroeger de functie van cash cow. Met beperkte investeringen hoopt het concern de bestaande assets zoveel mogelijk uit te melken. Het management mikt op relatief lage break-evenkosten van rond de $30 per vat.

In tegenstelling tot bij olie verwacht Shell dat de productie van gas, en met name van LNG (liquid natural gas), voorlopig zal stijgen. Dit is in lijn met de voorlopig toenemende wereldwijde vraag naar gas, waarbij de omschakeling van kolen naar gas in landen als China de grote aanjager is.

De komende tien tot twintig jaar is gas het hart van het bedrijf. Daaromheen staan olie als cash cow (waarvoor een hoger rendement is vereist), en voor Shell relatief nieuwe energiedragers als elektriciteit en waterstof (waarvan Shell een lager rendement accepteert).

De lange termijn: elektriciteit en waterstof

Terwijl gas relatief dicht bij de bestaande oliebusiness staat, is er voor de langere termijn een veel grotere omslag in gang gezet. Ook gas heeft nog slechts een beperkte toekomst. Het concern gaat zich richten op elektriciteit, synthetische en biobrandstoffen en waterstof.

In tegenstelling tot de andere Europese majors (BP, Total en Equinor) geeft Shell aan zich voor elektriciteit meer te richten op de handel en verkoop dan de productie ervan. Klaarblijkelijk schrikt het concern terug voor de lage marges die het ziet aankomen voor de opwekking van stroom uit zon en wind. Dat wordt een vechtmarkt waarin de huidige hoge marktwaarderingen voor de vroege instappers als Ørsted misschien niet houdbaar zijn.

Van de zon- en windprojecten die Shell opzet wil het slechts een beperkt belang aanhouden en een groot gedeelte van de stroom via PPA’s (Power Purchase Agreements) vroegtijdig verkopen, om zo het risico en het benodigde kapitaal te verminderen.

Daarnaast zal Shell zich, om de CO2-uitstoot bij het verbruik van door Shell verkochte olie- en gasproducten te compenseren, meer gaan richten op bosbouw en CCS-projecten om CO2 af te vangen en ondergronds op te slaan.

Langs lijnen van geleidelijkheid

De koers van Shell wordt op korte termijn niet radicaal gewijzigd. Dit is eerder een continuering van de ontwikkelingen die in het afgelopen decennium reeds waren ingezet: een verschuiving van olie naar gas en, op de lange duur, elektriciteit.

De koerswijziging van BP is groter. Dit concern mikt op snelle verhoging van de elektriciteitsproductie uit zon en wind en verwacht een 40% lagere olieproductie in 2030.

Marktleider in LNG

Van de majors heeft Shell zich ontwikkeld tot markleider in LNG. Dat brengt risico’s met zich mee. De concurrentie op de LNG-markten zal met de uitbreidingsplannen van gasgigant Qatar alleen maar groter worden. Maar het biedt ook kansen. Bij de recente piek van de gasprijzen in Azië werden wereldwijd LNG-carriers naar Azië gedirigeerd, met name ook door Shell, om van die hoge prijzen te profiteren.

De doelstellingen op het gebied van de CO2-uitstoot van Shell-producten vereisen tot 2030 geen substantiële vermindering van de totale olie- en gasproductie. Met een shift van olie naar gas voor de eigen productie, toename van de verkoop van elektriciteit en mogelijke afname van de verkoop van olie die door derden is geproduceerd komt Shell een heel eind. Dat laatste is niet denkbeeldig, gezien de verwachte afname van de raffinagecapaciteit.

Fusies en overnames?

De Wall Street Journal meldde onlangs dat ExxonMobil en Chevron vorig jaar gepraat hebben over een mogelijke fusie. Veel analisten schatten de kans op een dergelijke fusie, ook voor de Europese majors, echter laag in. Ongetwijfeld zouden dit soort fusies moeten leiden tot de gedwongen verkoop van een groot aantal assets; iets waarvoor de markt op dit moment niet goed is.

Binnen de Amerikaanse schalieolie-industrie lijken de kansen op fusies en overnames veel groter. Hier zijn meer mogelijkheden voor kostenverlagingen door schaalvergroting.

Met de huidige lage waarderingen (niet onbegrijpelijk na jaren van kapitaalvernietiging door deze sector) zouden de blue chips in deze sector, bedrijven als EOG en Pioneer met de laagste kosten per vat olie, voor beleggers weer interessant kunnen worden.

Ook Chinese bedrijven zouden overnames kunnen doen. Tussen 2008 en 2014 waren bedrijven als Sinopec en CNOOC zeer actief met overnames die, mede door de hoge prijzen die ze indertijd bereid waren om te betalen, meestal niet goed zijn uitgepakt.

Intussen zijn deze Aziatische bedrijven kritischer geworden. Ook zij zijn nu vooral geïnteresseerd in velden met relatief lage kosten en een lage carbon footprint. Het lozen van minder aantrekkelijke assets aan Aziatische bedrijven is voor de majors nu geen optie meer.

Olietekort

Bij de presentatie van de jaarcijfers, vorige week, gaf Total aan dat een tekort aan olie rond 2025 een reëel scenario is. De relatief geringe investeringen door de olie-industrie, gekoppeld aan herstel van de olievraag, liggen aan deze verwachting ten grondslag.

Terwijl vrijwel alle publiciteit zich tegenwoordig richt op klimaatverandering en de energietransitie, is voor dit soort overwegingen nauwelijks meer belangstelling. Veel oliebedrijven voelen zich ook niet geroepen om er de aandacht op te vestigen, gezien de noodzaak om aan een groen imago te werken.

Welk aandeel is favoriet?

Van de grote olie- en gasbedrijven blijft Total voor mij het favoriete aandeel (iets dat het sinds 2017 is). Met de laagste gearing (schuldratio) van de Europese majors en relatief lage break-evenkosten ($26 per vat, voor dividend) is het als enige Europese major in staat gebleken het dividend niet te verlagen.

Ook Total is serieus bezig met de energietransitie, maar met bewezen olie- en gasreserves van 12 maal de jaarlijkse productie heeft het voorlopig meer ruimte om aan olie en gas te verdienen dan Shell (waar deze verhouding op 8 ligt).

Shell lijkt bij de huidige waardering wel een aantrekkelijker aandeel dan ExxonMobil of BP. ExxonMobil heeft een kostenprobleem: dit concern heeft zich te lang gericht op het volume van de reserves, in plaats van op de waarde ervan. BP heeft een schuldenprobleem (voor een groot deel veroorzaakt door 'Macondo' - de olieramp in de Golf van Mexico - die leidde tot meer dan $60 miljard aan boetes), waardoor het van alle majors de hoogste financieringskosten heeft.


Jilles van den Beukel is geofysicus. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Volg Van den Beukel ook via Twitter: @JillesAppelscha

Column door: Jilles van den Beukel

Jilles van den Beukel is geofysicus en werkte ruim 25 jaar voor Royal Dutch Shell. Sinds 2016 schrijft hij over de olie- en gasindustrie op zijn blog JillesonEnergy.

Meer over Jilles van den Beukel

Recente columns van Jilles van den Beukel

 1. 16 feb Shell op weg naar een toekomst zonder olie 29
 2. 24 dec De vooruitzichten voor energie in 2021 11
 3. 07 dec OPEC en Rusland komen er weer uit 4

Reacties

29 Posts
Pagina: «« 1 2 | Laatste | Omlaag ↓
 1. Ikvraaghetmaar 17 februari 2021 12:51
  Dus als ik het goed begrijp doet Shell het goed als ze al hun olie en gas activiteiten verkopen en een stuk of wat elektriciteitsbedrijven opkopen. Qua co2 verandert er niets in de wereld maar de milieuactivisten hebben dan hun pyrrus overwinning binnen. Het zal je hobby maar zijn.
 2. Bas2012 17 februari 2021 21:53
  quote:

  The Third Way... schreef op 17 februari 2021 08:22:


  [...]
  Laat ik proberen er wat meer details aan toe te voegen.


  1. Uit de call, de CEO: As you know, we invest 30% in equity. So that means that we'll put 30% and we have 70% of non-recourse debt, non-recourse being very important. It's not on the balance sheet, obviously. So when we said that this year we'll finance the equivalent of this 5 gigawatt -- $5 billion of gross capex, equity would be $1.5 billion and non-recourse debt will be, let's say, $3.5 billion. And the $1.5 billion are going into our investments. The $3.5 billion are on the asset themselves.

  Dus dat is de schuld kant. Alleen de 30% equity verschijnt op de balans. De eis is hier een equity IRR > 10%.

  Dan stap 2:

  2. for us, it's a matter of, I would say, de-risking part of the portfolio by selling 50% of the assets. And that's an important point of view for me as Chairman and CEO of the company, the other beauty of it is that you accelerate cash flows with increased returns. We gave you the figures of the five farm downs we have executed in our France and Japanese portfolio in the last three years until month of January. We sold 550 megawatts for $1.51 billion of EV, which is this 550 megawatt, if you take the cost of, let's say, $500 million, you see that a multiplicative effect is 5:2

  Nu de marktwaardering van dat equity:

  3. Weer uit de call, de CEO: The idea being that we want to help all of you to better evaluate the portfolio that we are putting together in our renewable business, as you know, all the fundamental idea to create a broad energy company, is to raise the Company from low multiple from oil and gas, and to get part of what the market is giving to this green new energies. I don't dream to have a 25 multiple, but if we can get it from 6 or 5.5 to 6 or 5 to 7 to 10, we'll be more than happy. So this idea today is to do -- to have deep-dive in these assets.  Excuus vergelijk met fossiel had ik gemist en niet op gereageerd. Ik zie alleen niet waar je bij Total ergens in alle info laatste maanden, de link hebt gezien dat hogere multiples olie en gas de lagere IRR renewables justificeren?

  Het risico profiel is door de PPA structuur in power gen tov oil/gas zeer verschillend en lijkt me raar als dit aangehaald wordt om renewables te justificeren. Een 10-15% IRR (in renewables) die Total aanhaalt bij de voorbeelden kun je simpelweg nauwelijks vergelijken met de >20% IRR uit een nog te bouwen oil project. Het hele risicoprofiel van Total verandert ook (indien transitie succesvol) en daarmee de Beta en daarmee de waardering van het aandeel. De rotatie van cashen van het development premium in projecten is bij Shell denk ik ook nodig om de funnel te kunnen blijven vullen, de schuld op peil te houden en het dividend structureel door te laten groeien op de 4 a 5% per jaar. Daarnaast is Shell uiteindelijk meer een downstream georiënteerd bedrijf en niet gek dat het (zoals Jules al aangeeft) de prioriteit in productie anders legt (cq sneller cashen)

  Wat de juiste strategie is en voorkeur heeft, is voor een ieder verschillend mijn voorkeur zit meer bij Shell maar snap de redenatie dat Total bij andere een voorkeur kan hebben.
 3. forum rang 6 handyman6 18 februari 2021 09:36
  quote:

  piraat schreef op 16 februari 2021 12:21:


  [...]


  Het "opraken" van olie en een tekort is niet hetzelfde. Olie kan verre van op zijn, terwijl er wel sprake is van een tekort. Een tekort wil zeggen dat er relatief veel vraag is t.o.v. het beschikbare aanbod. Bijvoorbeeld, als de vraag hoger is dan wat verwacht werd gedurende de voorgaande jaren, dan is het beschikbare aanbod relatief klein omdat bedrijven 'te weinig' hebben geïnvesteerd. Maar deze omstandigheden kunnen ook resulteren door onverwachtse disrupties in het aanbod, zoals het uitbreken van oorlog bij een grote olieproducent, zoals in Irak in 2003.

  Als langjarige belegger ben je blijkbaar de periodes 2008 en 2011-2014 vergeten. Toen hadden we tekorten (en dus hele hoge olieprijzen), zonder dat de olie op was. En als je al echt lang meedoet dan ben je de jaren 70 al helemaal vergeten. Toen waren er letterlijke tekorten omdat de OPEC Sjeiks niet wilden leveren aan ons. De olie was alleen alles behalve op
  Zei ik dat dan ,dat het hetzelfde is ,wijsneus? Lees es goed : er staat OF en niet EN.....
 4. forum rang 4 The Third Way... 18 februari 2021 12:22
  quote:

  Bas2012 schreef op 17 februari 2021 21:53:


  [...]

  Excuus vergelijk met fossiel had ik gemist en niet op gereageerd. Ik zie alleen niet waar je bij Total ergens in alle info laatste maanden, de link hebt gezien dat hogere multiples olie en gas de lagere IRR renewables justificeren?
  ...

  Tis juist lagere multiples olie...

  Dus project IRR groen is lager maar dankzij structuringen en hogere "beursmultiple" gaat de beurswaardering zoef omhoog.

  Dat laatste is uiteraard ook omdat je het als een bondje kan structureren met sovereign risk...
 5. EOSN 20 februari 2021 17:32
  Bedankt voor deze info, interessant en verhelderend artikel.
  Als je in de oliemajors wilt investeren is het of Total of Shell.
  Omdat Shell dividend heeft verlaagd, vind ik het een aantrekkelijker gewaardeerd aandeel......beter je geld gebruiken om shuldratio wat te verlagen / investeren in de transitie dan "coûte que coûte" dividend handhaven.
 6. basinclab 22 februari 2021 09:39
  ik wou 'duimen' voor je reactie, maar schijnbaar gaat dat naar de schrijver van het artikel...
  wel ik heb al dikwijls positief gereageerd terwijl ik het artikel zelf maar niets vind (dit niet voor dit artikel)
  dus ik kon niet meer , 'ik had zogezegd al gestemd'... en toch was er geen eentje naast de duim..
29 Posts
Pagina: «« 1 2 | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare