Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland analyseert of aandelen die dividend uitkeren op de lange termijn tot succesvolle beleggingen le

Fisher Investments Nederland analyseert of aandelen die dividend uitkeren op de lange termijn tot succesvolle beleggingen le

Fisher Investments Nederland weet dat het ontvangen van stabiele dividendinkomsten voor veel beleggers een aantrekkelijke gedachte is. Hoewel een hoge dividendinkomstenstroom verleidelijk is, kan een te grote focus op dividend het langetermijnrendement van uw portefeuille beperken. Aandelen met een hoge dividendopbrengst kunnen zeker deel uitmaken van een pensioenplan voor de lange termijn, maar een te grote nadruk op dividendinkomsten kan uw portefeuille blootstellen aan onverwachte risico's.

In plaats van strikt te vertrouwen op aandelen die dividend uitkeren, is Fisher Investments Nederland van mening dat een meer omvattende aanpak waarin het totaalrendement wordt meegenomen – en niet alleen dividenduitkeringen – de kans vergroot dat u uw financiële langetermijndoelen bereikt.

Wat zijn dividenden precies en hoe werkt het?

Een dividend is een vrijwillige uitkering van de inkomsten – of winst – van een bedrijf aan aandeelhouders. Beleggingsfondsen en beursgenoteerde fondsen (ETF's) keren vaak ook dividenden uit, maar dit is grotendeels afhankelijk van de dividenden die zij ontvangen van bedrijven die onderdeel uitmaken van deze fondsen. Bedrijven keren vaak dividenden uit in plaats van inkomsten te herbeleggen om langetermijnprojecten te financieren.

De directie van een bedrijf bepaalt het bedrag en de vorm van een dividenduitkering (gewoonlijk contant geld of extra aandelen). Om in aanmerking te komen voor een dividenduitkering moeten aandeelhouders het aandeel in bezit hebben vóór de zogeheten ex-dividenddatum. De ex-dividenddatum, de eigenlijke betalingsdatum en de betalingsfrequentie kunnen variëren.

Aandelen met een hoge dividendopbrengst zijn doorgaans geconcentreerd in bepaalde sectoren. Bedrijven die dividend uitkeren, komen bijvoorbeeld vaker voor in defensieve en 'value'-sectoren zoals nutsbedrijven, financiële diensten, gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen. Groeibedrijven, vaak te vinden in de technologiesector, investeren hun winsten doorgaans weer in het bedrijf.

Verschillen in sectorsamenstelling

Fisher Investments Nederland is van mening dat een goed gediversifieerde portefeuille de sleutel vormt tot een succesvolle belegging. Alleen beleggen in aandelen met een hoge dividendopbrengst betekent dat u grote delen van de mondiale aandelenmarkt overslaat.

Bijlage 1 toont de verschillen in sectorsamenstelling van de MSCI World High Dividend Yield Index ten opzichte van de bredere MSCI World Index. De MSCI World High Dividend Yield Index kent een veel grotere blootstelling aan de sectoren gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven. Dit gaat ten koste van op groei georiënteerde sectoren zoals informatietechnologie en duurzame consumptiegoederen.i Afhankelijk van hoe deze sectoren presteren, kan de afwijking negatieve gevolgen hebben voor uw portefeuille.

klik om te vergroten
Figuur 1. Vergelijken van de sectorsamenstelling

Presteren aandelen met een hoog dividend beter in turbulente markten?

De vraag naar aandelen met een hoog dividendrendement kan tijdens vlakke of dalende markten toenemen, zoals gedurende een groot deel van 2022 het geval is geweest. Zoals blijkt uit figuur 2 heeft de MSCI World High Dividend Yield Index, die sterker is blootgesteld aan defensieve en waardegeoriënteerde sectoren van de markt, sinds 1 januari 2022 over het algemeen beter gepresteerd dan de MSCI World.ii

klik om te vergroten
Figuur 2: Vergelijking van de prestaties in 2022

Aandelen met een hoge dividendopbrengst bieden daarentegen niet altijd consistente bescherming aan beleggers tijdens bearmarkten. Tijdens de bearmarkt van 2007-2009 die gepaard ging met de mondiale financiële crisis, daalde de MSCI World High Dividend Yield Index bijvoorbeeld met 63,4% – en presteerde daarmee nog slechter dan de MSCI World, die daalde met 57,8%.iii

Vooral aandelen met een hoge dividendopbrengst bleven vaak achter wanneer groeicategorieën de markt aanvoerden. Figuur 3 laat zien dat de MSCI World High Dividend Yield sinds het dieptepunt van de vorige bearmarkt op 23 maart 2020 in het algemeen slechter presteerde dan de MSCI World.iv

klik om te vergroten
Figuur 3: Rendement sinds de bearmarkt van 2020

Hoewel een strategie gericht op een hoog dividendrendement in defensieve sectoren extra rendement zou kunnen opleveren in turbulente markten, moeten langetermijnbeleggers zich rekenschap geven van de risico's van een beleggingsstrategie die afhankelijk is van dividendopbrengsten. Fisher Investments Nederland is van mening dat langetermijnbeleggers een grotere kans hebben om hun financiële doelen te bereiken als ze beleggen in een goed gediversifieerde aandelenportefeuille die gericht is op maximalisatie van het totaalrendement.

Risico's van het najagen van dividenden

Sommige beleggers denken dat dividenduitkeringen hetzelfde zijn als rentebetalingen op obligaties, ook al zijn dit twee fundamenteel verschillende dingen. Rente-inkomsten op obligaties worden gegenereerd door geld uit te lenen aan een kredietnemer – een bedrijf of een overheidsinstelling – terwijl dividend kapitaal is dat wordt teruggegeven aan aandeelhouders.

Als u een aandeel van een bedrijf aanschaft, koopt u een klein deel van de schulden en bezittingen van dat bedrijf, inclusief de liquide middelen. Dus als u een dividenduitkering van dat bedrijf ontvangt, dan ontvangt u iets waarvoor u al hebt betaald. Dat is de reden waarom de aandelenkoers gewoonlijk met ongeveer hetzelfde bedrag wordt aangepast als het bedrag van de dividenduitkering op de ex-dividenddatum.

Een ander risico is dat dividenden niet gegarandeerd zijn. Dividenden kunnen om welke reden dan ook worden geschrapt of opgeschort. In de praktijk gebeurt dit doorgaans niet, maar het kan een van de eerste maatregelen zijn die het managementteam neemt als een bedrijf in moeilijkheden verkeert. In de maanden na de COVID-19-lockdowns in 2020, bijvoorbeeld, hebben meer Amerikaanse bedrijven hun dividenduitkeringen opgeschort of ingetrokken dan in de afgelopen 10 jaar samen.v Als u voor uw inkomen afhankelijk was van dividenduitkeringen, zou dit u veel geld hebben gekost!

Een andere manier om kasstroom te genereren

In plaats van zich uitsluitend te richten op aandelen die dividend uitkeren, zouden veel beleggers mogelijk beter af zijn als zij zouden beleggen vanuit een strategie gericht op het totaalrendement (vermogensgroei plus dividenden) en als zij op zoek zouden gaan naar alternatieve manieren om inkomsten en kasstromen te genereren. Een manier om kasstromen te genereren die vaak over het hoofd wordt gezien, is het strategisch verkopen van aandelen en het verdelen van de opbrengsten. Bij Fisher Investments Nederland noemen we dit “eigenkweek-dividenden”.

Door strategisch aandelen te verkopen, kunt u ook aandelenposities terugschroeven en uw portefeuilleverdeling herschikken. Het kan ook de belastingtechnische gevolgen van kasstroomgeneratie verminderen, afhankelijk van uw situatie. Door selectief aandelen te verkopen om een kasstroom te genereren, behoudt u wellicht makkelijker een goed gediversifieerde portefeuille met meer flexibiliteit dan wanneer u uitsluitend op dividendinkomsten vertrouwt.  

Fisher Investments Nederland is van mening dat beleggers die aandelen met een hoge dividenduitkering najagen, onbedoeld extra risico's nemen. Het gebrek aan garantie op dividenduitkeringen en de kans dat de diversificatie van de portefeuille mogelijk afneemt, zijn belangrijke factoren die langetermijnbeleggers moeten meewegen in hun besluitvorming. Voor sommige beleggers kan het creëren van een eigen kasstroom via eigenkweek-dividenden een betere, flexibelere keuze zijn dan te vertrouwen op dividendinkomsten na pensionering.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

•    Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

•    Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i  Bron: FactSet, per 27/05/2022. Sectorsamenstelling van de MSCI World High-Dividend Yield Index en MSCI World Index.

ii Bron: FactSet, per 27/05/2022. Rendement van de MSCI World High-Dividend Yield Index en de MSCI World Index met netto-dividenden, 31/12/2021 – 26/05/2022.

iii Bron: FactSet, per 21/03/2022. Rendement van de MSCI World High-Dividend Yield Index en de MSCI World Index met netto-dividenden, 31/10/2007 – 09/03/2009.

iv Bron: FactSet, per 27/05/2022. Rendement van de MSCI World High-Dividend Yield Index en de MSCI World Index met netto-dividenden, 23/03/2020 – 29/04/2022.

v Companies Are Suspending Dividends at Fastest Pace in Years, Paul Vigna, The Wall Street Journal, 28/04/2021.

Fisher Investments Nederland

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links