Alles?, er is vast wel een aandeeltje wat het beter doet dan de rest!..