Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland adviseert om de uitspraken van centrale bankiers links te laten liggen

Fisher Investments Nederland adviseert om de uitspraken van centrale bankiers links te laten liggen

Nu het economisch herstel in het Westen aan kracht wint, duiken er ook geruchten op over mogelijke wijzigingen van het monetair beleid. In de Verenigde Staten ontleden veel financieel analisten die wij volgen de uitspraken van Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), op zoek naar aanwijzingen over wat er zal gebeuren met het aankoopprogramma (quantitative easing, QE). Ook de verklaringen van de directieleden van de Europese Centrale Bank (ECB) worden om dezelfde reden op de voet gevolgd. Nu de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk (BoE) en Canada (BoC) hun activa-aankopen al wat hebben teruggeschroefd, wordt er druk gespeculeerd dat andere centrale banken hun aankoopprogramma's binnenkort ook zullen afbouwen (tapering), waardoor de verklaringen van centrale bankiers nog nauwkeuriger onder de loep worden genomen. Fisher Investments Nederland is van mening dat beleggers er waarschijnlijk goed aan doen de verleiding te weerstaan om veel aandacht te schenken aan de woorden van monetair-beleidsmakers. Daar kan niet uit afgeleid worden of er wijzigingen op komst zijn.

De geschiedenis leert dat centrale bankiers vaak het ene zeggen, maar vervolgens het andere doen. Neem de voormalige Fed-voorzitters Ben Bernanke en Janet Yellen. In 2012 zei Bernanke dat de Fed pas zou overwegen de kortetermijnrente te verhogen als de werkloosheid in de VS daalde tot 6,5% of lager.i Toen het werkloosheidscijfer begin 2014 die drempel naderde, wijzigde de Fed haar criteria voor het verhogen van de rente.ii In datzelfde jaar zei pas benoemd voorzitter Yellen dat de rente zes maanden na het einde van de QE zou worden opgetrokken.iii Hoewel het Amerikaanse aankoopprogramma eind 2014 werd afgerond, verhoogde de Fed de rente pas in december 2015, meer dan een jaar later.iv

In het Verenigd Koninkrijk kwam de voormalige gouverneur van de BoE Mark Carney regelmatig in het nieuws vanwege zijn schijnbaar onduidelijke communicatie – zozeer zelfs dat een parlementslid hem vergeleek met "een onbetrouwbaar vriendje".v Net als zijn Amerikaanse collega's zei Carney dat het werkloosheidscijfer de drempel (in dit geval 7%) zou zijn voor de BoE om de rente in 2013 te verhogen.vi Begin 2014, toen het werkloosheidscijfer dat niveau naderde, veranderde Carney zijn koersvii en de BoE verhoogde de rente pas in 2017.viii

Fisher Investments Nederland haalt deze voorbeelden niet aan om kritiek te uiten op deze centrale bankiers. We willen eerder een algemeen punt maken: wat monetair-beleidsmakers zeggen over mogelijke beleidsveranderingen is niet per se wat zal gebeuren, aangezien menselijke beslissingen volgens ons niet te voorspellen zijn. Ze kunnen hun standpunten aanpassen en herzien op basis van nieuwe informatie en/of veranderende economische omstandigheden. Ze kunnen eenvoudigweg op een beslissing terugkomen. Wij denken dat beleggers die hun beslissingen uitsluitend baseren op de verklaringen van centrale bankiers het risico lopen te handelen op basis van een mogelijk scenario – en naar onze mening moet een succesvolle beleggingsbeslissing gebaseerd zijn op een waarschijnlijk scenario.

Nog iets om rekening mee te houden: in ontwikkelde landen wordt het monetair beleid bepaald door beleidscomités. De voorzitter van het comité vertegenwoordigt slechts één stem en andere leden met stemrecht kunnen een andere interpretatie hebben van de actuele economische omstandigheden en wat de beste reactie daarop is. De samenstelling van deze beleidscomités verandert bovendien regelmatig, waardoor het zelfs in de nabije toekomst onduidelijk is wie nu precies de monetair-beleidsbeslissingen zal nemen. Andy Haldane, hoofdeconoom en lid van het Monetary Policy Committee (MPC) van de Bank of England, kondigde onlangs aan dat hij in juni zijn functie zal neerleggen, wat vragen oproept over wie hem zal vervangen en hoe die persoon de denkwijze van het comité zal beïnvloeden.ix In de VS vragen waarnemers van het monetair beleid zich af of president Joe Biden Powell zal herbenoemen als voorzitter van de Fed wanneer zijn termijn in februari 2022 afloopt – en of Powell zelfs wel in die functie wil blijven. Aangezien beleidscomités en de meningen van de leden ervan zo veranderlijk zijn, denken wij niet dat het nuttig is om te proberen te voorspellen hoe een kleine groep van wisselende beleidsmakers zal handelen.

Bovendien heeft Fisher Investments Nederland vastgesteld dat beleggers niet op de beslissingen van centrale bankiers hoeven te anticiperen. Uit ons onderzoek blijkt dat niet vooraf vastligt welke impact wijzigingen in het monetair beleid zullen hebben op de economie of de markt. QE, bijvoorbeeld, wordt door veel financieel analisten beschouwd als een vorm van ondersteuning van de economie en de markt, en de beëindiging ervan wordt als negatief opgevat. Maar toen de BoE eind 2012 de laatste ronde van de activa-aankopen in het kader van het vorige QE-programma beëindigde, hadden de economische groei en de aandelenmarkten daar niet onder te lijden.x Het Britse bbp groeide in elk kwartaal van 2013 en Britse aandelen stegen dat jaar met 15,5%.xi Toen de ECB in december 2018 een einde maakte aan haar aankoopprogramma, zagen we een vergelijkbare situatie:xii het bbp van de eurozone steeg gedurende heel 2019 en voor aandelen uit de eurozone, die 25,5% stegen, was het een geweldig jaar.xiii Als de beslissingen van centrale bankiers niet automatisch goed of slecht zijn voor de economie of de markten, denken we dat het weinig zin heeft om zelfs maar te proberen ze te voorspellen.

We zijn wel van mening dat het de moeite loont om op de hoogte te blijven van de beslissingen van centrale bankiers. Maar die beslissingen zijn slechts een van de vele factoren die mogelijk van invloed zijn op aandelen, en kunnen volgens ons niet worden voorspeld. Wij vinden dat beleggers zich niet te veel moeten laten meeslepen door de verklaringen van centrale bankiers omdat dat tot verkeerde beleggingsbeslissingen kan leiden.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________________________________

i “Fed Gives Itself a New Target,” Stephanie Flanders, BBC, 13 december 2012.

ii Bronnen: St. Louis Federal Reserve, per 17/5/2021. Gebaseerd op werkloosheidscijfer VS van 6,7% in maart 2014 en "Fed Minutes: Committee Agreed 6.5% Threshold Was 'Outdated,' Vote to Remove Was Unanimous," Jeff Cox, CNBC, 9 april 2014. 

iii “Wall St Drops After Yellen Moves Up Possible Rate Hike,” Staff, Reuters en CNBC, 20 maart 2014.

iv “Fed Ends 6-year Effort to Stimulate Economy,” Patrick Gillespie, CNN, 29 oktober 2014 en "US Fed Raises Interest Rates by 0.25%," Staff, BBC, 16 december 2015.

v MP Likens Bank of England to ‘Unreliable Boyfriend,’” Staff, BBC, 24 juni 2014..

vi “Bank Links Interest Rates to Unemployment Target,” Staff, BBC, 7 augustus 2013.

vii “BoE’s Carney Unveils ‘Next Phase’ of Forward Guidance,” Katrina Bishop, CNBC, 12 februari 2014.

viii “UK Interest Rates Rise for First Time in 10 Years,” Ben Morris, BBC, 2 november 2017.

ix “Andy Haldane to Leave Role as Bank of England Chief Economist,” Richard Partington, The Guardian, 13 april 2021.

x "The Bank of England's Unconventional Monetary Policies: Why, What and How", Mike Joyce, Bank of England, 18 juni 2013.

xi Bron: FactSet, per 17/5/2021. Verandering kwartaal op kwartaal van het Britse bbp, 1e kw. 2013 – 4e kw. 2013, en rendement van de MSCI United Kingdom Index met netto-dividenden, in euro, 31/12/2012 – 31/12/2013.

xii “ECB Announces the End of Crisis-Era Stimulus, Switches to Reinvestments,” San Meredith, CNBC, 13 december 2018.

xiii Bron: FactSet, per 17/5/2021. Verandering kwartaal op kwartaal van het bbp van de eurozone, 1e kw. 2019 – 4e kw. 2019, en rendement van de MSCI European Monetary Union Index met netto-dividenden, in euro, 31/12/2018 – 31/12/2019.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links