Wellicht gaat de uitkomst van dit politieke steekspel uiteindelijk de introductie van eurobonds zijn - maar dit gaan Duitsland en de andere noordelijke landen niet zonder slag of stoot prijsgeven.