Van beleggers
voor beleggers
desktop iconOne Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Drie tips van Fisher Investments Nederland om beleggingsdiscipline in acht te nemen

Drie tips van Fisher Investments Nederland om beleggingsdiscipline in acht te nemen

Bij Fisher Investments Nederland weten we uit ervaring dat het selecteren van de best presterende aandelen niet per se bepalend is voor het succes van uw beleggingen op lange termijn. Het gedrag van beleggers – waaronder gedisciplineerd blijven ondanks emotionele uitdagingen – speelt heel vaak een grotere rol. Wat cruciaal is bij het handhaven van discipline? Beseffen dat u er altijd naast kunt zitten. Fisher Investments Nederland heeft een aantal tips voor beleggers om deze mindset in de praktijk te brengen.

Een belangrijke stap die u volgens Fisher Investments Nederland moet nemen, is het vermijden van een te hoge concentratie. Door een groot deel van uw activa te beleggen in één enkel bedrijf kan uw portefeuille kwetsbaar worden voor bedrijfsspecifieke problemen, inclusief het risico dat het bedrijf  ten onder gaat. Geruchtmakende, zij het extreme, voorbeelden hiervan zijn de Duitse betalingsverwerker Wirecard AG, de Portugese kredietverstrekker Banco Espírito Santo en het Amerikaanse energiebedrijf Enron. Maar los van deze faillissementen kan een te grote blootstelling aan in moeilijkheden verkerende bedrijven, zoals die in de olie- en gaswinningsindustrie in de afgelopen jaren, uw portefeuillerendement danig parten spelen. Naar het oordeel van Fisher Investments Nederland zou geen enkel bedrijf meer dan 5% van de waarde van uw portefeuille mogen vertegenwoordigen, al is dit eerder een richtlijn dan een wet van Meden en Perzen.

Wat betreft bedrijven met de grootste marktkapitalisatie (de actuele koers vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen) in een breed samengestelde aandelenindex, denken we dat het verstandig is om de weging van zo’n bedrijf in uw portefeuille te vergelijken met de weging van het bedrijf in de index. Als de weging in uw portefeuille fors hoger is dan de weging in de index, hebt u wellicht een te grote blootstelling aan dat bedrijf. Een belangrijk aandachtspunt bij deze beoordeling: zorg ervoor dat de aandelenindex die u analyseert breed samengesteld is. De markten van talloze kleinere Europese landen worden gedomineerd door slechts één of twee bedrijven. Als dat het geval is, moet u zich volgens Fisher Investments Nederland breder oriënteren.

Door overconcentratie te vermijden houdt u rekening met de mogelijkheid dat u de vooruitzichten van een bedrijf verkeerd inschat. Dit is met name van belang voor bedrijven of sectoren waar u zelf bekend mee bent (bijvoorbeeld omdat u er hebt gewerkt). Die bevooroordeeldheid (bias) kan leiden tot blinde vlekken – met andere woorden: u kunt ernaast zitten. Tenzij u op directieniveau werkzaam bent, is de kans klein dat u alles weet over een bedrijf (en ook veel directeuren van grotere bedrijven kennen niet alle ins en outs). Los van het bedrijf zelf kunnen externe factoren – waaronder wijzigingen in wet- en regelgeving – nadelig uitpakken voor aandelen. Zo kan een bedrijf ook uit de gratie raken als een concurrent, leverancier of branchegenoot met een flinke tegenvaller te maken krijgt.

Fisher Investments Nederland weet uit ervaring dat veel beleggers het probleem van te hoge concentratie in één bedrijf onderkennen en daarom proberen te diversifiëren (door hun activa over meerdere effecten te spreiden) om het risico te beheren. Maar alleen maar meerdere bedrijven in portefeuille hebben, is naar ons idee geen garantie voor voldoende diversificatie. Als u belegt in een heleboel bedrijven die actief zijn in één sector, loopt u nog altijd een risico van te hoge concentratie. Uit de analyse van Fisher Investments Nederland blijkt dat bedrijven binnen dezelfde sector vaak soortgelijk gedrag vertonen, omdat ze te maken hebben met dezelfde algemene economische en politieke factoren die van invloed zijn op de winstgevendheid.

Fisher Investments Nederland is van mening dat diversificatie betekent meerdere categorieën aandelen in portefeuille houden die zich anders gedragen al naar gelang economische en marktomstandigheden. Want: hoe zeker je ook denkt te weten wat markten gaan doen, je kunt er altijd naast zitten. Diversificatie spreidt zowel de risico's als de kansen die gepaard gaan met verschillende aandelencategorieën. Als een categorie onverwachts een opdoffer krijgt, gaat uw portefeuille niet kopje onder. Diversificatie zorgt er ook voor dat u een graantje meepikt van onverwachte positieve ontwikkelingen in sectoren die u anders wellicht over het hoofd zou zien. Twee gangbare voorbeelden van categorieën zijn sectoren en landen. Indexaanbieder MSCI hanteert maar liefst elf verschillende aandelensectoren, waaronder technologie, financiële instellingen en energie. Een gespreide portefeuille zal in al deze sectoren beleggen, omdat elk daarvan onderhevig is aan verschillende economische katalysatoren. Geografisch gezien denken we dat beleggers zich niet blind zouden moeten staren op hun thuismarkt, die mogelijk slechts één sector (of zelfs één bedrijf) omvat. Door over uw grenzen heen te kijken, kunt u beleggen in verschillende soorten bedrijven; ook beschermt dit tegen landspecifieke politieke risico's of een te hoge concentratie in sectoren/bedrijven.

Naast portefeuilleopbouw is een van de grootste uitdagingen om op lange termijn succesvol te beleggen om u niet te laten leiden door emoties. Sentiment kan regelmatig omslaan en, als het gaat om beleggen, op misvattingen berusten. Angst kan ertoe leiden dat u aandelen van de hand doet na een koersdaling. Hebzucht kan u ertoe verleiden om sterk stijgende aandelen te kopen. Deze emotionele beslissingen kunnen het moeilijker maken om uw beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Onderzoek van Fisher Investments Nederland laat zien dat beleggingssucces op lange termijn te danken is aan het behalen van marktconforme rendementen gedurende uw beleggingshorizon (de periode waarin uw portefeuille geld in het laatje moet brengen). Hoewel ook andere factoren, waaronder risicobereidheid, van belang zijn, denkt Fisher Investments Nederland dat uw discipline staat of valt met het vasthouden aan uw specifieke doelstellingen. Als u geneigd bent om vanuit emotie te handelen, bedenk dan wat het risico is voor uw doelen als uw beslissing verkeerd blijkt te zijn.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
Meer over Fisher Investments Europe ›

Dagelijkse nieuwsbrief

Ja, ik wil elke dag de laatste kooptips en analyses van verschillende aandelen ontvangen.

  1. Marktleiderschap Bitcoin is niet vanzelfsprekend 14 jun
  2. Fisher Investments Nederland legt uit hoe aandelen reageren op inflatie 09 jun
  3. Eerstekwartaalcijfers ABN AMRO voelen nog het effect van een moeizaam 2020 07 jun
  4. Prosus met anticiperende koopkans 31 mei
  5. Echte bescherming tegen inflatie met Vonovia 28 mei

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links