Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Index People: concentratie, spreiding en efficiency

Index People: concentratie, spreiding en efficiency

Indexbeleggen is in. Er zijn heel veel vermogensbeheerders die zichzelf de afgelopen jaren tot indexbelegger omgevormd hebben. Als je met zovelen bent, wat is dan nog de toegevoegde waarde van Index People?

Index People is geselecteerd voor de categorie beste vermogensbeheerder voor de Gouden Stier en de vraag ligt daarmee voor de hand. Commercieel directeur Jeroen Thijssen heeft daar een duidelijke mening over. Veel vermogensbeheerders gebruiken inmiddels wel indexproducten in de portefeuille maar zijn in zijn ogen wolven in schaapskleren.

Thijssen verklaart zich nader. Voor zijn bedrijf is essentieel dat het rendement van de markt tegen de laagst mogelijke kosten in de portefeuille van de klant neerdaalt. Dit uitgangspunt kun je niet zomaar vertalen naar de concurrentie.

De ene indexbelegger is de andere niet

Veel partijen maken wel gebruik van indexproducten, maar gaan daar juist actief mee om. Het gaat dan bijvoorbeeld om instappen maar ook weer uitstappen. Ze proberen als het ware de markt te voorspellen en erop voor te sorteren. Bij Index People daarentegen draait alles om het nauwkeurig volgen van de markt.

De kern van passief vermogensbeheer, daar hebben we het hier over, is om pas in de portefeuille in te grijpen wanneer er iets gebeurd is. Bij actieve partijen die indexproducten in portefeuille hebben, gaat het om het voorsorteren op wat mogelijk gebeuren kan.

Index People wil geen voorspellingen doen. De norm is, dat de markt bepalend is voor het rendement. Dat klinkt echter eenvoudiger dan het is. Je moet in de portefeuille de markt nabouwen, maar wat is de markt? Dat is toch een kwestie van definitie. Het gaat opnieuw om het wezen van passief beleggen. Je kiest voor een zo breed mogelijke index, want dan heb je de wereld in je portefeuille. Ja toch, of misschien toch niet.

Maar wat zit er in zo’n index - of liever gezegd: een indexmandje? Nadere analyse kan uitwijzen dat 60% van de aandelen afkomstig is uit de VS. Dat is op twee manieren risicovol. De eerste is dat je een landenrisico loopt. De VS wegen te zwaar mee. En daarnaast loop je ook nog een ander risico: het valutarisico op de US Dollar.

Het doel van Index People is minder concentratierisico door een hogere mate van spreiding, meer transparantie bij de keuze en ook nog eens lagere kosten. Daarnaast wil Index People, naast de zo groot mogelijk spreiding, ook zo objectief mogelijk de portefeuille regionaal invullen. Dat leidt naast de al eerder genoemde betere spreiding ook nog tot het uitsluiten van de home bias, ofwel de voorkeur voor de eigen regio. Ook dat moet namelijk vermeden worden. Daarom dienen bij de keuze van de fondsen rapporten van het IMF en Wereldbank als uitgangspunt. In die rapporten kun je lezen wat de bijdrage aan de wereldeconomie is van elk afzonderlijk land. Dat gegeven is bij Index People het uitgangspunt bij het selecteren van de indexmandjes voor de portefeuille.

Daarmee is de definitiekwestie - wat is de markt – nog niet afgedaan. Heb je de indices eenmaal geselecteerd, dan blijven er nog andere vragen over: Selecteer je je indices alleen op large caps of doen ook mid- en small caps mee? Ook hier gaat Index People uit van zoveel mogelijk spreiding.

Duurzaam beleggen

Tegenwoordig speelt nog een derde criterium steeds nadrukkelijker een rol bij het bouwen van het indexmandje in de beleggingsportefeuille, en dat is duurzaamheid. Dat is trouwens een containerbegrip geworden, volgens Thijssen. Er valt van alles onder, variërend van heel licht groen tot donkergroen, maar ook greenwashing. Dat zijn indexfondsen die helemaal niet in duurzame portefeuilles thuishoren, maar doen alsof ze groen zijn. Dat kan mede omdat er in de wereld geen duidelijke afspraken zijn over wat nu precies beleggen volgens ESG-normen inhoudt.

Er lijkt een Europese taxonomie aan te komen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De VS gaan onder Biden weer meedoen en dat verlengt uiteraard de discussie.

Index People biedt naast het standaardpakket van voor dividendbelasting geoptimaliseerde indexfondsen en ETF’s ook ESG-gestuurde ETF’s en voor dividendbelasting geoptimaliseerde indexfondsen aan. Dat is op zich een hele operatie. De vermogensbeheerder werkt met 7 standaard risicoprofielen, maar ook nog eens met 7 ESG-risicoprofielen. In alle gevallen blijft echter de basisgedachte dezelfde: vermijd concentratierisico, let op de spreiding en let op de kosten.

In een standaardrisicoprofiel geldt de obligatie nog steeds als risicomijdend, hoewel er voldoende obligatievormen zijn die duidelijke risico’s in zich dragen. Los daarvan: doordat het gemiddelde obligatieblok een lage rentegevoeligheid heeft, worden de risico’s geminimaliseerd. Maar dan heb je vandaag te weinig tot geen rendement. Wil je meer rendement behalen, dan kies je voor aandelen en dus voor meer risico en volatiliteit.

Kies je voor duurzaamheid in je portefeuille, dan heeft dat ook consequenties. Zo is wel de rentegevoeligheid van het obligatieblok hoger. Bij ESG-beleggen spelen ook keuzeproblemen. Index People neemt vanwege de spreiding ook beursgenoteerd vastgoed op in zijn beleggingsportefeuilles. In geval van ESG is dat een probleem, omdat binnen de gebruikte index veel vastgoedaandelen niet als duurzaam worden aangemerkt. Binnen dit relatief kleine onderdeel van de risicoprofielen worden dus concessies aan de spreiding gedaan.

ESG-bedrijven hebben tijdens de pandemie opvallend goed gepresteerd. Ze hebben blijkbaar hun zaakjes goed op orde en dat is een fijne zekerheid. Ergo: duurzaam beleggen kan meer rendement opleveren en hoeft niet perse volatieler te zijn. Wel is het zo dat het gebrek aan spreiding riscoverhogend kan werken en de kosten wat hoger kunnen komen te liggen. Het is maar waar de klant voor kiest.

De Nederlandse klant lijkt nog niet zo happig. In de theorie draagt hij ESG-beleggen een warm hart toe. In de praktijk draait het bij de klant toch vaak in de eerste plaats om het rendement. De idee leeft dat ESG-beleggen een niche-activiteit is met een beperkt rendement. Achter die opvatting schuilt vaak een gebrek aan kennis. ESG-beleggen is allang geen niche meer, maar duidelijk mainstream.

Archetype

Er bestaat overigens geen archetype Index People-belegger. Onder de klanten zijn alle leeftijd- en beroepsgroepen vertegenwoordigd. Wel is er een lichte oververtegenwoordiging van ondernemers en 40-plussers. En er is een veelheid aan beleggingsdoelstellingen, zoals het pensioen, de hypotheek of de studie van de kinderen.

Nieuwe klanten kunnen instappen vanaf €100.000, maar het gemiddeld vermogen per klant bedraagt €400.000. Dat heeft ermee te maken dat Index People grotere stichtingen maar ook family offices als klant heeft. Dat trekt het gemiddelde omhoog.

De klanten van Index People zijn erg ingenomen met de aanpak van Index People; de aanbevelingen zorgen voor een constante aanwas van nieuwe relaties. Daarenboven was Index People een van de eerste vermogensbeheerders die in Nederland de mogelijkheid van passief beleggen aanbod.

Pandemie

Het jaar 2020 is een mooi jaar geweest voor Index People. Er dienden zich nieuwe klanten aan en bestaande klanten stortten bij. Thijssen stelt vast dat ondanks de pandemie heel veel ondernemers het gewoon goed gedaan hebben. Dat was zeker het geval voor wie niet actief was in zwaar getroffen sectoren als de reisbranche, de horeca en retailbedrijven. Natuurlijk hebben sommige ondernemers moeten afbouwen om geld te stoppen in hun bedrijf. Dat was echter een minderheid.

Klanten zijn ook niet in groten getale in paniek geraakt tijdens de correctie van begin dit jaar. Index People probeert zoveel mogelijk de emotie uit het beleggingsproces weg te halen, zodat de rationaliteit overheerst.

Correcties horen bij het beleggingsproces. De correctie was echter niet van dien aard dat paniekverkopen gerechtvaardigd waren. De ernst ervan leek in de verste verte niet op die van 2008/09. Toen schudde de financiële wereld op zijn grondvesten. Er was daarom geen reden voor paniek. Eerder het omgekeerde: er lagen kansen en daarom besloten klanten een deel van hun liquiditeiten te gebruiken om bij te kopen.

Afgelopen jaar was een jaar van totaal onverwachte wendingen. Desondanks presteerden alle beleggingsprofielen bovengemiddeld. Wat betekent dat voor 2021? Waarschijnlijk niets anders dan dat ook in dit jaar totaal onvoorziene gebeurtenissen zullen gaan plaatsvinden die invloed hebben op de koersen. Het is echter niet de opdracht van Index People hierop te speculeren. Actie is nodig na de gebeurtenis, niet ervoor!

Auteur: Connect

Connect is het branded contentplatform van IEX Media. Deze content wordt gemaakt in samenwerking met onze Connect-partners.

Meer over Connect

Recente artikelen van Connect

  1. 15 nov Ultiem Beleggen met Niels Koerts 9
  2. 15 aug De onwaarschijnlijke groei van DEGIRO 8
  3. apr '22 LYNX selecteert service-medewerkers op passie voor beleggen

Gerelateerd

Reacties

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links