Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label
Fisher Investments Nederland bespreekt de wereldpolitiek, de breedte van de markt en de nieuwe hoogterecords

Fisher Investments Nederland bespreekt de wereldpolitiek, de breedte van de markt en de nieuwe hoogterecords

Na een voor wereldwijde aandelen sterk 2023 hebben de markten die trend in 2024 grotendeels voortgezet. Nu de aandelenkoersen zijn gestegen, is ook het beleggerssentiment verbeterd. Er blijven echter veel twijfels bestaan. Het nieuws wordt gedomineerd door angst voor verkiezingsresultaten, het beleid van de centrale banken, de beperkte breedte van de markt, inflatie en meer. Dat heeft een negatieve invloed op het hernieuwde optimisme van beleggers.

Fisher Investments Nederland erkent dat kortetermijnvolatiliteit op elk moment en om wat voor reden dan ook kan toeslaan, maar wij denken dat de aandelenmarkten nog voldoende brandstof hebben om verder te stijgen. In dit artikel gaan we dieper in op enkele veelbesproken angsten die het beleggerssentiment teisteren en hoe beleggers daar in de loop van het jaar mee moeten omgaan.

De politiek staat centraal en wordt overheerst door impasses

Opmerking: Ons politiek commentaar is bewust onpartijdig. We hebben geen voorkeur voor bepaalde politieke partijen of politici en beoordelen politieke ontwikkelingen uitsluitend op hun potentiële gevolgen voor de economie en de markt.

Politiek is tot nu toe een belangrijk thema in 2024 en zal dat waarschijnlijk ook blijven. Bij verkiezingen maken beleggers zich vaak zorgen over de gevolgen van mogelijke veranderingen (of het uitblijven daarvan) voor aandelen. Maar volgens ons is het bijzonder belangrijk om in de gaten te houden of de komende verkiezingen een eind kunnen maken aan de huidige staat van politieke impasse waarin de meeste landen van de wereld verkeren. Uit het onderzoek van Fisher Investments Nederland blijkt dat deze impasse in de meeste belangrijke economieën naar verwachting zal voortduren. Hoewel een impasse frustrerend kan zijn voor de kiezer, is het doorgaans een juist gunstig voor aandelen, omdat het de invoering van ingrijpende wetgeving verhindert en bedrijven niet bang hoeven te zijn voor grote beleidswijzigingen.

In veel delen van de wereld worden dit jaar verkiezingen gehouden, onder andere voor het Europees Parlement en in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel elk van deze verkiezingen nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, hebben de Amerikaanse presidentsverkiezingen historisch gezien belangrijke gevolgen gehad voor de wereldwijde aandelenmarkten, gezien het belang van de Verenigde Staten voor de wereldeconomie. De jaren waarin de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden, staan vaak bol van politieke angst, maar zoals Figuur 1 laat zien, is het rendement van aandelen in 83% van die jaren positief. Fisher Investments Nederland is van mening dat dit hoge percentage kan worden toegeschreven aan een afname van de onzekerheid, omdat de verkiezingsuitslag in de loop van het jaar steeds verder wordt ingeprijsd door de aandelenmarkten. Het wetgevingsrisico is ook bijzonder laag in een verkiezingsjaar, omdat politici meer gericht zijn op hun campagnes dan op het maken van wetten.

Figuur 1: VS: anomalie van de presidentiële ambtstermijn

Bron: Global Financial Data, per 05-02-2024. S&P 500 Total Return Index, 1925 tot en met 2023, op jaarbasis. De S&P 500 Total Return Index is gebaseerd op het door Global Financial Data (GFD) berekende totaalrendement vóór 1971. Dit zijn schattingen op basis waarvan GFD de waarden van de samengestelde S&P-index vóór 1971 berekent, en geen officiële cijfers. GFD heeft tot 1970 gegevens van de Cowles Commission en van S&P zelf gebruikt voor de berekening van het totaalrendement van de S&P Composite aan de hand van de S&P Composite Price Index en dividendrendement, van 1971 tot 1987 officiële maandcijfers en sinds 1988 officiële dagelijkse gegevens.

De ervaring van Fisher Investments Nederland is dat 2024 tot nu toe gekenmerkt wordt door deze historische positieve trend, maar het zou ons niet verrassen als de volatiliteit toeneemt naarmate de Amerikaanse verkiezingen naderen. In november komt er een herhaling van de verkiezingsstrijd tussen zittend president Biden en voormalig president Donald Trump, wat gepaard zal gaan met veel krantenkoppen en speculaties. Maar de uitkomst zal waarschijnlijk weinig verrassingen opleveren voor de markten. Beide kandidaten zijn bekende factoren voor beleggers, waardoor de markten de waarschijnlijke uitkomsten naar verwachting vooraf kunnen inschatten om vervolgens hun focus te verleggen, ongeacht wie de winnaar wordt.

Het is ook belangrijk op te merken dat het staatshoofd van de Verenigde Staten, net als in veel andere landen, een beperkte wetgevende macht heeft. Het Congres, bestaande uit de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden, blijft verdeeld aangezien maar weinig zetels opnieuw ingevuld hoeven te worden. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat een van beide kandidaten gesteund zal worden door een meerderheid in beide kamers van het Congres om nieuwe wetten aangenomen te krijgen. We gaan er dus van uit dat de huidige impasse blijft aanhouden, wat gunstig is voor aandelen.

Fisher Investments Nederland neemt de verbreding van de bullmarkt in 2024 onder de loep

Sommige beleggers schrijven de aandelenrally die volgde op het dieptepunt van 2022 toe aan de 'Magnificent Seven', de zeven grote tech- en techgerelateerde aandelen die de wereldwijde aandelenindices domineren. Maar deze bullmarkt is breder dan veel mensen denken. Veel indices waar tech-aandelen geen belangrijk deel van uitmaken, hebben dit jaar over de hele wereld tóch nieuwe hoogterecords bereikt, wat erop wijst dat de bullmarkt breder wordt. Deze trend is ook niet nieuw. Van de 1.480 componenten van de MSCI World Index, een veelgebruikte wereldwijde benchmark voor aandelenbeleggingen, is bijna driekwart gestegen in 2023, waarvan 642 met ruim 20%.i


Bron: FactSet, per 22-5-2024. Totaalrendement van 30-9-2022 tot en met 21-5-2024, met dividenden in USD. Percentage aandelen uit de MSCI World die stijgen of beter presteren dan de index, op kwartaalbasis, met dividenden in USD. Aandelen uit de MSCI World Index aan het begin van elk kwartaal.    
*Dit zijn de meest recente gegevens.

Fisher Investments Nederland gelooft weliswaar dat de markten ook verder hadden kunnen stijgen zonder een dergelijke verbreding, maar we gaan er desondanks van uit dat verschillende sectoren dit jaar gaan profiteren van de toegenomen bedrijfsuitgaven. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven hun uitgaven bevroren of verlaagd, in afwachting van een recessie die nooit zou komen. Op grond van die voorzichtige houding verwachtten we dat de bedrijfsbudgetten zouden ontdooien naarmate men de kracht van de economie op de juiste waarde ging schatten. De afgelopen kwartalen hebben we de eerste tekenen gezien van deze dynamiek en we verwachten dat de huidige trend zal aanhouden. De toename van bedrijfsuitgaven zou tot hogere winsten moeten leiden. Door de hogere winsten zouden de aandelenkoersen kunnen gaan stijgen en zou de trend naar verbreding die we de afgelopen kwartalen hebben waargenomen, kunnen aanhouden.

Pas op voor hoogtevrees

Nu de aandelenindices een nieuwe hoogterecord hebben bereikt, krijgen steeds meer mensen last van 'acrofobie' (of hoogtevrees), zoals blijkt uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland . Sommige beleggers zijn bang dat die hoogterecords wijzen op een mogelijke piek en dat de markten niet verder kunnen stijgen. De geschiedenis wijst echter uit dat deze angst vaak ongegrond is en dat hoge koersen ten onrechte worden aangezien als een piek. Per definitie stijgen de koersen tijdens een bullmarkt altijd verder dan hun vorige piek (Figuur 2), anders zou de markt op lange termijn nooit kunnen groeien. Bovendien blijkt uit het verleden dat wereldwijde aandelen in 77% van de tijd zijn gestegen in het jaar volgend op een nieuw hoogterecordii. Als u zwicht voor de verleiding om te verkopen, kan dat een kostbare vergissing zijn.

Figuur 2: Hoogtevrees

Bron: FactSet, per 6-2-2024. MSCI World Total Return (logaritmische schaal met grondtal 10), maandelijks, 1-1-1970 tot en met 29-3-2024.

Als de markt een hoogterecord bereikt, is dat een goed moment om uw beleggingsdoelen opnieuw te bekijken en na te gaan of uw hoogtevrees een emotionele reactie is op een gevoel van onzekerheid over de toekomstige marktontwikkeling, of dat deze gebaseerd is op gegevens en feiten. Aandelenmarkten zijn niet serieel gecorreleerd, wat betekent dat het koersniveau van een bepaalde dag geen invloed heeft op wat er de volgende dag gebeurt.

Wanneer de markt een hoogterecord bereikt, is de kans historisch gezien groot dat die situatie enige tijd aanhoudt. Een eventuele neergang wordt dan ook vaak veroorzaakt door andere factoren. Fisher Investments Nederland is dus van mening dat beleggers verder moeten kijken dan het niveau van de koersindices. Om in te schatten hoe de aandelenmarkt zich zal ontwikkelen in de komende twaalf tot achttien maanden, moet rekening worden gehouden met een combinatie van economische, politieke en sentimentsgerelateerde factoren.

Vooruitzichten van Fisher Investments Nederland voor de rest van 2024

Het beleggerssentiment is weliswaar optimistischer geworden, maar blijft terughoudend. Dat is het beeld dat naar voren komt uit de marktthema's die we dit jaar hebben besproken, al waren dat er maar een paar. Bedrijven en consumenten geven geld uit, banken verstrekken leningen, de werkgelegenheidstrends blijven stabiel en de inflatie is aanzienlijk vertraagd. Ondanks de overwegend positieve economische cijfers doet het sentiment vermoeden dat de markt nog steeds een muur van zorgen moet beklimmen, waaronder de gevolgen van de inflatie voor de consument, wat volgens Fisher Investments Nederland een positief gegeven is dit jaar. Hoewel we met geen mogelijkheid kunnen weten of de aandelenmarkten het jaar net zo sterk zullen afsluiten als in 2023, denken wij dat deze bullmarkt de tweede helft van 2024 zal aanhouden.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i Bron: FactSet, per 28-3-2024. Rendementen in USD.

ii Bron: FactSet, per 6-2-2024. MSCI World Total Return (logaritmische schaal met grondtal 10), maandelijks, 1-1-1970 tot en met 31-1-2024.

Fisher Investments Nederland