Login
 
Wachtwoord vergeten?

Uitwerking restschulden

Hieronder de uitwerking van het onderzoek over restschulden van de banken in Nederland. Met hulp van diverse collega’s is onderstaande informatie tot stand gekomen. Het is altijd mogelijk dat onderstaande informatie niet volledig is.

Wij adviseren u dan ook om als er sprake is van het meefinancieren van een restschuld bij aankoop van uw volgende koopwoning vooraf te informeren bij uw eigen bank naar de mogelijkheden en de eisen die zij daaraan stellen.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in februari 2014.

Vragen restschulden

 • Vraag 1: Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?
 • Vraag 2: Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?
 • Vraag 3: Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)?

ABN Amro (geldt ook voor Florius, Woonnext, Directbank en MNF Bank)

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

 • Bestaande klanten NHG: tot maximaal kostengrens NHG
 • Bestaande klanten zonder NHG: tot maximaal 115% marktwaarde (of marktwaarde na verbouwing). Maximum bedrag restschuld 75.000 euro
 • Nieuwe klanten zonder NHG: tot maximaal 125% executiewaarde. Maximum bedrag restschuld 75.000 euro

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Ja, alleen voor hypotheken zonder NHG.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)

Verplichte looptijd van tien jaar en verplichte rentevast periode van tien jaar. Verplichte aflosvorm is annuïtair

Extra eisen ABN Amro (Florius, Woonnext, Directbank en MNF Bank)

Bestaande klanten hypotheek met NHG: 

 • Restschuld moet volledig ontstaan zijn uit een bestaande NHG lening
 • De restschuld moet binnen twaalf maanden gefinancierd zijn
 • Lasten restschuldfinanciering standaard toetsen op een looptijd van tien jaar
 • Restschuld is ontstaan op of na 1 januari 2014
 • Klant heeft onvoldoende eigen middelen om restschuld zelf te financieren
 • Positieve klanttoetsen (creditscore en CRG)
 • Geen negatieve elementen in BKR (HY-2 codering bij een restschuld zonder dat er sprake is geweest van achterstanden/wanbetaling (NHG) hoeft geen belemmering te zijn voor het verstrekken van een nieuwe hypothecaire geldlening voor het herfinancieren van de restschuld.

Hypotheek zonder NHG (bestaande en nieuwe klanten):

 • Financiering mag nooit meer zijn dan nodig is voor aankoop + verbouwing + restschuld
 • Ook in inkomenstoets rekening houden met de kortere looptijd van dit leningdeel
 • Restschuld is ontstaan op of na 29 oktober 2012
 • Klant heeft onvoldoende eigen middelen om restschuld zelf te financieren
 • Restschuld mag niet meer zijn dan 75.000 euro
 • Positieve klanttoetsen (creditscore en CRG)
 • Geen negatieve elementen in BKR (HY-2 codering bij een restschuld zonder dat er sprake is geweest van achterstanden/wanbetaling (NHG) hoeft geen belemmering te zijn voor het verstrekken van een nieuwe hypothecaire geldlening voor het herfinancieren van de restschuld)

Aegon

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

Bestaande klanten zonder NHG tot maximaal 115% van de marktwaarde.

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Nee.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)

Verplichte annuitaire aflossing in tien jaar.

Extra eisen Aegon:

 • Restschuld wordt in box 3 getoetst
 • De oude woning moet verkocht zijn
 • Individuele beoordeling

Allianz

Zowel met als zonder NHG niet mogelijk.

Argenta

Zowel met als zonder NHG niet mogelijk.

ASR

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

Bestaande klanten (ASR Welthuis) zonder NHG tot maximaal 110% van de marktwaarde.

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Nee.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)?

Niets bekend.

Bank of Scotland

Zowel met als zonder NHG niet mogelijk.

BLG

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

Bestaande klanten zonder NHG tot maximaal 124% van de marktwaarde.

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Nee.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)?

Maximale duur is twintig jaar waarbij lineair moet worden afgelost. Maximum bedrag is 750.000 euro (lopende hypotheek plus restschuld)

Extra eisen BLG:

 • Het oude huis moet verkocht zijn en de ontbindende voorwaarden moeten verlopen zijn
 • Het is niet toegestaan om een consumptief krediet in te lossen
 • Inkomenstoets: de toetslast wordt bepaald op de lasten van het eerste jaar
 • Als een deel van de lening niet in box 1 valt, wordt hiermee rekening gehouden in de toetsing. Als de rente korter dan tien jaar afgetrokken kan worden, wordt de maximale looptijd met een evenredig deel beperkt
 • Een BLG Restschuld Financiering wordt alleen aangeboden in situaties waarin over (de bestendigheid van) het inkomen geen enkele twijfel, onregelmatigheid of verhoogd risico bestaat
 • ?De schuldrest moet ontstaan (zijn) tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 (behalve verlenging). Alleen dan bestaat er recht op renteaftrek. Als de restschuld buiten deze periode ontstaan is, wordt getoetst zonder renteaftrek (als box 3-hypotheek)

Delta Lloyd

Zowel met als zonder NHG niet mogelijk.

Hypotrust

Zowel met als zonder NHG niet mogelijk.

ING (en inactieve geldverstrekkers zoals DSB, Westland Utrecht, GMAC)

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

 • Bestaande klanten NHG: tot maximaal kostengrens NHG
 • Bestaande klanten zonder NHG: tot maximaal 115% executiewaarde

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Nee.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)?

Uitgaan van de kortst mogelijke looptijd waarbij verplicht annuitair moet worden afgesloten. Indien looptijd langer is dan tien jaar dan wordt de restantschuld als box 3 getoetst.

Extra eisen ING

Hypotheek met NHG:

 • De restschuld ontstaan op de verkochte woning kan bij de aankoop van een nieuwe woning gefinancierd worden als: a) het bedrag van de restschuld in de tussentijd aantoonbaar geleend is, of b) de restschuld binnen twee maanden na het ontstaan van de restschuld meegefinancierd wordt in een nieuwe hypothecaire financiering bij ING, of c) er binnen twee maanden na het ontstaan van de restschuld een concrete financieringsbehoefte voor een nieuw onderpand is (en passering binnen een jaar na het ontstaan van de restschuld gepland staat)
 • Op het moment dat een geldnemer bij ING komt met een ‘verhuiswens’, is het noodzakelijk dat ING toetst of en in hoeverre de geldnemer in aanmerking komt voor het meefinancieren van een restschuld in de lening van de opvolgende koopwoning (proforma-toets). Deze proforma toets is door NHG op haar website beschikbaar gesteld
 • De expliciete Acceptatie eis die ING stelt (ING vertrekt in geen geval een hypotheek als; een hypotheekverstrekking hoger is dan vijf keer het (gezamenlijk) acceptatie-inkomen, in combinatie met een hypotheekverstrekking die hoger is dan 100% van de marktwaarde) geldt niet voor het deel dat betrekking heeft op restschuldfinanciering

Hypotheek zonder NHG:

 • 1 De leningdelen voor aankoop van de nieuwe woning (dus exclusief restschuld) wordt getoetst op basis van een dertigjarige annuïteit
 • 2 De totale nieuwe hypotheek (inclusief restschuld) wordt getoetst op basis van NAT met de werkelijke looptijd van de leningdelen
 • Als de uitkomsten bij punt 1 en 2 positief zijn, mag de hypotheek worden verstrekt
 • Als alleen de toets bij punt 1 positief is, mag de looptijd van het restschuld-leningdeel worden verlengd. In dat geval is de looptijd waarbij toets 2 voor het eerst positief is bepalend met een maximum van vijftien jaar
 • Financieringen boven 115% marktwaarde kunnen worden voorgelegd

Nationale Nederlanden

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

Bestaande klanten zonder NHG: maximum op inkomen gebaseerd.

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Nee.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)?

Maximale looptijd is tien jaar waarbij de restantschuld annuitair of lineair moet worden afgelost. Verplichte inbreng van eigen middelen als deze aanwezig zijn. Woning dient verkocht te zijn.

NIBC

Zowel met als zonder NHG niet mogelijk.

Obvion

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

Bestaande klanten met en zonder NHG.

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Nee.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)?

Verplichte looptijd van tien jaar en verplichte rentevast periode van tien jaar. Verplichte aflosvorm is annuïtair of lineair. Noodzaak verhuizing moet onderbouwd worden!

Extra eisen Obvion

 • Verhuizen is noodzakelijk en geen vrijwillige optie plus goede onderbouwing
 • Geen overschrijding inkomenseisen
 • Geen betalingsachterstanden

Rabobank

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

 • Bestaande klanten met en zonder NHG geen maximum
 • Bestaande en nieuwe klanten NHG: tot maximaal kostengrens NHG

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Ja, met en zonder NHG.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)?

Standaard looptijd van tien jaar (of korter als klant daarvoor kiest) en verplichte rentevast periode van tien jaar. Verplichte aflosvorm is annuïtair of lineair.

Extra eisen Rabobank

 • Renteopslag is 0,7% op het restschuldbedrag als hypotheek hoger is dan 104% van de waarde van de woning
 • Geen verhuisfaciliteit mogelijk van of naar de restschuldlening
 • Geen maximale onderpandbelasting
 • Onbeperkt boetevrij aflossen
 • Geen personeelscondities mogelijk op een restschuld regeling
 • Geldt voor klanten die zonder betalingsproblemen tot verkoop van hun woning zijn overgegaan
 • Standaard toetsing op basis van een dertigjarige annuïteitenlening
 • Strenge regels waaraan medewerkers zich moeten houden hoe te handelen als zij te maken krijgen met een klant die een restschuld heeft

Regiobank/SNS

1. Is er een maximaal bedrag wat mee kan worden gefinancierd? Of is er sprake van een maximum percentage van de marktwaarde?

Bestaande klanten zonder NHG 124% van de marktwaarde.

2. Kan een restschuld worden meegefinancierd van een andere bank?

Ja, tot 104% marktwaarde van de nieuwe woning. In werkelijkheid komt dit niet vaak voor.

3. Wat zijn de eisen van de aflossing van de restantschuld die is meegefinancierd (duur in jaren en de aflossingseis)?

Looptijd tussen de tien en twintig jaar met verplichte lineaire aflossing.

Syntrus Achmea

Zowel met als zonder NHG niet mogelijk.

Woonfonds

Zowel met als zonder NHG niet mogelijk.


Jos Koets is Erkend Hypotheek Adviseur (SEH) en de specialist van IEX.nl. Hij heeft z’n eigen Assurantiekantoor Groenoord in Vlaardingen. Koets schrijft zijn columns op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel (hypotheek)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. Hoewel deze column met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Jos Koets geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen daarvan.
Uw reactie is welkom op koets@iex.nl.

Gerelateerd

hypotheek

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Onderwerpen: hypotheek

Column door: Jos Koets

Volgen
 
Klik hier om dit lid te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van zijn/haar activiteit op IEX.nl.

In 1994 werd Jos Koets meteen in het diepe gegooid bij een assurantiekantoor. In z’n eerste werkweek vond zijn baas het nodig met vakantie te gaan. Daarna heeft hij in de praktijk het assurantievak...

Meer over Jos Koets

Recente columns van Jos Koets

 1. 08:30 Klagen over makelaars en klagend... 2
 2. 14 sep Kifid, niet altijd voor de consu... 9
 3. 31 aug Onderzoek belangrijk in oververh... 13
Gesponsorde links