Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Zo werken Turbo's

Zo werken Turbo's

Turbo's hebben een koers, een hefboom, een stoploss-niveau, een ratio en een financieringsniveau.

Koers
De koers van een Turbo Long of Turbo Short is zeer gemakkelijk te berekenen aan de hand van twee formules. (We gaan in deze voorbeelden uit van de AEX-index als onderliggende waarde).

Koers Turbo Long = (Stand AEX - financieringsniveau) / ratio

Koers Turbo Short = (Financieringsniveau - stand AEX) / ratio

Het verschil tussen bied- en laatkoers is in beide gevallen buiten beschouwing gelaten.


Turbo Long
Het financieringsniveau van een Turbo Long is het deel van de onderliggende waarde dat ABN Amro voor u financiert. Hierdoor ontstaat de hefboom. Bij een Turbo Long is het financieringsniveau het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en de prijs van de Turbo. In het algemeen worden over dit niveau op dagbasis financieringskosten berekend die afhankelijk zijn van de gebruikte rentevoet. Deze kosten worden dagelijks verrekend met het financieringsniveau, waardoor dit iedere dag oploopt. Bij gelijkblijvende marktomstandigheden neemt de waarde van de Turbo Long hierdoor af. Opbrengsten (zoals dividenden en dergelijke) worden in mindering gebracht op het financieringsniveau.

Turbo Short
Een Turbo Short werkt tegenovergesteld. Als u een Turbo Short koopt, is het alsof ABN Amro de onderliggende waarde voor u verkoopt. Dit noemen we "short gaan". In het algemeen genereert de opbrengst rente die ten goede komt aan het financieringsniveau. In dat geval ontvangt u bij een Turbo Short renteopbrengsten over zowel uw inleg als de verkoopopbrengst van de onderliggende waarde. Bij gelijkblijvende marktomstandigheden zal daardoor het financieringsniveau stijgen en de prijs van de Turbo Short toenemen. Opbrengsten die gerelateerd zijn aan de onderliggende waarde (zoals dividenden) worden ook in het financieringsniveau verrekend, waardoor de koers van de Turbo Short daalt. Het aantal verschillende financieringsniveaus waaruit u kunt kiezen voor Turbo's Long en Short verschilt per onderliggende waarde.

Hefboom.
De hefboom van een Turbo geeft aan hoeveel sneller de Turbo beweegt in vergelijking met de koersschommelingen van de onderliggende waarde. Niet elke Turbo heeft dezelfde hefboom. Hoe hoger de hefboom, des te groter de koersgevoeligheid is ten opzichte van de onderliggende waarde. Dit betekent dat koersstijgingen en -dalingen sterker worden uitvergroot. Echter de kans dat het stoploss-niveau wordt bereikt neemt eveneens toe.

Hefboom = (koers onderliggende waarde / intrinsieke waarde)

Stoploss-niveau.
Elke Turbo kent een stoploss-niveau. Dat zorgt ervoor dat de waarde van de Turbo
nooit negatief kan worden. Zo kunt u nooit meer dan uw belegging kwijtraken. Dit
niveau ligt op minimaal 2% boven (Long) of onder (Short) het financieringsniveau en wordt maandelijks vastgesteld. Een stoploss kan in werking treden afhankelijk van de koersbewegingen van de onderliggende waarde gedurende een handelsdag. Een Turbo Long wordt beëindigd als de onderliggende waarde het stoploss-niveau bereikt of eronder zakt. Een Turbo Short wordt beëindigd als de onderliggende waarde het stoploss-niveau bereikt of erboven komt.

De stoploss-waarde van een Turbo Long is ten minste gelijk aan het verschil tussen de laagste stand van de onderliggende waarde op de dag dat het stoploss-niveau is bereikt en het financieringsniveau op deze dag, en bedraagt minimaal 0 euro. Het maximale verlies blijft daarom beperkt tot uw belegging.
De stoploss-waarde van een Turbo Short is ten minste gelijk aan het verschil tussen het financieringsniveau op de dag dat het stoploss-niveau is bereikt en de hoogste stand van de onderliggende waarde op deze dag, en bedraagt minimaal 0 euro.

Ratio.
De ratio van een Turbo bepaalt hoeveel Turbo's u zou moeten kopen om één keer in de onderliggende waarde te beleggen.

Hoe werkt de hefboom?
Hieronder vindt u een paar voorbeelden waarin de werking van de Turbo Long wordt weergegeven. Alle waarden die in dit voorbeeld worden gebruikt zijn hypothetisch.

Stand AEX
Financieringsniveau
Stoploss
Hefboom
Prijs Turbo
ratio
360
300
309
6
6 euro
10

Stel, u verwacht een stijging van de AEX en besluit om een Turbo Long op de AEX te kopen. U kiest hiervoor een Turbo met een financieringsniveau van 300 en een ratio van 10. De prijs van de Turbo Long en de hefboom zijn te berekenen aan de hand van formules 6 en 7.

AEX stijgt van 360 naar 370
Stand AEX
Financieringsniveau
Stoploss
Hefboom
Prijs Turbo
Ratio
Rendement
370
300
309
5,3
7 euro
10
+16,7%

Indien de AEX met 10 punten stijgt tot 370 zal de prijs van de Turbo Long met 1 euro toenemen. Voor de Turbo levert dit een rendement op van +16,7% , terwijl de AEX slechts met 2,8% is gestegen.

AEX daalt van 360 naar 350
Stand AEX
Financieringsniveau
Stoploss
Hefboom
Prijs Turbo
Ratio
Rendement
350
300
309
7,0
5 euro
10
-16,7%

Als de AEX daalt van 360 tot 350 zal de prijs van de Turbo met 1 euro dalen. Dit resulteert in een nieuwe prijs van 5 euro en een rendement van -16,7%. Het rendement van de AEX is -2,8%.

Mocht de AEX dalen tot op of onder het stoploss-niveau, dan wordt de Turbo Long automatisch afgewikkeld. De stoploss-waarde wordt uitgekeerd aan de belegger. De stoploss-waarde zal ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de laagste stand van de AEX op de dag dat het stoploss-niveau wordt bereikt en het financieringsniveau op deze dag. Stel dat in dit voorbeeld de laagste stand 306 is, dan wordt er per Turbo Long ten minste 0,60 euro uitgekeerd.

Stop loss-waarde per Turbo Long = (laagste koers AEX - financieringsniveau)/ratio = 306 - 300 = 0,60

 

Voorbeeld hefboomwerking Turbo Short.

Stand AEX
Financieringsniveau
Stoploss
Hefboom
Prijs Turbo
ratio
360
420
407
6
6 euro
10

Stel, u verwacht dat de AEX gaat dalen en u besluit om een Turbo Short op de AEX te kopen. U kiest hiervoor een Turbo met een financieringsniveau van 420 en een ratio van 10. De prijs van de Turbo Short en de hefboom worden aan de hand van formules 9 en 10 berekend.

AEX daalt van 360 naar 350
Stand AEX
Financieringsniveau
Stoploss
Hefboom
Prijs Turbo
Ratio
Rendement
350
420
407
5,0
7 euro
10
+16,7%

Als de AEX daalt van 360 tot 350 zal de prijs van de Turbo Short met 1 euro toenemen. Dit resulteert in een nieuwe prijs van 7 euro en een rendement van +16,7%. Het rendement van de AEX is -2,8%. Door de nieuwe stand van de AEX is de hefboom veranderd naar 5,0.

AEX stijgt van 360 naar 370
Stand AEX
Financieringsniveau
Stoploss
Hefboom
Prijs Turbo
Ratio
Rendement
350
420
407
7,4
5euro
10
-16,7%

 

Indien de AEX met 10 stijgt tot 370 zal de prijs van de Turbo Short met 1 euro afnemen. Dit levert een rendement op van -16,7%, terwijl de AEX met 2,8% is toegenomen. De hefboom is hiermee toegenomen tot 7,4.

Indien de AEX stijgt tot op of boven het stoploss-niveau wordt de Turbo Short automatisch afgewikkeld. In dit voorbeeld gebeurt dit als de AEX stijgt tot 407. De stoploss-waarde wordt uitgekeerd aan de belegger. De stoploss-waarde zal ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen het financieringsniveau op de dag dat het stoploss-niveau wordt bereikt en de hoogste stand van de AEX op deze dag. Stel dat de hoogste stand 410 is, dan zal per Turbo Short in dit geval een stoploss-waarde van ten minste 1 euro worden uitgekeerd.

Stoploss-waarde per Turbo Short = (financieringsniveau - hoogste koers AEX)/ratio = (420 - 410) / 10 = 1

Financieringskosten: Turbo Long.
Elke Turbo heeft een financieringsniveau, waardoor de hefboomwerking ontstaat. Voor een Turbo Long moeten financieringskosten worden betaald en voor een Turbo Short ontvangt de belegger financieringsopbrengsten. Aan de hand van hypothetische waarden wordt dit in de volgende voorbeelden toegelicht.

AEX Turbo Long op 1e dag van de maand
AEX
ratio
financieringsniveau
Stoploss
Prijs Turbo
360
10
300
309
6

In deze tabel is een Turbo Long op de AEX weergegeven op de 1e van de maand. Het financieringsniveau is 300. Het stoploss-niveau ligt 3% boven het financieringsniveau, naar boven afgerond op hele indexpunten. ABN Amro berekent elke dag opnieuw het financieringsniveau. In dit voorbeeld gaan we uit van 5,5% rente per jaar. Omwille van de eenvoud van de berekening wordt verondersteld dat er geen dividenden zijn. De financieringskosten voor deze Turbo Long bedragen EUR 0,00458 op dag 1.

AEX Turbo Long op 31e dag van de maand
AEX
ratio
financieringsniveau
Stoploss
Prijs Turbo
360
10
301,42
310
5,86

Bij een gelijkblijvende stand van de AEX is het financieringsniveau na een maand (in dit geval 31 dagen) gestegen met 1,42 indexpunten. De prijs van de Turbo Long is hierdoor gedaald van EUR 6,00 tot EUR 5,86.

Aangezien de kosten op dagbasis met het financieringsniveau worden verrekend, betaalt u alleen voor de financiering waarvan u gebruik maakt. Het stoploss-niveau voor Turbo's Long wordt op de 15e van elke maand opnieuw berekend op basis van het actuele financieringsniveau. In het bovenstaande voorbeeld is het stoploss-niveau voor de Turbo Long tussentijds gestegen van 309 naar 310. Hierdoor neemt de kans toe dat het stoploss-niveau wordt bereikt.

Financieringsopbrengsten: Turbo Short.

AEX Turbo Short op 1e dag van de maand
AEX
ratio
financieringsniveau
Stoploss
Prijs Turbo
360
10
420
407
6 euro

In de tabel is een Turbo Short op de AEX weergegeven op de 1e dag van de maand. Het financieringsniveau is 420. Het stoploss-niveau ligt 3% onder het financieringsniveau, naar beneden afgerond op hele indexpunten. Bij een Turbo Short vergoedt ABN Amro op dagbasis rente over het financieringsniveau. In dit voorbeeld bedraagt deze rente 0,5% op jaarbasis en is de financieringsopbrengst EUR 0,00058 over dag 1.

AEX Turbo Short op 31e dag van de maand
AEX
ratio
financieringsniveau
Stoploss
Prijs Turbo
360
10
420,18
407
6,02 euro

Bij een gelijkblijvende stand van de AEX is het financieringsniveau na een maand (in dit geval 31 dagen) gestegen met 0,18 indexpunten. De prijs van de Turbo Short is toegenomen van EUR 6,00 naar EUR 6,02.

Het stoploss-niveau voor Turbo's Short wordt op de 15e van elke maand opnieuw berekend op basis van het actuele financieringsniveau. In het bovenstaande voorbeeld is het stop loss-niveau tussentijds voor de Turbo Short niet veranderd.

Bron: Brochure ABN Amro Turbo's

Reacties

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord