Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Update financials

Het venijn zit altijd in de staart. In mijn column van 17 mei had ik het erover dat verzekeraars geen additionele voorzieningen hadden getroffen voor de woekerpolissen omdat ze in het staartje van de afwikkeling zitten.

Nu blijkt dat de belangenorganisatie Consumentenclaim een berekening onderschrijft van Follow the Money, op basis van een tussenuitspraak van de Kifid met betrekking tot tot de 'eerste kosten' van een Nationale Nederlanden (ING) polis.

Mogelijke kosten voor verzekeraars zouden nog in de miljarden euro’s kunnen gaan lopen. Binnenkort zal de Hoge Raad uitspraak doen over Koersplan, een product van Aegon. Wat een venijnige staart!

Geest des tijds
Toch denk ik dat de soep niet zo heet gegeten wordt als opgediend. Immers verzekeraars zullen zeggen dat ze nu wel transparant zijn geworden, hun leven hebben verbeterd en dat het toen de geest des tijds was wat hen nu niet geheel aangerekend kan worden.

Ook maakte oplettende lezers mij erop attent dat wat de FTT (belasting of financiële transacties) betreft, zo deze zou worden ingevoerd in Nederland, het tarief van 0,1% alleen geldt voor transacties in financiële instrumenten en dat voor derivatentransacties 0,01% zou gelden.

Delta Lloyd
Bij Delta Lloyd waren de resultaten stabiel. Teleurstellend is dat het bruto premie-inkomen (levensverzekeringen en pensioenen), toch de core business van het bedrijf, daalde. De pijplijn blijft echter veelbelovend. Het aandeel Delta Lloyd is tot nu toe de grootste stijger (zie tabel).

Delta Lloyd is in tegenstelling tot ING en Aegon natuurlijk geheel afhankelijk van de Nederlandse markt een beetje van België. Het kabinetsvoorstel om fiscaal vriendelijk pensioensparen te beknotten zal niet met plezier onthaald zijn; mede vanwege het feit dat Delta Lloyd fors heeft ingezet op fiscaal vriendelijk banksparen.

Delta Lloyd en de hierna te behandelen Kas Bank geven het hoogste dividend (6,5%+) rendement van de sector.

Kas Bank
Kas Bank rapporteerde iets lagere resultaten in het eerste kwartaal van 2013 vanwege de lage rente-inkomsten en het feit dat haar rol als liquiditeitsverschaffer onder druk staat door de zeer lage rentetarieven van de centrale banken.

Als onafhankelijke Europese specialist in effectendienstverlening en risico- en rapportagediensten aan professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld heeft de Kas Bank de taak de reeds genoemde complexiteit (FTT, regulering derivaten –EMIR REGIS-TR, Solvency 2, en de Alternative Investment Fund Managers Directive –AIFMD-) in wet- en regelgeving efficiënt in hun dienstverlening te verwerken.

Als analisten kijken we uit naar de winstontwikkeling als gevolg van het partnership met:

 • de Duitse dwpbank (50/50 joint venture met Deutsche WertPapierservice bank voor het opzetten van Europees effectenafhandeling infrastructuur voor retailbanken, beleggingsfondsen en Premie Pensioeninstellingen – PPI’s)
 • de Spaanse Allfundsbank
 • Neonet (20% belang in een Zweedse aanbieder in effectenverwerking)
 • Ortec (joint venture riskmanagement voor pensioenfondsen: de Risk Monitor)

Echter dit soort trajecten kosten natuurlijk tijd om een positief effect op de resultaten te laten zien.

De cijfers

Klik op de tabel voor een grote versie

Binck Bank
Binck is/was nog een van de weinige groeiaandelen en is/was de enige in de sector waar het aantal personeelsleden de laatste jaren per saldo toenam van gemiddeld 520 FTE’s in 2008 tot 600 nu.

De inkomsten daalden in het laatste kwartaal echter met maar met liefst 11% jaar-op-jaar, terwijl de kosten 3% stegen. De rente-inkomsten vertoonden de grootste daling. De kosten-batenratio was bijna 87% ten opzichte van 75% in het eerste kwartaal van 2012.

Wel steeg het beheerd vermogen van Alex van 1 miljard euro eind 2012 naar bijna 1,4 miljard euro eind maart. De stijging van de inkomsten bedroeg tussen 2008 en 2012 slechts zo’n 6% en de kosten stegen in deze periode met 14%.

De vraag is of de concurrentie op tarieven voorbij is, of dat er een bedrijfsmodel komt in de vorm van een abonnement. Hoe dan ook, de marketingkosten van ruim 15 miljoen euro per jaar moeten omlaag.

Een andere kwestie is hoe de implementatie (FTT) gaat inwerken op de resultaten. Het FTT-effect bij Binck, ook actief in België, Frankrijk en Italië, is vooralsnog beperkt. Nu spaargeld niets meer oplevert en beleggers in de aandelenmarkt gejaagd worden zou Binck (Alex Vermogensbeheer) kunnen profiteren.

Ook de investeringen in de deelnemingen The Order Machine (TOM) en Be Frank kunnen in de toekomst vruchten afwerpen als de FTT en een mogelijke vermindering van de fiscale aftrek bij pensioenstortingen een en ander niet verstoren.

Bincks’ winstaandeel in dergelijke deelnemingen was dit kwartaal nog 1 miljoen euro negatief. In tegenstelling tot andere financials koopt Binck al jaren aandelen in. Zo lang het eigen vermogen nog 15% van het balanstotaal uitmaakt kan het inkopen nog wel even doorgaan.

Van Lanschot
Tot slot Van Lanschot. De inkomsten stegen in het eerste kwartaal van 2013 9% jaar-op-jaar en de bedrijfslasten daalde met bijna 7%; het spiegelbeeld van Binck. De vraag is in hoeverre we naar één kwartaal mogen kijken.

Naar het zich laat aanzien heeft Floris Deckers de zaak redelijk achtergelaten, nadat hij een begin heeft gemaakt met onontkoombare herstructureringen. Echter hij was wel de man van De grote kleinbank en dat is toch echt wel geschiedenis.

Immers de uitkomsten van de strategische review, die onlangs gepubliceerd is, gaan richting meer focus op private clients met meer online producten en gerichte afbouw van de zakelijke kredietportefeuille (voor zover niet gerelateerd aan private banking).

Dit leidt al gauw tot een verbetering van de core tier 1-ratio, want het totaal aan risico gedragen activa neemt af. Echter de afbouw van deze leningenportefeuille zal met verlies gepaard gaan. Er wordt er gestreefd naar:

 • een minder aantal producten
 • een vereenvoudiging van de organisatie en IT-infrastructuur 
 • versterking van de commerciële slagkracht van de medewerkers

De kosten gaan fors omlaag en additioneel worden er 250 arbeidsplaatsen gereduceerd in 2013 en 2014, waarvoor een voorziening van 20 miljoen euro wordt genomen. Ze zijn tevreden is over Kempen en Co. Het nieuwe management heeft 2017 targets vastgesteld:

 • core tier 1 ratio van minimaal 15% (eerste kwartaal 2013: 11,9%)
 • een rendement op dit core tier 1 eigen vermogen van 10 tot 12%
 • een verbetering van de efficiencyratio (kosten/baten) naar 60 tot 65% (2012: 77,9%)

Als er geen extra aandelen worden uitgegeven, wat ik niet verwacht, kan dit leiden tot een winst van minimaal 3,00 euro per aandeel. Het dividend pay-out beleid wordt gehandhaafd met 40 tot 50% maar voor de korte termijn is de focus op het verbeteren van de kapitaalspositie.

In 2013 en wellicht ook in 2014 zal het dividend mogelijk overgeslagen worden. Er wordt uitgegaan van eigen kracht en vooralsnog zit er een overname door Ackermans & Van Haaren (eigenaar van Belgische private banks: Bank Delen en Bank van Breda) of een fusie met NIBC er niet in.


Nico van Geest is senior beleggingsanalist bij Wijs & van Oostveen. De informatie in deze columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden.

Gerelateerd

banken

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

financials

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

verzekeringen

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Kas Bank

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Van Lanschot Kempen NV

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
9 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
theo1
3
Sorry dat ik onbeleefd moet worden, maar "de geest des tijds", me reet! Natuurlijk waren klanten toendertijd hebzuchtig en misschien niet altijd even kritisch, maar de verzekeraars en hun tussenpersonen hebben zich 100% zeker heel erg misdragen. En ze hebben schaamteloos misbruik gemaakt van de houding van hun klanten. Zeker Aegon met hun koersplan en winstverdriedubbelaar. Ik heb zelf nog een tijd een koersplan gehad (ik weet het, ik was jong en onnozel). De ware kosten stonden NIET in de papieren. Daar is gewoon keihard over gelogen. Verder is dit gedrocht me verkocht terwijl ik nog in een studentenkamer woonde. Hoezo misselling? Toen ik het kreng wilde afkopen moest ik eerst nog door een zeer vasthoudende telefoniste heen zien te komen. Ik heb het allemaal achter me gelaten en ik procedeer niet mee, vooral omdat het bij mij om een dermate klein bedrag gaat dat het bijna zeker niet de moeite waard is, maar van mij mogen de verzekeraars nog heel hard bloeden voor hun zonden. En de tussenpersonen zouden eigenlijk ook snoeihard aangepakt moeten worden, want die zijn nog erger.

En dat ze hun leven hebben gebeterd, daar geloof ik helemaal niks van. Alleen al de eindeloze vertragingstactieken bewijzen dat al. Natuurlijk kunnen ze niet meer exact hetzelfde kunstje flikken, maar dat ze ineens eerlijk zijn geworden, dat gaat er bij mij niet in.

Verder een goede column.
scheiber
0
Laat ik het nou volledig eens zijn met Theo1. Door een mistig spoor van koop en verkoop van tussen bureautjes, nieuwe polissen zijn de oorsprokelijke misdadigers uit beeld verdwenen. Maar naar het zich laat aanzien hebben ze van mij ca 100k 'gestolen'
Mijns inziens dienen financiele misdaden gewoon als levensdelict teworden afgehandeld: schade / aantal modale jaarsalarissen = x jaar diefstal van iemands leven. Indien x=80 strafmaat 'dood door oplichting'
Ouwerkerk R
0
Ook ik ben het met Theo1 volledig eens. Buiten de bekende verzekeringsbanken zijn er ook de niet beurs genoteerde zoals De Goudse uit Gouda welke behoorlijk hebben verdient aan de Spaarloonregelingen met beleggingspolissen waaraan zij torenhoge levensverzekeringen aan vast hingen zonder daar duidelijk over te zijn. Het blijft graaiwerk en dat zal ook bij de Goudse niet stoppen.
Helaas komen deze verzekeringen weinig in het nieuws en houden zich behoorlijk op de achtergrond. Alles kon en kan tot je de verzekering heb afgesloten. Inderdaad zouden ze deze bedrijven voor de totaal schade moeten laten opdraaien.
Jeweettoch
0
Oppervlakkige analyses en laat zien dat de auteur niet echt in de financials zit. Bijvoorbeeld:
1. De FTT wordt zeer waarschijnlijk substantieel afgezwakt. Dat is de reden, naast de HSBC overname geruchten, dat Binck de afgelopen 2 weken is gaan stijgen
2. En sinds wanneer is de ratio eigen vermogen over balanstotaal belangrijk bij het bepalen voor de ruimte voor aandeleninkoop.
3. Bovendien heeft Binck al aangekondigd haar aandeleninkoopprogramma te stoppen voorlopig.
andre68
0
"de geest des tijds..."

Bagatelliseren is ook een vak. Net als verdoezelen, rookgordijnen aanleggen, traineren en vertragen.
andre68
0
De woekerpolis-affaire willen "ze" (fin.sector+bevrinde overheid) dood laten bloeden.
Straks liggen de daders en de slachtoffers letterlijk op het kerkhof.

De woekeraars van banken en verzekeraars woekeren echter gewoon vrolijk door. O.a. met de "beschikbare premie regelingen" t.b.v. van werknemers die niet bij een pensioenfonds zijn aangesloten. Zij komen door min of meer gedwongen winkelnering via hun werkgever ("dit of niks") wéér bij zo'n woekerpensioenverzekeraar terecht. B.v. gewoon wéér bij een Aegon of NN. Clubs die bewezen de kluit belazerd hebben.

Het "beste pensioenstelsel ter wereld".....me reet....het is nog steeds een grote woekerzooi, met de premiebetaler als melkvee en de fin.sector schraapt zich nog steeds gierend en risicoloos RIJK.......
[verwijderd]
0

Zelf schat ik dat de woekerpolisaffaire nog wel een honderd miljoen euro zal kosten voor de branche. Meer dan 10 tallen miljoenen, maar geen miljarden. Het is zoals het is. We zullen we er aan moeten wennen dat er voor financiele diensten meer betaald moet worden. En wat Binck betreft zij hebben natuurlijk veel meer kapitaal dan wettelijk nodig is en dat geeft ruimte tot aandeleninkoop. Heb liever dat ze tegen lage koersen inkopen zoals nu rond boekwaarde dan wanneer ze boven boekwaarde inkopen. De verhouding eigen vermogen balanstotaal geeft de zogenaamde leverage aan. Bij veel banken is deze nog tussen 3 en 5%, bij Bick dus 15%.
NvG
9 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Column door: Nico van Geest

Nico van Geest is senior beleggingsanalist bij Wijs & van Oostveen. Van Geest heeft een indrukwekkend CV als beleggingsanalist. In de afgelopen twintig jaar werkte hij voor SNS Securities, Credit ...

Meer over Nico van Geest

Recente columns van Nico van Geest

 1. dec '15 Een uitdagend 2016 2
 2. nov '15 Tax free met Dufry 1
 3. okt '15 AEX: hoe nu verder?

Gesponsorde links