Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Een nieuwe lente en een oud geluid

Een nieuwe lente en een oud geluid

De lente is weer in 't land. En nu het wat warmer wordt, het zonnetje wat vaker schijnt en de bloempjes gaan bloeien, verwachten we uit de financiële media hetzelfde geluid te horen als alle jaren: dat u uw aandelen van de hand moet doen voordat de markten aan hun zomerslaap beginnen.

Wij zijn het daar niet mee eens. De ervaring leert dat de marktactiviteit geen seizoenspatroon vertoont. Wie nu verkoopt kan zelfs kansen mislopen – verkopen in mei kan u duur komen te staan, zeker als u rendement op aandelenniveau nodig hebt om uw doelstellingen op lange termijn te behalen.

Come back at St Leger Day

"Sell in May and go away!" is een van de oudste spreuken op de markt – en een hardnekkige mythe, vinden wij. Zoals zo vaak berust het verhaal op een ooit welbekend feit: in de begintijd van de Engelse beurzen namen veel effectenmakelaars in de zomer vrij vanaf mei en keerden pas half september terug na een paardenwedstrijd, de zogeheten St Leger Stakes.

Terwijl ze met vakantie waren, heerste er slapte op de beurs, waren de markten niet erg liquide en deden aandelen het volgens de mythe niet zo best. De volledige spreuk luidt dan ook: "Sell in May and go away, come back at St Leger Day".

Verkopen in mei?

Wij hebben het in onze tijd nog niet vaak meegemaakt dat professionals vier maanden met vakantie gaan, en vrijwel niets wijst op seizoensgebonden illiquiditeit in de zomer. Bovendien wordt het terugkeren op St. Leger Day vaak weggelaten uit de spreuk.

Er worden ook niet veel aanwijzingen gegeven over de manier van verkopen in mei. Mei telt tenslotte 31 kalenderdagen. Moeten we letterlijk op de eerste handelsdag van mei verkopen? Op de laatste? Is elke dag van de maand soms goed? Of moeten we gewoon uitstappen op de laatste dag van april en de hele maand mei lijdzaam toezien?

Volg de almanak

Wanneer u weer moet instappen, daarover zijn we in de financiële media weinig tegengekomen – St Leger Day lijkt goeddeels in de vergetelheid geraakt te zijn.

Maar de Amerikaanse Stock Trader's Almanac raadt aan om te wachten tot eind oktober, omdat aandelen (in USD) van mei tot oktober gemiddeld minder opbrengen dan van november tot april, en naar dit verschil leek ons het vaakst te worden verwezen.

Mei: zo slecht nog niet

Ten eerste: historisch beschouwd is mei op zich geen slechte maand voor aandelen. De MSCI World Index – een maatstaf voor aandelenrendement in 23 ontwikkelde landen – steeg gemiddeld 0,90% in de 49 afgesloten meimaanden sinds de invoering van de index in 1969.

De beste maand is het niet, maar ook niet de slechtste. Die eer gaat ironisch genoeg naar september, uitgerekend de maand waarin we volgens de aloude spreuk weer moeten instappen.

Neem dan de winter

Overigens blijft het marktrendement wereldwijd gedurende de periode mei tot oktober achter bij de periode november tot april. Het mediane rendement van de MSCI World tussen 30 april en 31 oktober bedraagt met 2,7% heel wat minder dan dat van 11,0% voor de periode 31 oktober tot 30 april. Het mediane rendement van de periode 30 april tot 31 oktober is echter wel positief, net als dat van mei.

Dat lijkt ons niet te pleiten voor het idee dat het de moeite loont in mei te verkopen. In feite sluiten 28 van de 49 sell-in-May-jaarhelften van 30 april tot 31 oktober sinds 1969 hoger, en is het rendement dus positief in 57% van de gevallen. In mei verkopen betekent historisch gezien dan ook doorgaans winst mislopen.

't Kan vriezen

Ten slotte kan uit gemiddelden en medianen weliswaar blijken dat de periode vanaf mei achterblijft bij de andere helft van het jaar, maar dat is het resultaat van veel uiteenlopende rendementen. Anders gezegd, gemiddelden voorspellen volgens ons geen rendementen.

Tijdens de sell-in-May-jaarhelft varieert het rendement van een dal van -25,0% in 2002 tot een piek van 22,7% in 1980. De meeste beleggers kunnen het weliswaar zonder dat dal stellen, maar wij vermoeden dat dat voor de piek niet opgaat. Uit de jaargetijden viel niet op te maken hoe het zou uitpakken.

Het effect van kennis

Ook al zouden de traders nog steeds zo lang met vakantie gaan als in de begindagen van de beurs, dan nog zou een herhaling van het toenmalige patroon volgens ons niet meer mogelijk zijn, aangezien de aandelenmarkten van nu te efficiënt geworden zijn (d.w.z. dat ze te snel alle bekende informatie opnemen en verwerken).

Als het ooit al gewerkt had, zou het de beleggers wellicht al opgevallen zijn hoe voordelig het is om in mei te verkopen, en zouden ze van tevoren al gaan verkopen. Wie van de zomerinzinking wil profiteren zou dus steeds vroeger in het jaar moeten verkopen. Vroeg of laat zouden we dan in oktober moeten verkopen omdat het dan over zeven maanden al mei is.

Volgen we de almanak?

Sell in May lijkt ons een klassieke beurs-drogredenering. Beleggers die zoveel rendement uit hun vermogen of delen ervan willen halen als uit aandelen mogelijk is, kunnen naar ons idee dergelijke seizoenspreuken beter laten voor wat ze zijn en zich richten op de economische, politieke en psychologische factoren die volgens ons de doorslag geven op de markten.

 


Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.