Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Alles over de IEX Portefeuilles

Het beleggingsbeleid van de IEX Beleggersdesk

In twee beleggingsportefeuilles, elk met een eigen karakter en strategie, worden onze beleggingsideeën en –visies ten uitvoer gebracht.

Hieronder leggen we voor al onze portefeuilles uit hoe we te werk gaan, wat we wel en wat we niet doen en hoe we u deelgenoot maken van dit proces.

 1. Beleggingsbeleid in het algemeen
 2. Het aandelenuniversum
 3. IEX BC (lange termijn)
 4. IEX TA (technische analyse)
 5. Investment cases
 6. Transacties en wegingen
 7. Signalen en updates

  


1. Algemeen: het IEX Beleggingsbeleid

Wij zijn van mening dat een actieve benadering van de beurs waarde toevoegt aan een breed gespreide beleggingsportefeuille. Uitgangspunt daarbij is fundamentele analyse, waarbij technische analyse ondersteunend kan zijn om een goed in- of uitstapmoment te bepalen. Uiteraard is de TA-portefeuille wel volledig gebaseerd op technische analyse.

De strategie die daarbij wordt gehanteerd is er een van "bottom-up stock picking", gebaseerd op grondige fundamentele of technische analyse van individuele aandelen.

 • Fundamenteel zijn winstgroei, waardecreatie en een voorspelbaar dividendbeleid belangrijke pijlers.
 • Bij technische analyse wordt gebruik gemaakt van de Best-of-the-Best-methode, die kijkt naar de koerstrend en de relatieve prestatie ten opzichte van andere aandelen.

Verder hanteren we als algemene regels:

 • Een individuele aankoop kan ten hoogste 5% van de portefeuille uitmaken.
 • Er worden in de portefeuilles geen shortposities ingenomen.
 • IEX Premium-leden worden vooraf geïnformeerd over de transacties, om te zorgen dat de leden zoveel mogelijk tegen dezelfde voorwaarden als de Beleggersdesk kunnen handelen.
 • Geselecteerde aandelen moeten worden verhandeld op een beurs die toegankelijk is voor Nederlandse particuliere beleggers.
 • We beleggen in large- en midcapfondsen met een minimale beurswaarde van €40 miljoen.

 


2. Het beleggingsuniversum van de IEX Beleggersdesk

De beleggersdesk hanteert een piramidemodel. Wij monitoren ruim 600 aandelen, genoteerd in Europa en Amerika. Dat is de brede bodem van de piramide.

Binnen deze 600 aandelen hebben wij een smaller ‘kernuniversum’ gedefinieerd van circa 160 aandelen, die wij voortdurend volgen en waarop we altijd een actueel advies hebben uitstaan.

Die selectie wordt gemaakt op basis van:

 • Specifieke expertise binnen de Beleggersdesk
 • Veelbelovende trends en thema’s
 • Regionale of sectorvoorkeuren
 • Concrete triggers die een aandeel interessant maken
 • Mate van liquiditeit, free float en marktkapitalisatie
 • De beschikbaarheid van het aandeel voor particuliere beleggers

Aandelen die door de beleggersdesk met verhoogde interesse worden gevolgd - bijvoorbeeld omdat zich toekomstige kooptriggers aandienen - worden opgenomen op de IEX Watchlist, een lijst van enkele tientallen fondsen waar vaak en grondig naar gekeken wordt.

De top van de piramide wordt gevormd door aandelen die we daadwerkelijk in één van de portefeuilles opnemen.

 


3. IEX BC – Groeiers voor de lange termijn

De IEX Blue Chip-portefeuille, IEX BC in de volksmond, is de hoeksteen van ons beleggingshuis. We selecteren voor deze portefeuille kwaliteitsaandelen vanuit een langetermijnvisie.

Vermogensbehoud staat voorop, daarna rendement. Het merendeel van de bedrijven in deze portefeuille zorgt voor stabiele dividendbetalingen. Aandelen worden beoordeeld op fundamentele gronden, waarbij technische analyse eventueel kan helpen bij het bepalen van een mooi instappunt.

Leidende principes:

 • langetermijn-groeiperspectieven,
 • fundamenteel sterke bedrijven met waardekenmerken,
 • een stabiele dividendstroom.

Niet aan alle drie principes hoeft tegelijkertijd te worden voldaan. Zo kan een sterk groeiperspectief bijvoorbeeld mindere dividendprestaties compenseren.

Bedrijven die in de IEX BC-portefeuille worden opgenomen hebben een goed trackrecord als het gaat om winstgroei en waardecreatie en hanteren gemiddeld genomen een royaal dividendbeleid. 

Dagelijks monitort en controleert de beleggersdesk de samenstelling van de portefeuille. We kijken daarbij nadrukkelijk voorbij de waan van de dag. Tijdens een zwakke periode worden aandelen in IEX BC niet direct verkocht. Hooguit wordt gebruik gemaakt van dips om (extra) aankopen te doen. Zolang de investment case van het aandeel overeind staat houden wij vertrouwen in de positie.

Doelstelling en voorwaarden

IEX BC heeft als doelstelling vermogensbehoud en pas daarna vermogensgroei. We kijken daarom zeer kritisch naar risicofactoren. Voortschrijdend inzicht of veranderde omstandigheden (en als gevolg daarvan een zwakkere investment case) kunnen aanleiding zijn om een positie al eerder te sluiten.

De voorwaarden waarmee de IEX BC-portefeuille (startbedrag: €20.000) van start is gegaan zijn:

  • Per idee investeren we €1500, hetzij in één keer, hetzij in twee delen wanneer we verwachten dat de koers nog niet uitgebodemd is.
  • We maken geen gebruik van derivaten, turbo’s of andere financiele producten in deze portefeuille.
  • We beleggen alleen in aandelen die voor alle beleggers in Nederland verhandelbaar zijn.

 


4. IEX TA - "Best of the Best"

IEX TA is een lange termijn beleggingsportefeuille gebaseerd op technische analyse. Voor het selecteren van posities voor de TA-portefeuille hanteren we de Best-of-the-Best strategie.

De Best-of-the-Best strategie ofwel B.O.B.-strategie is een langetermijn-beleggingsmodel, gebaseerd op slechts 2 objectieve voorwaarden: 

   1. Het aandeel moet in een stijgende trend bewegen.
   2. Het aandeel in kwestie moet beter presteren dan andere aandelen op de beurs.

Een stijgende trend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Een objectieve manier is te beoordelen of de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en of deze lijn stijgt.

Dat een aandeel beter moet presteren dan andere aandelen op de beurs beoordelen we aan de hand van de B.O.B.-lijn. De B.O.B.-lijn is een indicator die de prestaties van het betreffende aandeel vergelijkt met de prestaties van de brede markt. De richting van de B.O.B.-lijn geeft aan of het aandeel van onze keuze beter of slechter dan andere aandelen presteert.

De TA-portefeuille zal hoofdzakelijk bestaan uit aandelen, maar er kunnen ook ETF’s of beleggingsfondsen in worden opgenomen. De aandelen zullen op Europese of Amerikaanse beurzen genoteerd zijn, waardoor er sprake kan zijn van een valutarisico. In IEX TA wordt dit risico niet afgedekt.  

Verkoopsignalen kunnen in de volgende gevallen optreden:

   • Wanneer het technische beeld verzwakt en de positie niet meer aan de voorwaarde van de B.O.B.-strategie voldoet.
   • Wanneer een koersdoel of belangrijke weerstand is bereikt.
   • Wanneer de portefeuille volledig is belegd en er een aandeel wordt geselecteerd dat er technisch beter bij ligt dan de positie in de portefeuille.

Doelstelling en beleggingshorizon

Het streven is op jaarbasis te komen tot een ruim positief nettorendement. Er is geen vaste beleggingshorizon voor de posities in de portefeuille. Technische signalen bepalen de aan- en verkoopmomenten. In de praktijk is IEX TA vooral een langetermijn-portefeuille waarbij posities over het algemeen minimaal enkele maanden worden vastgehouden.

 


5. Investment cases

Voordat wij een aankoop doen binnen de fundamentele portefeuille, stellen wij intern een uitgebreide analyse op. Daarin toetsen we of de investering aan de gewenste eisen voldoet om in de portefeuille te worden opgenomen.

In zo’n investment case kunnen de volgende factoren worden meegewogen:

Niet-financieel

   • Onderneming
    • Kernactiviteiten
    • Verdienmodel / positionering
    • Strategie
    • Management
   • Marktsentiment
   • Trackrecord
   • Doelstelling
   • Huidige aandeelhouders
   • SWOT-analyse
   • Opinies van de markt (analisten en vermogensbeheerders)

 

Financieel

   • Omzetontwikkeling
   • Geografische omzetverdeling
   • Marktaandeel
   • Balans (eigen vermogen / schulden)
   • Waardering en opwaarts potentieel
    • EBITDA forecast current year
    • Revenue forecast current year
    • Free cash flow
    • FCF/Yield
    • Enterprise value
    • P/E
    • PE/G
    • EPS current fiscal year
    • Net income
    • Forward net debt to ebitda
    • Forward EV / EBITDA
    • ROE-mean
    • Dividend return
    • YTD total return
    • Ontwikkeling dividend

 


6. Transacties en wegingen

Transacties in de portefeuilles zijn virtueel. Orders worden ingelegd tijdens de openingstijden van de betreffende beurs en mutaties vinden plaats tegen actuele koersen.

Enige tijd vóór het verrichten van de transactie worden Premium-leden van de aan- of verkoop op de hoogte gesteld, inclusief de relevante gegevens (instrumentcode, limiet en sizing). Om niet overvallen te worden door de waan van de dag worden aan- en verkooptransacties voor de IEX BC-portefeuille altijd in twee tranches uitgevoerd.

In verband met risicospreiding mag een positie bij aanvang nooit meer dan 5% van het vermogen uitmaken.

 


7. Meldingen en updates

Bij het doen van een transactie (aan/verkoop) wordt altijd deze procedure gevolgd:

Aan- en verkopen worden vooraf per e-mail en Whatsapp naar de leden gecommuniceerd zodat alle leden tegen dezelfde voorwaarden mee kunnen doen. Daarbij worden de relevante transactiedetails expliciet vemeld:

   • Instrument code
   • Size
   • Limiet
   • Stoploss en koersdoel (indien van toepassing)

Premium-leden ontvangen tweewekelijks een update met de stand van zaken binnen de verschillende portefeuilles. Daarnaast kunnen Premium-leden alle portefeuilles via de website realtime volgen.

De IEX Beleggersdesk bestaat uit een fundamentele en technische beursexperts die ieder voor zich jarenlange ervaring hebben op de financiële markten. De beleggersdesk speurt de hele wereld af op zoek naar beleggingskansen en volgt meer dan 600 nationale en internationale aandelen.

Bekijk team fundamentele analyse en bekijk team technische analyse.

Auteur: IEX Beleggersdesk

De IEX Beleggersdesk bestaat uit een fundamentele en technische beursexperts die ieder voor zich jarenlange ervaring hebben op de financiële markten. De beleggersdesk speurt de hele wereld af op zoek naar beleggingskansen en volgt meer dan 600 nationale en internationale aandelen. Bekijk team fundamentele analyse en bekijk te...

Meer over IEX Beleggersdesk

Recente artikelen van IEX Beleggersdesk

 1. 10 mrt Index reshuffle
 2. jan '21 Update BC portefeuille
 3. jan '21 BC Portefeuille Alert: aan- en verkopen 3

Gerelateerd

Reacties

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links