Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland ontkracht twee mythes over obligaties

Fisher Investments Nederland ontkracht twee mythes over obligaties

Als u de pensioenleeftijd nadert of al met pensioen bent, veronderstelt u wellicht dat u moet beleggen in obligaties om inkomsten voor uw oude dag te genereren of uw kapitaal te behouden. Ga hier echter niet zomaar van uit zonder dat u eerst nagaat of obligaties wel passen bij uw financiële doelstellingen op lange termijn. Hoewel het logisch is dat u het opgebouwde kapitaal wilt beschermen, kan een teveel aan beleggingen die weinig groei bieden andere financiële risico's met zich meebrengen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw financiële langetermijndoelstellingen, kunnen er betere beleggingsopties zijn om naar deze doelstellingen toe te werken en daarbij tegelijk een regelmatige inkomstenstroom te genereren. In dit artikel ontkrachten we twee vaak gehoorde misvattingen over obligaties en laten we u zien waarom obligaties voor sommige beleggers een uitstekend instrument kunnen zijn.

Mythe nr. 1: Beleg in obligaties omwille van de veiligheid

Een gangbare opvatting is dat men meer moet beleggen in obligaties naarmate men ouder wordt. De redenering is dat hoe ouder u wordt, hoe meer u het vermogen dat u hebt opgebouwd moet beschermen – in plaats van te streven naar meer vermogensgroei. Afhankelijk van factoren zoals uw gezondheid en de medische voorgeschiedenis van uw familie, mag iemand die met zestig jaar met pensioen gaat ervan uitgaan dat hij nog dertig jaar of langer te leven heeft. Als uw portefeuille ook tijdens uw pensioen op lange termijn moet groeien om uw financiële doelstellingen te bereiken, kan het vermijden van volatielere maar rendabelere beleggingen zoals aandelen het risico verhogen dat u deze doelstellingen niet haalt.

Vandaar dat het belangrijk is om de risico-rendementsverhouding op lange termijn goed te begrijpen en op basis daarvan te beleggen. Hogere rendementen houden doorgaans een hoger risico in, en ook het tegenovergestelde is waar. Afhankelijk van de tijdshorizon zijn obligaties echter niet altijd een veiligere optie dan aandelen. Of een belegging 'veiliger' is (d.w.z. minder volatiel), hangt af van uw beleggingshorizon – hoe lang u uw portefeuille nodig zult hebben.

In Figuur 1 en 2 is het gemiddelde rendement op jaarbasis en de standaardafwijking (een gebruikelijke maatstaf voor volatiliteit) over een periode van vijf jaar weergegeven voor portefeuilles met verschillende verhoudingen tussen aandelen en obligaties. Over kortere, voortschrijdende periodes van vijf jaar genereren aandelen een hoger gemiddeld rendement met een hogere volatiliteit dan obligaties (Figuur 1). Dat ligt voor de hand. Maar over langere voortschrijdende periodes van dertig jaar genereren aandelen een hoger gemiddeld rendement met een lagere volatiliteit (Figuur 2). In dergelijke omstandigheden kunnen aandelen zelfs de meest voorzichtige optie zijn voor beleggers met een lange beleggingshorizon.

Figuur 1: Voortschrijdende periodes van vijf jaar
klik om te vergroten

Figuur 2: Voortschrijdende periodes van dertig jaar
klik om te vergroten

Bron: Global Financial Data, 31/12/2020. GFD World Index maandrendement, 1926–2020. De World Return Index is gebaseerd op de berekeningen van GFD van het totaalrendement van vóór 1970. Dit zijn schattingen van GFD voor de berekening van de waarden van de World Index van vóór 1970 en geen officiële waarden. GFD maakte tot 1969 voor de berekening van het totaalrendement van de World Index gebruik van specifieke wegingen en sinds 1970 van officiële dagelijkse cijfers. Rendement berekend in GBP. De waarde van de activa en de opbrengsten van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en van de internationale wisselkoersen.

*De standaardafwijking geeft de mate weer waarin het rendement in het verleden schommelde. Deze maatstaf voor risico is in de bovenstaande figuren toegepast op het jaarrendement over periodes van vijf en van dertig jaar.

Mythe nr. 2: Beleg in obligaties om inkomsten te genereren voor uw pensioen

Misschien ziet u obligaties als een gemakkelijke manier om inkomsten te genereren voor uw pensioen, omdat obligaties regelmatige rente-inkomsten opleveren (de zogeheten couponbetalingen) over een vaste looptijd. Na afloop van deze termijn krijgt u het oorspronkelijk belegde kapitaal, de hoofdsom, terug. Hoewel couponbetalingen meestal stabiel blijven, zijn ze een afspiegeling van het actuele renteklimaat op het moment dat de obligatie wordt uitgegeven. Wanneer de rente laag staat, kunnen ook de couponbetalingen op nieuwe obligaties aan de lage kant zijn, waardoor ze mogelijk minder geschikt zijn als instrument om inkomsten te genereren voor uw pensioen.

Uitsluitend beleggen in activa die inkomsten generen, zoals dividendaandelen of obligaties, beperkt uw mogelijkheden om uw portefeuille te spreiden en aan te passen aan uw individuele behoeften en financiële doelstellingen op lange termijn. Daarom is het misschien beter om te focussen op het totaalrendement – koersrendement plus dividenden en rente – en na te gaan met welke portefeuille-indeling de kans het grootst is dat u uw financiële doelstellingen op lange termijn verwezenlijkt. Op basis daarvan kunt u bepalen hoeveel geld u kunt verwachten uit uw inkomstengenererende beleggingen en of u er goed aan doet om extra inkomsten te genereren door bepaalde beleggingen op strategische wijze te verkopen – iets wat we binnen Fisher Investments Nederland 'eigenkweek-dividenden' noemen.

Wanneer heeft het nut om te beleggen in obligaties?

Hoewel obligaties op lange termijn niet per se veiliger zijn dan aandelen, noch de beste optie zijn om pensioeninkomsten te genereren, kunnen ze soms toch erg nuttig zijn. Een van de voornaamste troeven van obligaties in een gediversifieerde portefeuille is naar onze mening dat ze de volatiliteit op korte termijn verlagen.
Als u slecht slaapt van al die beursschommelingen, kunt u een deel van uw portefeuille in obligaties onderbrengen om zo de schommelingen op korte termijn te beperken en uw gemoedsrust te vergroten – maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Door uw blootstelling aan aandelen te verminderen en die aan obligaties te verhogen, offert u mogelijk een deel van de groei van uw portefeuille op lange termijn op, wat – afhankelijk van uw persoonlijke situatie en financiële doelen – misschien betekent dat u uw levensstijl en uitgaven zult moeten aanpassen.

Fisher Investments Nederland begrijpt dat dergelijke beslissingen en afwegingen een grote uitdaging vormen. Als u het moeilijk hebt met de dagelijkse koersschommelingen van de beurs, kunt u overwegen om obligaties toe te voegen aan uw portefeuille – maar besef wel wat de gevolgen kunnen zijn voor uw financiële welzijn in de toekomst. Daarnaast kunt u overwegen om een professionele belegger in de arm te nemen die u in tijden van marktturbulentie gedegen advies kan geven en u kan helpen om geduldig en gedisciplineerd naar uw langetermijnstrategie toe te werken.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
Meer over Fisher Investments Europe ›
  1. Waarom beleggers zich volgens Fisher Investments Nederland moeten afvragen waarom ze contanten aanhouden 19 jan
  2. Waarom een top-down benadering volgens Fisher Investments Nederland een succesvolle beleggingsaanpak kan zijn 19 jan
  3. Zo bouw je een succesvol Crypto portfolio 23 dec
  4. Amazon verbreekt ondanks matige markttrend omzetrecord tijdens Black Friday 21 dec
  5. Waarom het volgens Fisher Investments Nederland toch verstandig kan zijn om een aantal vastrentende effecten aan te houden 15 dec

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links