Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Beleggen in gezondheid en zorg

Door Robert Schuckink Kool op 06 aug 2018 | Onderwerp: Trend Invest | Categorie: Beleggingsideeën

Beleggen in gezondheid en zorg
Trend Gezondheid en Zorg
18,6% *

De aandacht voor gezond leven neemt sterk toe in de westerse wereld. Voeg daarbij het gegeven dat in de komende 30 jaar het aantal 65-plussers in de westerse wereld zal verdubbelen en duidelijk wordt dat ondernemingen die actief zijn in de gezondheidszorg aan de bak moeten.

De vraag naar diensten en producten op het gebied van gezondheid en zorg zal de komende decennia fors stijgen.

Het aantal ziekenhuisdagen van mensen boven de 65 jaar is bijvoorbeeld driemaal zo hoog als gemiddeld. Innovaties zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen bij het beheersbaar houden van de uitgaven op het gebied van gezondheidszorg.

Decennialang groei

Die stijgende vraag naar gezondheidszorg biedt goede kansen voor beleggers. Want het gaat hier niet om groei voor een paar jaren. Verwacht wordt dat de komende 20 tot 30 jaar deze groei aanhoudt.

Inspelen op de groeiende vraag naar gezondheidszorg

Beleggers die willen inspelen op de groei van deze trend, kunnen dat doen via Trend Invest. Eenvoudig en volledig online. Voor deze beleggers heeft Trend Invest de Trend Gezondheid en Zorg samengesteld.

In deze Trend zijn momenteel 16 beursgenoteerde bedrijven opgenomen, waaronder de Amerikaanse UnitedHealth Group. Dit is een enorme onderneming, met een beurswaarde van circa $254 miljard. UnitedHealth draagt zorg voor gezondheidszorgoplossingen voor miljoenen Amerikanen.

Ook zijn diverse Duitse ondernemingen in de Trend opgenomen. Zoals Fresenius Medical Care, gespecialiseerd in nierdialyse-oplossingen. En Fresenius SE & Co, een onderneming die onder meer ziekenhuizen en klinieken exploiteert. Nog een voorbeeld: het Franse Orpea, eveneens opgenomen in de Trend, exploiteert verzorgingscentra voor hulpbehoevende ouderen. (I)

Lees hier meer over de Trend Gezondheid en Zorg en de samenstelling

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op de website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

(I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

*Het rendement in het rendementsblok is berekend vanaf de laatst bekende beursdag tot een jaar geleden op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het rendement is berekend op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend Op www.trendinvest.nl staat per Trend aangegeven vanaf welke datum de betreffende Trend van start is gegaan.

De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op de website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.