Van beleggers
voor beleggers
desktop iconOne Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Waarom Fisher Investments Nederland denkt dat de actualiteit beleggers op het verkeerde been kan zetten

Waarom Fisher Investments Nederland denkt dat de actualiteit beleggers op het verkeerde been kan zetten

Welke bedrijven zullen het meest profiteren van positieve berichtgeving over COVID-vaccins? Aan welke bedrijven moeten beleggers de voorkeur geven om te profiteren van de Europese Green Deal? Welke aandelen zullen het meest profiteren van de verkiezing van Joe Biden tot president van de VS? Veel nieuwscommentatoren die Fisher Investments Nederland volgt hebben de afgelopen maanden gespeculeerd over de antwoorden op dit soort vragen. Beleggen in specifieke bedrijven of bedrijfstakken, enkel en alleen vanwege alom bekende gebeurtenissen en wijdverbreide overtuigingen, is naar ons idee niet de juiste benadering.

Bij het analyseren van financiële publicaties zien we vrijwel altijd dat wordt gespeculeerd over de gevolgen van belangrijke ontwikkelingen voor bedrijven en sectoren. Zo geven commentatoren veelvuldig hun mening over hoe de besluiten van officiële monetaire instellingen van invloed zullen zijn op diverse aandelencategorieën. Nadat de Europese Centrale Bank haar effecteninkoopprogramma vorige zomer, toen de economie in een dip zat, met EUR 600 miljoen had opgeschroefd, suggereerden veel marktwaarnemers dat Europese aandelen als gevolg daarvan wel eens zouden kunnen stijgen.i Ook speculeren commentatoren al jarenlang over de gevolgen van de brexit voor de aandelenkoersen. In financiële publicaties werd vaak beweerd dat de brexit het regelgevingsrisico zou verhogen en handelsbarrières in de hand zou werken, hetgeen ten koste zou gaan van banken, autofabrikanten, farmaceutische bedrijven en andere sectoren.ii Ondertussen beweerden veel commentatoren die wij volgen dat vooral grote multinationals, die veel omzet in het buitenland genereren, goed zouden presteren, omdat ze ervan uitgingen dat het Britse pond zou gaan dalen vanwege de brexit.iii

Naar het oordeel van Fisher Investments Nederland zijn deze breed in de media uitgemeten gebeurtenissen in uiteenlopende mate van invloed op de aandelenmarkten – maar vaak lang voordat de meeste beleggers het doorhebben. Wij denken dat markten efficiënt zijn en dat ze alom bekende informatie en overtuigingen vrijwel onmiddellijk in de aandelenkoersen verwerken – vooral vandaag de dag, nu internet en computers onmiddellijk en op grote schaal toegang verschaffen tot informatie. Economische gegevens, politieke en juridische ontwikkelingen, besluiten van centrale banken en bedrijfswinsten worden snel in de aandelenkoersen verwerkt.

Markten houden niet alleen rekening met economisch en politiek nieuws, maar ook met de op die informatie gebaseerde discussies, meningen, interpretaties en voorspellingen, die een bepaald verwachtingspatroon creëren. Wij denken dat dit cruciaal is omdat markten vooruitkijken – uit ons onderzoek blijkt dat aandelenmarkten doorgaans vooral rekening houden met economische en politieke factoren die in de komende 3 tot 30 maanden van invloed zullen zijn op bedrijfswinsten. Aangezien de stroom aan informatie die de markten voortdurend tot zich nemen ook betrekking heeft op verwachtingen over spraakmakende gebeurtenissen in de toekomst, denken we dat de markten de meeste scenario's al op een rijtje hebben gezet lang voordat die zich aandienen. Markten stijgen of dalen volgens ons al naar gelang de mate waarin de werkelijkheid strookt met de in de aandelenkoersen verwerkte verwachtingen.

Terwijl publicaties in media die we volgen waarschuwden dat de Britse markten het zwaar te verduren zouden krijgen als het referendum van 23 juni 2016 zou leiden tot een brexit, klommen Britse aandelen het hele daaropvolgende jaar hoger. Drie maanden na de stemming stonden ze 10,1% hoger, uitgedrukt in Britse pond om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten.iv Zes maanden na het referendum waren de Britse aandelen met 13,4% gestegen, en een jaar na de stemming boekten ze een winst van 21,6%.v Deze cijfers bleven weliswaar achter bij de stijging van wereldwijde aandelen, maar ondanks de ongunstige omstandigheden was het rendement hoog.vi

Waarom zijn de Britse aandelenmarkten gestegen te midden van alle negativiteit, nadat precies datgene was gebeurd waar beleggers overal ter wereld bang voor waren? Naar ons idee kwam dat deels doordat de markten de verwachte negatieve gevolgen van de brexit al lang en breed hadden ingeprijsd. Begin 2013 zegde David Cameron toe een brexit-referendum te houden als zijn partij de eerstvolgende parlementsverkiezingen in het VK zou winnen.vii De Conservatieve Partij van Cameron kwam in 2015 inderdaad als winnaar uit de bus, en eind juni van dat jaar informeerde hij de Europese leiders over zijn plannen voor het referendum.viii Vanaf dat moment tot aan de stemming daalden Britse aandelen met -3,6% terwijl aandelen wereldwijd met 2,9% stegen, ook hier weer uitgedrukt in Britse pond om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten.ix In de twee beursdagen na de stemming stegen wereldwijde aandelen met 4,6%, terwijl Britse aandelen nog eens -5,6% verloren doordat nog negatievere verwachtingen snel werden ingeprijsd. Alle daarop volgende negatieve ontwikkelingen kwamen niet als een verrassing – zodat ze de aandelenkoersen naar ons idee geen kwaad meer konden doen. Wij denken dat de werkelijkheid alleszins meeviel gezien de lage verwachtingen, waardoor Britse aandelen weer stegen.

Ook toen de VS en China op 6 juli 2018 officieel bekendmaakten heffingen in te voeren op elkaars producten, waarschuwden veel commentatoren voor de potentieel negatieve impact op Amerikaanse aandelen. Velen dachten dat dit het startschot zou zijn voor een wereldwijde handelsoorlog. Maar Amerikaanse aandelen stegen in de daaropvolgende drie maanden met 4,6%, uitgedrukt in USD om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten, en versloegen de wereldwijde aandelen (+2,2% in dollar).x Zes maanden later waren Amerikaanse aandelen met -7,9% teruggevallen na de wereldwijde correctie van eind 2018, maar daarmee deden ze het nog altijd beter dan wereldwijde aandelen, die met -9,2% waren gedaald.xi In het jaar na de invoering van de heffingen presteerden Amerikaanse aandelen beter dan wereldwijde aandelen: 9,8% tegen 6,4%.xii

Waarom bleven Amerikaanse aandelen overeind? Wij denken dat dit deels komt omdat er veel te doen is geweest over de heffingen voordat ze werden ingevoerd – president Donald Trump beloofde al tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 heffingen op Chinese producten te zullen invoeren.xiii Ruim voordat de heffingen werden ingevoerd, hadden de markten de mogelijke negatieve gevolgen naar ons idee al ingeprijsd. Wij denken dat de invoerheffingen niet omvangrijk genoeg waren om veel economische schade aan te richten, waardoor de verwachtingen over een ontwrichtende handelsoorlog overtrokken waren. Markten onderkenden dat eerder dan commentatoren, zodat aandelen te midden van alle negatieve berichten konden stijgen.

Omdat aandelenmarkten recente gebeurtenissen snel verwerken en over het algemeen vooruit kijken, denkt Fisher Investments Nederland dat beleggers terughoudend moeten zijn met het nemen van portefeuillebeslissingen op basis van recente gebeurtenissen. Denk aan de markten in 2020. Op verschillende momenten door het jaar heen beweerden commentatoren dat de stijgende aandelenkoersen voorbijgingen aan de stijgende besmettingscijfers en de daaraan verbonden economische schade.xiv We denken dat de markten deze negatieve scenario's zoals hogere besmettingscijfers allerminst negeerden maar er al lang voordat ze werkelijkheid werden op hadden ingespeeld, niet in de laatste plaats omdat talloze vertegenwoordigers van de medische beroepsgroep een tweede coronagolf en bijbehorende lockdowns hadden voorspeld voordat de eerste lockdowns werden versoepeld. Doordat de nieuwe besmettingsgolven niet als een verrassing kwamen, konden ze de aandelenkoersen naar ons idee geen kwaad meer doen.

Wij denken dat beleggers die zich bij het nemen van portefeuillebeslissingen laten leiden door krantenkoppen, de fout ingaan omdat ze vaak handelen op basis van informatie die al in de koersen is verwerkt, terwijl markten juist naar de toekomst kijken en niet naar het verleden. In plaats daarvan kunnen beleggers volgens ons beter nadenken over hoe de economie en de bedrijven er over 3 tot 30 maanden waarschijnlijk voor zullen staan – en of de beleggingswereld daar in grote getale op anticipeert.

Belangrijke gebeurtenissen krijgen weliswaar veel media-aandacht, maar Fisher Investments Nederland denkt dat beleggers er geen baat bij hebben om aandelen te kopen of te verkopen onder invloed van veelbesproken, bekende nieuwsfeiten. Om beter te presteren dan de brede markt denken wij dat je als belegger iets moet opmerken dat nog niet in de aandelenkoersen is verwerkt.


i  "European Central Bank Takes Its Pandemic Bond Buying to 1.35 Trillion Euros to Try to Prop Up Economy,” Silvia Amaro, CNBC, 4/6/2020.

ii "Biggest Losers: 'brexit' Is Already Hitting These Companies,” Charles Riley and Heather Long, CNN, 24/6/2016

iii "brexit fallout – the business winners ... and losers,” Sean Farrell, The Guardian, 11/7/2016.

iv Bron: FactSet, per 15/12/2020. Rendement van de MSCI United Kingdom Index met nettodividenden in Britse pond, 23/6/2016 – 23/9/2016. Weergegeven in pond om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten. Schommelingen tussen het pond en euro kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

v Bron: FactSet, per 15/12/2020. Rendement van de MSCI United Kingdom Index met nettodividenden in Britse pond, 23/6/2016 – 23/12/2016 en 23/6/2016 – 23/6/2017. Weergegeven in pond om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten. Schommelingen tussen het pond en euro kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

vi FactSet, per 15/12/2020. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Index met nettodividenden in Britse pond, 23/6/2016 – 23/6/2017. Weergegeven in pond om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten. Schommelingen tussen het pond en euro kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

vii "David Cameron promises in/out referendum on EU,” BBC News, 23/01/2013.

viii "Conclusies van de Europese Raad, 25-26 juni 2015,” Europese Raad, 26/6/2015.

ix Bron: FactSet, per 18/12/2020. Rendement van de MSCI UK Index en MSCI World Index met nettodividenden in Britse pond, 25/6/2015 – 23/6/2016. Weergegeven in Britse pond om het effect van wisselkoersschommelingen teniet te doen. Schommelingen tussen het pond en euro kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

x FactSet, per 15/12/2020. Rendement van de MSCI USA Index en MSCI World Index met nettodividenden in Amerikaanse dollar, 6/7/2018 – 6/10/2018. Weergegeven in Amerikaanse dollar om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten. Schommelingen tussen de dollar en euro kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

xi FactSet, per 15/12/2020. Rendement van de MSCI USA Index en MSCI World Index met nettodividenden in Amerikaanse dollar, 6/7/2018 – 6/1/2019. Weergegeven in Amerikaanse dollar om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten. Schommelingen tussen de dollar en euro kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

xii FactSet, per 15/12/2020. Rendement van de MSCI USA Index en MSCI World Index met nettodividenden in USD, 6/7/2018 – 6/7/2019. Weergegeven in Amerikaanse dollar om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten. Schommelingen tussen de dollar en euro kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

xiii "A 45% tariff on China will hurt US consumers, Capital Economics says,” Huileng Tan, CNBC.com, 29/9/2016.

xiv "Global Stocks Surge as Investors Ignore Record New COVID-19 Infections, and Pin Their Hopes on the Start of Earnings Season,” Saloni Sardana, Business Insider, 13/7/2020.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
Meer over Fisher Investments Europe ›

Dagelijkse nieuwsbrief

Ja, ik wil elke dag de laatste kooptips en analyses van verschillende aandelen ontvangen.

  1. Marktleiderschap Bitcoin is niet vanzelfsprekend 14 jun
  2. Fisher Investments Nederland legt uit hoe aandelen reageren op inflatie 09 jun
  3. Eerstekwartaalcijfers ABN AMRO voelen nog het effect van een moeizaam 2020 07 jun
  4. Prosus met anticiperende koopkans 31 mei
  5. Echte bescherming tegen inflatie met Vonovia 28 mei

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links