Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Vermogensheffing: de vierde variant

Vermogensheffing: de vierde variant

Nagenoeg iedereen is het erover eens dat de huidige vermogensrendementsheffing onrechtvaardig is. De naam van deze belasting geeft aan dat er sprake zou zijn van belastingheffing over het rendement op vermogen. Niets is minder waar.

De 30% belasting over een veronderstelde 4% opbrengst op vermogen staat voor spaarders, en alle andere risicomijdende beleggers, mijlenver van de werkelijkheid. Om de vele protesten tegemoet te komen wordt in 2017 een nieuw systeem ingevoerd.

Het resultaat: u gaat nog meer belasting betalen.

Wens tot nivellering

Nou ja toegegeven, dat geldt alleen voor vermogens boven de 100.000 euro. Vanaf dat bedrag tot en met 1 miljoen euro gaat het forfaitaire rendement omhoog van 4% naar 4,7%. Voor vermogens boven 1 miljoen wordt vanaf 2017 zelfs uitgegaan van een rendement van 5,5%.

De officiële gedachte achter deze hogere percentages is een verondersteld hoger rendement op risicodragende beleggingen, zoals aandelen, in combinatie met de gedachte dat grote vermogens meer risicodragend worden belegd. De werkelijke gedachte is echter de wens tot nivellering.

Dat is zeker het effect van dit nieuwe systeem omdat vermogen tot 100.000 euro, naast de vrijstelling van 25.000 euro, geacht wordt een rendement van 2,7% te behalen. Dat is lager dan dat van de grotere vermogens, maar voor het risicomijdende deel nog altijd niet realistisch ten opzichte van spaarrente die bij de grote banken nu 0,3% bedraagt.

Een gevoel

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën moet op zoek naar een verfijndere methode, want er blijft kritiek dat het nieuwe systeem niet in de buurt komt van wat veel beleggers aan rendement behalen. In een brief aan de Tweede Kamer omschrijft de staatssecretaris het als volgt:

Sinds 2001 zijn de obligatierente en de spaarrente sterk gedaald. Daardoor kregen veel spaarders het gevoel belasting te betalen over een opbrengst die er nooit was geweest.

Spaarders kregen het gevoel, zo wordt gesteld. Tja, als de spaarrente 0,3% is en er wordt 1,2% belasting (30% over 4%) geheven, afgezien van de vrijstelling, gaat het hier om een feit dat belasting betaald wordt over een opbrengst die er nooit was.

Drie alternatieven

Wiebes wil dat niet zo opschrijven, mogelijk vanwege gerechtelijke consequenties. Er worden nogal wat pogingen gedaan de huidige methode van belastingheffing door de rechter nietig te laten verklaren.

Wiebes heeft nu drie alternatieven voor het nog niet eens ingevoerde nieuwe systeem voorgeschoteld. De Tweede Kamer mag zelf kiezen. De drie alternatieven zijn:

 1. Vermogensaanwasbelasting: jaarlijks wordt belasting geheven over inkomsten en waardegroei van aandelen en obligaties. Voor andere vermogensbestanddelen, zoals onroerend goed, geldt een forfaitair rendement.

 2. Vermogenswinstbelasting: jaarlijks wordt belasting geheven over inkomsten van vermogen, terwijl waardegroei pas wordt belast bij verkoop. Ook nu weer geldt voor onroerend goed en andere bestanddelen een forfaitair rendement.

 3. Forfaitaire belasting: jaarlijks wordt van elke belastingplichtige de vermogenssamenstelling bepaald. Aan het eind van het jaar wordt voor elke beleggingscategorie het gemiddelde rendement vastgesteld en daar wordt belasting over geheven.

Volgens het u-vraagt-wij-draaien-principe laat Wiebes de Tweede Kamer kiezen voor één van de varianten. De gekozen variant wordt vervolgens uitgewerkt.

De nadelen

Op zich prima dat de volksvertegenwoordiging het laatste woord heeft, maar het probleem is dat het meest logische en het meest eenvoudige systeem niet bij de drie varianten zit.

Alvorens de in mijn optiek beste en meest faire methode aan te geven, geef ik eerst enkele in het oog springende nadelen van de drie varianten van Wiebes.

 • De eerste methode sluit dicht aan bij de genoten opbrengsten, behalve voor het forfaitaire rendement dat gaat gelden voor onroerend goed. Probleem is de grote schommelingen in het werkelijke rendement, vooral voor risicodragende beleggingen. Hoe gaat de fiscus om met een koerswinst van 10% in drie opeenvolgende jaren en een verlies van meer dan 30% die de eerder genoten winsten geheel teniet doen?

 • De tweede variant heeft als groot nadeel dat verkoop van winstgevende beleggingen wordt uitgesteld zodat in zijn totaliteit een enorme belastingclaim kan ontstaan.

 • De derde variant, de jaarlijkse bepaling van het rendement over verschillende vermogenscategorieën, geeft beleggers de mogelijkheid rond de peildatum van de bepaling van de door de fiscus vast te stellen asset allocatie, ze in gunstige zin te veranderen in het voordeel van laag renderende beleggingen. Bijvoorbeeld door rond 1 januari een groot deel van het vermogen om te zetten naar spaargeld, en enige tijd later dat weer terug te draaien.

De vierde variant

Naast deze specifieke nadelen, is in alle gevallen de uitvoering complex en dus kostbaar en zullen er toch allerlei ontwijkingsmogelijkheden zijn. Waarom wordt niet gekozen voor een zeer eenvoudige en rechtvaardige methode om belasting over vermogen te heffen?

Die methode kan er als volgt uitzien. Jaarlijks wordt vermogensbelasting geheven op basis van de hoogte van de gemiddelde spaarrente. Die rente is zeer eenvoudig vast te stellen, en ontwijking is niet mogelijk. Het is zeer rechtvaardig, want iedereen kan kiezen voor die risicomijdende spaarrente.

Beleggers die kiezen een (groot deel van) hun vermogen risicodragend te beleggen, kunnen natuurlijk een veel hoger rendement behalen, maar ook enorm verliezen.

Dat is dan geheel voor hun eigen risico. De overheid moet niet willen profiteren, maar ook niet meebetalen aan behaalde winsten of verliezen.

Eenvoudig uit voeren

Zo eenvoudig kan het systeem zijn. Wat mij betreft zou een dergelijke systeem uitstekend zijn, maar er is ongetwijfeld een politieke stroming die grotere vermogens zwaarder belast wil hebben. Ik ben daar geen voorstander van, maar als de politiek dat toch wil is dat zeer eenvoudig te realiseren.

Over een eerste schijf kan bijvoorbeeld 25% worden geheven over de vastgestelde spaarrente en over een volgende schijf een hoger percentage, bijvoorbeeld 40%. Dat is ook allemaal heel eenvoudig uit te voeren.

Staatssecretaris, geef het parlement deze variant als vierde keuze. Het scheelt een toekomstig hoofdpijndossier. Voor zowel belastingdienst als belastingplichtigen.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Column door: Marcel Tak

Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik r...

Meer over Marcel Tak

Recente columns van Marcel Tak

 1. 03 mrt Beleggen na de coronacrash
 2. sep '18 ETF-recensie: De slankste ETF 9
 3. aug '18 AFM mag strenger zijn bij boetes vervroegde hypotheekaflossing 11

Gerelateerd

Eric Wiebes

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

vermogensrendementsheffing

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
67 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. fausto1 28 september 2016 12:11
  De vierde variant hebben we nu eigenlijk al. Alleen werd toen uitgegaan van een rente van 4%. Als de vierde variant wordt toegepast ontvangt de belasting maar 25% of 40% over 0,3% is circa 0,1 a 0,15%. Dus veel minder dan de nu geldende 1,2%. Dat willen ze natuurlijk niet. Het blijft politiek en heeft niets met rechtvaardigheid te maken. De inflatie moet ook nog van de rente worden afgetrokken, dus mijn voorstel is de hele belasting af te schaffen.
 2. knax63 28 september 2016 13:12
  Om de vele protesten tegemoet te komen wordt in 2017 een nieuw systeem ingevoerd.Het resultaat: u gaat nog meer belasting betalen.

  DAT is toch altijd zo. Schaf iets af en vervang het door iets anders met andere naam en vroeger was het vermogen belast met 0,8% belastingen werd vervangen door iets met 1,2% 50% verhoogd dus..
  das een leuke truuk om meer binnen te halen op KORTE termijn, langere termijn is het niet goed.
 3. eerderstoppenmetwerken 28 september 2016 13:19
  Ik mis in de gehele discussie de impact van inflatie. Ik zou het redelijk vinden dat voordat rendement wordt bepaald of de hoogte van het vermogen wordt bepaald dat rekening wordt gehouden met de inflatie. Immers je vermogen is minder waard geworden door geld ontwaarding.

  Voorts is het ook vreemd dat in sommige van de modellen je wordt belast voor de waarde stijging van obligaties. Terwijl als je blijft zitten voor de duur van de lening de waarde stijging nul is. Feitelijk is de waarde minder door de inflatie....

  Als er al belasting betaald zou moeten worden over geld waarover reeds belasting is geheven dan zou dat naar mijn mening fair moeten zijn.
  Uitsluitend belasten over werkelijk gerealiseerde winsten minus inflatie. Dat lost het probleem op voor de spaarder en dealt ook met hen die grotere winsten behalen.
 4. P_kaas 28 september 2016 15:14
  Reken je maar niet rijk over die komende hervorming. Ik ben het goed zat. Altijd dure nieuwe auto's gereden hier, elk jaar wel vijf mille afschrijving alleen al aan BPM en BTW. Dat is voorbij, ik vervang geen auto meer in NL. Daarnaast toch maar een flex-spaar BV openen. Hij zal van mij vanaf 2017 beduidend minder vangen dan over 2016. Ik hoop dat iedereen zo reageert op deze confiscatie heffing.
 5. B-rood belegger 28 september 2016 16:10
  Ergens vind ik deze discussie van alle fronten tamelijk hypocriet.

  Nu we in tijden van lagere rendementen zit klaagt men massaal over het feit dat er belasting geheven wordt over rendement op vermogen die niet daadwerkelijk gemaakt is, maar in tijden van voorspoed waar het (aangenomen) rendement van 4% wel met gemak behaald werd -en men dus feitelijk tegen een lagere heffing aanliep i.v.m. een lager verondersteld rendement dan werkelijk behaald- vond men het systeem (uiteraard) prima!

  Wij kunnen de overheid dan wel verwijten maken, maar ergens loopt ook de redenatie tot aanvechten van vermogensrendementsheffing volledig spaak wat mij betreft.

  Nivellering vind ik geen onlogisch alternatief, daar het best logisch is dat men met een (veel) hoger prive vermogen ook (veel) meer rendement haalt. Denk bijv. aan het in de hand nemen van professionele adviseurs over beleggingen etc., wat toch wel serieuzer genomen wordt als men een paar miljoen inlegt i.p.v. zeg een halve ton.
  Het aloude gezegde "geld maakt geld" gaat hier toch zeker op... uiteraard zonder garanties ;-)
 6. Zilverduit 28 september 2016 16:14
  Het gaat er niet om dat voorstellen kostendekkend moeten zijn een overheid dient prudent beleid te voeren. De voorstellen van Wiebes laten vast misbruik ontwijking etc toe. Da nzijn het geen goede voorstellen. Als je winsten belast moet je ook verliezen kunnen aftrekken en als je dat gaat doen dan is de beerput pas echt los. Investeringsbeslissingen voor particulieren fiscaal beinvloeden lijkt me onwenselijk. Een neutrale heffing voor iedereen gelijk en als je dan toch wil nivelleren, dan oo een simpele eenvoudige maniet die niet de sluigaten uitloopt. Economisch gezien is het onwenselijk om ver ogen helemaal niet te belasten, maar hou het binnen de perken.

  ik ben het daarnaast wel eens met de vorige poster. Noem het in het vervolg vermogensbelasting ipv vermogensrendementsheffing zijn we van alle discussies af.
 7. forum rang 4 theo1 28 september 2016 16:25
  In principe ben ik het eens met Marcel Tak, maar hij maakt wel een foutje.

  Het omslagpunt bij het voorgestelde systeem is veel hoger dan een ton. Want het gaat hier om staffels.
  De eerste 25k is vrij. Voor een alleenstaande, koppels hebben dubbele vrijstelling.
  Het vermogen tussen 25k en 125k wordt voor 2,7 * 30% = 0,81% belast
  Het vermogen boven 125k wordt voor 4,7 * 30% = 1,41% belast

  Een vermogen van 3 ton wordt voor een alleenstaande dan dus als volgt belast:
  0-25k : 0
  25k - 125 k : 100k * 0,0081 = €810
  125k - 300k: 175k * 0,0141 = €2467,50
  Totaal: €3277,50

  In het huidige systeem is dat:
  0-24k: 0
  24k - 300k = 276k * 0,012 = €3312,-

  Pas ergens boven de 3 ton wordt het nieuwe systeem duurder. Ik laat het aan de excel-jocks over om het precieze omslagpunt te berekenen, maar dat is zeker ver boven de ton.

  Maar ik ben het zeker eens met het principe om de pretentie van belasting van rendement te laten vallen en te vervangen door een pure vermogensbelasting. Liefst van 0%, maar dat is politiek natuurlijk niet haalbaar.

  Edit: domme rekenfout hersteld.
 8. forum rang 8 ff_relativeren 28 september 2016 16:46
  behaald dividend en behaalde rente belasten, maar vermogen en vermogensaanwas door waardestijging (anders dan via rente en dividend) onbelast laten.

  Bank en broker geven de uitgekeerde rente en dividenden zowiezo door.
  Dan is er geen aanpassing nodig in de ICT van de belastingdienst.
  Direkt invoerbaar op iedere jaarwisseling.

  Door van het vermogen en van de vermogensaanwas af te blijven, geef je als Overheid vorm aan de zelf-redzaamheid. In plaats van vermogensontneming waarmee je (momenteel) de zelf-redzaamheid kapot maakt.

  Zo maar een losse gedachte. Ik heb overigens niet de illusie dat het zover gaat komen dat de Overheid het vermogen en de vermogensontwikkeling met rust laat. Stel je toch eens voor, dat de zelf-redzaamheid echt een kans zou krijgen ....

 9. forum rang 4 theo1 28 september 2016 16:57
  @ff_relativeren:

  Dan gaan mensen natuurlijk massaal beleggen in zero-coupon obligaties en aandelen die geen dividend betalen. Of die dat dividend betalen in een niet-belaste vorm: als stockdividend of door het kapitaalteruggave te noemen.

  Met al dit soort varianten ga je geforceerd, fiscaal gedreven gedrag stimuleren. Dat moet je helemaal niet willen.
 10. Met Effekt 28 september 2016 17:00
  Wiebes gelooft in sprookjes en denkt dat iedereen alleen winst maakt? Maar als je belegt, in de hoop op meer rendement dan een spaarrekening, dan zijn er ook jaren dat je verlies maakt (2008).
  Misschien ben ik naief maar hoop op een eerlijke regeling waarin ook verlies wordt (h)erkend, bv geen heffing als de AEX, MCSI World Index of een andere benchmark een jaarverlies lijdt.
 11. forum rang 9 objectief 28 september 2016 18:58
  quote:

  P_kaas schreef op 28 september 2016 15:14:


  Reken je maar niet rijk over die komende hervorming. Ik ben het goed zat. Altijd dure nieuwe auto's gereden hier, elk jaar wel vijf mille afschrijving alleen al aan BPM en BTW. Dat is voorbij, ik vervang geen auto meer in NL. Daarnaast toch maar een flex-spaar BV openen. Hij zal van mij vanaf 2017 beduidend minder vangen dan over 2016. Ik hoop dat iedereen zo reageert op deze confiscatie heffing.


  Ik hoop het niet anders wordt het tarief nog hoger. Het is belangrijk dat iedereen gewoon de belasting betaald liefst zonder ontwijkingen want daar draaien de andere burgers voor op.
 12. forum rang 9 objectief 28 september 2016 19:09
  quote:

  ff_relativeren schreef op 28 september 2016 16:46:


  behaald dividend en behaalde rente belasten, maar vermogen en vermogensaanwas door waardestijging (anders dan via rente en dividend) onbelast laten.

  Bank en broker geven de uitgekeerde rente en dividenden zowiezo door.
  Dan is er geen aanpassing nodig in de ICT van de belastingdienst.
  Direkt invoerbaar op iedere jaarwisseling.
  Sommige banken/brokers kunnen de juiste rente en dividenden nu al niet goed aanleveren; laat staan als je ook nog bankrekeningen in het buitenland hebt..dan komt hiervan weinig bij de belastingdienst binnen. (NB. heb er zelf gewerkt en het systeem kan dit niet..nu niet en over 5 jaar nog niet)
  Bovendien (ouderen hebben dit al meegemaakt) leidt de belastingheffing van werkelijke rente/dividend weer tot ontwijking via stripping etc.
  er zijn tig-mogelijkheden om tot een lager rentebedrag/dividend te komen.
  Het huidig systeem dat per 1 januari 2017 ingaat lijkt me redelijk voor zowel de belastingplichtige als de Staat qua inkomsten. En zo duur is het echt niet, want de eigen woning valt er niet onder en voor de meeste gezinnen zit daarin circa 90% van hun vermogen.
 13. Maan Arkenbosch 28 september 2016 21:49
  Rechtvaardig is: wanneer de echte rendement/dividend/coupon opbrengst als inkomen aangemerkt wordt.Dan is ook geen drempel van €.25.000,- nodig. Als Wiebes deze/de huidige diefstal belasting gemanipuleerd wil handhaven, dan zal veel contant onder de matras opgeborgen worden. De spaarders zijn het zat ook nog straks hun geld kwijt te raken als er een banken domino bail-in effect gaat optreden in de E.U..Daar zijn voldoende redenen voor, zie Deutsche Bank en de Italiaanse banken.Na alle gepluk worden vooral de ouderen, afgezien van afstempeling van hun pensioenen, bij versterven nogmaals bestolen via de successie rechten.De roverheid staat door het gemanipuleer van de E.U. en ECB tegen een muur en knijpt de bevolking steeds meer uit.Hopelijk gaat iedereen eerlijk stemmen.
67 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare