Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Vermogensheffing: de vierde variant

Vermogensheffing: de vierde variant

Nagenoeg iedereen is het erover eens dat de huidige vermogensrendementsheffing onrechtvaardig is. De naam van deze belasting geeft aan dat er sprake zou zijn van belastingheffing over het rendement op vermogen. Niets is minder waar.

De 30% belasting over een veronderstelde 4% opbrengst op vermogen staat voor spaarders, en alle andere risicomijdende beleggers, mijlenver van de werkelijkheid. Om de vele protesten tegemoet te komen wordt in 2017 een nieuw systeem ingevoerd.

Het resultaat: u gaat nog meer belasting betalen.

Wens tot nivellering

Nou ja toegegeven, dat geldt alleen voor vermogens boven de 100.000 euro. Vanaf dat bedrag tot en met 1 miljoen euro gaat het forfaitaire rendement omhoog van 4% naar 4,7%. Voor vermogens boven 1 miljoen wordt vanaf 2017 zelfs uitgegaan van een rendement van 5,5%.

De officiële gedachte achter deze hogere percentages is een verondersteld hoger rendement op risicodragende beleggingen, zoals aandelen, in combinatie met de gedachte dat grote vermogens meer risicodragend worden belegd. De werkelijke gedachte is echter de wens tot nivellering.

Dat is zeker het effect van dit nieuwe systeem omdat vermogen tot 100.000 euro, naast de vrijstelling van 25.000 euro, geacht wordt een rendement van 2,7% te behalen. Dat is lager dan dat van de grotere vermogens, maar voor het risicomijdende deel nog altijd niet realistisch ten opzichte van spaarrente die bij de grote banken nu 0,3% bedraagt.

Een gevoel

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën moet op zoek naar een verfijndere methode, want er blijft kritiek dat het nieuwe systeem niet in de buurt komt van wat veel beleggers aan rendement behalen. In een brief aan de Tweede Kamer omschrijft de staatssecretaris het als volgt:

Sinds 2001 zijn de obligatierente en de spaarrente sterk gedaald. Daardoor kregen veel spaarders het gevoel belasting te betalen over een opbrengst die er nooit was geweest.

Spaarders kregen het gevoel, zo wordt gesteld. Tja, als de spaarrente 0,3% is en er wordt 1,2% belasting (30% over 4%) geheven, afgezien van de vrijstelling, gaat het hier om een feit dat belasting betaald wordt over een opbrengst die er nooit was.

Drie alternatieven

Wiebes wil dat niet zo opschrijven, mogelijk vanwege gerechtelijke consequenties. Er worden nogal wat pogingen gedaan de huidige methode van belastingheffing door de rechter nietig te laten verklaren.

Wiebes heeft nu drie alternatieven voor het nog niet eens ingevoerde nieuwe systeem voorgeschoteld. De Tweede Kamer mag zelf kiezen. De drie alternatieven zijn:

  1. Vermogensaanwasbelasting: jaarlijks wordt belasting geheven over inkomsten en waardegroei van aandelen en obligaties. Voor andere vermogensbestanddelen, zoals onroerend goed, geldt een forfaitair rendement.

  2. Vermogenswinstbelasting: jaarlijks wordt belasting geheven over inkomsten van vermogen, terwijl waardegroei pas wordt belast bij verkoop. Ook nu weer geldt voor onroerend goed en andere bestanddelen een forfaitair rendement.

  3. Forfaitaire belasting: jaarlijks wordt van elke belastingplichtige de vermogenssamenstelling bepaald. Aan het eind van het jaar wordt voor elke beleggingscategorie het gemiddelde rendement vastgesteld en daar wordt belasting over geheven.

Volgens het u-vraagt-wij-draaien-principe laat Wiebes de Tweede Kamer kiezen voor één van de varianten. De gekozen variant wordt vervolgens uitgewerkt.

De nadelen

Op zich prima dat de volksvertegenwoordiging het laatste woord heeft, maar het probleem is dat het meest logische en het meest eenvoudige systeem niet bij de drie varianten zit.

Alvorens de in mijn optiek beste en meest faire methode aan te geven, geef ik eerst enkele in het oog springende nadelen van de drie varianten van Wiebes.

  • De eerste methode sluit dicht aan bij de genoten opbrengsten, behalve voor het forfaitaire rendement dat gaat gelden voor onroerend goed. Probleem is de grote schommelingen in het werkelijke rendement, vooral voor risicodragende beleggingen. Hoe gaat de fiscus om met een koerswinst van 10% in drie opeenvolgende jaren en een verlies van meer dan 30% die de eerder genoten winsten geheel teniet doen?

  • De tweede variant heeft als groot nadeel dat verkoop van winstgevende beleggingen wordt uitgesteld zodat in zijn totaliteit een enorme belastingclaim kan ontstaan.

  • De derde variant, de jaarlijkse bepaling van het rendement over verschillende vermogenscategorieën, geeft beleggers de mogelijkheid rond de peildatum van de bepaling van de door de fiscus vast te stellen asset allocatie, ze in gunstige zin te veranderen in het voordeel van laag renderende beleggingen. Bijvoorbeeld door rond 1 januari een groot deel van het vermogen om te zetten naar spaargeld, en enige tijd later dat weer terug te draaien.

De vierde variant

Naast deze specifieke nadelen, is in alle gevallen de uitvoering complex en dus kostbaar en zullen er toch allerlei ontwijkingsmogelijkheden zijn. Waarom wordt niet gekozen voor een zeer eenvoudige en rechtvaardige methode om belasting over vermogen te heffen?

Die methode kan er als volgt uitzien. Jaarlijks wordt vermogensbelasting geheven op basis van de hoogte van de gemiddelde spaarrente. Die rente is zeer eenvoudig vast te stellen, en ontwijking is niet mogelijk. Het is zeer rechtvaardig, want iedereen kan kiezen voor die risicomijdende spaarrente.

Beleggers die kiezen een (groot deel van) hun vermogen risicodragend te beleggen, kunnen natuurlijk een veel hoger rendement behalen, maar ook enorm verliezen.

Dat is dan geheel voor hun eigen risico. De overheid moet niet willen profiteren, maar ook niet meebetalen aan behaalde winsten of verliezen.

Eenvoudig uit voeren

Zo eenvoudig kan het systeem zijn. Wat mij betreft zou een dergelijke systeem uitstekend zijn, maar er is ongetwijfeld een politieke stroming die grotere vermogens zwaarder belast wil hebben. Ik ben daar geen voorstander van, maar als de politiek dat toch wil is dat zeer eenvoudig te realiseren.

Over een eerste schijf kan bijvoorbeeld 25% worden geheven over de vastgestelde spaarrente en over een volgende schijf een hoger percentage, bijvoorbeeld 40%. Dat is ook allemaal heel eenvoudig uit te voeren.

Staatssecretaris, geef het parlement deze variant als vierde keuze. Het scheelt een toekomstig hoofdpijndossier. Voor zowel belastingdienst als belastingplichtigen.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Gerelateerd

Eric Wiebes

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

vermogensrendementsheffing

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
67 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
__AQR__
0

Je mist idd niet iets maar behoorlijk wat .. dubbele belasting (zoals overdrachtbel en EWF)

--> EWF gaat over hypotheekrenteaftrek, niet over vermogen. Bovendien vervalt de EWF bij lage/geen eigen woningschuld. Vandaar dat mensen hierop aflossen om box 3 vermogen te verlagen. Overdrachtbelasting heeft niets te maken met het belasten van vermogenswinsten.

En zeker niet onbelangrijk het is een fictieve overwaarde die een gemiddelde ambtenaar (met vinger in de neus) bepaalt.

--> valt reuze mee, geef mij de data hoeveel woningen er lager dan de woz waarde worden verkocht.

Het box3 vermogen pompen in de eigenwoningschuld levert ook weer voordeel op voor de belasting. Minder teruggave rente aftrek.

--> Bij de huidige hypotheekrente is de teruggave renteaftrek niet meer zo spectaculair als voorheen. EWF 0.75% vd WOZ, 10-jaars hypotheek rente 1.6%. Dus bij 100% schuld, aftrek 0.85%. Bij lage schuld is EWF vaak hoger dan hypotheekrente, waardoor er niet eens sprake is van aftrek.


--> Wat kun je kopen van stenen ??

Je bedoelt waarschijnlijk dat het rendement uit de eigen woning moeilijk liquide te maken is? Wat is het verschil met aandelen die geen dividend betalen? Wat dacht je van obligaties die gestegen zijn in waarde, omdat de rente is gedaald? (Hogere box 3, maar niet meer rente).


Ik zie hierboven praktische bezwaren om de overwaarde van de eigen woning mee te rekenen tot het vermogen. Maar nog steeds geen argumenten waarom het vermogen uit de de overwaarde van de eigen woning van een ander karakter is dan het vermogen op de spaarrekening.

Waarom deze discrimatie van vermogenssoorten?

Kan Marcel Tak hier misschien iets verstandigs over zeggen?ch@rter
0
Overwaarde gaat ook niet over vermogen want dat is en blijft fictief totdat je de hut verkocht hebt, en laten wij dat vooral zo houden, ook aandelen koop je met Vrij vermogen dus niet fictief vermogen wezenlijk verschil. Als je met wat beters komt dan spreken wij weer verder want ook niet iedereen betaald 1.6% rente voor zijn hut natuurlijk (het grote gross betaald nog steeds gemiddeld 4%)
Ps: Discrimineren over vermogen mag altijd want daar doe je niemand pijn mee.
Tot dan.
__AQR__
0
Is overwaarde op een tweede woning/onroerend goed in box 3 dan ook fictief?

En hoe zit het met ongerealiseerde waardestijging van aandelen?

Worden huizen niet (gedeeltelijk) met 'vrij vermogen' (wat is dat eigenlijk?) gekocht?

Of is de gedachte aan het belasten van de eigen woning in box 3 zo gruwelijk dat er allerlei uitvluchten moeten worden bedacht? Bij politici zal het wel geen populair standpunt worden...

objectief
0
quote:

ch@rter schreef op 30 sep 2016 om 16:54:


Overwaarde gaat ook niet over vermogen want dat is en blijft fictief totdat je de hut verkocht hebt, en laten wij dat vooral zo houden, ook aandelen koop je met Vrij vermogen dus niet fictief vermogen wezenlijk verschil. Als je met wat beters komt dan spreken wij weer verder want ook niet iedereen betaald 1.6% rente voor zijn hut natuurlijk (het grote gross betaald nog steeds gemiddeld 4%)


Vermogen is de waarde van de in de WET genoemde vermogensbestanddelen en natuurlijk hoort overwaarde daarbij, want dit kun je gebruiken om in te wonen of te verkopen.
NB. meestal noem je de eigen woning geen hut...lijkt me een aanduiding voor iets dat geen waarde heeft. Kern van jouw verhaal: ik wil wel betalen, maar minder.


ch@rter
0
quote:

__AQR__ schreef op 30 sep 2016 om 17:15:


Is overwaarde op een tweede woning/onroerend goed in box 3 dan ook fictief?

En hoe zit het met ongerealiseerde waardestijging van aandelen?

Worden huizen niet (gedeeltelijk) met 'vrij vermogen' (wat is dat eigenlijk?) gekocht?

Of is de gedachte aan het belasten van de eigen woning in box 3 zo gruwelijk dat er allerlei uitvluchten moeten worden bedacht? Bij politici zal het wel geen populair standpunt worden...

We hadden het over de overwaarde eigen woning box 1 (nu "nog" niet belast) en houden zo.
2e hut wordt sowieso al volledig belast in box 3 (dus was de issue niet)

Ongerealiseerde waardestijging op beleggingen is fictief en bullshit dat zij dit uberhaupt opperen. Luchtfietsenwerk. Maar kan wel meestal direct liquide worden gemaakt. Dus valt wat over te zeggen, maar neem dan ook de ongerealiseerde verliezen mee.

Vrij vermogen = liquide vermogen, kan onder je bed vandaan komen of uit de muur.

Anyway politici zijn marionettes en dansen niet vanuit de praktijk op enkele na.
ch@rter
0
quote:

fred12345 schreef op 30 sep 2016 om 17:19:


[...]

Vermogen is de waarde van de in de WET genoemde vermogensbestanddelen en natuurlijk hoort overwaarde daarbij, want dit kun je gebruiken om in te wonen of te verkopen.
NB. meestal noem je de eigen woning geen hut...lijkt me een aanduiding voor iets dat geen waarde heeft. Kern van jouw verhaal: ik wil wel betalen, maar minder.

Zolang dat in de door eigenaar zelf bewoonde hut is (veel of weinig waarde) blijft het een fictief vermogen box 1 (note:kan een box 3 gedeelte inzitten). Pas bij verkoop maak je het liquide en gaat de winst/overwaarde over in box 3.

Of ik wel of niet wil betalen is de issue niet. Liever niet maar dat zal niet gaan in holandia.

Kortom houdt het simpel pak een gemiddelde van de depotrente over 2 a 5 jaar x 30% = .,.%
pjotr60
0
quote:

fred12345 schreef op 30 sep 2016 om 10:54:


[...]

Niet mee eens om de lagere hypotheekaftrek aan de VRH te koppelen...moet je dan ook niet de lagere gasbaten meerekenen en extra kosten voor de veiligheid. Deze posten hebben er niets mee te maken.
Een verbreding van de VRH-stelsel per 1 januari a.s. met de eigen woning, waarbij de eigen woningbezitters gecompenseerd worden lijkt me aanvaardbaar waarbij het tarief jaarlijks gewijzigd wordt aan de werkelijke rente.


Lijkt mij juist veel eerlijker om VRH en hypotheekrenteaftrek op dezelfde wijze te behandelen. Bij VRH wordt nu tegen een vast (hoog) fictief rendement belast ook als je vermogen geheel uit spaargeld (rente < 1%) bestaat,terwijl bij hypotheekrenteaftrek de werkelijke rente wordt toegepast.
67 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Column door: Marcel Tak

Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is...

Meer over Marcel Tak

Recente columns van Marcel Tak

  1. sep '18 ETF-recensie: De slankste ETF 9
  2. aug '18 AFM mag strenger zijn bij boetes... 11
  3. jul '18 De toekomstige geschiedenis van ... 20

Gesponsorde links