Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Beleggen heeft een doel

Wat vindt Tak van Doelbeleggen?

Waarom belegt u eigenlijk? Dat is een belangrijke vraag als u, met veel of weinig risico en voor korte of langere termijn, aandelen of obligaties koopt. Veel beleggers zullen die vraag niet goed kunnen beantwoorden. "Het is gewoon belangrijk een kapitaaltje voor later op te bouwen", zal de gedachte zijn.

Toch is het niet gek concrete doelen aan te geven voor het geld dat u met risico op de financiële markten uitzet. Het doel en de termijn waarop u dat doel wilt bereiken, bepalen namelijk in hoge mate het risico dat u met uw beleggingen aangaat. Uiteraard wel binnen het kader van uw eigen risicoprofiel.

Het is niet gemakkelijk een portefeuille samen te stellen met een risicoprofiel en verwacht rendement dat precies past bij uw doelstellingen. Vermogensbeheerder Velthuyse & Mulder tracht via Doelbeleggen dit probleem voor de belegger op te lossen.

Doelmeter

Op de website van Doelbeleggen wordt plastisch de doelmeter gepresenteerd. De belegger kan zijn beleggingsdoel aangeven, de termijn waarop hij dat doel wil bereiken en de wijze waarop de inleg plaatsvindt (ineens en (of) in termijnen).

Vervolgens wordt direct de haalbaarheid van het doel aangegeven. Ik vul in dat ik over tien jaar een bedrag beschikbaar wil hebben, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een boot, van 60.000 euro. Ik bezit nu 20.000 euro. De doelmeter geeft aan dat ik een kans van 18,3% heb dat ik mijn doel haal.

Bovendien heb ik een risico van 15 op de schaal van 25. Dat is een hoog risico, het hoogste van de door doelbeleggen gepresenteerde risicoprofielen. Het aardige is dat ik aan de hand van deze uitkomsten mijn beleggingsvariabelen kan veranderen.

Haalbaarheid aangepast

Ik vind bijvoorbeeld de kans van 18,3% te laag en besluit mijn beleggingshorizon te verruimen van tien naar vijftien jaar. Kijk eens aan, de haalbaarheid neemt toe naar 41,7%.

Vervolgens bepaal ik, naast de inleg van 20.000 euro, maandelijks 150 euro opzij te leggen. De haalbaarheid neemt fors toe tot 92,3%, terwijl mijn risico veel lager wordt, namelijk 6. Dat betekent dat vooral door de maandelijkse storting mijn doel met veel meer zekerheid en minder risico in zicht komt.

De doelmeter laat telkens het risicoprofiel zien met de hoogste haalbaarheid het doel te bereiken. De door doelbeleggen samengestelde portefeuille wordt dagelijks bekeken op haalbaarheid van de doelstelling.

Bij tegenvallende rendementen wordt geadviseerd om bijvoorbeeld extra middelen bij te storten of een hoger risicoprofiel te kiezen.

Andersom, als meer dan het benodigde rendement behaald lijkt te worden, wordt geadviseerd het risicoprofiel te verlagen om zo met meer zekerheid het doel te behalen. Ook zal het risicoprofiel een aantal jaar voor de einddatum worden verlaagd.

Portefeuille zelf

De portefeuille zelf bestaat uit een aantal indexfondsen op de MSCI World Index, euro-obligaties en vastgoed. Daarnaast kan nog een beperkte hoeveelheid liquiditeiten worden aangehouden. De mix tussen deze categorieën is afhankelijk van het risicoprofiel.

Ik moet zeggen dat deze methode van beleggen erg inzichtelijk is, en de belegger een uitstekend inzicht geeft hoe doelstelling, tijd en tussentijdse inleg samenhangt met risico en haalbaarheid.

Het systeem laat ook zien dat een forse koersdaling voor een langetermijnbelegger niet betekent dat het doel helemaal uit beeld verdwijnt. Een iets hoger risicoprofiel of een beperkte (periodieke) bijstorting is dan al gauw voldoende corrigerend.

Kanttekeningen

Daarmee wordt angst en emotie tegengegaan dat er vaak voor zorgt dat beleggers op hoge koersen kopen en juist op lage koersen verkopen. Ik maak echter wel een paar kanttekeningen bij deze beleggingsmethodiek.

De belangrijkste betreft de toekomstige rendementen die worden gehanteerd om de haalbaarheid van het doel te berekenen. Uit navraag blijkt dat het om historische rendementen over de afgelopen decennia gaat.

Op zichzelf is dat geen probleem als het om aandelen gaat. Maar met obligaties ligt dat anders. Met de huidige rente, die in sommige gevallen richting 0% tendeert, geven historische rendementen weinig of zelfs een verkeerd inzicht.

Prognoserendementen

Zo bereken ik dat doelbeleggen voor (Europese) obligaties de komende vijftien jaar een (netto) rendement van circa 4% wordt verondersteld. Dat is onhaalbaar vanaf de huidige renteniveaus. Doelbeleggen geeft aan dat ze bezig zijn de prognoserendementen verder te optimaliseren (zie note onder deze column).

Een tweede opmerking betreft de looptijd waarover het prognoserendement wordt gehanteerd. Als bij een vijftienjarige termijn een hoog risicobelegging wordt geselecteerd om het doel te bereiken, geldt het bijbehorende (hoge) prognoserendement voor de gehele periode.

Echter, enkele jaren voor de einddatum wordt het risicoprofiel verlaagd en zou ook een daarbij passend lager prognoserendement moeten worden gehanteerd.

Ingrijpen mogelijk

Een derde kanttekening is dat het gevaar dat de belegger de gehanteerde haalbaarheidpercentages te absoluut neemt. Het zijn op statistische gegevens gebaseerde cijfers, die op basis van de werkelijke ontwikkelingen toch heel anders uit kunnen pakken.

Ook een 87% kans op haalbaarheid geeft geen garantie dat de doelstelling zonder majeur tussentijds ingrijpen wordt behaald. Grote verliezen blijven ook dan gewoon mogelijk.

Daar staat wel tegenover dat door het voortdurend bijhouden van het gerealiseerde rendement ten opzichte van de prognose, ruimschoots op tijd kan worden ingegrepen om de doelstellingen bij tegenvallende tussentijdse resultaten alsnog bereikbaar te houden.

Kosten

Niet onbelangrijk zijn de kosten van deze beleggingsmethodiek. Doelbeleggen rekent een vaste vergoeding van 0,75%. De transactiekosten bedragen 0,1% over de waarde van de transactie. De indexfondsen ten slotte rekenen gemiddeld 0,20% aan kosten, zodat over het eerste jaar de totale kosten 1,05% bedragen.

In latere jaren zullen de transactiekosten lager zijn dan 0,1%, en worden door doelbeleggen op 0,03% geschat. De totale kosten komen dan fractioneel onder de 1% (0,98%) op jaarbasis uit.

Let wel op dat in mijn onderzoeken naar de kosten van ETF's blijkt dat de werkelijke kosten van de passieve fondsen vaak hoger liggen dan de opgegeven kosten. Houdt u er rekening mee dat deze ETF-kosten, en daarmee de totale kosten van doelbeleggen, circa 0,1% hoger uitvallen.

Wat vindt Tak?

Mijn conclusie is dat doelbeleggen een goed concept is met voor de belegger toegevoegde waarde. Anders dan vermogensbeheer waarbij getracht wordt met selectie van aandelen en (sector) allocatie beter te presteren dan de benchmark (hetgeen zelden lukt), wordt bij doelbeleggen veel meer aandacht besteed aan risico en de gevolgen voor het eindresultaat van de (doel)belegging.

Het systeem valt en staat echter met de aannames van de prognoserendementen. Daar heeft doelbeleggen zeker nog een slag te maken. De uitkomst van een dergelijke slag is dat als de keuze op een risicomijdend profiel valt, de haalbaarheid van het doel flink zal slinken.

Note: Inmiddels heeft doelbeleggen die slag gemaakt en de prognoserendementen voor obligaties aangepast. In plaats van 4% op jaarbasis, groeit het rendement nu lineair in tien jaar van 0,0% naar 4,0%.

Daardoor zijn de uitkomsten van het voorbeeld in deze column iets anders dan in deze column aangegeven.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Auteur: Marcel Tak

Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik r...

Meer over Marcel Tak

Recente artikelen van Marcel Tak

 1. 14 dec Van pindakaas tot bitcoin 10
 2. 28 jul AFM: Meer verbiedend dan bindend 1
 3. jan '21 Turbo: hoge hefboom in de ban? 41

Gerelateerd

Reacties

8 Posts
| Omlaag ↓
 1. abonnema 27 april 2016 13:56
  Goed artikel. Geeft een iets andere kijk op beleggen en vooral op inzicht in resultaat. Mijn bedenking ligt op risico en risico beheersing. Een hoger risico is niet per se een hoger rendement. De koppeling tussen risico en rendement is groter naarmate het risico kleiner is. In extremo geeft een volledige zekerheid op lange termijn en op termijn volledig rendement. Terwijl 100% risico op korte termijn soms rendement verhoogt, maar op lange termijn elke rendement dwarsboomt.

  Een van de eigenschappen van risico is dat de bandbreedte van mogelijke rendementen groter wordt met het risico en de beheersing kleiner. Het vertalen van groter risico in meer rendement is discutabel.

  Traders als Alexander Elder raden sterk veel minder risico aan (hij verwoordt dat als "money management"). Iemand als Gerald Appel verwoordt het als volgt:

  "Als je 50% verlies lijdt, dan moet je 100% winnen om weer op je oude punt te staan."

  Er zijn nog meer traders die toegeven (achteraf) dat beter money management tot betere resultaten "zou hebben geleid".

  In ieder geval levert de koppeling hoog risico hoog rendement voor mijn gevoel een vals gevoel van zekerheid op. Hoog risico betekent dat zowel hoge rendementen als lage rendementen (verlies dus) mogelijk zijn. En herstellen van verlies is moeilijk. Vereist meer controle (beheersing) en dus lager risico.

  Hoewel ik de bedoeling van het systeem snap en waardeer, deel ik niet de mening dat hogere risico's leiden tot hogere rendementen.
 2. Orca 27 april 2016 15:44
  Beleggen is zo 1998. Het doel van beleggen is koopkrachtbehoud op lange termijn, en met een rente van 0% kan dat niet met aandelen of obligaties. Dus heb je zaken nodig die geen cashflow geven maar intrinsieke waarde vertegenwoordigen (goud, zilver), of zaken die wel cashflow genereren ongeacht de rente (onroerend goed).
 3. Ruud, Frankrijk 27 april 2016 19:01
  V&M zijn een paar jaar mijn vermogensbeheerder geweest. Ik heb dat veel te lang laten doorgaan en echt geld verloren.
  Ik heb geen vertrouwen in die club en kan niemand aanraden met hen in zee te gaan.
  Ik geef niet vaak (als in NOOIT) advies in beleggingszaken, want ik wil familie- en vriendenkring houden zoals die is, maar t.o.v. V&M, .... brrrr.
 4. [verwijderd] 27 april 2016 19:14
  Een zeer leeswaardig

  “Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan”

  artikel,

  met het uiteraard in het zinloze leven voor de dood voor de meeste als schietschijven voor terreur organiserende organisaties of als kanonnenvoer van de regeringslegers van aan de lopende band problemen makende regeringsleiders in een door de aan de lopende band problemen makende regeringsleiders veroorzaakte crisis in de Trias Politica in dubieuze afleveringen van dubieuze debiteuren/dubieuze crediteuren,

  die een sigarenwinkelier die langer dan een week sigaren wil verkopen uiteraard geheel anders dan de aan de lopende band problemen makende regeringsleiders niet zou veroorzaken,

  waarin voor een mogelijke vrije val van de euro wegens teveel schulden en een gebrek aan vertrouwen van de mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand van de euroschulden en vertrouwenscrisis slechts het wachten kan zijn op het als kip kaal plukken van de volgende soeverein bij deze mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand betrokken “soevereine” lidstaat van de EU kan zijn,

  in een aaneenschakeling van door de aan de lopende band problemen makende regeringsleiders veroorzaakte financiële, monetaire, economische, sociale en last but certainly not least humanitaire crises mensen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone veelzeggende titel

  “Beleggen heeft een doel”!

  Marcel Tak

  - het is uiteraard voor de al dan niet beleggende mensen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone die op het gebied van een voor de mensheid hanteerbaar risicomanagement in het koffiedik van een glazen bol kijken en op de korte en lange termijn aan het stuur zitten om in het betreffende koffiedik bijvoorbeeld met een bepaalde horizon met een bepaald risicoprofiel zonder garanties voor in het verleden behaalde resultaten beslissingen op het gebied van beleggingen nemen te hopen dat de mensen in het land of ze American Dream van krantenjongen naar miljardair niet al dan niet in naam van de vrijheid van een permanent met artikel 1 van de Grondwet strijdige, permanent verontwaardigd verongelijkt zondebokken scorende extreem rechtse

  “Vol is vol, eigen volk eerst, regel is regel, minder, minder, minder moslims”

  xenofobe eenmanssekte al dan niet in retorische zin al dan niet met in goede orde overeengekomen agreements to disagree,

  het enige dat de mensheid in de geschiedenis van de mensheid nog rest,

  het populaire opgewonden standje met een kort lontje vast niet goed magnaat Trump,

  die uiteraard als miljardair in het populaire Amerikaanse verkiezingscircus genoeg

  ***gouden dollars***

  naar binnen heeft geharkt om op de televisie zendtijd te kopen om zijn tegenstanders voor rotte vis uit te maken of voor de onmogelijke eisen stellende Teaparty anderszins te verketteren,

  als populaire chief commander van de verreweg grootste al dan niet geheime wapenindustrie for the toys van de boys en girls van de ivoren torens van het Pentagon annex populair stamhoofd annex populair hoofd van de wereld op het schild hijsen,

  waardoor uiteraard in het koffiedik van een glazen bol voor de mensen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone op het gebied van een hanteerbaar risicomanagement met een kans van 99,99999% het risico zal bestaan dat de heer Trump ondanks deskundige adviezen om eerst tot 10 te tellen in een woedeaanval op het knopje van de atoombommen zal drukken,

  of dat hij gewoon per ongeluk op het verkeerde knopje van een afstandsbediening drukte, wie zal het in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone immers hierna zeggen,

  maar het zal dan in ieder geval met een kans van 99,9999% einde verhaal zijn, waar de mensheid dus niet lang over zal kunnen treuren, voor zover treuren überhaupt voor de mensheid zin kan hebben, tevens gelet op het nevenverschijnsel onder het duurzame motto

  “Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan”

  dat de mensheid dan uiteraard vier à vijf jaren verschrikkingen van door westerse mogendheden te beginnen zinloos bloedvergietende wereldoorlogen bespaard blijft,

  waar niemand in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone al dan niet in naam van de vrijheid van een permanent met artikel 1 van de Grondwet strijdige, permanent verontwaardigd verongelijkt zondebokken scorende extreem rechtse

  “Vol is vol, eigen volk eerst, regel is regel, minder, minder, minder moslims”

  xenofobe eenmanssekte al dan niet in retorische zin al dan niet met in goede orde overeengekomen agreements to disagree,

  het enige dat de mensheid in de geschiedenis van de mensheid nog rest,

  bezwaar tegen kan hebben!-

  for president!

  In het artikel maakt de auteur dan ook duidelijk dat het altijd prettig zal zijn om te weten waar de al dan niet beleggende mensen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone met een bepaald risicoprofiel en een bepaalde horizon zonder garanties voor in het verleden behaalde resultaten mee bezig zijn!?!

  Wat uiteraard in het koffiedik van de glazen bollen van alle ca. 7 miljard verschillende, niet allemaal in naam van de vrijheid van een permanent met artikel 1 van de Grondwet strijdige, permanent verontwaardigd verongelijkt zondebokken scorende extreem rechtse

  “Vol is vol, eigen volk eerst, regel is regel, minder, minder, minder moslims”

  xenofobe eenmanssekte over 1 kam te scheren mensen weer anders zal zijn,

  maar uiteraard de meeste mensen in de hoge, lage en hongerloontjes landen uiteraard in hun glazen bollen op het gebied van het risicomanagement reeds voor 99,9999% hebben ingecalculeerd dat het in het betreffende scenario dan ook einde verhaal zal zijn,met de voor- en nadelen van dien,

  het is gelukkig of helaas in de geschiedenis van de mensheid immers niet anders!
 5. [verwijderd] 27 april 2016 19:15
  PS

  Wel dient gewezen worden op het feit dat de link waar de auteur naar verwijst,

  www.doelbeleggen.nl/?gclid=CKm0pdKrrM...

  niet door iedere computer in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone benaderd kan worden, in ieder geval niet door mijn laptop, waarop ik zojuist de melding kreeg

  “Ongeldig certificaat

  Het certificaat van deze site is verlopen of is afgegeven voor een adres van een andere website.
  Dit probleem kan er op wijzen dat er een poging is geweest om de data tussen de computer en de server te onderscheppen.
  Controleer de URL in de adresbalk.

  Foutcode 113 (net::ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH)

  Deze pagina sluiten (AANBEVOLEN)”

  Wat dus goed aan mijn laptop zou kunnen liggen, of aan Windows10, of aan Joost mag het weten?!?

  Dit vanwege het simpele feit dat ik deze melding dus ook bij degelijke websites van de overheid krijg die dan ondanks de waarschuwing gewoon toegankelijk zijn, maar dit ondanks diverse pogingen bij de betreffende website helaas niet tot de mogelijkheden behoorde?!?

  Over het onderwerp wat risico nu eigenlijk is en wat hiermee in een glazen bol met het managen ervan met kennis van zaken te doen, kan na deze zoektocht op het internet in aanvulling op het zeer leeswaardige artikel tevens gewezen worden op de websites

  nl.wikipedia.org/wiki/Belegging

  nl.wikipedia.org/wiki/Risico_(financi...

  nl.wikipedia.org/wiki/Tracking_error

  www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/p...

  www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/p...
 6. [verwijderd] 27 april 2016 19:54
  @Ruud, Frankrijk Het zeer leeswaardige artikel begint met de retorische vraag "Waarom belegt u eigenlijk?"

  Dus deze vraag is door de auteur kennelijk in retorische zin gesteld aan de mensen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone die reeds "beleggen".

  In het artikel spoort de auteur de reeds "beleggende" en de (nog) niet "beleggende" mensen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone aan om hier even bij stil te staan,

  opdat de mensen in hun glazen bollen met kennis van zaken met hun risicomanagement de dingen doen die zij met een bepaald risicoprofiel binnen een bepaalde horizon zonder garanties voor in het verleden behaalde resultaten voor een bepaald doel willen bereiken.

  Als u stelt dat u heeft medegemaakt dat u veel te lang van de diensten van een vermogenbeheerder gebruik heeft gemaakt, stelt u dat u heeft medegemaakt dat u veel te lang van de diensten van een vermogenbeheerder gebruik heeft gemaakt.

  Uiteraard geldt voor min of meer iedereen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone dat hij of zij niet graag ziet dat hij of zij geen vertrouwen in welke club dan ook heeft, zodat de kans groot is dat hij of zij dan ook het vertrouwen in de club tijdig zal opzeggen, waarbij de kans dat hij of zij dit doende het risico om veel geld bij de niet vertrouwde club te verliezen zoveel mogelijk kan beperken!?!

  Uiteraard geldt tevens voor min of meer iedereen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone dat hij of zij een familie- en vriendenkring graag zo wil houden zoals die is!?!

  Zodat de mensen in de hoge, lage en hongerloontjes landen in en buiten de eurozone in de tijd die de mensheid nog rest niet anders kunnen concluderen dan dat u hetgeen wat u heeft medegemaakt op het eeste gezicht gelukkig of helaas niet goed over het voetlicht brengt!?!
8 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links