Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Wie waagt, die wind?

Het kan u bijna niet zijn ontgaan, de spotjes over windenergie, onder andere op zakenzender RTLZ. Aanbieder van deze reclames is Meewind, een beleggingsfonds dat particulieren, bedrijven en overheden de mogelijkheid geeft te participeren in duurzame energieproductie. De spotjes richten zich (mede) op de kleine particuliere belegger. Deelname is al vanaf 1030 euro mogelijk. In het reclamefilmpje zien we Kees die investeert in een zorgeloze toekomst.

Met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement wordt aan een duurzame wereld bijgedragen. Tijdens de feelgood beelden wordt een "langdurig rendement van 7%-10%" voorgespiegeld. Dat rendement zou behaald worden in het subfonds Zeewind 1. Dat klinkt goed. Maar zijn de risico's wel zo beperkt? Ik duik wat dieper in de beschikbare brochure en prospectus. Maar eerst bekijk ik de door AFM voor elk financieel product verplichte essentiële beleggingsinformatie. De risicometer lijkt het lage risicokarakter van Zeewind 1 te bevestigen. Op de reeks van 1 tot en met 7, waarbij een hoog cijfer een hoog risico inhoudt, wordt het risico van Zeewind 1 ingeschaald op een 2.

Inderdaad, een beperkt risico, zo zou je kunnen concluderen. Het probleem is echter dat deze risicometer is gebaseerd op de volatiliteit van de historische resultaten. Zeewind 1 is opgericht in 2008 en heeft sindsdien een gemiddeld rendement van 4% per jaar behaald, waarbij alle jaren (licht) positief scoorden. Dat verklaart de gunstige risicoscore. Voor de risicobepaling is het beter eens goed te bekijken wat een belegging in Zeewind 1 precies inhoudt.

Waarde nihil
Het beleggingsfonds participeert voor 11,78% in een windmolenpark Belwind, gelegen in de Noordzee voor de Belgische kust. Daarnaast staan er achtergestelde obligatieleningen uit aan hetzelfde, en aan een in aanbouw zijnd naastgelegen park (Northwind). Aandelen en achtergestelde leningen, dat klinkt bepaald niet als een laagrisicobelegging. Of zijn de zekerheden van windmolenpark Belwind zo groot, dat deze gunstige inschatting gerechtvaardigd is?

Het windmolenpark is reeds afgebouwd en levert inmiddels energie aan 175.000 huishoudens. Het geprognosticeerde rendement is gelijk aan bruto 9%-12%. De kosten van het fonds worden begroot op gemiddeld 2% per jaar, waardoor een netto rendementsverwachting van 7%-10% overblijft. Dat is het jaarlijks rendement, dat loopt tot en met 2033. In dat jaar wordt het fonds geliquideerd. Naar verwachting zal, rekening houdend met de sloopkosten, de waarde van het park nihil zijn.

Dat betekent dat ook het Zeewind 1 in 2033 geen waarde meer zal hebben! De actuele waarde van een participatie in het fonds is op dit moment 1218 euro. In 20 jaar tijd zal deze waarde gereduceerd zijn tot nihil. Waar komt dan het rendement vandaan? Dat ontstaat door hoge, steeds verder oplopende dividenduitkeringen. Die dividenduitkeringen kunnen tot grote hoogte oplopen vanwege de verwachte lagere rentekosten door aflossingen op leningen door het windmolenpark.

Taak van AFM
Ik bereken dat Zeewind 1 jaarlijks gemiddeld 11,5% dividend moet uitkeren om tot een rendement van 7% (het laagste percentage in de verwachtingsrange) voor de belegger te komen. Op zichzelf zou dat kunnen, maar dan is het wel van belang te weten hoe zeker die (hoge) dividendstroom is. Dat hangt natuurlijk af van de resultaten van het windmolenpark in de komende 20 jaar. Ik duik in het prospectus. Het risico van een belegging in Zeewind 1 is 100%, zo staat er.

Vervolgens lees ik:  Het risico is groot omdat het beleggen betreft in risicodragend kapitaal in een ontwikkeling bouw en exploitatie van offshore windparken. Afgezien van de wat kromme zin, staat daar iets heel anders dan de suggestie in de reclame-uitingen dat het om beleggen met een beperkt risico gaat. Als ik naar de risicofactoren kijk, is de inschatting dat het een hoogrisicobelegging betreft, volkomen juist. Ik noem er een paar:

  1. Wereldwijd is er weinig ervaring met de exploitatie van windmolenparken op zee. Fluctuaties in de exploitatie vertalen zich rechtsreeks in de rendementsperspectieven.
  2. De looptijd is lang (nu nog 20 jaar). Veranderingen in wetgeving en marktomstandigheden kunnen grote impact op de waarde en uitkeringen van de participatie in het fonds hebben.
  3. Sommige(garantie)contracten (met de Belgische) overheid, maar ook onderhoudscontracten, hebben een kortere looptijd dan 20 jaar. In de laatste jaren van de levensduur van het park is er mogelijk een verhoogd risico voor. En juist in die laatste jaren, voeg ik er zelf aan toe, zouden de dividenduitkeringen zeer hoog moeten zijn.
  4. Zeewind 1 belegt maar in één windmolenpark. Dat betekent een   concentratierisico.

Genoemde risico's zijn niet "beperkt" van omvang, en dan heb ik het nog niet over de brandbrief van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, die aangaf dat onderhoud van zeemolens geen 3,7 miljard euro zal bedragen, maar minstens 19 miljard. Hoewel Belwind een onderhoudscontract heeft (maar niet voor de volle 20 jaar!), zijn dit niet te onderschatten risico's en geven aan dat de onzekerheid over exploitatie van windmolenparken uiterst groot is.

Mijn conclusie: Een investering in windmolenparken zou best lucratief kunnen zijn, dus ook in Zeewind 1. Maar zeker is dat allerminst. Een belegging in  aandelen en achtergestelde obligaties over maar liefst 20 jaar in een alternatieve energiebron, waar qua locatie nog weinig ervaring mee is, kan per definitie niet anders dan een riskante aangelegenheid zijn. Ik vind dat de reclame-uitingen van Meewind, en ook de indicatie van de AFM risicometer, de risico's van een belegging in Zeewind 1 onjuist weergeven. Hier ligt een taak bij de AFM om snel in te grijpen en er voor te zorgen dat de belegger goed en volledig wordt geïnformeerd.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Gerelateerd

alternatieve energie

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

energie

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

windmolens

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
25 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Karel 200
0
De Vereniging Eigen Huis probeert zijn leden over te halen om "Stukjes Windmolen"te kopen. Dit lijkr me ook eerder reclame voor een of ander beleggingsfonds. Wie heeft er een idee van hoe dit precies zit?
MarcelTak
0
Beste mensen,

Dank voor alle reacties:

@Pokerface. Je hoeft inderdaad niet de hele looptijd uit te zitten. Die redenering kun je ook hanteren voor aandelen en andere (risicovolle) beleggingsinstrumenten. Op die manier is geen enkele belegging risicovol! Maar op het moment dat er iets misgaat en de prognose anders wordt, zal de verkoopprijs op een niveau zijn met aanzienlijke financiële schade!

@BeheerderMeewind. Dank voor de reactie. Ik word echter alleen maar gestrekt in mijn opvatting dat Zeewind 1 niet als een belegging met beperkt risico mag worden verkocht. Een paar punten.

Het onderhoudscontract loopt 15 jaar. Hoe zit het met het risico over de laatste jaren, wanneer er veel dividend moet worden uitgekeerd? Zoals ik in mijn column aangeef zijn er andere partijen die menen dat de onderhoudskosten van zeemolens veel hoger zijn dan nu geschat. Dat hoeft niet zo te zijn, maar het geeft aan dat er discussie over is.

Wat de minimumprijzen betreft, wat is het rendement als deze minima ook werkelijkheid worden?

Meer algemeen: hoe ziet de wereld er over 15 of 20 jaar uit. Als je belegt in aandelen en achtergestelde obligaties kan er zeer veel gebeuren. Deze beleggingsinstrumenten vangen de eerste klappen op als er iets misgaat. En er kan gewoonweg veel misgaan. Denk eens hoe de wereld er in 1993 uitzag, en wat er sindsdien gebeurd is.

Nogmaals, ik zeg niet dat het een slechte belegging betreft. Maar wel dat het een belegging met hoog risico is, mede gezien de gebruikte financiële instrumenten. Een andere reclamecampagne, met betere informatie over het risico, lijkt mij dan ook noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,
Marcel Tak

and H
0
1. het ontwikkelen van windmparken is veel riskanter dan het beheren van windparken.
2. Windparken kun je (deels) verzekeren.
3. Het enige riscio wat je hebt is dat het niet meeer gaat waaien, maar in 2014 waaide het juist wel extra veel
4. De laatste jaren krijg je 100% van je inleg terug (leverage)
5. Het risico was vroeger, toen het park nog ontwikkeld moest worden, ook erg hoog, maar de inkomsten nemen toe, dus risco neemt af. Meewind lijkt me veiliger dan de ondoorzichtige sturcutren van banken en landen.
6. Er gaan meer landen failliet dan windmolenparken
7. Er gaan meer banken failliet dan windmolenparken
and H
0
Het probleem is echter dat deze risicometer is gebaseerd op de volatiliteit van de historische resultaten.

De grap is juist dat de volatiliteit in de toekomst waarschijnlijk veel kleiner is, want veel minder schulden en veel meer backup transportkabels in de buurt (en ik dacht ook nog een reserver transformator staton, maar dat weet ik niet zeker). De risicos zitten in het ontwikkelen en het plaatsen van de molens.
Woudsehoeve
0
Ik denk dat er geen risico in de staart (15 jaar) over 15 jaar zijn er bijna geen goede (ondiepe) windmolen locaties meer beschikbaar, de halve Noordzee staat dan vol.
Ik voorzie dat er op dat moment een lucratieve uitkoop plaats kan vinden alleen om de locatie (vergunning).
De huidige windmolens zijn dan verouderd en financieel afgeschreven.

Dit ziet men nu al gebeuren met locaties waar kleine molens staan die worden ingeruild voor grote molens, en die zijn alleen financieel afgeschreven. Die molens gaan elders een nieuw leven tegemoet. En op de oude locatie wordt een hele grote jongen gezet.

Die staart zou wel eens heel leuk kunnen zijn .....
25 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Column door: Marcel Tak

Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is...

Meer over Marcel Tak

Recente columns van Marcel Tak

  1. 10 sep ETF-recensie: De slankste ETF 9
  2. aug '18 AFM mag strenger zijn bij boetes... 11
  3. jul '18 De toekomstige geschiedenis van ... 20

Gesponsorde links