Uiteindelijk gaat het om spreiding van risico. Daar zijn Midcap ETFs minder geschikt voor dan Smallcaps. Zie ook de Morningstar stijl grids.

Wat de Think opmerking aan het slot van dit stuk betreft (waarom eigenlijk?, risico spreiding middels een AMX ETF?), zijn er nog wel bredere (europa, VS) alternatieven te bedenken.