Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Van gas los?

Van gas los?

Nederland gaat van gas los. De regering streeft er naar dat deze transitie in 2050 zal zijn voltooid. Dat gaat veel NGO's en lokale politici niet snel genoeg. Ze vallen dan ook over elkaar heen om te verkondigen hoe snel we wel niet van gas los kunnen zijn.

Een kleine honderd gemeentes gaat er ondertussen van uit dat zij in of kort na 2030 geen woningen meer hebben die nog aardgas verbruiken. Dit tot verbazing van de Nederlandse energieproducenten die hen opriepen voorzichtig te zijn met dergelijke stoere taal die irreële verwachtingen wekt.

De track record van Nederlandse gemeentes op eerdere beloftes zou hen voorzichtig moeten stemmen. In 2007 sprak men in Rotterdam de ambitie uit in 2025 de emissies met 50% gereduceerd te hebben. Intussen zijn ze ruim 30% hoger. Het is maar één voorbeeld uit velen.

Gasconsumptie constant

Van gas los in 2030 betekent dat we van nu af aan elke week ongeveer 10.000 woningen van het gas af zouden moeten halen. Dat halen we voorlopig in de verste verte niet.

De Nederlandse gasconsumptie - en ook die van de ons omringende landen - blijft ondertussen gewoon op peil. Er zijn jaarlijkse fluctuaties die gerelateerd zijn aan de strengheid van de winter. Op de langere termijn zijn er fluctuaties die gerelateerd zijn aan de kolen en gasprijzen.

Van 2010 tot 2014 zorgden de relatief hoge gasprijzen en lage kolenprijzen ervoor dat gas vervangen werd door kolen. Die trend is nu gestopt en in 2015 en 2016 nam de gasconsumptie in Europa (EU-28) juist weer toe (met in totaal ongeveer 10%). Voor de komende vijf jaar wordt een constante vraag verwacht.

Gasproductie omlaag

Waar de van gas los voorstanders wel succesvol in zijn is het verminderen van de Nederlandse gasproductie. De productie uit kleine velden - lang van een vergelijkbaar niveau als die uit Groningen - gaat snel omlaag. Het zoeken naar, en in productie nemen van, nieuwe kleine velden (nodig om de productie op peil te houden) is op land nu een dermate moeizaam proces geworden dat veel producenten dat voor gezien houden.

Het liefst zouden zij ook de overgebleven Groningen productie nog eens halveren. Dat terwijl de productiemaatregelen van de afgelopen jaren goed hebben gewerkt. De jaarlijks vrijkomende hoeveelheid seismische energie is met meer dan een factor 10 verminderd.

Er is een meet- en regelprotocol ingesteld dat er op gericht is dat ook zo te houden. Laat dit protocol nu verder zijn werk doen (of we er mee uitkomen op 18, 21 of 24 BcM (miljard kubieke meter) per jaar is bijzaak).

Zo ziet anno 2017 van gas los er uit

Het resultaat van een gelijkblijvende gasconsumptie en een afnemende gasproductie laat zich raden: een toename van de Europese import van gas. Met name in Duitsland wordt Nederlands gas nu vervangen door Russisch gas.


Dat is voor Nederland geen goede zaak. Financieel omdat de aardgasbaten verder verminderen. Qua leveringszekerheid omdat het Europa meer afhankelijk maakt van Rusland.

En qua milieu omdat Russisch gas een ongeveer 25 tot 30 % hogere footprint heeft dan Nederlands gas (ten gevolge van de methaan lekkages in het Russische netwerk en de grote hoeveelheid energie die nodig is om gas uit Rusland naar Europa te transporteren).

Meer import van VS schaliegas of Russisch gas?

De komende jaren zal zich deze trend verder voortzetten en zal de import van gas in Europa verder toenemen. Daarbij is er een nieuwe speler op de markt verschenen: schaliegas uit de VS dat als LNG naar Europa vervoerd kan worden. De eerste lading arriveerde eerder dit jaar in de haven van Rotterdam.

De exportcapaciteit van VS schaliegas zal de komende jaren toenemen. De Amerikaanse gasprijs is dermate laag dat LNG uit de VS een relatief lage kostprijs heeft in Europa. Die kostprijs is wel nog steeds hoger dan de kostprijs van pijpleiding gas uit Rusland.

Europa staat dus voor de keus of men kiest voor meer gas uit Rusland of uit de VS. Dat een land als Duitsland hierbij voor Russisch gas kiest (daar valt naar alle waarschijnlijkheid een lagere prijs uit te onderhandelen; zeker nu er een nieuwe concurrent is) en Oost Europese landen als Polen voor VS gas (om zo onafhankelijk te blijven van Rusland) is niet verwonderlijk.

Heeft Europa wel een keus?

Nu is het nog maar de vraag in hoeverre Europa iets te kiezen heeft. De vergroting van de Russische export capaciteit vereist het aanleggen van een nieuwe pijpleiding door de Baltische zee: Nord Stream 2. Voor Rusland een belangrijk item aangezien het ook de afhankelijkheid van doorvoerlanden als de Oekraïne op weg naar de Europese consument vermindert.

De recent door president Trump getekende sancties zullen de aanleg van Nord Stream 2 bemoeilijken. De partners van Gazprom (zoals Shell, met grote belangen in de VS) moeten deze sancties wel serieus nemen.

Met een verder verminderende Europese gasproductie en het vooruitzicht van VS sancties dreigt men in Europa steeds minder baas in eigen huis te zijn als het om de energievoorziening gaat.

Conclusie

Breng de Nederlandse gasconsumptie (en nog beter het verbruik van kolen) snel omlaag. Maar wees realistisch over het tempo waarin dit gaat gebeuren.

En loop met het verminderen van de Nederlandse gasproductie niet onnodig vooruit op het verminderen van de Nederlandse gasconsumptie. Dat is beter voor onze financiën en leveringszekerheid. En ook voor het klimaat.


Jilles van den Beukel is geofysicus. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Volg Van den Beukel ook via Twitter: @JillesAppelscha

Auteur: Jilles van den Beukel

Jilles van den Beukel is geofysicus en energie specialist bij HCSS (the Hague Centre for Strategic Studies). Sinds 2016 schrijft hij over de olie- en gasindustrie op zijn blog JillesonEnergy.

Meer over Jilles van den Beukel

Recente artikelen van Jilles van den Beukel

 1. jul '21 Vijf redenen voor de stijgende gasprijzen 8
 2. jun '21 Hoe lang gaat de rally in grondstoffen duren?
 3. apr '21 Een nieuwe wereld voor de oliemarkten 23

Gerelateerd

Reacties

17 Posts
| Omlaag ↓
 1. forum rang 6 am1993 15 november 2017 12:02
  Dank voor het artikel.
  Het gebla, bla van politici over de energietransitie is zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau namelijk een giller. Iedereen roept elkaar (lekker populair) na en er gebeurt feitelijk heel weinig. Doortastend beleid hebben we tot nu toe niet gezien.

  Wil je als flatgebouw/VvE van het gas af en energieneutraal worden, dan vergt dat een investering per appartement van circa € 50.000 - € 60.000 per appartement. Het gebouw moet dan a.h.w. worden ingepakt. Bovendien is het dan het beste om dan te werken via een Esco, met een gegarandeerde leverings-/onderhoudstermijn van 30 jaar. Dat vraagt dus om langlopende leningen teneinde het renterisico voor de bewoners uit te sluiten.
  Momenteel is er geen enkele bank/financier die een VvE een lening verstrekt van 30 jaar. Dat mag ook niet vanwege Basel III. Daar kan alleen een oplossing voor komen, als er sprake is van (bij voorkeur) een door de staat/provincie ingesteld garantiefonds voor dit type leningen. Dan mag het (volgens Basel III) namelijk wél en tegen een (nu) lage rente. Anders gaat het hele feest gewoon niet door.
  Er wordt door NIA/Stroomversnelling en andere partijen momenteel aan gewerkt, maar doorpakken is nagenoeg onmogelijk. Het is namelijk de landelijke/provinciale en gemeentelijke politiek die daarover moet doorpakken en dat is tot op heden niet gebeurd. Goede plannen hebben in Nederland namelijk 10-15 jaar nodig om naar boven te vallen.

  Gelet op het nagenoeg totale gebrek aan slagkracht van Rutte II (Blok kwam na veel moeite met slechts 10 miljoen stimulering, terwijl "de markt" waarschijnlijk 25 miljard groot is: hoezo werkgelegenheid en innovatie?) verwacht ik ook zeer weinig van Rutte III. Er zijn zeer weinig mensen die begrijpen waar dit precies over gaat, wat er precies nodig is en waar precies de knelpunten zitten. Daar moet dan toch een keer naar geluisterd worden. Ik ben bang dat dat nog "even" gaat duren.
 2. NielsvanderStappen 15 november 2017 12:29
  Dank weer voor deze uitstekende bijdrage o.b.v. goede analyse.
  Ambitieuze plannen kunnen mooi zijn om het doel aan te geven en enthousiasme te kweken. Maar nu moeten we gewoon aan het werk. Net zoals je een spoorlijn bouwt door biels voor biels rails aan te leggen, zul je nu, stap voor stap en beginnend met de gemakkelijkste, projecten moeten gaan uitvoeren. B.v. de best geisoleerde huizen als eerste voorzien van warmtepompen en lage-temperatuur verwarming. Misschien weinig sexy, maar wel van doorslaggevend belang om voortgang te krijgen.
 3. p.casse 15 november 2017 12:39
  Zoals zo vaak kan de consument zelf ook wat doen in het mega geweld van cijfers, techniek en geopolitiek. Als consument maak ik nu de vierde energietransitie in mijn leven mee. Bij elke transitie werd gewaarschuwd voor leveringszekerheid en werd men aangespoord zuinig er mee om te gaan. Als particulier gloort nu de mogelijkheid zelf het stuur van de energievoorziening vast te pakken en zelf voor je energie te zorgen zonder afhankelijkheid van anderen. Nu kan je het volgende al doen. Leg 5000wp aan zonnepanelen capaciteit op het dak (mits staat natuurlijk ruimtelijk lukt) en sluit het gas af. Vervang huishoudelijke apparaten door de meest zuinige, verwijder de cv installatie, vervang de radiatoren door elektrische verwarmingspanelen en lever je surplus opgewekte energie terug aan het net. Het salderingsbeleid is verlengt tot 2023, dus de investering verdient zichzelf terug. Elk jaar heeft de staat € 400,- tot € 450,- over voor mijn energietransitie, want het meeste wat je terugkrijgt bij de saldering is milieubelasting. En verder kost dit de Liander aansluiting van € 120,- per jaar. Dit helpt natuurlijk maar een beetje de uitdaging om met zijn allen van het gas af te komen. Maar als zo vaak kleine beetjes helpen en het spekt nu nog de portemonnee. Deze deal is natuurlijk niet gas - of kolen loos zolang de elektriciteitscentrales nog met fossiele brandstof worden gestookt. En er nog geen echt realistische opslagmogelijkheden voor particulieren zijn om niet gebruikte, maar wel opgewekte elektriciteit op te slaan. Mijn vermoeden is dat dat tij heel snel gaat keren en dan ben je helemaal autarktisch. Er komen grootse dingen aan. De elektrische auto als rijdende opslag voor niet gebruikte maar wel opgewekte zonne-energie? De toekomst is zeer hoopvol!
 4. info_124 15 november 2017 12:55
  Allereerst: het gebruik van aardgas, waarmee een punt-temperatuur van 1700C te bereiken is voor de verwarming van huizen op 21C resp. water op 100C is de grootst mogelijke verkwisting van natuurlijke hulpbronnen, die de mensheid ooit veroorzaakt heeft. Te vergelijken met koolstof-steentjes door de steentijd-holbewoner in zijn haardvuur. Nu noemen we die steentjes: ruwe diamant.
  Dus: snel van het aardgas af: helemaal mee eens.
  Echter: de realiseerbaarheid, gezien de kortzichtigheid van de mens, en de onwil voor goede isolering te zorgen: dat is een heel ander probleem. Zonnepanelen en windenergie is leuk, doch op donkere, windstille dagen zitten we dan wel in het donker en in de kou. Tenzij we natuurlijk de kosten van centrales en het hele distributienet toerekenen aan die paar willekeurige uurtjes over het jaar en bereid zijn dan een Godsvermogen voor die kWh's te betalen.

  Politici: ach, totaal NIET gehinderd door zelfs het begin van ter zake dienende kennis, enkel gestuurd door het applaus van de zijlijn en de schouderklopjes van de mede-politici... zullen ook werkelijk iedere onzin als werkelijkheid trachten te verkopen als het in hun ideologische straatje past. In Breda presteerde de GL het al om een HYPERLOOP aan te bevelen tussen Breda en Utrecht ipv een goede snelwegverbinding. Dat dat verhaal enkel wat proeftestjes als bewijs van: het kon wel eens t.z.t. tot de mogelijkheden behoren" was gekomen, was de GL ontgaan. zie www.bredavandaag.nl/nieuws/politiek/2... resp. www.duic.nl/algemeen/wilde-plannen-we...

  Helaas, we hebben mid 70-er jaren onze kans weg laten glippen: de zg Thorium centrales. Nu zitten we - dankzij ongebreidelde dumping van CO2 in het milieu - aan het begin van het broeikas effect. Enig voordeel: over 100 jaar de wereldbevolking weer terug op Romeinse tijden, 50-100 mln.
 5. Arensoog 15 november 2017 14:33
  Om echt van de fossiele brandstoffen af te komen zijn de in ontwikkeling zijnde Thoriumcentrales in combinatie met waterstofmotoren de enige reeele grootschalig energie transitie en is ..100% schoon.
  Ook zijn we dan niet afhankelijk van het Russiesgas en olie van arabise afkomst.
  Dus over vijftien jaar zijn wij helemaal zelf voorzienend,
  Waar zijn deze aandelen te koop?
 6. [verwijderd] 15 november 2017 19:33
  Hoe meer de politici lullen over gassen verminderen des te meer gaat hun eten kosten. Het is nu in een stadium van kerkdienst waar strontverhalen echter zijn.
  Gassen komen altijd vrij en ook in de kassen tuinbouw. Ik weet niet hoeveel gaten er geboord zijn in Nederland maar der zijn lagen met hele goede porositeit en doorstroombaarheid met temperaturen van tegen de 100 graden Celsius en dat even afgewaardeerd naar nul. Twee gaten boren naar Moeder's Aarde warmte met goede doorvloeibaarheid, pomp water in het ene gat en krijg bijna een 100 graden uit de ander gat is geld export vermijdend, maar als straf ken men gratis olie en gas krijgen!
  Zo'n 60 hectaren kassen, met twee gaten, een pomp wat na genoeg niks kost en gratis gas om lampen te laten branden voor de winter oogst en de CO2 van de uitlaten de planten voeden!!
  Geen gas = zelfmoord!
 7. [verwijderd] 15 november 2017 20:07
  Hi Info_124 uw relaas:...dankzij ongebreidelde dumping van CO2 in het milieu - aan het begin van het broeikas effect..
  Ook jij ademt CO2 uit en God zij dank, want ik ben zeker u bent een redelijke man om te kennen. Hier een vraag aan u:
  Waarom wordt je altijd wakker met snot in de neus als je op de grond slaapt?
  In Noorwegen heb je trollen, in Nederland kabouters, Duitsland dwergen en hier in Afrika tokkoloshes kortom hele kleine vieze mensjes, en die hebben allemaal iets gemeen: ze kunnen nooit hoger springen dan 50cm met een vreselijke plasser die je in je neus zal pissen. Daarom moet je op een bed slapen minimaal 50cm van de grond. CO2 is een zware gas en planten vinden dat heerlijk en daarom zit het niet hoog in de lucht. Zo niet dan had je brandnetels tussen de wolken. Als het hoog zit dan is het beter om Schiphol te sluiten ander pissen die vieze pinkeltje mannetjes en vrouwtjes in me bed.
  Helaas voor u in uw wereld: de noordelijke halfrond MENGT nagenoeg NIET met de zuidelijke halfrond en toch is de CO2 nagenoeg gelijk?
  Jilles met zijn kennis over tectonisch platen verschuivingen met vrijkomenden warmte en warmte wat anti-aarde -antrekking-kracht is, kan u een goede les geven.
 8. [verwijderd] 16 november 2017 07:36
  Info_124, u doet nu aan kerkdienst: het laten geloven in strontverhalen. Kunt u met getallen komen? Het verbranden van planten en dieren via het fossielen cirkel is een natuurlijke proces gegeven door Moeder Aarde , niet atoomkracht. Neemt u de kennis van uw nagelege kassentuinbouw, die ken u de absorptie vermogen geven van die kleine plantjes en dat gigantisch. (langs enige auto weg groeien planten beter, in Nederland als wel in een zandwoestijn)
  In Kaapstad komt de CO2 concentratie nagenoeg het zelfde als bij jullie in het Noordelijke halfrond aanwaaien vanuit de Zuid Pool en daar zijn geen autowegen nog rijdende autoos nog planten. Het mengen van noordelijke en zuidelijke lucht gaat vanwege Coriolis krachten (draaiing Aarde) gewoon niet. Ook de zeespiegel voor mijn huis is weer van winter hoogte terug naar zomer laagte.
  Jullie worden (Falcon ...beetje bangig..) angst ingesproken en dat is grondwettelijk in jullie land verboden.
 9. [verwijderd] 16 november 2017 09:51
  Een goed artikel. Jammer dat op het eind toch weer een link gelegd wordt tussen CO2 en klimaat. De opwarming sinds de kleine ijstijd kwam door extra zonneactiviteit. Door de voorspelde geringere activiteit zal de temperatuur de komende jaren ook weer omlaag gaan.
  Vervangen van fossiele brandstoffen kan alleen door kernenergie. Om een stabiel elektriciteitsnetwerk te behouden mag het aandeel windenergie niet hoger worden dan 35 tot 40%. Dat heeft de staat South Australia al aan de lijve ondervonden. Een flink deel van het opgestelde windvermogen mag daar niet meer benut worden om stroomstoringen te voorkomen. En met succes. In Duitsland loopt men ook al tegen deze grenzen aan, dus hopelijk komt men bijtijds tot inkeer en wordt er weer geïnvesteerd in kerncentrales.
 10. Overvloedgolf 16 november 2017 12:51
  De doelstelling om alle huizen van het gas af te snijden is zonder democratische discussie genomen. Toen ze op mijn huurwoning zonnepanelen wilden leggen heb ik gevraagd: "Dan krijgen we zeker ook binnenkort een zonneboiler?" "Eh, nou nog niet," was toen het antwoord. Maar ik wil helemaal geen boiler, ik wil onbeperkt kunnen douchen. Net als ik geen slimme meter wil, want het is pure oplichting, iedereen gaat daarna opeens honderden euro's meer betalen.
  Op tv zag ik afgelopen week Polygoon-filmpjes over toen Nederland op het gas werd aangesloten. Wat een vooruitgang, wat een enorme luxe! En die luxe wil de Nederlandse regering, die 40 jaar te laat aan de energietransitie begonnen is, nu van ons afnemen zonder dat we er wat over te zeggen hebben. En zonder dat de alternatieven er ook daadwerkelijk zijn. Er is 1 troost, met mijn aandelen Gazprom zit ik er in elk geval warmpjes bij voor de toekomst.
 11. Karel 200 16 november 2017 14:43
  Discussies over klimaatverandering worden meer en meer paniekerig. Waar blijft de Hollandse nuchterheid? Door ondeskundige misleidende voorlichting (door politiek maar ookdoor instanties als ver. Eigen Nuis) denken veel mensen dat de gaskraan zomaar even dicht kunt zetten, maar de technische problemen en gevolgen overzien ze niet. Het z.g. energieneutraal betekent vaak alleen maar de uitstoot verplaatsen, bv. naar China. Dat gebeurt bij elektrischer auto’s (delven grondstoffen en productie van accu’s) stroom ipv. gas. Maar de stroom wordt dan stiekem opgewekt met gas, kolen, olie of kernenergie. Salderen van teruggeleverde stroom levert niets op voor het klimaat, kan nl. niet worden opgeslagen en moet direct worden gebruikt. Vaak is daarvoor de vraag niet toereikend omdat iedereen tegelijk teruggeleverd (zomer overdag) en er niet teruggeleverd wordt bij hoge vraag (winter). Wat zijn dan praktische mogelijkheden om nu al CO2 uitstoot te vereminderen? Niet los van ‘t gas, want dat is de schoonste brandstof die we hebben. Hoe kunnen we dan CO2 uitstoot nu al verminderen? Verminder her verbruik van olie en olieproducten. Reduceer vliegverkeer ipv. uit te breiden (stop Lelystad) want de kerosine uitstoot is zeer schadelijk, o.m. door de grote hoogte. Verbied mammoettankers en cruiseschepen op stookolie, viezer kan het niet! Wat zijn bij de huidige stand der techniek geen goede oplossingen? E-auto’s (accu’s, opladen met grijze stroom) en zonnepanelen dan?
  Wist u dat:
  Zonnepanelen veel stroom leveren wanneer er minder vraag is (zomer) en weinig stroom leveren wanneer de vraag hoog is?
  Het distributienet hierdoor ‘s zomers overbelast raakt vanwege het teveel aan teruggelegde onverkoopbare stroom en er daardoor kostbare maatregelen genomen moeten gaan worden?
  De paneeleigenaar daar niets van merkt vanwege de z.g. saldering?
  Saldering een verliespost betekent voor de energiebedrijven die ze compenseren door een hogere stroomprijs voor iedereen?
  Saldering in feite een subsidie is die het zicht op de werkelijkheid versluiert?
  Energiebedrijven een variabele stroomprijs willen, d.w.z. een lage prijs in de zomer en een hoge prijs in de winter wanneer de vraag naar stroom hoog is?
  Dat nadelig is voor de consument omdat de prijsvorming dan ondoorzichtig zal zijn?
  Zonnepaneelbezitters het voordeel door saldering in rook zullen zien opgaan?
  Zonnepaneelbezitters gestimuleerd moeten worden om de stroom die ze opwekken zoveel mogelijk zelf te benutten en dat saldering deze stimulans in de weg staat?
  Vereniging Eigen Huis als onafhankelijke belangenvereniging g voor Eigenhuis bezitters zijn leden ook over de “inconvenient truths” zou moeten informeren?

  PS Wist u dat zonnepanelen alleen maar milieu- en klimaatvriendelijk zijn omdat er enkel wordt gekeken naar de situatie bij de verbruiker en niet, zoals zou moeten, naar de milieubalans ? Zonnepanelen leveren tijdens hun gebruiksduur ongeveer evenveel energie als nodig is om ze te maken, installeren en ontzorgen (zie bv. www.climategate.nl).
 12. [verwijderd] 17 november 2017 05:01
  Regering Rutte is het zelfde als regering Mugabe en nu weer uitgedrukt het zelfde als Venezuela, dat is schulden maken zonder waarde te scheppen. Kortom aapjes voeren en niks terug krijgen of te wel een koers/verlies positie. Maduro 'moet' zoals in siegheil 150 biljoen in tien jaar tijd afbetalen en dat is gelijk aan bijna 1 miljoen vaten per dag 'moet' zoals in siegheil afgebrand worden of u er vraag aan hebt is meer van: in uw strot afdrukken. Nederland doet het zelfde met hun aardbeving-gas: meer produceren dan er vraag naar is. Ik kan u energie leveren voor 1/3 van de prijs maar u mag niet want u 'moet' met die 2/3 aapjes voeren. Hoe groter de schuld hoe meer moet men verbranden, hoe hoger vraag en aanbod uit balans. Het 'moeten' van produceren om wedstrijdtjes schulden te bevredigen heeft een groter nadelige gevolg en dat is: het verlaagd de prijs en der moet gauw dubbel afgebrand worden dat is exponentieel tot dat: alle buiken of te wel tanken zijn vol en die zitten hoofdzakelijk in China met het westen zwaar onder geïnvesteerd om wedstrijdtje schulden afbetalen te kunnen ondersteunen.
 13. [verwijderd] 20 november 2017 13:02
  Noorwegen zegt: niet meer beleggen in fossiele brandstof en Tesla zegt dat ze weer blut zijn. Dus Noorwegen gaat nu beleggen in 'grote beloftes' en 'onder-levering' dat versnelt koers-verlies verhouden naar dubbel ging van 2-de naar derde kwartaal.
  Je zou zeggen daar kan je lekker op inspelen in dommen gelovigen beleggers versus sober verstand maar dat kan niet want 'das sind sieg heil verboten' om 'kort te verkopen'!
  'Handel stoppen beleid' laten we dat tegen de politici zeggen.

17 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links