Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Hedge van de dam

De grote jongens komen er steeds vaker niet uit. Vandaar dat sinds maandag het Panel of Recognised International Market Experts in Finance (PRIME Finance) in Den Haag zetelt. In de volksmond heet dit het Finance Tribunaal. Doelstelling van het tribunaal is geschillen tussen grote internationale partijen te beslechten als het gaat om complexe constructies en derivaten. Gewone rechters kunnen deze zaken steeds minder goed afhandelen omdat er veel specifieke kennis vereist is.

Het tribunaal is niet bedoeld voor particuliere beleggers. Jammer, want volgens de website van PRIME zijn de kosten relatief laag omdat van een flinke hoeveelheid subsidies wordt geprofiteerd. Toch een beetje zielig dat grote partijen over de streep moeten worden getrokken om gebruik te maken van de experts via onder andere opstartsubsidies van Economische Zaken (60.000 euro) en de gemeente Den Haag (200.000 euro). Wie zouden de andere subsidiegevers zijn?

De gewone rechter is intussen prima in staat om voor particulieren zelf uitspraak te doen en daarmee enige beroering te veroorzaken. Op 21 december 2011 veroordeelde de Nederlandse rechter vermogensbeheerder Wealth Management Partners (WMP) tot het betalen van een schadevergoeding aan één van zijn klanten. Deze klant had in een gerechtelijke procedure, niet goedkoop want ongetwijfeld ongesubsidieerd, gesteld dat hij als risicomijdende belegger ten onrechte is geadviseerd voor 80% in hedgefunds te beleggen.

Containerbegrip
De rechter was het daarmee eens, en veroordeelde WMP tot het vergoeden van het verlies van 24% plus het misgelopen rendement. Er valt veel over het vonnis te zeggen, maar in het algemeen lijkt mij het een redelijke uitspraak. Toch begint de rechter met een opmerking die afbreuk doet aan de argumentatie. Hij stelt dat hedgefunds in het algemeen gelden als risicovolle beleggingen. Een dergelijke uitspraak is helemaal niet nodig om het vonnis te onderbouwen.

Zelfs als hedgefunds in het algemeen als risicomijdend worden gezien, was de uitspraak mogelijk zoals die uiteindelijk is gedaan. Het probleem zit in het feit dat risico als containerbegrip wordt gehanteerd. Wat kun je als belegger met begrippen als risicomijdend en risicovol? Obligaties zijn risicomijdend, maar we zien dat zelfs sommige staatsobligaties die karakterisering niet (meer) verdienen.

Hedgefunds zijn risicovol. Maar er zijn zeker voorbeelden van fondsen die jaar in jaar uit redelijk stabiel presteren. Hoe moeten deze dan in risicotermen benoemd worden? De rechter geeft (impliciet) aan dat de prestaties uit het verleden wel degelijk een rol kunnen spelen. Dus als een (hedge)fonds langdurig goed heeft gepresteerd in termen van lage volatiliteit, dan komt het daarmee in aanmerking als risicomijdend te worden gezien.

Uitschakelen van marktrisico
In het onderhavige geval stelt de rechter echter dat de back-test periode van de verschillende hedgefunds die zijn geadviseerd, te kort is om tot die conclusie te komen. Ik begrijp dat rechters, maar ook toezichthouder en vermogensbeheerders het liefst spreken in termen volatiliteit als het gaat om de inschatting van het risico. Het is ook erg handig beleggingsportefeuilles in te delen naar de verschillende categorieën als aandelen, obligaties en alternatieven.

Maar ik zou het sterk toejuichen als dit soort standaardisaties toch zoveel mogelijk worden vermeden. Het is van vele groter belang dat de vermogensbeheerder is staat is van elk financieel product afzonderlijk de karakteristieken en vooral risico’s onaandoenlijk en feitelijk te benoemen. Een obligatie is een product waarbij de uitgever de verplichting heeft tussentijds couponrente en aan het eind van de looptijd de hoofdsom terug te betalen. Is dat risicomijdend? U mag het van mij zo noemen.

Waar het echt om gaat is dat het risico duidelijk is. Pas na analyse van de debiteur kan de vermogensbeheerder daar een oordeel over geven. Een algemene vaststelling dat een obligatie risicomijdend is, is onjuist, gevaarlijk en kan de belegger op het verkeerde been zetten. Zo is het ook met hedgefunds. Een fonds dat het marktrisico uitschakelt door bijvoorbeeld zowel long als short te gaan, is dat een risicomijdend fonds? Niet per se. Het uitschakelen van marktrisico kan voor sommige beleggers waardevol zijn.

Is de strategie succesvol dan kan een zeer belangrijk risico worden uitgeschakeld. Of de strategie succesvol is, hangt van verschillende factoren af.

 • In de eerste plaats of de criteria en regels van het fonds doordacht en consequent zijn opgesteld.
 • In de tweede plaats of de strategie professioneel wordt uitgevoerd. De toegevoegde waarde van de adviseur ligt in het analyseren van deze elementen van het fonds. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar dat geldt ook voor het gedegen analyseren van de kwaliteit van de debiteur in het geval van obligaties.

Op het terrein van dit soort analyses kan de vermogensbeheerder zich in de toekomst onderscheiden. De risicograad van een effectenportefeuille hangt zo meer samen met de kwaliteit van de adviseur dan met de financiële instrumenten die er in zijn opgenomen.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Auteur: Marcel Tak

Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik r...

Meer over Marcel Tak

Recente artikelen van Marcel Tak

 1. 14 dec Van pindakaas tot bitcoin 10
 2. jul '21 AFM: Meer verbiedend dan bindend 1
 3. jan '21 Turbo: hoge hefboom in de ban? 41

Gerelateerd

Reacties

7 Posts
| Omlaag ↓
 1. [verwijderd] 19 januari 2012 11:26
  Lastige materie. Bovendien ken ik de finesses van de zaak niet.
  Wat ik mij afvraag is of de adviseur in een voor de leek begrijpelijke taal zonder ingewikkeld gewichtig jargon is in Euro's is verteld hoeveel hij/zij maximaal kan verliezen en winnen en onder welke omstandigheden.
  Heeft de leek dat geaccepteerd dan niet zeuren en anders stont aan de knikker voor de vermogensbeheerder.Of de vermogensbeheerder een hedgefonds heeft geadviseerd lijkt mij niet relevant.

  Stel ik richt een simpel Jonas hedgefonds op. Ik neem een stelletje redelijk
  kapitaalkrachtige en in het verleden goed presterende aandelen gooi er puts onder op de 80% en koop ITM calls dan is in ieder geval het maximale verlies bekend. Stapt de klant in dan is een duidelijk omschreven risico bij de klant bekend en lijkt mij de vermogensbeheerder weinig te verwijden.

  Daarnaast zou ik als rechter opleiding en reputatie van de vermogensbeheerder en de kenbaarheid daarvan voor de klant een rol een rol laten meespelen. Ga je naar Jomanda ofzo, tsa wie heeft dan het risico?

  Met de criteria van Marcel is op zich niets mis mee. Toch mis ik bijvoorbeeld het element van begrijpelijkheid. Aan een risico-omschrijving van met een standaarddeviatie van zus bij een volatiliteit van zo heeft de leek niet veel. Aan de andere kant is de leek niet verplicht met zo een risico-omschrijving accoord te gaan. Bovendien is het de vraag of het toegestaan moet zijn ingewikkelde produkten aan leekklanten te verkopen.

  Naar mijn idee is er nog veel juridische uitwerking nodig rond deze materie en is het wenselijk dat alleen echt gespecialiseerde rechters hiermee worden belast.
  Aangaande het verbieden van verkoop van hokuspocusprodukten is de wetgever aan zet.

  Groet, Jonas
 2. forum rang 7 ffff 19 januari 2012 12:12
  Marcel,

  Ik heb wat moeite met de volgende bewering in uw artikel:

  Hedgefunds zijn risicovol. Maar er zijn zeker voorbeelden van fondsen die jaar in jaar uit redelijk stabiel presteren......

  Nu volg ik de financiële media ook goed en ik heb al jaren de sterke indruk dat...grosso modo...... de hedgefunds juist erg wispelturig presteren, dat er een relatief hoog percentage mee gestopt is en /of opgeheven en/of geliquideerd vanwege slechte performance.

  Zoals ALTIJD zullen er wel fondsen zijn die zoals U schrijft jaar in - jaar uit redelijk presteren, maar ik heb toch het gevoel dat dat maar een heel mager percentage ( geworden) is...

  Peter
 3. [verwijderd] 19 januari 2012 12:51

  Marcel graag je mening over de volgende praktijk die voorzover ik weet,is die nog niet is verboden.

  Stel dat Jonashedgefonds maakt het iets ingewikkelder. Ik ga met het lenen van aandelen aan de slag. Ik neme een niet al te groot aandeel in handelsvolume. Vervolgens ga ik de geleende aandelen op de markt gooien om de prijs naar beneden te jagen. Van schrik wil iedereen eruit. Knal er dan een flink portiecalls in en laat de prijs dan weer als de rust weerkeert langzaam omhoog rollen. Volgens mij moet uit zoiets winst vallen te halen.

  Zie ik spoken? Zo nee; verbieden dat soort gemanipuleer en dat lenen van aandelen.

  Groet, Jonas
 4. forum rang 7 ffff 19 januari 2012 13:47
  Jonas,

  Het zal verdomd weinig uithalen wat jij, Marcel of ik ervan denken. Dit uitlenen van aandelen door de ene partij en ze op de markt gooien door de lener om de koers te drukken gebeurt al meer dan tien jaar en is een zaak tussen de aandelenbezitter en de aandelenlener. De discussie die jij opwerpt is al ontzettend vaak gevoerd, maar in de praktijk gaat men er gewoon mee door. Blijkbaar zijn beide partijen tevreden...... Het is een courante praktijk.

  Peter
 5. [verwijderd] 19 januari 2012 15:45

  Peter, je snapt er weer niets van. Je stelt dat het er niet toe doet wat Marcel of Jonas vindt. Nou voeg daar dan ook maar ten einde onterechte pretenties te vermijden ffff of Peter aan toe!

  Het probleem is: wat moet de rechter aan met vermogensadviseurs die hun klanten duperen met het aansmeren van rotzooi?

  1. Marcel zoekt vooral het in nagaan of de adviseur transparant is geweest.

  Ik suggereer als aanvulling:

  1. Beperk transparantie niet tot technische juistheid op expertniveau, maar ga uit van begrijpelijkheid voor de client.

  2. Veel hedgefondsen hebben een dusdanig ingewikkeld produkt dat bijna op voorhand mag worden aangenomen dat de leek dat toch niet begrijpt. Is dat het geval dan kan de rechter misleiding aannemen en de adviseur veroordelen.

  3. Zadel de rechter zo min mogelijk op met dit soort zaken door op wetgevend niveau simpelweg bepaalde produkten of nauwelijks te controleren tradingactiviteiten te verbieden.

  Ik bepleit dus een korte directe weg en neem daarbij een voorbeeld mee dat ook nog in het verlengde ligt van de discussie die we n.a.v. zijn vorige bijdragen hadden.

  Groet, Jonas
 6. forum rang 4 theo1 19 januari 2012 15:46
  Eindelijk eens een verstandig verhaal in plaats van dat gemakzuchtige vakjesdenken. Het is doodsimpel om een zeer riskant speculatiefonds in staatsobligaties te starten (flink rommelen met Grieks en Italiaans spul, praat ik nog niet over Zimbabwe, Peru en dat soort exoten), maar in de financiële bijsluiter geldt dat dan nog steeds als zeer risicomijdend, puur omdat het om staatsobligaties gaat. Waanzin natuurlijk.
 7. forum rang 7 ffff 19 januari 2012 16:28
  Jonas,

  Je bent de draad kwijt! Dus denk ik dat jij het niet snapt! In je tweede posting vanmiddag schrijf jezelf : Stel dat Jonashedgefonds maakt het iets ingewikkelder. Ik ga met het lenen van aandelen aan de slag..... etc. etc... En dan concludeer je dat het verboden moet worden. Zie je eigen posting.

  Ik reageer dus wel degelijk 100 procent op jouw posting. Ik snap er, zoals gebruikelijk juist alles van: Wat Jonas ook wil...het gebeurt toch niet. Ik schrijf er zelfs duidelijk bij dat dat niet afhangt van Marcel Jonas....en ffff. Maar dat had je blijkbaar niet gelezen.

  Dan kom je met een hele reeks bezwaren betreffende die funds...maar Jonas: Dat was je oorspronkelijke vraag niet! Je dwaalt af en sleept er ineens van alles bij.

  Dus nogmaals: Aandelen lenen en dumpen op de markt mag. Of het nu Jonas aanstaat of niet. En MIJN verwachtuing is dat dat niet zal veranderen, dus moet Jonas ermee leren leven.

  In verleden heb ik wel vaker in de KK opgemerkt dat als je als belegger het gevoel hebt dat een koers inelkaar gemanipuleerd wordt....Profiteer daar dan van en pak wat moed bijeen en koop die aandelen dan op die inelkaar geslagen koersen. Zo kun je juist profiteren van dat irritante gedrag. Anders waren die koersen nooit zo laag gemanipuleerd. Moet je natuurlijk wel je niet bang laten maken en vasthouden aan zelf opgelegde regeltjes van ...toch maar verkopen als de koers 20 procent is gezakt. Want ja, dan hebben die funds jou te grazen. Sommige vuistregels die erg slim lijken hebben ook hun grote nadeel. Maar als je dan bijkoopt, heb je juist profijt van hun geëtter....

  Groet Peter
7 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links