Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Waarom beleggers zich volgens Fisher Investments Nederland moeten afvragen waarom ze contanten aanhouden

Waarom beleggers zich volgens Fisher Investments Nederland moeten afvragen waarom ze contanten aanhouden

Bij Fisher Investments Nederland weten we uit ervaring dat veel beleggers na een scherpe marktschommeling de vermeende veiligheid van contanten opzoeken. We zien ook dat sommige beleggers permanent een grote geldbuffer aanhouden – waarschijnlijk veel meer dan nodig is om de verwachte opnames uit hun portefeuille of andere uitgaven te financieren. Fisher Investments Nederland is van mening dat beleggers er verstandig aan doen hun kaspositie onder de loep te nemen. De rol van contanten in een gediversifieerde portefeuille die gericht is op langetermijngroei is naar ons idee beperkt. Te veel contanten aanhouden kan contraproductief zijn en risico's met zich meebrengen waarvan beleggers zich bewust moeten zijn.

Voor alle duidelijkheid: Fisher Investments Nederland is niet faliekant tegen het aanhouden van contanten. Een noodreserve van contanten heeft volgens Fisher Investments Nederland zijn plaats in een gediversifieerde portefeuille, omdat beleggers dan geen andere beleggingen hoeven te verkopen wanneer zich een onverwachte uitgave voordoet. Als u zo'n reserve niet hebt, wordt u misschien uit gebrek aan contanten gedwongen om aandelen, obligaties of andere effecten te verkopen op een ongelegen moment, zoals vlak na een scherpe, kortstondige marktdaling. Bovendien kan het zinvol zijn om contant geld aan te houden als u grote uitgaven voorziet of andere kortetermijnplannen hebt (bijv. geld dat u reserveert voor een aanbetaling op onroerend goed, een verbouwing van een huis, belasting enz.) Als u al uw liquide middelen blootstelt aan de marktvolatiliteit op korte termijn, kan dit ten koste gaan van uw vermogen om aan dergelijke kortetermijnbehoeften te voldoen. Maar het is niet altijd verstandig om enorme geldbuffers aan te houden. Als u steeds meer contanten toevoegt, wordt uw portefeuille er niet veiliger op, omdat die extra contanten in een gediversifieerde portefeuille weer andere risico's met zich mee kunnen brengen.

Een van de redenen waarom beleggers grote geldbuffers aanhouden, is dat ze de volatiliteit op de aandelenmarkten het hoofd willen bieden, zo is de ervaring van Fisher Investments Nederland. Sommige beleggers met wie we hebben gesproken, zijn bereid een deel van hun langetermijnrendement op te geven in ruil voor minder turbulentie op korte termijn. We denken echter dat deze visie voorbijgaat aan bepaalde risico's die verder gaan dan volatiliteit. Een daarvan is de inflatie, die sinds 1997 in de EU gemiddeld 2,4% per jaar bedroeg.i Volgens ons is het belangrijk om rekening te houden met de koopkracht van contant geld, die gestaag wordt aangetast.

In het verleden werd dit misschien geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door de rente die u op uw contanten verdiende. Maar nu de rente op Europese deposito's bijna gelijk is aan nul of zelfs negatief is, is dat waarschijnlijk niet het geval.ii We hebben geconstateerd dat sommige banken en makelaars voor bepaalde deposito's een negatieve rente in rekening brengen, hetzij in de vorm van een daadwerkelijk negatief rentetarief, hetzij door hogere vergoedingen.

Maar zelfs afgezien van de inflatie en de negatieve rentetarieven blijkt uit ons onderzoek dat contant geld historisch gezien doorgaans een laag rendement oplevert, wat nadelig kan zijn voor het rendement van een belegger tijdens een bullmarkt (lange periodes van over het algemeen stijgende aandelenkoersen) en voor het genereren van samengestelde groei (waarbij niet alleen uw hoofdsom, maar ook uw winst uit het verleden rendement genereert). Als voorbeeld nemen we een portefeuille van € 1.000.000. Uitgaande van een hypothetisch aandelenrendement op jaarbasis van 7% over een periode van 15 jaar (wat lager is dan het langetermijnrendement van wereldwijde aandelen van 8,6%), zou de waarde van een portefeuille van uitsluitend aandelen stijgen tot bijna €2.760.000.iii De waarde van een hypothetische portefeuille van 75% aandelen en 25% contanten daarentegen zou over dezelfde periode van 15 jaar – met hetzelfde marktrendement van 7% en een rendement op contanten van 0,5% per jaar (wat vrij hoog is naar de huidige maatstaven) – stijgen tot iets minder dan € 2.340.000. Hoewel het beleggingsrendement van jaar tot jaar lang niet zo stabiel is als in dit voorbeeld, toont dit scenario volgens ons duidelijk aan wat het neerwaartse effect is van contanten op het groeipotentieel op lange termijn van een gediversifieerde portefeuille.    

We hebben ook geconstateerd dat beleggers contanten aanhouden om ze in te zetten als de aandelenkoersen zijn gedaald. Wanneer de waarderingen hoog zijn, kan die logica aantrekkelijk lijken. Veel beleggers kennen immers de beleggingsspreuk 'buy low, sell high' (koop goedkoop en verkoop duur). Maar de realiteit is volgens ons meer complex dan dat, omdat koopkansen niet worden aangekondigd door de markten. Aandelen kennen soms lange periodes van stijgende koersen. Het aanhouden van contanten in afwachting van een dip kan dus gepaard gaan met flinke opportuniteitskosten vanwege het gemiste rendement – zoals in het zojuist besproken hypothetische voorbeeld. Bovendien is de ervaring van Fisher Investments Nederland dat het beste moment om te kopen vaak optreedt in perioden waarin de vooruitzichten het meest somber lijken, waardoor veel beleggers geen zin hebben om in de markt te stappen. Ons onderzoek toont aan dat het beleggerssentiment sterk gecorreleerd is aan recente marktbewegingen. Dus wanneer aandelen goedkoop lijken, is het beleggerssentiment vaak behoorlijk pessimistisch. We hebben geconstateerd dat veel beleggers in een dergelijke omgeving liever wachten op tekenen van herstel voordat ze hun overtollige contanten inzetten. Toch kan negatieve volatiliteit net zo snel eindigen als ze is begonnen, en tegen de tijd dat de stemming van beleggers is verbeterd, is de kans om goedkoop te kopen misschien al lang voorbij.   

Contanten hebben hun plaats in een gediversifieerde portefeuille, maar om erachter te komen hoeveel contanten u dan kunt aanhouden, zijn wij van mening dat u eerst uw specifieke beleggingsdoelstellingen en uw risicotolerantie moet bepalen. Hebt u behoefte aan groei op lange termijn en/of aan cashflow? Bent u van plan om binnenkort een groot bedrag uit te geven? Volgens Fisher Investments Nederland zijn dat nuttige vragen bij het bepalen van uw vermogensallocatie (de mix van aandelen, obligaties, contanten en andere effecten in uw portefeuille). Als algemene vuistregel denken we dat het voldoende is om genoeg contanten aan te houden om uw cashflowbehoeften voor de komende 3 tot 12 maanden te dekken. Wanneer u die grens overschrijdt, moet er naar onze mening een bel gaan rinkelen, tenzij dat geld bestemd is voor een specifiek doel op relatief korte termijn.

Afgezien van kortetermijnuitgaven en noodreserves kan het aanhouden van te veel contanten in een gediversifieerde portefeuille hoge kosten met zich meebrengen volgens Fisher Investments Nederland. We begrijpen de wens om verontrustende perioden van volatiliteit uit de weg te gaan, maar naar onze mening hebben beleggers er meer baat bij om die redenering te herzien. In plaats van de turbulentie op de markt te zien als iets negatiefs dat koste wat kost moet worden vermeden, zou u het ook kunnen beschouwen als de prijs die moet worden betaald voor de relatief hoge rentabiliteit van aandelen op langere termijn.iv Als u te veel contanten aanhoudt, draait u dit risico eigenlijk om: gemoedsrust op korte termijn in ruil voor een lager langetermijnrendement, wat ten koste kan gaan van het vermogen van een gediversifieerde portefeuille om aan de behoeften van een belegger te voldoen.  

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________________________________

i Bron: FactSet, per 08/11/2021. De geharmoniseerde consumentenprijsindex, jaarlijks, 1997–2021 (periode met volledige dataset)

ii Bron: Norge Bank, Europese Centrale Bank, Danmarks Nationalbank, Bank of England, Riksbank, per 08/11/2021.

iii Bron: FactSet, per 18/05/2021. Totaalrendement op jaarbasis van de MSCI World Index, januari 1970 – december 2020.

iv Zie voetnoot iii

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links