Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Beleggen via de Smart Equity-strategie

Beleggen via de Smart Equity-strategie

Hoe ziet de toekomst van private equity eruit? Op deze vraag komt vanuit de markt steeds meer een antwoord.

Aan de ene kant lijkt data driven fondsmanagement rendementsperspectieven te verhogen. Aan de andere kant komt er steeds meer draagvlak om externe financiering te beperken tot een gezond niveau, waarbij het belang van beleggers en ondernemingen niet uit het oog wordt verloren.

Het in Amsterdam gevestigde NMP, Nederlandse MKB Participatiemaatschappij, combineert met haar Smart Equity-strategie een slim fondsprofiel met een behoudende financieringsstructuur. NMP realiseert rendement uit een duurzame groei en vergroot de efficiency van de ondernemingen.

De belangrijktse kenmerken van de Smart Equity-strategie op een rij:

Fixed Income Participaties

Fixed Income Particiaties bieden een antwoord op de sterke vraag van aandeelhouders naar jaarlijkse uitkeringen. Fixed Income Participaties bouwen een jaarlijks rendement op. Nadat dit rendement en de nominale waarde zijn afgelost delen de participanten mee in het gerealiseerd fondsresultaat. Hierdoor kunnen Fixed Income Participaties een vaste stroom aan inkomsten aanbieden.

Geen externe (bank)financiering. Bewuste keuze voor een solide structuur

Doordat de Smart Equity-strategie overnamefinanciering door derde partijen uitsluit, kunnen ondernemingen na de transactiefase blijven investeren doordat zij een deel van hun winst aanwenden voor investeringen of andere groeiplannen. Dit komt doordat deze ondernemingen geen hoge aflossingsdruk hebben of rentelasten aan externe financiers uitkeren.

Momenteel vindt er in de private-equitymarkt discussie plaats over wat de verhouding van een gezonde financieringsstructuur is. Deze discussie is ontstaan omdat private-equitypartijen voorheen rendement realiseerden door lening op lening te stapelen zonder waarde toe te voegen aan hun portfolio-ondernemingen. Er hoeft dan weinig te gebeuren of de financieringslast wordt ondraaglijk. In economisch onstabiele tijden lijken juist fondsmanagers die een actief fondsmanagement uitvoeren een beter rendement te realiseren.

Data driven management

Private-equityfondsen die momenteel actief geld inzamelen, zullen aantrekkelijke kansen en waarderingen zien die vóór Covid-19 niet mogelijk zouden zijn geweest. Terwijl ondernemers hun verwachtingen over waarderingen opnieuw afstemmen, wordt het marktaandeel van bedrijven die fundamenteel zwak zijn of gebrekkige structuren hebben, overgenomen door bedrijven die innovatief voorlopen.

Ook fondsmanagers dienen hun service steeds meer digitaal af te stemmen door een data driven managementstijl te vereenzelvigen met hun persoonlijke aanpak.
Ondanks dat de technologiesector een cruciaal gebied is van private equity-investeringen, is private equity van oudsher nogal een low-tech industrie.

Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. NMP werkt samen met gevestigde namen als S&P en Preqin. Snelle gegevensuitwisseling en data-driven management vormen de hoeksteen voor het huidige digitale businessmodel.

Die samenwerking heeft erin geresulteerd dat NMP de beschikking heeft over ruim 3.500.000 datapunten, waaraan de prestaties van de diverse MKB-portefeuilles getoetst worden. Het gaat dan om het vergelijken van de prestaties van de onderneming in portefeuille met soortgelijke ondernemingen en om het toetsen aan sectorgegevens. De uitkomsten ervan gebruikt NMP om samen met de portfolio-ondernemingen te werken aan het uitzetten van een nieuwe of aangepaste strategie om zo beter van marktkansen te kunnen profiteren.

Meer informatie over Fixed Income Particiaties?

Let op: geen AFM-toezicht. Heeft u interesse in Fixed income Participaties, dan kunt u vrijblijvend meer informatie aanvragen. Het aangeboden rendement bedraagt 7% tot 9% op jaarbasis. Daarnaast deelt u mee in het gerealiseerd resultaat. De winstdeling bedraagt 75% tot 85% op jaarbasis. Klik hier voor meer informatie.


Over Nederlandse MKB Participatiemaatschappij
Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP) is een in Amsterdam gevestigde private-equitypartij. NMP hanteert de Smart Equity-strategie. Hierbij ligt de acquisitiefocus op ondernemingen in snelgroeiende en non-cyclische sectoren. De acquisities worden zonder tussenkomst van een bank gefinancierd, waardoor ondernemingen meer ruimte krijgen voor het investeren in groei en innovatie. De investeringsfocus van NMP is gericht op non-cyclische en groeisectoren, zoals IT, Digital marketing, E-commerce en groothandel (food en omnichannel). NMP voert een proactief management met behulp van slimme-datasystemen en ESG-richtlijnen. Diverse co-investeerders, strategische investeerders en family offices hebben zich verbonden aan NMP, waardoor NMP niet alleen kapitaal maar ook kennis inbrengt ten bate van haar portfolio-ondernemingen.

Beleggen in Fixed Income Participaties brengt risico’s met zich mee, zoals een koersrisico. Ook is het niet mogelijk om Fixed Income Participaties door het fonds te laten inkopen. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Lees het informatiememorandum zorgvuldig voordat u besluit te investeren. Voor deze belegging is een essentiële-informatiedocument (EID) opgesteld, u vindt dit op de website van de aanbieder. Zie het informatiememorandum voor een volledig overzicht van de risico’s. De rendementen betreffen prognoses op basis van ervaringscijfers van de beheerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare