Login
 

Sint, spreads en stoomboot

Sint, spreads en stoomboot

Ik wil de pietendiscussie laten voor wat het is, maar ik ga het wel hebben over dark spread en black spread. Ik zal nog meer dingen op tafel toveren die uw wenkbrauwen kunnen doen fronsen. Ik zal namelijk ook een tipje van de sluier inzake crack oplichten.

Verpletteren

Natuurlijke hulpbronnen, ertsen en agrarische producten moeten worden verwerkt om gewenste eindproducten te verkrijgen. Immers, de ruwe producten zijn doorgaans weinig bruikbaar.

Zo worden sojabonen verwerkt tot meel en olie. Dat proces voltrekt zich in speciaal daartoe ontwikkelde apparatuur, een zogeheten crusher. Dit apparaat zorgt ervoor dat de bonen machinaal wordt gecrusht tot een serie eindproducten.

Om de winstgevendheid te berekenen, analyseren dergelijke organisaties hun brutoverwerkingsmarge. Dit omvat het verschil tussen de waarde van enerzijds hetgeen wordt geproduceerd (meel en olie als output) en dus verkocht (inkomsten) en anderzijds de kosten van inkoop (bonen als input).

Deze marge wordt in de soft commodity-markt aangeduid met de Engelse vakterm crush spread. De marge verschilt per machinepark, omdat het afhankelijk is van de toegepaste techniek. En aangezien techniek voortschrijdt, zijn de nieuwste apparaten efficiënter en (of) meer flexibel.

Dit levert de eigenaar een comparatief voordeel ten opzichte van concurrenten.

Crack spread

In de oliewereld bestaat ook iets dergelijks. De zogenoemde crack spread behelst het verschil tussen de waarde van de in- en output, ofwel de opbrengsten van de raffinageproducten minus de kosten van de ruwe aardolie.

Sterker nog, oliebeurzen ICE en NYMEX hebben ook crack spread futures in hun productpallet opgenomen. Deze contracten hebben als onderliggende waarde de crack spread.

Eigenaren van raffinaderijen kunnen deze instrumenten gebruiken om de marges voor de toekomst veilig te stellen. Speculanten daarentegen gebruiken deze derivaten eveneens, maar dan om in te spelen op de verwachte ontwikkeling van de marge.

Doorgaans zijn de marges tussen aardolie en stookolie in de winter groter dan in de zomer. Echter, degelijke informatie is natuurlijk reeds in de prijs verwerkt. Het innemen van een positie moet dan ook gebaseerd zijn op een afwijkende mening ten opzichte van de marktconsensus.

Black spread

Naast olieraffinaderijen kennen ook olie-gestookte elektriciteitscentrales brutomarges. In dit geval gaat het om een bruto operationele marge, niet om een brutoverwerkingsmarge, want het ene olieproduct (ruwe olie) wordt nu niet verwerkt tot een ander olieproduct (benzine, diesel en (of) kerosine), maar tot een andere commodity.

Immers, de input in geval van genoemde elektriciteitscentrale is (fossiele) brandstof, terwijl de output elektriciteit betreft. Daarom wordt dit ook wel geduid middels de technische benaming cross-commodity spread.

Zodra een dergelijke bruto operationele marge onder druk staat zijn investeerders weinig bereid hun portefeuille te trekken. Het gevolg is dan mogelijk dat in de toekomst mogelijk een tekort aan capaciteit ontstaat.

En een beslissing - te zijner tijd - om te investeren, leidt niet direct tot het beschikbaar zijn van desbetreffende capaciteit. Nee, dat vergt normaal gesproken jaren. Al-met-al leiden lage marges dus doorgaans tot gebrek aan investeringen, of zelfs desinvesteringen.

Dit zorgt op de lange termijn welhaast als vanzelf voor een corrigerend mechanisme. Echter, gezien de massaliteit waarmee dit gepaard gaat, lijkt het wel eens louter tot overreacties te leiden. De ene keer grote tekorten aan capaciteit en dus extreme hoge marges en dan weer overcapaciteit met marges onder zware druk.

Dark spread

Olierijke gebieden, zoals het Midden-Oosten, herbergen relatief veel olie-gestookte elektriciteitscentrales. Overigens is het aandeel gasgestookte centrales in die streek ook relatief vrij hoog.

Datzelfde geldt voor Nederland en Engeland, vanwege hun relatief grote ondergrondse reserves (vooral in het verleden). In grote delen van Europa, maar ook in de Verenigde Staten en China zijn relatief veel elektriciteitscentrales die op steenkool worden gestookt.

En ook in deze gevallen wordt door de eigenaren een dergelijke marge scherp in de gaten gehouden. De marge op een steenkolencentrale wordt zogenoemd aangeduid middels dark spread. De marge op een gasgestookte centrale daarentegen wordt aangeduid middels spark spread.

En deze marges staan onder druk wegens de investeringen in windturbines en zonnepanelen. Lees: door investeringen in duurzaamheid zijn de afschrijvingen op de klassieke centrales rigoureus. De Europese energiesector houdt deze cijfers dan ook nauwlettend in de gaten.

Via de systemen van Bloomberg en Reuters en kunt u dergelijke data vinden. Leef u er op uit!


Jerry de Leeuw is CEO van Entrima. Dit artikel behelst geen beleggingsadvies. De auteur heeft geen positie in genoemd(e) product(en), noch zal hij daarin op korte termijn positie nemen.

Reacties

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Column door: Jerry de Leeuw

Jerry de Leeuw is CEO van Entrima. Entrima verstrekt vakinhoudelijke opleidingen voor professionals in de energiemarkten, inzake markten, producten, prijsvorming en handel. Van 1995 tot 2004 was J...

Meer over Jerry de Leeuw

Recente columns van Jerry de Leeuw

  1. 11 jul Gas en wind 6
  2. 27 jun Ultrakorte contracten op energie 2
  3. 13 jun Weerderivaten en windopties 3
Gesponsorde links