Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

IEX in Actie in gesprek met Rabobank: Over stockrente en compensatie

IEX in Actie in gesprek met Rabobank: Over stockrente en compensatie

Meer dan 9.000 beleggers in Rabobank Certificaten hebben zich inmiddels aangemeld bij IEX in Actie, nadat de groepsdirectie van de Rabobank eind maart besloot dit jaar geen kwartaalvergoedingen meer uit te keren over de certificaten.

Die groep groeit nog steeds en het is belangrijk om een zo sterk mogelijke vuist te maken. Gedupeerde certificaathouders kunnen zich nog aanmelden.

Naast de juridische invalshoek (de verdediging van Rabobank rammelt aan alle kanten) hebben we ons vanaf begin april ook tot de Rabo-directie zelf gewend. Namens die gedupeerde beleggers correspondeerden wij met de Rabobank-directie en waren wij aanwezig op de vergadering van certificaathouders eind juni.

Nieuwe opening

Doel: zo spoedig mogelijke hervatting van de rentebetalingen en compensatie voor gedupeerde beleggers. De groep gedupeerde beleggers valt in meerdere categorieën uiteen:

 • Beleggers die na de stopzetting hun certificaten hebben verkocht. Zij hebben het vermogensverlies daarmee gefixeerd. Hun schade bedraagt de gemiste rentebetaling van april en juli plus het geleden vermogensverlies.
 • Beleggers die de certificaten hebben aangehouden. Ook zij hebben een vermogensverlies (nog niet gerealiseerd). In ieder geval is de schade dan de gemiste termijnen.
 • Beleggers die rente hebben meebetaald bij de aanschaf van de certificaten. Omdat de systematiek is gewijzigd (geen meebetaalde rente meer) is dat verschil als verlies aan te merken.

Er zijn natuurlijk ook combinaties denkbaar: bijvoorbeeld beleggers die de helft van hun certificaten hebben verkocht en het restant hebben gehouden.

Er leek tot recent weinig rek te zitten in het standpunt van de Rabobank: het besluit was volgens Rabobank genomen op aandringen van de ECB en de lokale toezichthouder en de bank doet geen handreikingen richting de vele gedupeerde beleggers.

Tot er een maand geleden een nieuwe opening ontstond. Rabobank omarmde plots een suggestie die IEX in Actie had geopperd richting de bank: keer de rente uit in de vorm van certificaten in plaats van cash. Stockdividend heet zoiets, of in dit geval beter: stockrente.

In gesprek met de Rabo-directie

Reden voor IEX in Actie om opnieuw het gesprek met Rabobank aan te gaan. Vorige week trof een afvaardiging van IEX in Actie een afvaardiging van de Rabobank-directie, waaronder cfo Bas Brouwers en directeur Particulieren Mariëlle Lichtenberg.

Het gesprek spitste zich toe op twee hoofdpunten:

 • De beslissing, op 29 maart, van Rabobank om een ECB-aanbeveling om geen dividend uit te keren van toepassing te laten zijn op Rabobank Certificaten, die geen dividend maar rente uitkeren.
 • Compensatie voor gedupeerde beleggers voor het geleden verlies en zo spoedig mogelijk herstel van de rentebetaling.

Op punt 1 blijft Rabobank hangen in het officiële standpunt. De bank houdt vol dat de aanbeveling om geen dividend uit te keren, ook van toepassing is op de – rentedragende – Rabobank Certificaten. CFO Brouwers stelt dat er geen uitweg bestond. “In het debat over de scope van de aanbeveling zit wat ons betreft nul ruimte. [...] Uit gesprekken met toezichthouders werd duidelijk dat er geen geitenpaadje voor de Rabobank bestond waarlangs we dit had kunnen vermijden.”

De officiële lijn van de Rabobank is en blijft zeer zwak. De Rabocertificaten zijn geen aandelen en zijn ook niet onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering. Bovendien betrof het evident een aanbeveling. Daar komt bij dat Rabobank in een blakende gezondheid verkeerde, zoals topman Wiebe Draijer nota bene diezelfde ochtend nog in het televisieprogramma Buitenhof uitgebreid had toegelicht. Rabobank had dus wel degelijk de vrijheid om voor haar investeerders (vaak ook trouwe klanten van de bank) te kiezen.

Geen toezegging

Op punt 2 (behandeling van gedupeerde beleggers) lijkt Rabobank een opening te bieden, in ieder geval voor certificaathouders die de stukken (nog) bezitten. IEX in Actie heeft al in april 2020 op die mogelijkheid gewezen en de Rabobank-directie gevraagd waarom de rente niet in de vorm van certificaten is uitgekeerd.

Dat is immers geen cash-out en beperkt de schade van de houders van de certificaten. Die suggestie lijkt dus te zijn geland. Op 13 augustus jl. bij de publicatie van de halfjaarcijfers zei Rabobank-topman Wiebe Draijer het als volgt:

“Rabobank houdt zich aan beide aanbevelingen en zal gedurende het gehele jaar 2020 geen uitkeringen in contanten doen op Rabobank Certificaten. De geactualiseerde aanbeveling sluit niet uit dat Rabobank een eventuele uitkering in de vorm van Rabobank Certificaten kan doen. We onderzoeken dit zorgvuldig en met behoud van onze discretionaire bevoegdheid. We willen benadrukken dat we veel waarde blijven hechten aan onze langdurige relatie met particuliere beleggers en institutionele investeerders.”

Certificaathouders hoopten dat Rabobank daadwerkelijk zou toezeggen dit vanaf 1 oktober te gaan doen, maar de bank geeft die toezegging niet. Rabobank geeft daarbij de volgende toelichting. Rabobank Certificaten behoren tot het kernkapitaal van de bank; hoewel het obligaties zijn, tellen ze mee bij het eigen vermogen. Een van de cruciale voorwaarden om de certificaten tot het kernkapitaal te mogen rekenen is volgens Rabobank dat de uitkeringen te allen tijde discretionair worden vastgesteld door de directie op het moment van uitkeren.

Rabobank "onderzoekt" stockrente

Volgens Rabobank voldoen de instrumenten, zodra de bank vooraf uitkeringen gaat toezeggen of garanderen, niet langer aan de definitie van kernkapitaal. En die status is voor Rabobank heilig.

Kortom, als Rabobank al van plan zou zijn om op 1 oktober de uitkeringen te hervatten in de vorm van stockrente, dan mag de bank dat niet nu al aankondigen. En dat doet ze dan ook niet. CFO Brouwers zegt officieel dat Rabobank nog “onderzoekt” of stockrente een mogelijkheid is.

Dan de kwestie van compensatie van gedupeerde beleggers. Het woord ‘compensatie’ is sowieso niet aan de orde, zegt Brouwers op dit moment. Hij schiet weer in de standaardverdediging, opgesteld door de Rabo-advocaten en goed ingestudeerd. “De discretionaire bevoegdheid houdt in dat wij op ieder moment elk bedrag kunnen uitkeren.”

Als de bank besluit om een uitkering te doen, in welke vorm dan ook, dan is die altijd alleen ten gunste van huidige certificaathouders en niet voor beleggers die inmiddels hebben verkocht, is de uitleg van Brouwers. 

"Nooit de intentie om voordeel te behalen" 

Certificaatbeleggers zijn door de opschorting echter zwaarder getroffen dan aandelenbeleggers van bedrijven waar de dividendbetaling is opgeschort. Als een bedrijf besluit dividend niet uit te betalen (zoals ABN en Amro en ING bijvoorbeeld dit jaar), wordt dat dividend aan de reserves toegevoegd. Zo blijft een aandelenbelegger indirect eigenaar van dat geld. Door het dividend later alsnog uit te keren kan dat – zonder veel consequenties – worden hersteld.

Bij obligaties werkt dat anders. Door geen rente uit te keren profiteert Rabobank zélf van het inhouden van de uitkeringen - en staat de belegger met lege handen. Als we dat punt opbrengen, wordt dat door Brouwers niet ontkend. Brouwers voegt daaraan toe: “onze intentie is nooit geweest om voordeel uit de situatie te halen”.

Als dat inderdaad zo is, lijkt een handreiking naar gedupeerde beleggers helemaal op zijn plaats. Maar gaat de bank dat doen? Op 1 oktober, de dag waarop de volgende - geschrapte - kwartaalbetaling moet plaatsvinden zal veel duidelijk worden over hoe centraal Rabobank de belangen van zijn certificaathouders stelt.

Het zal duidelijk zijn dat IEX in Actie zich voor gedupeerde beleggers blijft inzetten.


IEX in Actie is een stichting (i/o) die namens groepen beleggers actie onderneemt. Op dit moment treden wij op namens een groot aantal houders van Rabobank Certificaten, die zijn gedupeerd door het (deels) stopzetten van de rentevergoedingen op deze producten.

Auteur: IEX in Actie

IEX in Actie is een stichting (i/o) die namens groepen beleggers actie onderneemt. Op dit moment treden wij op namens een groot aantal houders van Rabobank Certificaten, die zijn gedupeerd door het (deels) stopzetten van de rentevergoedingen op deze producten.

Meer over IEX in Actie

Recente artikelen van IEX in Actie

 1. 21 jul Wanneer betaalt Rabo weer de volle 6,5% op de certificaten? 27
 2. 02 dec Rabobank keert 'stockrente' uit: zo werkt het 35
 3. 22 okt Positief bericht: Rabobank neemt stockrente-voorstel over 49

Gerelateerd

Reacties

37 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Succes2020 25 september 2020 15:09
  Als zeer trouwe bezitter van certificaten vind ik het standpunt van de Rabo zeer aanvechtbaar en vind ik de Rabo
  Raad van bestuur niet sterk . Overigens heb ik gelezen dat de een aantal bestuursleden van de ECB het achteraf geen
  goed idee vinden dat de banken hun dividend niet mochten uitbetalen en willen ze van deze regeling af .

  Hulde aan IEX voor het verdedigen van de belangen van de trouwe RABO aanhang .
 2. theo.vos 25 september 2020 15:42
  Door steeds te schermen met de term "discretionaire bevoegdheid" geeft de RABO directie er blijk van volkomen maling te hebben aan de belangen van de certificaathouders. De directie kan doen wat zij wil; wel uitkering/geen uitkering en hoeveel/hoe weinig en de vrijheid om daar tijd en termijn aan te verbinden. Geld gegeven/Rechten kwijt!!! Bij een beursgenoteerde onderneming zou de Raad van Bestuur allang naar huis zijn gestuurd door de AvA bij een dergelijk uitoefenen van dit mandaat, waarvan de definiëring door de directie zelf blijkbaar is vastgesteld. RABO schermt ook met de dwingende aanbeveling van de ECB en daarvan kan makkelijk aangetoond worden dat meerdere bankinstellingen zich daar niet aan houden. Misschien kan IEX een lijstje uitwerken met bankinstellingen binnen het domein van de ECB die de aanbeveling naast zich neergelegd hebben!! We wachten met spanning af wat de RABO 1 oktober gaat mededelen!!
 3. forum rang 9 objectief 25 september 2020 16:23
  quote:

  JeevieGie schreef op 25 september 2020 16:14:


  Rabo bank maakt hier absoluut geen vrienden mee. Ik vraag me af waarom ik lid ben van de Rabo bank. Je zou verwachten dat ze voor je belangen opkomen. In plaats daarvan wordt je een poot uitgedraaid. Schandalig! Dank aan IEX om deze dwaling aan de kaak te stellen.


  De Rabo bank en de andere banken zijn geen sociale instellingen die geld uitdelen om vrienden te maken.
  Als ze gaan "'compenseren"; dan zullen ze m.i. ook de certificaathouders die met fors verlies verkocht hebben moeten vergoeden (schijnbaar zijn ze dat niet van plan).
 4. City 25 september 2020 16:29
  Ik quote nog maar even een van de reacties hierboven:
  "de RABO directie geeft er blijk van volkomen maling te hebben aan de belangen van de certificaathouders." Of op zijn plat-Amsterdams, certificaathouders zijn toch maar Klote-klanten. Ik denk dat Bas Brouwers en Mariëlle Lichtenberg echt hun voordeel kunnen doen met het boek met de gelijknamige titel van E.J. van Bel, . Het gaat over hoe sommige bedrijven hun klanten niet serieus nemen. Denken ze nou werkelijk dat er nog een certificaathouder is, die de Rabobank als hun bank van voorkeur ziet.
 5. T. Postma 25 september 2020 16:36
  Het is op zijn zachtst gezegd bijzonder dat Rabobank i.c. de heer Brouwers vast houdt aan de veronderstelling dat Rabo Certificaten vergelijkbaar zijn met aandelen. In de betreffende aanbeveling van de ECB (27 mrt jl) gaat het toch sec over uitbetaling van dividenden (en niet terugkopen van uitstaande aandelen). En dividenden worden uitbetaald aan aandeelhouders of wel (mede) eigenaren van betreffende kredietinstellingen. Dat kun je van de certificaathouders van de Rabobank niet zeggen, voor zover mij bekend. Hier gaat het om achtergestelde leningen en dat zijn hele andere titels dan aandelen. Dat ook deze tot het kernkapitaal worden gerekend doet in deze niet ter zake.
  Navraag bij mijn lokale bank geeft aan dat de Rabobank de aanbeveling van de ECB zelf ruimer interpreteert dan feitelijk in de ECB-aanbeveling zelf staat. Rabobank stelt dat het gehoor geeft aan de indringende oproep van de ECB geen uitkeringen op het kernkapitaal te doen, terwijl betreffende oproep (geen indringende, ECB acht het passend) van de ECB zelf slechts rept over de uitkering van dividenden.
  Daar komt bij dat de motivatie van de ECB om tot deze aanbeveling te komen enkel en alleen is gedaan (staat ook in betreffende aanbeveling vermeld) om verzekerd te zijn dat banken voldoende middelen in kas hebben om, rekening houdend met de gevolgen van COVID 19, de particuliere en zakelijke klanten blijvend te kunnen financieren. En net wat IEX terecht stelt, is Rabobank ruimschoots in staat om, ook zonder deze inhouding van de vergoedingen op de certificaten, aan haar financieringsverplichtingen te voldoen.

  In het strategisch kader van de Rabobank staat als een van de pijlers genoemd: Excellente klantfocus. Het moge duidelijk zijn dat de bank in deze in strijd handelt met haar eigen strategische uitgangspunten. En dat maakt dat het vertrouwen bij een groot aantal, zeer trouwe, klanten terecht tot onder het nul-punt daalt.
 6. Reno 25 september 2020 18:57
  Voorheen betaalde je rente, zodat je omgerekend alleen een vergoeding kreeg voor het aantal dagen dat je de certificaten bezat. Nu betaal je geen rente bij aankoop. Dan gaat er toch iets mis als ze op 1 oktober ineens stockrente gaan betalen?
  Dan gaan weer alle verkopers tot aan 1 oktober klagen om het mislopen van een deel van de vergoeding. IEX heeft een interessante oplossing bedacht, maar ook die heeft haken en ogen en zal niet voorkomen dat er bij Rabo geklaagd wordt over de gang van zaken.
 7. Buitenveste 25 september 2020 19:29
  Dit klopt helemaal. Ik ben enige tijd geleden (telefonisch ) benaderd door een Rabo-directeur van de Zuid-Holland-Zuid afdeling, die mij meedeelde dat de bank het niet erg zou vinden als ik als klant vertrok!!!
  Ben nota bene 55 jaar klant met uitsluitend positieve bank- en effecten tegoeden.
  Rabo bank maakt intussen n.b. op TV en in de landelijke kranten, reclame voor de supportactie, waarbij gratis geld aan het verenigingsleven wordt uitgedeeld. Ik gun elke vereniging een riante subsidie dan wel nadat de verplichtingen jegens de Cetificaathouders zijn nakomen.
  Jammer dat ik hiervan niks terug vind in het overleg van IEX met Rabo. Lijkt mij toch een wapen in de strijd.
 8. Buitenveste 25 september 2020 20:43
  Natuurlijk moet mij nog van het hart dat ik alle inspanningen van het IEX-platform in het belang van de aangemelde certificaathouders, zeer waardeer. Immers samen staan we sterk
  Gelukkig leven we in een rechtstaat met een onafhankelijke rechter aan wie deze kwestie ten lange leste kan worden voorgelegd.
  Ik hoop dat als het zover komt, IEX gemachtigd door belanghebbenden, deze taak op zich zal nemen.
  Mij dunkt dat, als alle 9000- leden een (beperkte) financiële bijdrage leveren, de advocaat kosten hiervan kunnen worden bekostigd.
 9. forum rang 9 objectief 25 september 2020 21:15
  quote:

  Buitenveste schreef op 25 september 2020 20:43:  Mij dunkt dat, als alle 9000- leden een (beperkte) financiële bijdrage leveren, de advocaat kosten hiervan kunnen worden bekostigd.


  Ik heb een groot verlies op die certificaten genomen; maar zie de Rabo niet als een partij die juridisch gedaagd moet worden. Dat geeft volgens mij geen schijn van kans, want ze staan in hun recht.
  Enkel vriendschappelijk overleg kan wat opleveren.
 10. Bert 26 september 2020 10:55
  De Rabo Club Support gaat van start. De Rabo schrijft"
  We investeren een deel van onze winst in de maatschappelijke bestedingsdoelen van clubs en verenigingen. " Blijkbaar kan het wel. Ik denk zodra er "winst" uitgekeerd wordt naar de clubs. De weg open staat voor uitkering Certificaat houders. Ik denk dat de Rabo "club" klanten het niet fijn vinden dat zij geen bijdrage krijgen. Ik zou zeggen hub naar een andere club
 11. forum rang 9 objectief 26 september 2020 11:04
  quote:

  City schreef op 25 september 2020 16:29:  Denken ze nou werkelijk dat er nog een certificaathouder is, die de Rabobank als hun bank van voorkeur ziet.


  Mag ik hieruit concluderen dat je de ING verkiest en/of de ABN AMRO; vergelijk dan even wat het koersverlies op deze aandelen is YTD. Dan is het verlies op Rabo certificaten maar een schijntje.
  En is er voor deze bank geen enkele reden voor douceurtjes. (uiteraard zijn ze welkom)
 12. janel,mr 27 september 2020 00:48
  Ben sinds 1957 bij de Rabo. Heb de bank, vooral in de beginjaren, altijd beschowd als een belangrijk , min of meer familiair, onderdeel van mijn finacieel gebeuren.
  Helaas heeft dat idee een ernstige deuk opgelopen.
  Ik ben de IEX dankbaar voor al het werk dat zij verzetten om de Rabobank tot andere gedachte te brengen.
 13. Met Effekt 27 september 2020 04:23
  Toen ik certificaten kocht heb ik ook de opgelopen rente, gebaseerd op de couponrente, betaald. Maar die rente heb ik uiteindelijk niet ontvangen. Wordt dit ook meegenomen in de discussie?
  En veel erger is natuurlijk het koersverlies dat volgde op het besluit de coupon niet uit te keren.
 14. bigmouth 1 oktober 2020 18:20
  Big Mouth:
  Het belang van de cliënten van de Rabobank wordt achteloos terzijde geschoven om zich als bank maar niet de toorn van DNB op de hals te halen, terwijl de beleggers van Rabobank certificaten door onnodige en overhaaste stopzetting van de dividendbetaling zelf in de problemen kunnen komen en met lede ogen moeten aanzien dat hun ingehouden geld straks mogelijk gebruikt gaat worden om noodlijdende (MKB-)bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. (Ik hoef als belegger toch niet land’s economie te redden?) En dat helpen gaat echt niet gratis gebeuren uit goedertierenheid van Rabobank. Kredietvragende bedrijven zullen daar een forse rentevergoeding aan de bank voor gaan betalen. Zodoende is de bankwereld de lachende derde en verdient daarmee dik geld over de ruggen van de certificaathouders, die daarin niet meedelen! Aan welke kant van het loket zitten tegenwoordig de bankrovers…?!
37 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Dagelijkse nieuwsbrief

Ja, ik wil elke dag de laatste kooptips en analyses van verschillende aandelen ontvangen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links