Login
 
IEX Beleggingsideeën Advertorial

Vier factoren voor een gezonde bedrijfsgroei

Door Voordegroei op 27 feb 2017 | Onderwerp: Voordegroei | Categorie: Beleggingsideeën

Vier factoren voor een gezonde bedrijfsgroei

Hoe zorgt u voor een gezonde groei van uw bedrijf? Uit de groeitest van nlgroeit - een samenwerkingverband tussen onder meer het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel met als doel het groeivermogen in het midden- en kleinbedrijf in Nederland te vergroten - blijken vier factoren een belangrijke rol te spelen.

  1. schaalbaarheid
  2. selectie- en talentmanagement
  3. professionalisering en pioniersmentaliteit
  4. betrouwbare, real-time en gestructureerde financiële inzichten

1. Zorg voor een schaalbaar verdienmodel

De schaalbaarheid van het verdienmodel bepaalt voor 40% het succes van snelgroeiende bedrijven en het vermogen om gezond te groeien. Schaalbare verdienmodellen stellen snelgroeiende organisaties in staat om de interne organisatie snel aan te passen aan de vraag naar producten en diensten.

Zaken als vergaande automatisering, herhaalbaarheid en de standaardisering van producten en diensten maken dit mogelijk. Snelgroeiende bedrijven met schaalbare verdienmodellen zijn flexibel en weerbaar om eventuele groeistuipen op te vangen.

2. Zorg voor de juiste mensen

Snelle groei maakt het noodzakelijk om een sterk managementteam samen te stellen en in een korte tijdsperiode veel nieuwe medewerkers aan te nemen. Veel snelgroeiende bedrijven hebben daar echter veel moeite mee.

Zeker als ze actief zijn in gebieden of sectoren waar relatief veel concurrentie is met andere snelgroeiende bedrijven. Niet alleen het aantrekken, maar ook het behouden van talent vormt een probleem voor veel snelgroeiende bedrijven.

3. Behoud de pioniersmentaliteit

Verdere professionalisering en standaardisering van organisatiestructuren en -processen die noodzakelijk zijn om grip te houden op snelle groei blijken vaak haaks te staan op de ondernemende geest van snelgroeiende bedrijven.

Snelgroeiende bedrijven zullen in staat moeten zijn om processen te implementeren die zorgdragen voor stabiliteit zonder dat zij leiden tot overmatige bureaucreatie en afbreuk doen aan de ondernemende geest binnen de organisatie.

Het creëren van klantwaarde dient centraal te blijven staan en gecombineerd te worden met het vergroten van de productiviteit.

4. Beschik over de juiste financiële informatie

Snelgroeiende bedrijven richten zich vaak op marktkansen, weten een groeispurt te bewerkstelligen, maar groeien vervolgens kapot door een gebrekkige cashflow, ineffectiviteit en gematigde snelheid waarmee vervolgfinanciering aangewend kan worden.

Om snelle groei duurzaam te verankeren is het cruciaal dat ondernemers beschikken over de juiste financiële informatie. Informatie die voldoet aan de eisen van het management en externe stakeholders.

Realtime inzicht in de financiële status van de organisatie is een must. Doelgericht investeren en het ontwikkelen van hoogwaardige analytische vaardigheden is noodzakelijk. 

Dit artikel is geschreven door nlgroeit. Nlgroeit is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, NLevator en de Kamer van Koophandel. Doelstelling van dit initiatief is om het groeivermogen in het midden- en kleinbedrijf in Nederland te vergroten. Nlgroeit wil de krachten van bestaande initiatieven versterken: samenwerken aan een sterk ecosysteem van en voor ambitieuze en groeiende ondernemers in Nederland.

Voordegroei is leeraanbodpartner van nlgroeit op het gebied van (groei)financiering.


Het auteursteam van Voordegroei bestaat uit Bart Vemer, Vera van Kesteren en Ivo Feeke. Dit document dient enkel ter informatie en is geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de beschreven financiële instrumenten en is geen beleggingsadvies. Alle informatie over het investeringsaanbod en mogelijkheden van financiering bij Voordegroei vindt u op de website. Voordegroei heeft een ontheffing bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.