Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Trend Cyber Security: +23,2% over het afgelopen jaar

Door Robert Schuckink Kool op 20 nov 2018 | Onderwerp: Trend Invest | Categorie: Beleggingsideeën

Trend Cyber Security: +23,2% over het afgelopen jaar
Als het om cyber security gaat, lijkt groei voor vele jaren werkelijk gegarandeerd. Immers, cyber security-bedrijven houden het internet veilig. En het gebruik van het wereldwijde web groeit nog steeds.

Bovendien is het internet niet zomaar een infrastructuur: het wereldwijde web is zo langzamerhand de slagader van onze maatschappij. Dus als het internet niet goed functioneert, dan zijn de gevolgen vaak erg groot.

Digitale snelweg

De rolverdeling is inmiddels duidelijk als het om het schoon houden van het web gaat: de kabelmaatschappijen investeren in continuïteit en snelheid van de digitale snelweg. En de cyber security-bedrijven zijn voortdurend bezig om de kwaadwillenden op de snelweg de pas af te snijden.

Boefjes die de snelweg gebruiken voor digitale bankovervallen. Of die klantenbestanden van een groot bedrijf proberen te stelen. Om de veiligheid op het net te waarborgen, zijn de cyber security-bedrijven dag en nacht bezig om in de wedloop met de cyber criminelen steeds een stap voor te blijven.

Bedrijven en overheden weten inmiddels heel goed dat ze geen keuze hebben. En dat ze regulier, maand na maand, budget moeten vrijmaken voor de voortdurende verversing van hun cyber security-oplossingen. Immers, softwareontwikkeling staat nooit stil. Niet bij de cybercriminelen. Maar gelukkig ook niet bij de cyber security-specialisten.

Bruggen en stuwdammen

Dat bedrijven en overheden prioriteit moeten geven aan digitale veiligheid is nu algemeen bekend. Maar ook bruggen, stuwdammen en andere essentiële infrastructuur zijn allemaal verbonden aan het net.

En ook steeds meer dingen als slimme thermostaten, lantaarnpalen, enzovoorts. Potentieel vatbaar voor verstoring. Ook dat noopt natuurlijk tot state of the art cyber security.

Jaarlijkse groei van 17,6%

Onderzoeksbureau Cybersecurity Ventures verwacht van 2017 tot en met 2022 dat de markt voor cybersecurityoplossingen - zoals software en hardware - jaarlijks met 17,6% zal groeien. In die vijf jaar zal er circa $1000 miljard worden besteed door bedrijven en overheden aan digitale beveiliging.

Beleggen in Cyber Security

Beleggers die willen inspelen op de snelle ontwikkelingen bij cyber security, kunnen dat doen via Trend Invest. Eenvoudig en efficiënt. Voor deze beleggers heeft Trend Invest de trend Cyber Security samengesteld. Deze Trend bestaat momenteel uit veertien cyber security aandelen, uit onder meer de VS en Japan.

Lees meer over de Trend Cyber Security en de samenstelling >>

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

*Het rendement van 23,2% is berekend op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf 16 november 2017 t/m 16 november 2018. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en €7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op de website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.