Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland: als u beweringen over risico's in perspectief wilt plaatsen, denk dan mondiaal

Fisher Investments Nederland: als u beweringen over risico's in perspectief wilt plaatsen, denk dan mondiaal

De ervaring leert Fisher Investments Nederland dat financiële analisten landgebonden kwesties vaak als een gevaar beschouwen voor de wereldwijde aandelenmarkten. De afgelopen tien jaar deden ze dat met o.a. de schuldenberg van Griekenland, de Brexit, de fragiele Italiaanse banksector en mogelijke belastingverhogingen in de VS. Volgens ons bestaat er een tegengif tegen dat alles: mondiaal denken. Door landgebonden risico's in breder perspectief te plaatsen kan een mondiaal denkend belegger de problemen in het juiste licht gaan zien, denken wij.

In de opsomming hierboven staan zeker een paar kwesties die volgens Fisher Investments Nederland op landspecifiek niveau negatief waren. Griekenland had in de periode 2010-2016 wel degelijk een schuldenprobleem, waarvoor drie financiële steunpakketten nodig waren: van de Europese Unie, van de Europese Centrale Bank en van het Internationaal Monetair Fonds. Desondanks kon het land op zijn staatsschuld driemaal geen rente of hoofdsom aflossen, zodat de beleggers verlies leden op hun obligaties. Door de onzekerheid en spanning verloor het land bijna een kwart van zijn bbp (bruto binnenlands product, een door de overheid gehanteerde maatstaf van nationale economische output) tussen 2009 en het dieptepunt dat in 2016 werd bereikt.i Halverwege de jaren 2010 vertoonde de Italiaanse banksector zeker tekenen van fragiliteit, maar ons onderzoek wees uit dat die doorgaans werd overdreven. De Brexit had voor- en nadelen en zorgde voor enige regionale problemen in het VK en de EU, waarbij wij veel analisten hebben zien verkondigen dat de Britse uitstap vanwege de nieuwe invoerrechten en andere handelsbelemmeringen tussen het VK en de EU wel nadelig moest uitpakken en tot protectionistisch handelsbeleid zou leiden. Een belastingverhoging in de VS ophanden? Er zijn maar weinig liefhebbers van belastingverhogingen, en veel financiële waarnemers die wij volgen, waarschuwen (volgens ons ten onrechte) dat de markten daardoor klappen krijgen.

Bij het analyseren van deze kwesties bedient Fisher Investments Nederland zich onder meer van rangschikking op wereldschaal – een vergelijking van de omvang en reikwijdte ervan met de wereldeconomie of de kapitaalmarkten in de wereld. Een voorbeeld: volgens de cijfers van de Wereldbank sloot het bruto wereldproduct het jaar 2020 af op USD 84,7 biljoen (EUR 69,2 biljoen).ii Dit bbp is de jaarlijkse stroom aan economische activiteit wereldwijd, en dus moet de aanjager van een recessie goed zijn voor vele biljoenen om de wereldconjunctuur noemenswaardig te kunnen beïnvloeden. Deze aanpak kwam volgens Fisher Investments Nederland goed van pas bij de beoordeling van bijvoorbeeld Griekenland. Het Griekse bbp was in 2009 – vóór de schuldencrisis van het land – goed voor USD 330 miljard, (EUR 269,7 miljard) ofwel 0,5% van het bruto wereldproduct van dat jaar.iii De enorme neergang die erop volgde had gewoon niet genoeg impact om de groei van de wereldeconomie noemenswaardig te beïnvloeden. Hij kan een tijdelijke belemmering gevormd hebben – en die was soms voelbaar in het beleggerssentiment gedurende de bullmarkt van 2009-2020 (een bullmarkt is een lange periode van per saldo stijgende aandelenprijzen). Maar hij maakte geen eind aan de bullmarkt – de coronalockdowns, die de wereldeconomie voor biljoenen dwarsboomden, deden dat wel.

Dat geldt ons inziens ook voor de Brexit, die vóór de ondertekening van het vrijhandelsverdrag eind 2020 de analisten die wij volgen soms grote zorgen baarde over de vraag hoe de belangrijke handelsrelatie tussen het VK en de EU zou functioneren. We denken dat het ook gevolgen had voor vele kleinere aspecten, zoals de handel tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië en de toegang van Britse financiële dienstverleners tot het Europese vasteland. Waarschijnlijk nam de onzekerheid daardoor wat toe.

Al deze kwesties zijn reëel, maar mondiaal denken kan helpen om ze in perspectief te plaatsen. Zo wees ons onderzoek uit dat de meeste van deze kwesties plaatselijke ongemakken waren die de handel konden vertragen of belemmeren, maar niet beletten. Zo zouden er invoerrechten van kracht geworden zijn als het VK zonder vrijhandelsakkoord uit de EU was gestapt. Dat zouden echter zeer lage tarieven zijn geweest op het niveau van de Wereldhandelsorganisatie, gemiddeld 1,5%.iv Deze tarieven variëren van sector tot sector, maar zelfs de hogere – zoals die van 10% op auto's – vallen volgens Fisher Investments Nederland best mee. Wij zijn van mening dat zulke tarieven de handel in sommige goederen hier en daar hadden kunnen vertragen. Maar hoe waarschijnlijk was het dat ze de wereldproductie een slag van biljoenen dollars konden toebrengen? Naar onze mening zeer onwaarschijnlijk.

Tegenwoordig waarschuwen veel Amerikaanse financieel analisten die we volgen dat de Democratische Partij van president Biden de belastingen zal verhogen, wat nadelig zou zijn voor de markten. Wij zien dit om een aantal redenen niet gebeuren. Ten eerste zou de wetgeving daarover misschien niet door het Congres worden goedgekeurd. Ten tweede blijkt uit onze beurshistoriek dat belastingverhogingen niet per se slecht hoeven te zijn voor aandelen. Volgens ons schommelen de markten het meest na verrassingen, en belastingverhogingen worden doorgaans marktbreed gevolgd doordat de media er zoveel aandacht aan schenken – gezien de woordenvloed in de financiële publicaties die wij lezen, lijkt het deze keer niet anders te worden. Volgens ons kunnen belastingverhogingen dan ook geen verrassingseffect sorteren. Maar afgezien daarvan: denk mondiaal! Ja, de VS zijn een grote economie – 24,7% van het bruto wereldproduct in 2020.v Dat betekent echter ook dat driekwart van de wereldwijde economische groei buiten de VS plaatsvindt. Verder treffen belastingverhogingen de inkomens slechts in zeer beperkte mate. In het huidige scenario stelt de Democratische Partij van Biden voor om de bedrijfsbelasting van 21% te verhogen naar 26,5%, en tevens de inkomens en kapitaalwinst van de grote verdieners zwaarder te belasten.vi De verhoogde bedrijfsbelasting zou nog steeds onder de 35% van vóór 2017 blijven. De totale impact hiervan lijkt ons klein – te klein voor een noemenswaardige vertraging van de economische groei in de VS alleen al, laat staan in de wereld.

Als u ziet dat commentatoren een landspecifiek verhaal naar presenteren als negatief teken voor aandelen wereldwijd, stellen we voor dat u eerst mondiaal denkt. Volgens Fisher Investments Nederland kan dat u heel wat achtergrondinformatie opleveren om te begrijpen wat de reikwijdte van het verhaal is en of het potentieel een zodanige klap teweeg zal brengen dat het de wereldeconomie en de wereldwijde markten zal treffen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.


i Bron: FactSet, per 14/09/2021. Grieks reëel bbp, cumulatieve procentuele verandering in de periode 2009-2016.

ii Bron:  Wereldbank, per 15/09/2021. Nominaal bruto wereldproduct, 2020.

iii Bron: Wereldbank, per 15/09/2021. Nominaal Grieks bbp en bruto wereldproduct, 2009.

iv No Deal: The WTO Option," Swati Dhingra, UK in a Changing Europe, september 2017.

v Bron: Wereldbank, per 15/09/2021. Nominaal bbp van de VS als percentage van het bruto wereldproduct, 2020.

vi Bron: Het Huis van Afgevaardigden van de VS, Ways and Means Committee, per 15/09/2021.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
Meer over Fisher Investments Europe ›
  1. €62 is een conservatieve waardering voor Just Eat Takeaway 08 dec
  2. Halfgeleiders: winnaars van de crisis 07 dec
  3. Activistische belegger Elliott zet druk achter plannen van Ahold Delhaize voor beursgang Bol.com 30 nov
  4. BESI: bulls aan zet 29 nov
  5. Leveringsproblemen drukken kwartaalresultaat Apple en het einde lijkt nog niet in zicht 23 nov

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links